طلب تعديل على قالب overall_header

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف فراشة في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 10:46

سلام عليكم
طلب تعديل على قالب overall_header
اريد وضع تحت الواجهة اسم العضو المتصل مع اظهار مستطيل الدخول ايقونات التسجيل والخروج

وهذا القالب

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
 <!-- END meta_emulate_ie7 -->
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 {META_FAVICO}
 {META}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <!-- END switch_ticker -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
  <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
   pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
   pm.focus();
  <!-- END switch_enable_pm_popup -->
  <!-- BEGIN switch_report_popup -->
   report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
   report.focus();
  <!-- END switch_report_popup -->
  <!-- BEGIN switch_ticker -->
   ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
  <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <style type="text/css">
 #hitskin_preview {
  margin: 0; padding: 0;
  position: fixed;
  top: 0; left: 0;
  width: 100%;
  height: 65px;
  background: url('https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
  color: #fff;
 }
 * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
  position: absolute;
  top:expres​sion(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
  z-index: 2;
  background: transparent url('https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
 }
 * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
  background: #fff url(foo) fixed;
  }
 #hitskin_preview h1 {
  float: left;
  margin: 3px 0 0 0;
  padding: 0 0 0 10px;
  font: italic normal 25px Arial,sans serif;
  color: #fff;
 }
 #hitskin_preview h1 img {
  vertical-align: middle;
 }
 #hitskin_preview em {
  color: #7CBA2C;
  font-weight: bold;
 }
 #hitskin_preview a {
 color: #fff;
 }
 #hitskin_preview a:hover {
 text-decoration: underline;
 }

 #hitskin_preview .content {
  text-align: right;
 }
 #hitskin_preview .content p {
  margin: 4px 1em 0px 1em;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.8em;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
 }
 #hitskin_preview .content p span {
  font-weight: normal;
  font-size: 0.8em;
 }
 body {
  margin-top: 40px !important;
 }
 {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
 </style>
 <!-- END hitskin_preview -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
  <h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
  <div class="content">
   <p>
    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
    <br />
    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
   </p>
  </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
  <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr height="25">
    <td class="catLeft">
     <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
    </td>
   </tr>
   <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
    <td class="row1" align="left" valign="top">
     <div id="login_popup_buttons">
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
       <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
       <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
       <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
      </form>
     </div>
     <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
    </td>
   </tr>
  </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}


<div align="center">
    <table border="0" width="100%" align="right" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" background="https://i.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc10.png">
        <tr>
            <td>
        <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-ri10.png" width="407" height="271"></td>
            <td background="https://i.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc10.png">
         </td>
            <td width="260">
            <map name="FPMap0">
            <area href="http://www.des-stars.com/" shape="rect" coords="248, 198, 295, 226">
            <area href="http://www.des-stars.com/register" shape="rect" coords="176, 201, 229, 224">
            <area href="http://www.des-stars.com/profile?mode=editprofile" shape="rect" coords="106, 198, 156, 224">
            <area href="http://www.des-stars.com/contact" shape="rect" coords="30, 199, 85, 224">
            </map>
            <img border="0" src="https://i.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-le10.png" width="366" height="271" usemap="#FPMap0"></td>
        </tr>
    </table>
</div>

  <br> <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
  <tr>
   <td class="bodyline">
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
     <tr>

     <tr>
      <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                    </tr>
                </table>

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                        <div id="{ID_LEFT}">
                                            <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                            {giefmod_index1.MODVAR}
                                                <!-- BEGIN saut -->
                                                <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                <!-- END saut -->
                                            <!-- END giefmod_index1 -->
                                        </div>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
فراشة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 92
معدل النشاط : 4008
السُمعة : 0

http://nouralhayat.forumth.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف jokervp في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 10:49

ممكن صورة توضيحية لو فى ؟
avatar
jokervp
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 2002
السُمعة : 0

http://jokervb.alamuntada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف فراشة في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 12:14

مثلا اسم العضو المتصل

وتحت يكون

الرتسية     لوحة التحكم    قوانين المنتدى  الاعضاء  الخروج
avatar
فراشة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 92
معدل النشاط : 4008
السُمعة : 0

http://nouralhayat.forumth.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف محمد سرحان 2 في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 12:40

ممكن تصور الهيدر من منتداك

وتوضح المطلوب
avatar
محمد سرحان 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 2148
السُمعة : 1

http://toyou.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف jokervp في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 13:11

قصدك الناف بار ؟!
زى مثلاً دا
avatar
jokervp
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 2002
السُمعة : 0

http://jokervb.alamuntada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف محمد سرحان 2 في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 13:39

 تفضل اخي

فوق النافبار هيظهر لك

متصل باسم .....

الكود

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
 <!-- END meta_emulate_ie7 -->
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
 <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
 {META_FAVICO}
 {META}
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
 {T_HEAD_STYLESHEET}
 {CSS}
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 <!-- BEGIN switch_ticker -->
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
 <!-- END switch_ticker -->
 <script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(document).ready(function(){
  <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
  pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
  pm.focus();
  <!-- END switch_enable_pm_popup -->
  <!-- BEGIN switch_report_popup -->
  report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
  report.focus();
  <!-- END switch_report_popup -->
  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
  <!-- END switch_ticker -->
 });

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
 <!-- END switch_login_popup -->
 //]]>
 </script>
 {GREETING_POPUP}
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <style type="text/css">
 #hitskin_preview {
  margin: 0; padding: 0;
  position: fixed;
  top: 0; left: 0;
  width: 100%;
  height: 65px;
  background: url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
  color: #fff;
 }
 * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
  position: absolute;
  top:expres​sion(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
  z-index: 2;
  background: transparent url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
 }
 * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
  background: #fff url(foo) fixed;
  }
 #hitskin_preview h1 {
  float: left;
  margin: 3px 0 0 0;
  padding: 0 0 0 10px;
  font: italic normal 25px Arial,sans serif;
  color: #fff;
 }
 #hitskin_preview h1 img {
  vertical-align: middle;
 }
 #hitskin_preview em {
  color: #7CBA2C;
  font-weight: bold;
 }
 #hitskin_preview a {
 color: #fff;
 }
 #hitskin_preview a:hover {
 text-decoration: underline;
 }

 #hitskin_preview .content {
  text-align: right;
 }
 #hitskin_preview .content p {
  margin: 4px 1em 0px 1em;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.8em;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
 }
 #hitskin_preview .content p span {
  font-weight: normal;
  font-size: 0.8em;
 }
 body {
  margin-top: 40px !important;
 }
 {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
 </style>
 <!-- END hitskin_preview -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
  <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
  <div class="content">
  <p>
    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
    <br />
    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
  </p>
  </div>
 </div>
 <!-- END hitskin_preview -->

 <!-- BEGIN switch_login_popup -->
 <div id="login_popup">
  <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr height="25">
    <td class="catLeft">
    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
    </td>
  </tr>
  <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
    <td class="row1" align="left" valign="top">
    <div id="login_popup_buttons">
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
      </form>
    </div>
    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
    </td>
  </tr>
  </table>
 </div>
 <!-- END switch_login_popup -->

 <a name="top"></a>
 {JAVASCRIPT}


<div align="center">
    <table border="0" width="100%" align="right" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc10.png">
        <tr>
            <td>
        <img border="0" src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-ri10.png" width="407" height="271"></td>
            <td background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc10.png">
        </td>
            <td width="260">
            <map name="FPMap0">
            <area href="http://www.des-stars.com/" shape="rect" coords="248, 198, 295, 226">
            <area href="http://www.des-stars.com/register" shape="rect" coords="176, 201, 229, 224">
            <area href="http://www.des-stars.com/profile?mode=editprofile" shape="rect" coords="106, 198, 156, 224">
            <area href="http://www.des-stars.com/contact" shape="rect" coords="30, 199, 85, 224">
            </map>
            <img border="0" src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-le10.png" width="366" height="271" usemap="#FPMap0"></td>
        </tr>
    </table>
</div>

  <br> <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
  <tr>
  <td class="bodyline">
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tr>
        <center>{LOGGED_AS}</center>
    <tr>
      <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                    </tr>
                </table>

                <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->

                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                        <div id="{ID_LEFT}">
                                            <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                            {giefmod_index1.MODVAR}
                                                <!-- BEGIN saut -->
                                                <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                <!-- END saut -->
                                            <!-- END giefmod_index1 -->
                                        </div>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

اي مشكله او تعديل انا حاضر
avatar
محمد سرحان 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 2148
السُمعة : 1

http://toyou.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف فراشة في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 14:47

شكرا لك اخي على الرد

وضعت القالب وظهر ولم يظهر اسم العضو المتصل في جدول يظهر فوق

شاهد
http://moon14.ohmylife.net/


اريد مثل منتديات vb

مثلا
اسم المتصل
الرتسية لوحة التحكم قوانين المنتدى الاعضاء الخروج

في مستطيل تحت الواجهةavatar
فراشة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 92
معدل النشاط : 4008
السُمعة : 0

http://nouralhayat.forumth.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف محمد سرحان 2 في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 17:11

اها اوك فهمتك
avatar
محمد سرحان 2
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 2148
السُمعة : 1

http://toyou.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل على قالب overall_header

مُساهمة من طرف فراشة في الأربعاء 3 يوليو 2013 - 23:54

يمكن المساعدة
تعديل على قالب overall_header
وضع قالب نافبار داخل القالب overall_header

Embarassed
avatar
فراشة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 92
معدل النشاط : 4008
السُمعة : 0

http://nouralhayat.forumth.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى