تعديل على هذا القالب viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

تعديل على هذا القالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف العالمي8 في الجمعة 24 يوليو 2015 - 18:55

سلام عليكم

اريد استبدل كود البيانات الشخصية في هذا القالب viewtopic_body


القالب
الكود:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
            {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
            });
        }
    }
    catch(e) { }

    return false;
};

//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">

        <td class="smallfont">

            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->


  </td>


    <td>
    <tr>
        <td style="font-weight:normal" >

      </td>
    </tr>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>

    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td>
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->
      </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">
        <div class="smallfont">


        </div>
    </td>

 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
    <td class="mborder" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                 </span>

    </td>    <td class="mborder" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
     <span class="gensmall bold">

                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
  </td>
</tr>
</table>
<!-- / toolbar -->

<style type="text/css">
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
    max-height:600px;
    max-width:200px;
}
.vote-bar {
background-color: rgb(0, 255, 0);
}
</style>

  <!-- BEGIN postrow -->

<br />

<!-- BEGIN displayed -->

<table id="post26" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<!-- البار العلوي -->
<tbody><tr>
<td class="prmborder" style="font-weight:normal; border: 1px solid ">
<!-- status -->
<div class="byanaty">بياناتي</div>
<!-- / status -->
</td>
<td class="pmborder" style="font-weight:normal; border: 1px solid ; border-right: 0px" align="left">
<!-- رقم المشاركة-->
&nbsp;رقم المشاركة : ( <a href="{postrow.displayed.POST_URL}" target="new" rel="nofollow" id="postcount26" name="4"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a> )
<!-- / رقم المشاركة -->
&nbsp;{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
<!-- / التبليغ-->
</td>
</tr>
<!-- / البار العلوي -->
<tr valign="top">
<!-- بيانات العضوية -->
<td class="post-masge2" rowspan="2" style="border: 1px solid ; border-top: 0px; border-bottom: 0px" width="190">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tbody><tr><td align="center">
<!-- / user info -->
<div class="bigusername" id="postmenu_26">
{postrow.displayed.POSTER_NAME}
</div>
</td></tr>
<tr><td align="center">
<div class="smallfont">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
</td></tr>
<tr><td align="center">
<div class="smallfont">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div>
</td></tr>
<tr><td align="center">
</td></tr>
<tr width="3%"><td></td></tr>
<tr><td align="center">
<!-- الصورة الرمزية -->
<div align="center">
<table class="tborder" style="border-collapse: collapse; background-position:center top; background-repeat:repeat-x" bgcolor="#E7E7E7" cellpadding="6" width="1">
<tbody><tr><td style="background-repeat:no-repeat; background-position: center; padding-left: 6px; padding-right: 6px; padding-top: 6px; padding-bottom: 2px">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
</tr></tbody></table>
</div>
</td></tr></tbody></table>
<!-- / الصورة الرمزية -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%">
<tbody><tr>
<!-- بيانات العضوية -->
<td valign="top">
<div class="smallfont">
<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="180">
<tbody><tr width="3%"><td></td></tr>
<!-- BEGIN profile_field -->
<tr><td class="postbit_info">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td></tr>
<!-- END profile_field -->
<tr><td class="postbit_info offlinebutton" valign="middle">
<center>
{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
</center>
</td></tr>
<tr><td class="postbit_info" valign="middle">
<center>
{postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
</center>
</td></tr>
</tbody></table></div>
</td>
<!-- / بيانات العضوية -->
<!--  الأيقونات الإضافية -->
</tr></tbody></table>
</td>
<!-- /  الأيقونات الإضافية -->
<td class="post-masge" id="td_post_26" style="border-left: 1px solid ">
<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<img title="افتراضي" class="inlineimg" src="http://a7la.2fh.co/Malek-style-2015/images/icon1.gif" alt="افتراضي" border="0" /> {L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
</div>
<hr style="color:; background-color:" size="1">
<!-- / icon and title -->
<div class="matitle" align="left">
<p style=" color: #4374A1; top: 10px; font-family: tahoma; font-weight: bold; position: relative; right: 20px; text-shadow: #fff 0px 1px;" align="right">
<!-- عرض التاريخ في المشاركة -->
<img class="inlineimg" src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" border="0" /> كُتب : {postrow.displayed.POST_DATE}
</p></div>
<br>
<!-- message -->
<div id="post_message_26">
<center>
<img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png"/>
<br />
<!--- التقييم --->
<a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" /></a><div align="center" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none; position:absolute;">
<table style="background:#ffffff" width="52%" height="230" border="0" align="center" cellpadding="6" cellspacing="0" class="tborder">
<tr>
<th class="secondarytitle" align="center" valign="middle" height="25" style="padding-left:7px"><b><font face=""  font color="grey"  size="2"> </font></b><a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img align="right" src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts11.png"></a></th>
</tr>
<tr>
<td class="thead"  align="right"><font face=""  font color="black"  size="2">أسم العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<div class="panel">
<div style="width:500px" align="left">
<fieldset class="fieldset">
<legend><font face=""  font color="black"  size="2">هل ترغب في التعليق على رسالة العضو {postrow.displayed.POSTER_NAME} ؟</font> </legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
<tr>
<td width="499">
<div><label for="rb_reputation_pos_503475"><input type="radio" name="reputation" value="pos" id="rb_reputation_pos_503475" checked="checked" /><font face=""  font color="black"  size="2">تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
<div><label for="rb_reputation_neg_503475"><input type="radio" name="reputation" value="neg" id="rb_reputation_neg_503475" /><font face=""  font color="black"  size="2">لا تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face=""  font color="black"  size="2">أكتب تعليق للعضو</font> <br/>
<input type="text" class="bginput" size="40" maxlength="250" name="reason" id="reason_503475"/>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</div>
</div>
<div align="center">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts10.png" /></a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- END switch_vote_active -->
</div>
</tr>
</table>
</div>
<!--- التقييم --->
<br /><br />
{postrow.displayed.MESSAGE}
<!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] -->
<br />
<img alt="  " src=" "

<div align="center">
<font color="#FF0000">الموضوع
الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
 <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://ibda3net9.dahek.net/?tt=1">تجريبي</a>
</if>
<!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
:
  </font></span><span class="postbody"><span
class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>


  <br /><br /><br />
<div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "/></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>
<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
</table>
<!-- END switch_no_dl_att -->
<!-- END switch_post_attachments -->
</fieldset>
<br /><br /><br />
<!-- END switch_attachments -->
</div>
</center>
</div>
<!-- / message -->
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="post-masge" style="border-left: 1px solid " valign="bottom">
<!-- sig -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody><tr><td class="postbit_sig"> توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody><tr><td class="postbit_sig">
<p align="center"></p><div align="center">
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</div></td></tr>
</tbody></table>
<!-- / sig -->
</td>
</tr>
<tr>
<td class="post-masge2" style="border: 1px solid ; border-top: 0px">
<p align="center">
<!-- التبليغ-->
</p></td>
<td class="post-masge" style="border: 1px solid ; border-right: 0px; border-top: 0px" align="left">
<!-- controls -->
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
<a href="#quickreply" rel="nofollow" id="qr_23"><img title="الرد السريع على هذه المشاركة" src="http://a7la.2fh.co/Malek-style-2015/images/quickreply.png" alt="الرد السريع على هذه المشاركة" border="0"></a>
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<!-- END displayed -->

<br />

    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>

    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td>
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->


<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">

        <td class="smallfont">

                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>

<br /><br />
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
        <td class="r1" style="width: 213px; height: 50px">&nbsp;</td>
        <td class="r3">

</td>
        <td class="r2" style="width: 142px; height: 50px"></td>
    </tr>
</table>
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder2" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none;
margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Twitter" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-
decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=
{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg"
/></a>

    <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={U_INDEX}/topic-t
{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Facebook" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg"
/></a>

    <a href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-
decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Digg" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Yahoo" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=
{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif"
border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>

    <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url={U_INDEX}/topic-t
{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
    </tr>
    </table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
<td colspan="3">

</td>
    </tr>
    <tr>
<td colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
<tr>
        <td class="f5">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td class="f4"></td>
</tr>
</table>
</td>
          <br /><br />
    </tr>
</table>
<!-- / social bookmarking links -->

<table id="quickreply" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2">
<a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('quickreply');"><img id="collapseimg_quickreply" src="http://a7la.2fh.co/images/collapse_tcat.gif" alt="" border="0" /></a>
{S_WATCH_TOPIC}
</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_quickreply" style="">
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<div class="panel">
<div style="max-width:640px; width:auto !important; width:640px" align="right">
<div class="smallfont">الرسالة:</div>
<div class="smallfont">{QUICK_REPLY_FORM}</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<br />

<!-- next / previous links -->
    <br />
    <div class="smallfont" align="center">
        <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
        <strong>»</strong>
    </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<div align="right">
<table width="210" cellspacing="1" cellpadding="6" border="0" class="tborder">
<thead>
<tr>
<td class="thead">
<a onclick="return toggle_collapse('forumrules')" href="#top" style="float:left">
<img border="0" alt="" src="http://demo.pure4s.net/vb/Pure4s_GT/pure4s/buttons/collapse_thead.gif" id="collapseimg_forumrules" style="opacity:1;">
</a>
تعليمات المشاركة
</td>
</tr>
</thead>
<tbody style="" id="collapseobj_forumrules">
<tr>
<td nowrap="nowrap" class="alt1">
<div class="smallfont">
<div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
<div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>
<hr>
<div><a target="_blank" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
<div><a target="_blank" href="javascript:void(0)">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
<div><a target="_blank" href="javascript:void(0)">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
<div>كود HTML <strong>متاحة</strong></div>
<hr>
<div><a target="_blank" href="/t4-topic">قوانين المنتدى</a></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

<div align="left">
<table width="210" cellspacing="1" cellpadding="6" border="0">
<tbody style="" id="collapseobj_forumrules">
<tr>
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td nowrap="nowrap">
<span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
</td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /forum rules and admin links -->


    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
     'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


استبدلها بـ كود البيانات هذاالكود:

<tr class="fieldset">
        <tr valign="top">
    <td class="usrback" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
    <td colspan="2" class="twrank" align="center">المعلومات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="tw">الكاتب:</td>
       
 
      <td class="tw"><div id="postmenu_5"
align="center"><a class="bigusername"
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
 </a>
        <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_5", true); </script>
       
        </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">اللقب:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">الرتبه:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                </div>
</td>
    </tr>
    </table>
       
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
   
                          <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">البيانات</td>
    </tr>
<!-- BEGIN a7la.7ekaya -->
<!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="tw"><center>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</td>
        <td class="tw"> <center>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
    <!-- END profile_field -->
            <!-- END a7la.7ekaya -->
   
       
</table>
                <div align="center"></div>
                <div align="center"></div>
                </div><br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="twrank" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div
 class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
 
D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
 flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED
 src="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf" quality=high
bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="tw">الحالة:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="twrank">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!--BEGINa7la.7ekaya -->
<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field --> 
<!--ENDa7la.7ekaya -->
 </div></td>
        </tr>
</table>

    </td>


صورة البياانات المراد تركيبها
ما اعرف اركبهاعدل سابقا من قبل العالمي8 في السبت 25 يوليو 2015 - 5:59 عدل 2 مرات
avatar
العالمي8ذكر
عدد المساهمات : 17
معدل النشاط : 1097
السُمعة : 0

http://sh-d-r.mam.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على هذا القالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف YasirAyad في السبت 25 يوليو 2015 - 3:43

مرحباً بك 

ياريت تعدل الموضوع لانه ملخبط على بعض بعد تعديله وتوضيح ما تريد يمكننا مساعدتك بسهولة
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13144
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على هذا القالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف العالمي8 في السبت 25 يوليو 2015 - 6:02

تم


تعديل الموضوع
avatar
العالمي8ذكر
عدد المساهمات : 17
معدل النشاط : 1097
السُمعة : 0

http://sh-d-r.mam.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على هذا القالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف YasirAyad في السبت 25 يوليو 2015 - 6:49

تفضل أخبرني بهذه التجربة

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
            {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
            });
        }
    }
    catch(e) { }

    return false;
};

//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">

        <td class="smallfont">

            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->


  </td>


    <td>
    <tr>
        <td style="font-weight:normal" >

      </td>
    </tr>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>

    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td>
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->
      </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">
        <div class="smallfont">


        </div>
    </td>

 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
    <td class="mborder" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                </span>

    </td>    <td class="mborder" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">

                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
  </td>
</tr>
</table>
<!-- / toolbar -->

<style type="text/css">
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
    max-height:600px;
    max-width:200px;
}
.vote-bar {
background-color: rgb(0, 255, 0);
}
</style>

  <!-- BEGIN postrow -->

<br />

<!-- BEGIN displayed -->

<table id="post26" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<!-- البار العلوي -->
<tbody><tr>
<td class="prmborder" style="font-weight:normal; border: 1px solid ">
<!-- status -->
<div class="byanaty">بياناتي</div>
<!-- / status -->
</td>
<td class="pmborder" style="font-weight:normal; border: 1px solid ; border-right: 0px" align="left">
<!-- رقم المشاركة-->
&nbsp;رقم المشاركة : ( <a href="{postrow.displayed.POST_URL}" target="new" rel="nofollow" id="postcount26" name="4"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a> )
<!-- / رقم المشاركة -->
&nbsp;{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
<!-- / التبليغ-->
</td>
</tr>
<!-- / البار العلوي -->
<tr valign="top">
<!-- بيانات العضوية -->
<td class="post-masge2" rowspan="2" style="border: 1px solid ; border-top: 0px; border-bottom: 0px" width="190">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tbody><tr><td align="center">
<!-- / user info -->
<div id="postmenu_5"
align="center"><a class="bigusername"
name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
 </a>
        <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_5", true); </script>
     
        </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">اللقب:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="tw">الرتبه:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
 
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الصورة الرمزية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                </div>
</td>
    </tr>
   
     
<!-- / الصورة الرمزية -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%">
<tbody><tr>
<!-- بيانات العضوية -->
<td valign="top">
<div class="smallfont">
<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="180">
<tbody><tr width="3%"><td></td></tr>
<!-- BEGIN profile_field -->
<tr><td class="postbit_info">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td></tr>
<!-- END profile_field -->
 <div align="center"></div>
                </div><br />
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
        <td class="twrank" align="center">التوقيت</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1">
<div
 class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid:
 
D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
 flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130"
id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED
 src="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf" quality=high
bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</td>
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="twrank" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="tw">الحالة:</td>
        <td class="tw"><div align="center">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
 
</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="twrank">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="tw"><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
 
              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!--BEGINa7la.7ekaya -->
<!-- BEGIN contact_field -->
 
              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->
          </div></td>
        </tr>
</table>
 
 
       
 
 
 

<!-- / بيانات العضوية -->
<!--  الأيقونات الإضافية -->
</tr></tbody></table>
</td>
<!-- /  الأيقونات الإضافية -->
<td class="post-masge" id="td_post_26" style="border-left: 1px solid ">
<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<img title="افتراضي" class="inlineimg" src="http://a7la.2fh.co/Malek-style-2015/images/icon1.gif" alt="افتراضي" border="0" /> {L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
</div>
<hr style="color:; background-color:" size="1">
<!-- / icon and title -->
<div class="matitle" align="left">
<p style=" color: #4374A1; top: 10px; font-family: tahoma; font-weight: bold; position: relative; right: 20px; text-shadow: #fff 0px 1px;" align="right">
<!-- عرض التاريخ في المشاركة -->
<img class="inlineimg" src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" border="0" /> كُتب : {postrow.displayed.POST_DATE}
</p></div>
<br>
<!-- message -->
<div id="post_message_26">
<center>
<img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png"/>
<br />
<!--- التقييم --->
<a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" /></a><div align="center" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none; position:absolute;">
<table style="background:#ffffff" width="52%" height="230" border="0" align="center" cellpadding="6" cellspacing="0" class="tborder">
<tr>
<th class="secondarytitle" align="center" valign="middle" height="25" style="padding-left:7px"><b><font face=""  font color="grey"  size="2"> </font></b><a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img align="right" src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts11.png"></a></th>
</tr>
<tr>
<td class="thead"  align="right"><font face=""  font color="black"  size="2">أسم العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</font>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<div class="panel">
<div style="width:500px" align="left">
<fieldset class="fieldset">
<legend><font face=""  font color="black"  size="2">هل ترغب في التعليق على رسالة العضو {postrow.displayed.POSTER_NAME} ؟</font> </legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
<tr>
<td width="499">
<div><label for="rb_reputation_pos_503475"><input type="radio" name="reputation" value="pos" id="rb_reputation_pos_503475" checked="checked" /><font face=""  font color="black"  size="2">تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
<div><label for="rb_reputation_neg_503475"><input type="radio" name="reputation" value="neg" id="rb_reputation_neg_503475" /><font face=""  font color="black"  size="2">لا تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font face=""  font color="black"  size="2">أكتب تعليق للعضو</font> <br/>
<input type="text" class="bginput" size="40" maxlength="250" name="reason" id="reason_503475"/>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</div>
</div>
<div align="center">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts10.png" /></a>
</div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- END switch_vote_active -->
</div>
</tr>
</table>
</div>
<!--- التقييم --->
<br /><br />
{postrow.displayed.MESSAGE}
<!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] -->
<br />
<img alt="  " src=" "

<div align="center">
<font color="#FF0000">الموضوع
الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
</a>
 <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://ibda3net9.dahek.net/?tt=1">تجريبي</a>
</if>
<!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - [url=http://www.ahlamontada.com]www.ahlamontada.com[/url] --> <font color="#FF0000"> </font><span lang="ar-sa"><font color="#FF0000">الكاتب
:
  </font></span><span class="postbody"><span
class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>


  <br /><br /><br />
<div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "/></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>
<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
</table>
<!-- END switch_no_dl_att -->
<!-- END switch_post_attachments -->
</fieldset>
<br /><br /><br />
<!-- END switch_attachments -->
</div>
</center>
</div>
<!-- / message -->
<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="post-masge" style="border-left: 1px solid " valign="bottom">
<!-- sig -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody><tr><td class="postbit_sig"> توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody><tr><td class="postbit_sig">
<p align="center"></p><div align="center">
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</div></td></tr>
</tbody></table>
<!-- / sig -->
</td>
</tr>
<tr>
<td class="post-masge2" style="border: 1px solid ; border-top: 0px">
<p align="center">
<!-- التبليغ-->
</p></td>
<td class="post-masge" style="border: 1px solid ; border-right: 0px; border-top: 0px" align="left">
<!-- controls -->
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
<a href="#quickreply" rel="nofollow" id="qr_23"><img title="الرد السريع على هذه المشاركة" src="http://a7la.2fh.co/Malek-style-2015/images/quickreply.png" alt="الرد السريع على هذه المشاركة" border="0"></a>
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<!-- END displayed -->

<br />

    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>

    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td>
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->


<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">

        <td class="smallfont">

                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>

<br /><br />
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
        <td class="r1" style="width: 213px; height: 50px">&nbsp;</td>
        <td class="r3">

</td>
        <td class="r2" style="width: 142px; height: 50px"></td>
    </tr>
</table>
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder2" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none;
margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Twitter" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://twitter.com/home?status={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-
decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=
{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg"
/></a>

    <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk={U_INDEX}/topic-t
{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Facebook" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img
src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg"
/></a>

    <a href="http://del.icio.us/post?url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-
decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Digg" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"
style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى
Yahoo" class="inlineimg" /></a>

    <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm"
target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">

        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=
{U_INDEX}/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif"
border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>

    <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url={U_INDEX}/topic-t
{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
    </tr>
    </table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
    <tr>
<td colspan="3">

</td>
    </tr>
    <tr>
<td colspan="3">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%">
<tr>
        <td class="f5">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td class="f4"></td>
</tr>
</table>
</td>
          <br /><br />
    </tr>
</table>
<!-- / social bookmarking links -->

<table id="quickreply" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2">
<a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('quickreply');"><img id="collapseimg_quickreply" src="http://a7la.2fh.co/images/collapse_tcat.gif" alt="" border="0" /></a>
{S_WATCH_TOPIC}
</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_quickreply" style="">
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<div class="panel">
<div style="max-width:640px; width:auto !important; width:640px" align="right">
<div class="smallfont">الرسالة:</div>
<div class="smallfont">{QUICK_REPLY_FORM}</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<br />

<!-- next / previous links -->
    <br />
    <div class="smallfont" align="center">
        <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
        <strong>»</strong>
    </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<div align="right">
<table width="210" cellspacing="1" cellpadding="6" border="0" class="tborder">
<thead>
<tr>
<td class="thead">
<a onclick="return toggle_collapse('forumrules')" href="#top" style="float:left">
<img border="0" alt="" src="http://demo.pure4s.net/vb/Pure4s_GT/pure4s/buttons/collapse_thead.gif" id="collapseimg_forumrules" style="opacity:1;">
</a>
تعليمات المشاركة
</td>
</tr>
</thead>
<tbody style="" id="collapseobj_forumrules">
<tr>
<td nowrap="nowrap" class="alt1">
<div class="smallfont">
<div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
<div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>
<hr>
<div><a target="_blank" href="/faq?mode=bbcode">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
<div><a target="_blank" href="javascript:void(0)">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
<div><a target="_blank" href="javascript:void(0)">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
<div>كود HTML <strong>متاحة</strong></div>
<hr>
<div><a target="_blank" href="/t4-topic">قوانين المنتدى</a></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

<div align="left">
<table width="210" cellspacing="1" cellpadding="6" border="0">
<tbody style="" id="collapseobj_forumrules">
<tr>
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td nowrap="nowrap">
<span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:&nbsp;{S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
</td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /forum rules and admin links -->


    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13144
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل على هذا القالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف العالمي8 في السبت 25 يوليو 2015 - 8:03

شكرا لك 


بارك الله فيك
avatar
العالمي8ذكر
عدد المساهمات : 17
معدل النشاط : 1097
السُمعة : 0

http://sh-d-r.mam.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى