طلب التعديل على قالب منتداي

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الخميس 10 نوفمبر 2011 - 20:26

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لي طلب ونرجوا تلبيته لنا في أقرب وقت ممكن

الطلب هو تركيب كود تمبلات وضع خلفية لصورة الشخصية يعني مثل لي في الصورة في قالب منتداي
الصورة

https://i.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/04-10-11.png

قالب المنتدى
الكود:
<br><br> <center>
<span style="font-size:12px; color:#7bb92b"><B> {SITENAME}{TOPIC_TITLE} </span>
<br/><br>
<div
 id="share"><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Facebook"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png"
/></a>
<a
href="http://twitter.com/home?status=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Twitter" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png"
width="32" /></a>
<a href="mailto:?subject=Haber
Kodları&body=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email"
height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png"
 width="32" /></a>
<a
href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}">
<img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
<a
 
href="http://technorati.com/faves?add=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Technorati" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png"
width="32" /></a>
<a
href="http://delicious.com/post?url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Delicious" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png"
width="32" /></a>
<a
href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber
 Kodları&bodytext=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
alt="Digg" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32"
/></a>
<a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Stumblepon" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png"
width="32" /></a>
<a
href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Myspace" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png"
width="32" /></a>
<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}">
<img
 alt="Likedin" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png"
width="32" /></a></div>
</center>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var
 multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
'{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
              <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
 
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
 
              <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title">
                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                    </td>
 
                  <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
 
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow --><tr><td colspan="3"><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2769414524136907";
/* ads */
google_ad_slot = "4612292916";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></td></tr>
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<div
 class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser"
align="center"></div><span class="name"><a
name="<div style="text-align: center;"><img
src=""><br></div>
            <span
class="name"><a
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br
 />
                <span class="postdetails poster-profile">
                {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
 
              {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div style="text-align:
left;"><img
src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>
 {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br /><div
class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
            <!-- BEGIN profile_field -->
 
      <div class="gowetobilobed">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
    <!-- END profile_field -->
    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span><br />
            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
<center>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
 
  <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال
</div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
      {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
<center><table
 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50
">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td><center/>
    </td>
    </tr>
  </table><center/>        </td>
 
      <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
 
                  <td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />
{postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
/>{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                   
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                              <div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                              <div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 
                          <div
title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->

                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
    <br />
    <div align="center">
    <font color="#FF0000">الموضوع
    الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
    </a>
 
    <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a
href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب
الجزائر</a>
    </if>
    <!-- نهاية قالب الموضوع
الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url]
--> <font color="#FF0000"> </font><span
lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :
      </font></span><span class="postbody"><span
    class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
 
                                          <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                          <a class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                         
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
 
                                         
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
 
                                         
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                     
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
    <fieldset>
    <legend>التوقيع</legend>
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </fieldset>

                            </div>

                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
<tr>
  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 
  <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                  <td align="center" class="t-title"><a
name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
 
          » <a style="text-decoration:none"
href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
 />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
 
  <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                      <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                </table>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                  <tr>
                      <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                      <td class="logo">
                        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                      </td>
                      <!-- END switch_forum_rule_image -->
                      <td class="rules postbody">
                        {RULE_MSG}
                      </td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules --><table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
 
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
 
      <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
</tr>
 <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
  <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
  عَتِيدٌ))</td>
 </tr>

    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>


<a
 name="quickreply"></a><table class="forumline"
style="cursor: pointer;"
onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
 this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
'';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
height="28"><center><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">   
<strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
</center></td></tr><tr><td style="display:
none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
valign="center"><div align="center"><strong><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><font
size="2"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
 size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
Black;"><span style="text-decoration: underline;
color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
متتالية </span><br style="color: Black;"><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
 size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
الحوار و النقاش</strong><br style="color:
Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
 تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
 style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
عليك</strong><br><strong><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
موقعنا </span></span> <br><span style="color:
Red;">إدارة منتديات
شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
 style="color: Red;"><img
src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
 
          <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form
 action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
 src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({
 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

نرجوا تلبية الطلب في أقرب وقت
.
.
.
.
اجمل تحية
سلام
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف YasirAyad في الجمعة 11 نوفمبر 2011 - 5:09

<blockquote>السلام عليكم

مرحباً بك في منتدى الدعم و المساعدة الخاص بشركة احلى منتدى

بما
أنك جديد في منتدانا, اعطيك هنا بعض الروابط التي يستحسن تذكرها و الإطلاع
على محتواها قبل أي سؤال مقبل:

قانون منتدى الدعم من الواجب عليك احترامها للحصول على إجابة سريعة

مواضيع تشرح لك بالصور كل تقنيات و خبايا ادارة منتداك


مواضيع تشرح لك تقنيات منقدمة لتشخيص ورفع مردود منتداك
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
و الآن, للإجابة على سؤالك,...
</blockquote>
بخصوص القالب الذي تطلبه يمكنك طلبه من صاحب المنتدى
المتوفر حاليا الكود الاتي
هل تستطيع تركيبه ام تريد ان اركبه لك؟

(تومبلايت) حصريا اقوي اكواد للبيانات الشخصية مثل الـvb من a7medvirus
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13146
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الجمعة 11 نوفمبر 2011 - 18:31

أخي هاهو الكود

الكود:
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

وغيرها بي
الرمز:
الكود:
<div class="sidiamer.com">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
ثم ضع الكود التالي في ورقة css

الكود:
.sidiamer.com{
background:transparent url(http://i22.servimg.com/u/f22/16/32/09/85/table_10.png) no-repeat top;
padding:20px
width:150px
}

نرجوا تركيبه
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الأحد 13 نوفمبر 2011 - 11:54

أين الرد يامختصين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأحد 13 نوفمبر 2011 - 11:58

الكود:
<br><br> <center>
<span style="font-size:12px; color:#7bb92b"><B> {SITENAME}{TOPIC_TITLE} </span>
<br/><br>
<div
 id="share"><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Facebook"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png"
/></a>
<a
href="http://twitter.com/home?status=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Twitter" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png"
width="32" /></a>
<a href="mailto:?subject=Haber
Kodları&body=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email"
height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png"
 width="32" /></a>
<a
href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}">
<img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
<a
 
href="http://technorati.com/faves?add=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Technorati" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png"
width="32" /></a>
<a
href="http://delicious.com/post?url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Delicious" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png"
width="32" /></a>
<a
href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber
 Kodları&bodytext=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
alt="Digg" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32"
/></a>
<a
href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Stumblepon" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png"
width="32" /></a>
<a
href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
 alt="Myspace" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png"
width="32" /></a>
<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}">
<img
 alt="Likedin" height="32"
src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png"
width="32" /></a></div>
</center>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var
 multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
'{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
'{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
"{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
"{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
 border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
 
              <iframe
src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21"
 scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden;
width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
 
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
 
              <a class="addthis_button"
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title">
                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                    </td>
 
                  <td align="right" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
 
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow --><tr><td colspan="3"><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2769414524136907";
/* ads */
google_ad_slot = "4612292916";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></td></tr>
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<div
 class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser"
align="center"></div><span class="name"><a
name="<div style="text-align: center;"><img
src=""><br></div>
            <span
class="name"><a
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br
 />
                <span class="postdetails poster-profile">
                {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
 
              {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div style="text-align:
left;"><img
src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>
<div class="sidiamer.com">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br /><br /><div
class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
            <!-- BEGIN profile_field -->
 
      <div class="gowetobilobed">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
    <!-- END profile_field -->
    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span><br />
            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
<center>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
 
  <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال
</div><div class="shaduser"
align="center"></div><div style="text-align:
center;"><img src=""><br></div>
      {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
<center><table
 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50
">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td><center/>
    </td>
    </tr>
  </table><center/>        </td>
 
      <td
class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
 
                  <td><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />
{postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
/>{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                   
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 
                              <div class="vote-bar-plus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 
                              <div class="vote-bar-minus"
style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 
                          <div
title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
 
                          <div class="vote-button"><a
href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->

                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
    <br />
    <div align="center">
    <font color="#FF0000">الموضوع
    الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
    </a>
 
    <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a
href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب
الجزائر</a>
    </if>
    <!-- نهاية قالب الموضوع
الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url]
--> <font color="#FF0000"> </font><span
lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
    :
      </font></span><span class="postbody"><span
    class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
 
                                          <img
src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
 />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 
                                          <a class="postlink"
href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 
                                         
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
 
                                         
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
 
                                         
<em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

 
                                     
<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
    <fieldset>
    <legend>التوقيع</legend>
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </fieldset>

                            </div>

                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
<tr>
  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 
  <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
 
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
 
                  <td align="center" class="t-title"><a
name="bottomtitle"></a><h1
class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
           
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
class="browse-arrows"><a
href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px
1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table
 class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1"
cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px
0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
 
                  <td align="right" valign="middle"
width="10"><span class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img
 src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
 
          » <a style="text-decoration:none"
href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank"
title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br
 />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
 
  <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                      <tr>
                        <td valign="top">
                            <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                        </td>
                      </tr>
                  </tbody>
                </table>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                  <tr>
                      <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                      <td class="logo">
                        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                      </td>
                      <!-- END switch_forum_rule_image -->
                      <td class="rules postbody">
                        {RULE_MSG}
                      </td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules --><table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
 
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
width="150"><span
class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
 
      <td class="row2" colspan="2" align="right"
valign="top"><span
class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
</tr>
 <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
  <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
  عَتِيدٌ))</td>
 </tr>

    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>


<a
 name="quickreply"></a><table class="forumline"
style="cursor: pointer;"
onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
 this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
'';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
height="28"><center><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">   
<strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
</center></td></tr><tr><td style="display:
none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
valign="center"><div align="center"><strong><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><font
size="2"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
 size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
Black;"><span style="text-decoration: underline;
color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
متتالية </span><br style="color: Black;"><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
 size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
الحوار و النقاش</strong><br style="color:
Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
 تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
 style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
عليك</strong><br><strong><span
style="text-decoration: underline; color:Red"><img
src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
 style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
موقعنا </span></span> <br><span style="color:
Red;">إدارة منتديات
شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
 style="color: Red;"><img
src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
 
          <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
 
                      <td valign="middle" width="100%"><span
class="nav"><a class="nav"
href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 
                      <td align="right" valign="middle"><span
class="gensmall"><a
href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
/></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form
 action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
 src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
/></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
/></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
/>{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({
 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


ده التعديل زا ما انت طلبت
وانت ضع
الكود ده في ورقةcss
الكود:
.sidiamer.com{
background:transparent url(http://i22.servimg.com/u/f22/16/32/09/85/table_10.png) no-repeat top;
padding:20px
width:150px
}
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13146
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الإثنين 14 نوفمبر 2011 - 18:55

لم يعمل معي بشكل جيد في خطأ أخي الكريم نرجوا التعديل على القالب
سلام ونرجوا الرد
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الخميس 17 نوفمبر 2011 - 21:11

اين الرد ؟؟؟
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الأحد 27 نوفمبر 2011 - 17:11

اين الرد يااااااااااااااجماعة
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الجمعة 2 ديسمبر 2011 - 22:18

اي الرد
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف A7medvirus في السبت 3 ديسمبر 2011 - 16:42

حقا كان هناك خطأ . علي اي حال تفضل الكود سليم ان شاء الله
الكود:
    <br><br> <center>
    <span style="font-size:12px; color:#7bb92b"><B> {SITENAME}{TOPIC_TITLE} </span>
    <br/><br>
    <div
    id="share"><a
    href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
    alt="Facebook"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png"
    /></a>
    <a
    href="http://twitter.com/home?status=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
    alt="Twitter" height="32"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png"
    width="32" /></a>
    <a href="mailto:?subject=Haber
    Kodları&body=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email"
    height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png"
    width="32" /></a>
    <a
    href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}">
    <img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
    <a
   
    href="http://technorati.com/faves?add=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
    alt="Technorati" height="32"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png"
    width="32" /></a>
    <a
    href="http://delicious.com/post?url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
    alt="Delicious" height="32"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png"
    width="32" /></a>
    <a
    href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber
    Kodları&bodytext=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
    alt="Digg" height="32"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32"
    /></a>
    <a
    href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
    alt="Stumblepon" height="32"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png"
    width="32" /></a>
    <a
    href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}"><img
    alt="Myspace" height="32"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png"
    width="32" /></a>
    <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://chabebe.algeriaforum.net{U_VIEW_TOPIC}">
    <img
    alt="Likedin" height="32"
    src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png"
    width="32" /></a></div>
    </center>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                </span>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
            </td>
            <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                </span>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" class="t-title">
                            <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                        </td>
                        <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
            <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- BEGIN postrow --><tr><td colspan="3"><center><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "pub-2769414524136907";
    /* ads */
    google_ad_slot = "4612292916";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 15;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></center></td></tr>
        <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="<div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                    <span class="postdetails poster-profile">
                    {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div style="text-align: left;"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>

<div class="AVATAR-Virus" >{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

<br /><br /><div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                <!-- BEGIN profile_field -->
            <div class="gowetobilobed"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
        <!-- END profile_field -->
        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
      </span><br />
                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
    <center>
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
    <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td><center/>
        </td>
        </tr>
      </table><center/>            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" /> {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                     
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="hr">
                            <hr />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->

                            <div class="postbody">

                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
        <br />
        <div align="center">
        <font color="#FF0000">الموضوع
        الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
        </a>
        <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب الجزائر</a>
        </if>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
        :
          </font></span><span class="postbody"><span
        class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>

                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
                                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
                                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->

                                            <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>
                                <div class="signature_div">
        <fieldset>
        <legend>التوقيع</legend>
        {postrow.displayed.SIGNATURE}
        </fieldset>

                                </div>

                            </div>
                            <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                        </td>
                    </tr>
    <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
        </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2 postbody" valign="top">
                <!-- BEGIN link -->
                » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                <!-- END link -->
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="row1 clearfix">
                    <table>
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                          <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                          </td>
                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                          <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                          </td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
    </tr>
    <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
      <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
      عَتِيدٌ))</td>
    </tr>

        <!-- END watchtopic -->
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <a name="quickreply"></a>


    <a
    name="quickreply"></a><table class="forumline"
    style="cursor: pointer;"
    onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
    width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
    height="28"><center><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png"> 
    <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
    المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
    </center></td></tr><tr><td style="display:
    none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
    valign="center"><div align="center"><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><font
    size="2"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
    size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
    ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
    Black;"><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
    متتالية </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
    مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
    size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
    الحوار و النقاش</strong><br style="color:
    Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
    تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
    style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
    عليك</strong><br><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
    تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
    src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
    style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
    احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
    تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
    موقعنا </span></span> <br><span style="color:
    Red;">إدارة منتديات
    شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
    style="color: Red;"><img
    src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                    <tbody>
            <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
            </tr>
            <!-- END show_permissions -->
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            <!-- END show_permissions -->
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                    <tbody>
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
                <span class="gensmall"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

وضع هذا في
Css
الكود:
  .AVATAR-Virus{
    background:transparent url(http://i22.servimg.com/u/f22/16/32/09/85/table_10.png) no-repeat top;
    padding:20px;
    width:150px;
    }


في امان الله
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10454
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 - 10:14

القالب يعمل لكن أريد ان تركبوه في هذا القالب الجديد لأني غيرت فيه

القالب:
الكود:
<center>
<div id="share"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a>
<a href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Twitter" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" width="32" /></a>
<a href="mailto:?subject=Haber Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" width="32" /></a>
<a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
<img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
<a href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Technorati" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" width="32" /></a>
<a href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Delicious" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" width="32" /></a>
<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Digg" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32" /></a>
<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Stumblepon" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" width="32" /></a>
<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Myspace" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" width="32" /></a>
<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
<img alt="Likedin" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" width="32" /></a></div>
</center>


    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                </span>
                <!-- END switch_twitter_btn -->
                <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                    <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                </span>
                <!-- END switch_fb_likebtn -->
            </td>
            <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                <span class="gensmall bold">
                    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                    |
                    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                        var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                        var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                    //]]>
                    </script>
                </span>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" class="t-title">
                            <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                        </td>
                        <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
            <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->
        {POLL_DISPLAY}
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- BEGIN postrow -->
 
        <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="<div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                    <span class="postdetails poster-profile">
                    {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div style="text-align: left;"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div> {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br /><div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
      <!-- BEGIN profile_field -->
<div class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field -->

        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
      </span><br />
                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
    <center>
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
          {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
          {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
          {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
    <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 "><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td></td></tr></table> </td><center/>
        </td>
        </tr>
      </table><center/>            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
</td>
                 
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2" class="hr">
                            <hr />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->

                          <div class="postbody">
 <!-- google_ad_section_start -->
<div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
<!-- google_ad_section_end -->
        <br />
        <div align="center">
        <font color="#FF0000">الموضوع
        الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
        </a>
        <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب الجزائر</a>
        </if>
        <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
        :
          </font></span><span class="postbody"><span
        class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>

                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
                                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
                                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->

                                            <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear"></div>
                                <div class="signature_div">
        <fieldset>
        <legend>التوقيع</legend>
        {postrow.displayed.SIGNATURE}
        </fieldset>

                                </div>

                            </div>
                            <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                        </td>
                    </tr>
    <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
        </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
                <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
        <tr>
            <td class="catBottom" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>


<br/>
<div class="smallfont" align="center">
<strong>«</strong>
<a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
|
<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
<strong>»</strong>
</div>
<br/>
<!-- END promot_trafic -->


        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="row1 clearfix">
                    <table>
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                          <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                          </td>
                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                          <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                          </td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
    </tr>
    <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
      <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
      عَتِيدٌ))</td>
    </tr>

        <!-- END watchtopic -->
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <a name="quickreply"></a>


    <a
    name="quickreply"></a><table class="forumline"
    style="cursor: pointer;"
    onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
    this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
    'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
    width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
    height="28"><center><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
    <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
    المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
    </center></td></tr><tr><td style="display:
    none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
    valign="center"><div align="center"><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><font
    size="2"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
    size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
    ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
    Black;"><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
    متتالية </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
    مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
    size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
    الحوار و النقاش</strong><br style="color:
    Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
    color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
    تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
    style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
    عليك</strong><br><strong><span
    style="text-decoration: underline; color:Red"><img
    src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
    style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
    تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
    src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
    style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
    احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
    تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
    موقعنا </span></span> <br><span style="color:
    Red;">إدارة منتديات
    شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
    style="color: Red;"><img
    src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                    <tbody>
            <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
            </tr>
            <!-- END show_permissions -->
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            <!-- END show_permissions -->
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                    <tbody>
            <tr>
                <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                </span>
            </td>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
                <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
                <span class="gensmall"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 19:20

في إنتظار الرد
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف A7medvirus في الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 19:29

ضع هذا في css
الكود:
 .Virus-avatar{
        background:transparent url(http://i22.servimg.com/u/f22/16/32/09/85/table_10.png) no-repeat top;
        padding:20px;
        width:150px;
        }
القالب
اضغط هنا:
الكود:
    <center>
    <div id="share"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Facebook" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/facebook.png" /></a>
    <a href="http://twitter.com/home?status=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Twitter" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/twitter.png" width="32" /></a>
    <a href="mailto:?subject=Haber Kodları&body=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Email" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/email.png" width="32" /></a>
    <a href="https://skydrive.live.com/sharefavorite.aspx%2f.SharedFavorites??marklet=1&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
    <img alt="Windows Live" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/windows.png" width="32" /></a>
    <a href="http://technorati.com/faves?add=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Technorati" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/technorati.png" width="32" /></a>
    <a href="http://delicious.com/post?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Delicious" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/delicious.png" width="32" /></a>
    <a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://scriptciler.blogcu.com/haber-kodlari/4165563&title=Haber Kodları&bodytext=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Digg" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/digg.png" width="32" /></a>
    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Stumblepon" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/stumbleupon.png" width="32" /></a>
    <a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}"><img alt="Myspace" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/myspace.png" width="32" /></a>
    <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.sidiamer.com{U_VIEW_TOPIC}">
    <img alt="Likedin" height="32" src="http://static.blogcu.com/temps/skinbu/images/linkedin.png" width="32" /></a></div>
    </center>


        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title">
                                <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                            </td>
                            <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
   
            <!-- BEGIN displayed -->
            <tr class="post">
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
        <div class="mimo">معلومات العضو </div><div class="shaduser" align="center"></div><span class="name"><a name="<div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
                    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                        <span class="postdetails poster-profile">
                        {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<div style="text-align: left;"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/40/37/88/uouo10.png"><br></div>    <div class="Virus-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br /><br /><div class="mimo">معلومات إضافية </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
          <!-- BEGIN profile_field -->
    <div class="hdibilyasse">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
    <!-- END profile_field -->

            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
          </span><br />
                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        <center>
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
            <td valign="middle"><div class="mimo">معلومات الإتصال </div><div class="shaduser" align="center"></div><div style="text-align: center;"><img src=""><br></div>
              {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
        <center><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 "><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50px">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td></td></tr></table> </td><center/>
            </td>
            </tr>
          </table><center/>                </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td><div class="sidiamer"><span class="postdetails"><img
    src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
    alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
    title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
    />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
    <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
    border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></div>
    </td>
                   
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2">
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->

                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_plus -->

                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                    <!-- END switch_no_bar -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                                    <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->

                              <div class="postbody">
    <!-- google_ad_section_start -->
    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
    <!-- google_ad_section_end -->
            <br />
            <div align="center">
            <font color="#FF0000">الموضوع
            الأصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
            </a>
            <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://chabebe.algeriaforum.net/forum">شبكة ومنتديات شباب الجزائر</a>
            </if>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com/]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
            :
              </font></span><span class="postbody"><span
            class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->

                                    <div class="clear"></div>
                                    <div class="signature_div">
            <fieldset>
            <legend>التوقيع</legend>
            {postrow.displayed.SIGNATURE}
            </fieldset>

                                    </div>

                                </div>
                                <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                            </td>
                        </tr>
        <tr>
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <div align="left"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
            </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">

                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
        </table>
        <br />
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
            <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <!-- BEGIN promot_trafic -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
            <tr>
                <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>


    <br/>
    <div class="smallfont" align="center">
    <strong>«</strong>
    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">الموضوع السابق </a>
    |
    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">الموضوع التالي</a>
    <strong>»</strong>
    </div>
    <br/>
    <!-- END promot_trafic -->


            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
        </tr>
        <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
          <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
          عَتِيدٌ))</td>
        </tr>

            <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>


        <a
        name="quickreply"></a><table class="forumline"
        style="cursor: pointer;"
        onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){
        this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
        '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{
        this.getElementsByTagName('td')[1].style.display =
        'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}"
        width="100%" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead"
        height="28"><center><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
        <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في
        المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">
        </center></td></tr><tr><td style="display:
        none;" class="row1" rowspan="2" align="middle"
        valign="center"><div align="center"><strong><span
        style="text-decoration: underline; color:Red"><font
        size="2"><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font
        size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين
        ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color:
        Black;"><span style="text-decoration: underline;
        color:Red"><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
        style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات
        متتالية </span><br style="color: Black;"><span
        style="text-decoration: underline; color:Red"><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
        style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع
        مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span
        style="text-decoration: underline; color:Red"><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font
        size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب
        الحوار و النقاش</strong><br style="color:
        Black;"><strong><span style="text-decoration: underline;
        color:Red"><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
        style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا
        تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span
        style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong
        style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين
        عليك</strong><br><strong><span
        style="text-decoration: underline; color:Red"><img
        src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span
        style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا
        تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img
        src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span
        style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان
        احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة
        تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في
        موقعنا </span></span> <br><span style="color:
        Red;">إدارة منتديات
        شبكة شباب الجزائر</span></strong><br></font><strong><span
        style="color: Red;"><img
        src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                <!-- BEGIN show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                </tr>
                <!-- END show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <!-- BEGIN show_permissions -->
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                <!-- END show_permissions -->
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>

                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10454
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الخميس 8 ديسمبر 2011 - 10:28

ممكن تركب الكود على القالب الاخير الذي عدلته انت مثل الموجود هنا
http://www.pubarab.com/t54559-topic

في إنتظار ردك
.
.
.
اجمل سلام
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف A7medvirus في الخميس 8 ديسمبر 2011 - 10:30

اخي افتح موضوع جديد لطلبك هذا مع التوضيح من فضلك
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10454
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: طلب التعديل على قالب منتداي

مُساهمة من طرف youcef saidani في الخميس 8 ديسمبر 2011 - 10:35

اوكي اخي
هاهو الموضوع الجديد
https://help.ahlamontada.com/t951885-topic#4232295
نعتذر
avatar
youcef saidani
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 69
معدل النشاط : 3307
السُمعة : 0

http://www.chabebe.algeriaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى