طلب التعديل على قالب منتداي

اذهب الى الأسفل

طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الجمعة 10 فبراير 2012 - 22:51

السلام عليكم

ممكن من المختصين التعديل على قالب منتداي حيث لاتظهر كلمة الرسالة و عنوان المنتدى
مثل ماموجود في منتداي هنا
http://chabebe.algeriaforum.net/t1924-topic#3927

قالب منتداي:
الكود:

                  <center>
                <div id="share"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a>
                <a href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Twitter" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" width="32" /></a>
                <a href="mailto:?subject=Haber Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" width="32" /></a>
                <a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
                <img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
                <a href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Technorati" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" width="32" /></a>
                <a href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Delicious" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" width="32" /></a>
                <a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Digg" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32" /></a>
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Stumblepon" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" width="32" /></a>
                <a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Myspace" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" width="32" /></a>
                <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
                <img alt="Likedin" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" width="32" /></a></div>
                </center>


                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                    $(function(){
                        _atc.cwait = 0;
                        $('.addthis_button').mouseup(function(){
                            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                                addthis_close();
                                addthis_close();
                            }
                        });
                    });
                    //]]>
                    </script>

                    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                <span class="nav">
                                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authpost -->
                                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authreply -->
                                </span>
                            </td>
                            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                                </span>
                                <!-- END switch_twitter_btn -->
                                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                                    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                                </span>
                                <!-- END switch_fb_likebtn -->
                            </td>
                            <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                                <span class="gensmall bold">
                                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                                    |
                                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                                    //]]>
                                    </script>
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr align="right">
                            <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                        <td align="center" class="t-title">
                                            <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                                        </td>
                                        <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <!-- BEGIN topicpagination -->
                        <tr>
                            <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                        </tr>
                        <!-- END topicpagination -->
                        {POLL_DISPLAY}
                        <tr>
                            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                        </tr>
                        <!-- BEGIN postrow -->
         
                        <!-- BEGIN displayed -->
                        <tr class="post">
                            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                    <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="<div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                                <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                                    <span class="postdetails poster-profile">
                                    <div style="text-align: left;"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>    <div class="Virus-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br />{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                                    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br /><div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                <div class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
                <!-- END profile_field -->

                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                      </span><br />
                                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                    <center>
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                        <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                    <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 "><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td></td></tr></table> </td><center/>
                        </td>
                        </tr>
                      </table><center/>                            </td>
                            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
                src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
                alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
                title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
                />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
                border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
                </td>
                         
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td colspan="2" class="hr">
                                            <hr />
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td colspan="2">
                                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                            <div class="vote gensmall">
                                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                                <!-- END switch_vote -->

                                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                                </div>
                                                <!-- END switch_bar -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                                <!-- END switch_no_bar -->

                                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                                <!-- END switch_vote -->
                                            </div>
                                            <!-- END switch_vote_active -->

                                          <div class="postbody">
                <!-- google_ad_section_start -->
                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                <!-- google_ad_section_end -->
                        <br />
                        <div align="center">
                        <font color="#FF0000">الموضوع
                        الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                        </a>
                        <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب الجزائر</a>
                        </if>
                        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
                        :
                          </font></span><span class="postbody"><span
                        class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                                <dl class="attachbox">
                                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                                    <dd>
                                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                        <dl class="file">
                                                            <dt>
                                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                            </dt>

                                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                            <dd>
                                                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                            </dd>
                                                            <!-- END switch_no_comment -->

                                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                            <dd>
                                                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                            </dd>
                                                            <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                            <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                        </dl>
                                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                                    </dd>
                                                </dl>
                                                <!-- END switch_attachments -->

                                                <div class="clear"></div>
                                                <div class="signature_div">
                        <fieldset>
                        <legend>التوقيع</legend>
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                        </fieldset>

                                                </div>

                                            </div>
                                            <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                        </td>
                                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                        <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                        </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                            </td>
                            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

                            </td>
                        </tr>
                        <!-- BEGIN first_post_br -->
                    </table>
                    <br />
                    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                        </tr>
                        <!-- END first_post_br -->
                        <!-- END displayed -->
                        <!-- BEGIN hidden -->
                        <tr>
                            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                        </tr>
                        <!-- END hidden -->
                        <!-- END postrow -->
                        <!-- BEGIN no_post -->
                        <tr align="center">
                            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                            </td>
                        </tr>
                        <!-- END no_post -->
                        <tr align="right">
                            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                        <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                    <!-- BEGIN promot_trafic -->
                    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                        <tr>
                            <td class="catBottom" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                        <tr>
                            <td class="catBottom" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>


                <br/>
                <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
                </div>
                <br/>
                <!-- END promot_trafic -->


                        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td class="catBottom">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                      <tbody>
                                          <tr>
                                            <td valign="top">
                                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                            </td>
                                          </tr>
                                      </tbody>
                                    </table>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="row1 clearfix">
                                    <table>
                                      <tr>
                                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                          <td class="logo">
                                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                          </td>
                                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                          <td class="rules postbody">
                                            {RULE_MSG}
                                          </td>
                                      </tr>
                                    </table>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                        <!-- END switch_forum_rules -->                    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                            <!-- BEGIN topicpagination -->
                            <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                            <!-- END topicpagination -->
                        </tr>
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                        <!-- BEGIN watchtopic -->
                        <tr>
                            <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                        </tr>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
                      <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
                      عَتِيدٌ))</td>
                    </tr>

                        <!-- END watchtopic -->
                        <!-- END switch_user_logged_in -->
                        <tr>
                            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                <a name="quickreply"></a>


                    <a
                    name="quickreply"></a><table class="forumline"
                    style="cursor: pointer;"
                    onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
                    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                    '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
                    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                    'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
                    width="100%" border="0" cellpadding="0"
                    cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
                    height="28"><center><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                    <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
                    المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                    </center></td></tr><tr><td style="display:
                    none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
                    valign="center"><div align="center"><strong><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><font
                    size="2"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
                    size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
                    ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
                    Black;"><span style="text-decoration: underline;
                    color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
                    متتالية </span><br style="color: Black;"><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
                    مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
                    size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
                    الحوار و النقاش</strong><br style="color:
                    Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
                    color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
                    تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
                    style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
                    عليك</strong><br><strong><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
                    تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
                    src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
                    style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
                    احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
                    تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
                    موقعنا </span></span> <br><span style="color:
                    Red;">إدارة منتديات
                    شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
                    style="color: Red;"><img
                    src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                                <!-- END switch_user_logged_in -->
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                                <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                                    <tbody>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                            <tr>
                                <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                                <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                            </tr>
                            <!-- END show_permissions -->
                            <tr>
                                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                            <!-- END show_permissions -->
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                                    <tbody>
                            <tr>
                                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
                    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                        <tr>
                            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                                <span class="nav">
                                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                    <!-- END switch_user_authpost -->
                                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                    <!-- END switch_user_authreply -->
                                </span>
                            </td>

                            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                            <!-- END viewtopic_bottom -->

                            <!-- BEGIN moderation_panel -->
                            <td align="center">
                                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                            </td>
                            <td align="center" width="250">
                                <span class="gensmall"> </span>
                            </td>
                            <!-- END moderation_panel -->
                        </tr>
                    </table>
                    </form>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                        <tr>
                            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_image_resize -->
                    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

.
.
.
في إنتظار ردكم
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في السبت 11 فبراير 2012 - 12:15

ممكن رد يامختصين؟؟
.
.
.
نحن في إنتظار الرد لو سمحتوا
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في السبت 11 فبراير 2012 - 23:13

هل من رد
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الأحد 12 فبراير 2012 - 1:31

مرحبا صديقى

اتفضل
الكود:

                  <center>
               
<div id="share"><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Facebook"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png"
/></a>
                <a
href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Twitter" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png"
width="32" /></a>
                <a
href="mailto:?subject=Haber
Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email"
height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png"
 width="32" /></a>
                <a
href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
 
              <img alt="Windows Live" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png"
width="32" /></a>
                <a
href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Technorati" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png"
width="32" /></a>
                <a
href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Delicious" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png"
width="32" /></a>
                <a
href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber
 Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
alt="Digg" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32"
/></a>
                <a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Stumblepon" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png"
width="32" /></a>
                <a
href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Myspace" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png"
width="32" /></a>
                <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
 
              <img alt="Likedin" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png"
width="32" /></a></div>
                </center>


                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
 
                  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}',
multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/',
 _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                    $(function(){
                        _atc.cwait = 0;
                        $('.addthis_button').mouseup(function(){
                            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                                addthis_close();
                                addthis_close();
                            }
                        });
                    });
                    //]]>
                    </script>

                    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                <span class="nav">
                                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
                              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authpost -->
                                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
                              <a
href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply"
alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                <!-- END switch_user_authreply -->
                                </span>
                            </td>
                            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
 
                              <a href="http://twitter.com/share"
class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
 
                              <script type="text/javascript"
src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                                </span>
                                <!-- END switch_twitter_btn -->
                                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
                                  <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                                </span>
                                <!-- END switch_fb_likebtn -->
                            </td>
 
                          <
                            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                                <span class="gensmall bold">
 
                                  <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                                    |
                                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
 
                                     
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}',
{JS_AUTH_FAVOURITES});
                                    //]]>
                                    </script>
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr align="right">
                            <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                        <td align="center" class="t-title">
                                            <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                                        </td>
 
                                      <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <!-- BEGIN topicpagination -->
                        <tr>
 
                          <td class="row1 pagination" colspan="2"
align="right" valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                        </tr>
                        <!-- END topicpagination -->
                        {POLL_DISPLAY}
                        <tr>
                            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
</th>
                        </tr>
                        <!-- BEGIN postrow -->
         
                        <!-- BEGIN displayed -->
                        <tr class="post">
 
                          <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="150">
                    <div
class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser"
align="center"></div><span class="name"><a
name="<div style="text-align: center;"><img
src=""><br></div>
                               
<span class="name"><a
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br
 />
                                    <span class="postdetails poster-profile">
 
                                  <div style="text-align:
left;"><img
src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>
  <div
class="Virus-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br
 />{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                 
                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br /><div
class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
 
              <div
class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
                <!-- END profile_field -->

                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                      </span><br />
                                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                    <center>
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
 
                      <td valign="middle"><div
class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
                          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
 
                  <center><table border=0 cellspacing=0
cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td
width="50 "><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td
width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
 </td></td></tr></table>
</td><center/>
                        </td>
                        </tr>
                      </table><center/>                            </td>
 
                          <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
                src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
                alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
                title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
                />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
                border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
                </td>
                         
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td colspan="2" class="hr">
                                            <hr />
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td colspan="2">
                                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                            <div class="vote gensmall">
                                                <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                                              <div
class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                                <!-- END switch_vote -->

                                                <!-- BEGIN switch_bar -->
 
                                              <div class="vote-bar"
title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                                                  <div
class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                                                  <div
class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                                </div>
                                                <!-- END switch_bar -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 
                                              <div
title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
class="vote-no-bar">----</div>
                                                <!-- END switch_no_bar -->

                                                <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                                              <div
class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                                <!-- END switch_vote -->
                                            </div>
                                            <!-- END switch_vote_active -->

                                          <div class="postbody">
                <!-- google_ad_section_start -->
                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                <!-- google_ad_section_end -->
                        <br />
                        <div align="center">
                        <font color="#FF0000">الموضوع
                        الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                        </a>
 
                      <font color="#FF0000"> المصدر</font> :
 <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات
شباب الجزائر</a>
                        </if>
     
                <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي -
[url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] -->
<font color="#FF0000"> </font><span
lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
                        :
                          </font></span><span class="postbody"><span
                        class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                                <dl class="attachbox">
                                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                                    <dd>
                                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                        <dl class="file">
                                                            <dt>
 
                                                              <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                                              <a
class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                                             
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                            </dt>

                                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                            <dd>
 
                                                             
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                            </dd>
                                                            <!-- END switch_no_comment -->

                                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                            <dd>
 
                                                             
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                            </dd>
                                                            <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                                         
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                        </dl>
                                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                                    </dd>
                                                </dl>
                                                <!-- END switch_attachments -->

                                                <div class="clear"></div>
                                                <div class="signature_div">
                        <fieldset>
                        <legend>التوقيع</legend>
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                        </fieldset>

                                                </div>

                                            </div>
                                            <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                        </td>
                                    </tr>
                    <tr>
 
                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%"
height="28">
                        <div align="left">
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
{postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG}
{postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}
{postrow.displayed.REPORT_IMG}
                        </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
 
                          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
                                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                            </td>
 
                          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%"
height="28">

                            </td>
                        </tr>
                        <!-- BEGIN first_post_br -->
                    </table>
                    <br />
                    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                        </tr>
                        <!-- END first_post_br -->
                        <!-- END displayed -->
                        <!-- BEGIN hidden -->
                        <tr>
 
                          <td class="postdetails
{postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2"
align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                        </tr>
                        <!-- END hidden -->
                        <!-- END postrow -->
                        <!-- BEGIN no_post -->
                        <tr align="center">
                            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                            </td>
                        </tr>
                        <!-- END no_post -->
                        <tr align="right">
                            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                                      <td align="center"
class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
                          <td align="right" nowrap="nowrap"
width="9%" class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                    <!-- BEGIN promot_trafic -->
 
                  <table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close"
style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                        <tr>
                            <td class="catBottom" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
 
                                      <td valign="top"><h1
class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
   
                                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

 
                  <table class="forumline" width="100%" border="0"
cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open"
style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                        <tr>
                            <td class="catBottom" height="28">
                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
 
                                      <td valign="top"><h1
class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
   
                                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>


                <br/>
                <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
                |
                <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
                </div>
                <br/>
                <!-- END promot_trafic -->


                        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
 
                      <table id="forum_rules" class="forumline"
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:
1px 0px 1px 0px">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td class="catBottom">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                      <tbody>
                                          <tr>
                                            <td valign="top">
                                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                            </td>
                                          </tr>
                                      </tbody>
                                    </table>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="row1 clearfix">
                                    <table>
                                      <tr>
                                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                          <td class="logo">
                                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                          </td>
                                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                          <td class="rules postbody">
                                            {RULE_MSG}
                                          </td>
                                      </tr>
                                    </table>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                        <!-- END switch_forum_rules -->                    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
 
                          <td class="row2" valign="top"
{COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                            <!-- BEGIN topicpagination -->
 
                          <td class="row1" align="right"
valign="top" ><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                            <!-- END topicpagination -->
                        </tr>
                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                        <!-- BEGIN watchtopic -->
                        <tr>
 
                          <td class="row2" colspan="2" align="right"
 valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                        </tr>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
                      <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
                      عَتِيدٌ))</td>
                    </tr>

                        <!-- END watchtopic -->
                        <!-- END switch_user_logged_in -->
                        <tr>
                            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                <a name="quickreply"></a>


                    <a
                    name="quickreply"></a><table class="forumline"
                    style="cursor: pointer;"
                    onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
                    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                    '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
                    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                    'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
                    width="100%" border="0" cellpadding="0"
                    cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
                    height="28"><center><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                    <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
                    المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                    </center></td></tr><tr><td style="display:
                    none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
                    valign="center"><div align="center"><strong><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><font
                    size="2"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
                    size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
                    ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
                    Black;"><span style="text-decoration: underline;
                    color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
                    متتالية </span><br style="color: Black;"><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
                    مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
 
                 
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
                    size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
                    الحوار و النقاش</strong><br style="color:
                    Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
                    color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
                    تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
                    style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
                    عليك</strong><br><strong><span
                    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                    style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
                    تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
                    src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
                    style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
                    احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
                    تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
                    موقعنا </span></span> <br><span style="color:
                    Red;">إدارة منتديات
                    شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
                    style="color: Red;"><img
 
                 
src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                                <!-- END switch_user_logged_in -->
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 
                              <table border="0" cellpadding="0"
width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                                    <tbody>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                            <tr>
 
                              <td class="row2" valign="top"
width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
   
                          <td class="row1" valign="top"
width="75%"><span
class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                            </tr>
                            <!-- END show_permissions -->
                            <tr>
                                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
 
                                          <td valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                            <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                                          <td align="right"
valign="middle"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                                            <!-- END show_permissions -->
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 
                              <table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                                    <tbody>
                            <tr>
                                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
 
                                          <td valign="middle"
width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                                          <td align="right"
valign="middle"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

 
                  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get"
name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return
false;}">
                    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                        <tr>
                            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                                <span class="nav">
                                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
                                  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                    <!-- END switch_user_authpost -->
                                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
                                  <a
href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}"
alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                    <!-- END switch_user_authreply -->
                                </span>
                            </td>

                            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
                          <td align="right"
nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:
{S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span></td>
                            <!-- END viewtopic_bottom -->

                            <!-- BEGIN moderation_panel -->
                            <td align="center">
                                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                            </td>
                            <td align="center" width="250">
                                <span class="gensmall"> </span>
                            </td>
                            <!-- END moderation_panel -->
                        </tr>
                    </table>
                    </form>

                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                        <tr>
 
                          <td colspan="2" align="left" valign="top"
nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
                                  <span
class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
 
                  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody',
'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_image_resize -->
                    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
Arrow
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20277
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الأحد 12 فبراير 2012 - 17:47

السلام عليكم

عذرا أخي الكريم القالب فيه خطأ كما هو موضح في الصورة ونرجوا منكم إعادة التعديل عليه

الصورة:

.
.
.
في إنتظار ردكم
سلام.........
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الإثنين 13 فبراير 2012 - 11:51

هل من رد؟
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الثلاثاء 14 فبراير 2012 - 21:24

ممكن رد انا احتاج هذا التعديل في أقرب وقت
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الخميس 16 فبراير 2012 - 23:00

في انتظااااااااااااااااااااااار الرد
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:58

هاهي الصورة للمشكل اخي HiMa ElMaSrY
الصورة
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف ronamad في الجمعة 17 فبراير 2012 - 19:06

تم التركيب تفضل
الكود:


                      <center>
                    <div id="share"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a>
                    <a href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Twitter" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" width="32" /></a>
                    <a href="mailto:?subject=Haber Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" width="32" /></a>
                    <a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
                    <img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
                    <a href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Technorati" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" width="32" /></a>
                    <a href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Delicious" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" width="32" /></a>
                    <a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Digg" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32" /></a>
                    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Stumblepon" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" width="32" /></a>
                    <a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Myspace" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" width="32" /></a>
                    <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
                    <img alt="Likedin" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" width="32" /></a></div>
                    </center>


                        <script type="text/javascript">
                        //<![CDATA[
                        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                        $(function(){
                            _atc.cwait = 0;
                            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                                    addthis_close();
                                    addthis_close();
                                }
                            });
                        });
                        //]]>
                        </script>

                        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                    <span class="nav">
                                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                    <!-- END switch_user_authpost -->
                                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                    <!-- END switch_user_authreply -->
                                    </span>
                                </td>
                                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                                    </span>
                                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                                    </span>
                                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                                </td>
                                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                                    <span class="gensmall bold">
                                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                                        |
                                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                                        //]]>
                                        </script>
                                    </span>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>

                        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                            <tr align="right">
                                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                           
                                            <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                            <!-- BEGIN topicpagination -->
                            <tr>
                                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                            </tr>
                            <!-- END topicpagination -->
                            {POLL_DISPLAY}
                            <tr>
                               
                          </tr>
                            <!-- BEGIN postrow -->
           
                            <!-- BEGIN displayed -->
                            <tr class="post">
                                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                        <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="<div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                                    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                                        <span class="postdetails poster-profile">
                                        <div style="text-align: left;"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>    <div class="Virus-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br />{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br /><div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                          <!-- BEGIN profile_field -->
                    <div class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
                    <!-- END profile_field -->

                            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                          </span><br />
                                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                        <center>
                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                            <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                        <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 "><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td></td></tr></table> </td><center/>
                            </td>
                            </tr>
                          </table><center/>                                </td>
                                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
                    src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
                    alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
                    title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
                    />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
                    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
                    </td>
                           
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td colspan="2" class="hr">
                                                <hr />
                                            </td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td colspan="2">
                                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                                <div class="vote gensmall">
                                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                                    <!-- END switch_vote -->

                                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                        <!-- END switch_vote_plus -->

                                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                                    </div>
                                                    <!-- END switch_bar -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                                    <!-- END switch_no_bar -->

                                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                                    <!-- END switch_vote -->
                                                </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->

                                              <div class="postbody">
                    <!-- google_ad_section_start -->
                    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                    <!-- google_ad_section_end -->
                            <br />
                            <div align="center">
                            <font color="#FF0000">الموضوع
                            الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                            </a>
                            <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب الجزائر</a>
                            </if>
                            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
                            :
                              </font></span><span class="postbody"><span
                            class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                                    <dl class="attachbox">
                                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                                        <dd>
                                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                            <dl class="file">
                                                                <dt>
                                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                                </dt>

                                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                                <dd>
                                                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                                </dd>
                                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                                <dd>
                                                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                                </dd>
                                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                            </dl>
                                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                                        </dd>
                                                    </dl>
                                                    <!-- END switch_attachments -->

                                                    <div class="clear"></div>
                                                    <div class="signature_div">
                            <fieldset>
                            <legend>التوقيع</legend>
                            {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </fieldset>

                                                    </div>

                                                </div>
                                                <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                            </td>
                                        </tr>
                        <tr>
                          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                            <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                            </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                                </td>
                                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

                                </td>
                            </tr>
                            <!-- BEGIN first_post_br -->
                        </table>
                        <br />
                        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                            </tr>
                            <!-- END first_post_br -->
                            <!-- END displayed -->
                            <!-- BEGIN hidden -->
                            <tr>
                                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                            </tr>
                            <!-- END hidden -->
                            <!-- END postrow -->
                            <!-- BEGIN no_post -->
                            <tr align="center">
                                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                                </td>
                            </tr>
                            <!-- END no_post -->
                            <tr align="right">
                                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                            <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>

                        <!-- BEGIN promot_trafic -->
                        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                            <tr>
                                <td class="catBottom" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>

                        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                            <tr>
                                <td class="catBottom" height="28">
                                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>


                    <br/>
                    <div class="smallfont" align="center">
                    <strong>«</strong>
                    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
                    |
                    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
                    <strong>»</strong>
                    </div>
                    <br/>
                    <!-- END promot_trafic -->


                            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
                              <tbody>
                                  <tr>
                                    <td class="catBottom">
                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                          <tbody>
                                              <tr>
                                                <td valign="top">
                                                    <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                                </td>
                                              </tr>
                                          </tbody>
                                        </table>
                                    </td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td class="row1 clearfix">
                                        <table>
                                          <tr>
                                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                              <td class="logo">
                                                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                              </td>
                                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                              <td class="rules postbody">
                                                {RULE_MSG}
                                              </td>
                                          </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                  </tr>
                              </tbody>
                            </table>
                            <!-- END switch_forum_rules -->                        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                                <!-- BEGIN topicpagination -->
                                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                                <!-- END topicpagination -->
                            </tr>
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                            <!-- BEGIN watchtopic -->
                            <tr>
                                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                            </tr>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
                          <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
                          عَتِيدٌ))</td>
                        </tr>

                            <!-- END watchtopic -->
                            <!-- END switch_user_logged_in -->
                            <tr>
                                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                    <a name="quickreply"></a>


                        <a
                        name="quickreply"></a><table class="forumline"
                        style="cursor: pointer;"
                        onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
                        this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                        '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
                        this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                        'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
                        width="100%" border="0" cellpadding="0"
                        cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
                        height="28"><center><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                        <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
                        المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                        </center></td></tr><tr><td style="display:
                        none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
                        valign="center"><div align="center"><strong><span
                        style="text-decoration: underline; color:Red"><font
                        size="2"><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
                        size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
                        ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
                        Black;"><span style="text-decoration: underline;
                        color:Red"><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                        style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
                        متتالية </span><br style="color: Black;"><span
                        style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                        style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
                        مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
                        style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
                        size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
                        الحوار و النقاش</strong><br style="color:
                        Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
                        color:Red"><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                        style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
                        تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
                        style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
                        style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
                        عليك</strong><br><strong><span
                        style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                        style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
                        تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
                        src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
                        style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
                        احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
                        تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
                        موقعنا </span></span> <br><span style="color:
                        Red;">إدارة منتديات
                        شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
                        style="color: Red;"><img
                        src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                                        <tbody>
                                <!-- BEGIN show_permissions -->
                                <tr>
                                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                                </tr>
                                <!-- END show_permissions -->
                                <tr>
                                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                            <tr>
                                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                                <!-- BEGIN show_permissions -->
                                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                                <!-- END show_permissions -->
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                                        <tbody>
                                <tr>
                                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                            <tr>
                                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>

                        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
                        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                            <tr>
                                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                                    <span class="nav">
                                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                        <!-- END switch_user_authpost -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                        <!-- END switch_user_authreply -->
                                    </span>
                                </td>

                                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                                <!-- END viewtopic_bottom -->

                                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                                <td align="center">
                                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                                </td>
                                <td align="center" width="250">
                                    <span class="gensmall"> </span>
                                </td>
                                <!-- END moderation_panel -->
                            </tr>
                        </table>
                        </form>

                        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                            <tr>
                                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                                    </form>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                        <!-- END viewtopic_bottom -->

                        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                        <script type="text/javascript">
                        //<![CDATA[
                        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_image_resize -->
                        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
ronamad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 930
معدل النشاط : 4769
السُمعة : 3

http://www.guelma24.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في السبت 18 فبراير 2012 - 0:09

الكود يعمل جيدا لكن بقي خلفية الخاصة برسالة
كما هو موضح في الصورة

الصورة

.
.
.
في إنتظار ردكم
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف ronamad في السبت 18 فبراير 2012 - 17:19

طيب جرب الان واذا مازبط خبرني

الكود:

                          <center>
                        <div id="share"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a>
                        <a href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Twitter" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" width="32" /></a>
                        <a href="mailto:?subject=Haber Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" width="32" /></a>
                        <a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
                        <img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
                        <a href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Technorati" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" width="32" /></a>
                        <a href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Delicious" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" width="32" /></a>
                        <a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Digg" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32" /></a>
                        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Stumblepon" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" width="32" /></a>
                        <a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Myspace" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" width="32" /></a>
                        <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
                        <img alt="Likedin" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" width="32" /></a></div>
                        </center>


                            <script type="text/javascript">
                            //<![CDATA[
                            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                            $(function(){
                                _atc.cwait = 0;
                                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                                    if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                                        addthis_close();
                                        addthis_close();
                                    }
                                });
                            });
                            //]]>
                            </script>

                            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                        <span class="nav">
                                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                        <!-- END switch_user_authpost -->
                                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                        <!-- END switch_user_authreply -->
                                        </span>
                                    </td>
                                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                                        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                                        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                                        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                                        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                                        </span>
                                        <!-- END switch_twitter_btn -->
                                        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                                        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                                            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                                        </span>
                                        <!-- END switch_fb_likebtn -->
                                    </td>
                                    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                                        <span class="gensmall bold">
                                            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                                            |
                                            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                                                var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                                                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                                                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                                                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                                                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                                                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                                            //]]>
                                            </script>
                                        </span>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>

                            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                                <tr align="right">
                                   
                                             
                                                <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                                <!-- BEGIN topicpagination -->
                                <tr>
                                    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                                </tr>
                                <!-- END topicpagination -->
                                {POLL_DISPLAY}
                                <tr>
                                 
                              </tr>
                                <!-- BEGIN postrow -->
             
                                <!-- BEGIN displayed -->
                                <tr class="post">
                                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                            <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="<div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                                        <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                                            <span class="postdetails poster-profile">
                                            <div style="text-align: left;"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>    <div class="Virus-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br />{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                                            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br /><div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                        <div class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
                        <!-- END profile_field -->

                                {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                              </span><br />
                                        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                            <center>
                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
                                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
                                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                            <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 "><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td></td></tr></table> </td><center/>
                                </td>
                                </tr>
                              </table><center/>                                    </td>
                                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                            <tr>
                                                <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
                        src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
                        alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
                        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
                        />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
                        border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
                        </td>
                             
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td colspan="2" class="hr">
                                                    <hr />
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td colspan="2">
                                                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                                    <div class="vote gensmall">
                                                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                                        <!-- END switch_vote -->

                                                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                            <!-- END switch_vote_plus -->

                                                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                            <!-- END switch_vote_minus -->
                                                        </div>
                                                        <!-- END switch_bar -->

                                                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                                        <!-- END switch_no_bar -->

                                                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                                        <!-- END switch_vote -->
                                                    </div>
                                                    <!-- END switch_vote_active -->

                                                  <div class="postbody">
                        <!-- google_ad_section_start -->
                        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                        <!-- google_ad_section_end -->
                                <br />
                                <div align="center">
                                <font color="#FF0000">الموضوع
                                الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
                                </a>
                                <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب الجزائر</a>
                                </if>
                                <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
                                :
                                  </font></span><span class="postbody"><span
                                class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                                        <dl class="attachbox">
                                                            <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                                            <dd>
                                                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                                <dl class="file">
                                                                    <dt>
                                                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                                    </dt>

                                                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                                    <dd>
                                                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                                    </dd>
                                                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                                    <dd>
                                                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                                    </dd>
                                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                                                </dl>
                                                                <!-- END switch_post_attachments -->
                                                            </dd>
                                                        </dl>
                                                        <!-- END switch_attachments -->

                                                        <div class="clear"></div>
                                                        <div class="signature_div">
                                <fieldset>
                                <legend>التوقيع</legend>
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                </fieldset>

                                                        </div>

                                                    </div>
                                                    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                                                </td>
                                            </tr>
                            <tr>
                              <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                                <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                                </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                                        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                                    </td>
                                    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

                                    </td>
                                </tr>
                                <!-- BEGIN first_post_br -->
                            </table>
                            <br />
                            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                                    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
                                </tr>
                                <!-- END first_post_br -->
                                <!-- END displayed -->
                                <!-- BEGIN hidden -->
                                <tr>
                                    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
                                </tr>
                                <!-- END hidden -->
                                <!-- END postrow -->
                                <!-- BEGIN no_post -->
                                <tr align="center">
                                    <td class="row1" colspan="3" height="28">
                                        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                                    </td>
                                </tr>
                                <!-- END no_post -->
                                <tr align="right">
                                    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                            <tr>
                                                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                                <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                                                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>

                            <!-- BEGIN promot_trafic -->
                            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
                                <tr>
                                    <td class="catBottom" height="28">
                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                            <tr>
                                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>

                            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
                                <tr>
                                    <td class="catBottom" height="28">
                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                            <tr>
                                                <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                                                <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>


                        <br/>
                        <div class="smallfont" align="center">
                        <strong>«</strong>
                        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
                        |
                        <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
                        <strong>»</strong>
                        </div>
                        <br/>
                        <!-- END promot_trafic -->


                                <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
                                <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
                                  <tbody>
                                      <tr>
                                        <td class="catBottom">
                                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                              <tbody>
                                                  <tr>
                                                    <td valign="top">
                                                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                                    </td>
                                                  </tr>
                                              </tbody>
                                            </table>
                                        </td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td class="row1 clearfix">
                                            <table>
                                              <tr>
                                                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                                                  <td class="logo">
                                                    <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                                                  </td>
                                                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                                                  <td class="rules postbody">
                                                    {RULE_MSG}
                                                  </td>
                                              </tr>
                                            </table>
                                        </td>
                                      </tr>
                                  </tbody>
                                </table>
                                <!-- END switch_forum_rules -->                            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                <tr>
                                    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                                    <!-- BEGIN topicpagination -->
                                    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                                    <!-- END topicpagination -->
                                </tr>
                                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                <!-- BEGIN watchtopic -->
                                <tr>
                                    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
                                </tr>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
                              <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
                              عَتِيدٌ))</td>
                            </tr>

                                <!-- END watchtopic -->
                                <!-- END switch_user_logged_in -->
                                <tr>
                                    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                                        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                        <a name="quickreply"></a>


                            <a
                            name="quickreply"></a><table class="forumline"
                            style="cursor: pointer;"
                            onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
                            this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                            '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
                            this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
                            'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
                            width="100%" border="0" cellpadding="0"
                            cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
                            height="28"><center><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                            <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
                            المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
                            </center></td></tr><tr><td style="display:
                            none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
                            valign="center"><div align="center"><strong><span
                            style="text-decoration: underline; color:Red"><font
                            size="2"><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
                            size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
                            ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
                            Black;"><span style="text-decoration: underline;
                            color:Red"><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                            style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
                            متتالية </span><br style="color: Black;"><span
                            style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                            style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
                            مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
                            style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
                            size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
                            الحوار و النقاش</strong><br style="color:
                            Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
                            color:Red"><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                            style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
                            تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
                            style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
                            style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
                            عليك</strong><br><strong><span
                            style="text-decoration: underline; color:Red"><img
                            src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
                            style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
                            تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
                            src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
                            style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
                            احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
                            تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
                            موقعنا </span></span> <br><span style="color:
                            Red;">إدارة منتديات
                            شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
                            style="color: Red;"><img
                            src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                                        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                                        <!-- END switch_user_logged_in -->
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                                        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                                            <tbody>
                                    <!-- BEGIN show_permissions -->
                                    <tr>
                                        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                                        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                                    </tr>
                                    <!-- END show_permissions -->
                                    <tr>
                                        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                                <tr>
                                                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                                    <!-- BEGIN show_permissions -->
                                                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                                    <!-- END show_permissions -->
                                                </tr>
                                            </table>
                                        </td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                                        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                                            <tbody>
                                    <tr>
                                        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                                <tr>
                                                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                                </tr>
                                            </table>
                                        </td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>

                            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
                            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                                <tr>
                                    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                                        <span class="nav">
                                            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                                            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                            <!-- END switch_user_authpost -->
                                            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                                            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                                            <!-- END switch_user_authreply -->
                                        </span>
                                    </td>

                                    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                                    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                                    <!-- END viewtopic_bottom -->

                                    <!-- BEGIN moderation_panel -->
                                    <td align="center">
                                        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                                    </td>
                                    <td align="center" width="250">
                                        <span class="gensmall"> </span>
                                    </td>
                                    <!-- END moderation_panel -->
                                </tr>
                            </table>
                            </form>

                            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
                                <tr>
                                    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                                        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                                            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                                            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                                            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                                            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                                        </form>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                            <!-- END viewtopic_bottom -->

                            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
                            <script type="text/javascript">
                            //<![CDATA[
                            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                            //]]>
                            </script>
                            <!-- END switch_image_resize -->
                            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
ronamad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 930
معدل النشاط : 4769
السُمعة : 3

http://www.guelma24.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الأحد 19 فبراير 2012 - 18:08

للأسف اخي الكريم القلب مخربط

صورة للمعاينة

.
.
.
في انتظاار ردك
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الإثنين 20 فبراير 2012 - 18:45

هل من رد
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3305
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى