ممــكن تعديل على قالبـoverall_header

اذهب الى الأسفل

ممــكن تعديل على قالبـoverall_header

مُساهمة من طرف abdlwahab120 في الخميس 24 مايو 2012 - 3:28

السلام وعليكم

اريد تعديل على قالب overall_header

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
<!-- no cache headers -->

   
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />

   
<meta http-equiv="Expires" content="-1" />

   
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />

   <!-- end no cache headers -->

   
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />

<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" /><meta name="keywords" content="" />

<meta name="description" content="" />

<!-- CSS Stylesheet -->

<style type="text/css" id="vbulletin_css">

/**

* vBulletin 3.8.6 CSS

* Style: 'ستايل منتديات الهير | متعدد الالوان'; Style ID: 109

*/

body

{

   background: url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/bg.png);

   color: #626262;

   font: bold 9pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   margin: 0px 0px 0px 0px;

   padding: 0px;

   min-width:900px;

}

a:link, body_alink

{

   color: #8d3aa1;

   text-decoration: none;

}

a:visited, body_avisited

{

   color: #8d3aa1;

   text-decoration: none;

}

a:hover, a:active, body_ahover

{

   color: #333;

   text-decoration: none;

}

.page

{

   background: #fff;

   color: #8d3aa1;

}

td, th, p, li

{

   font: 8pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.tborder

{

   background: #f5f5f5;

   color: #8d3aa1;

   border: 1px solid #f5f5f5;

}

.tcat

{

   background: #8d3aa1 url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/td.png) repeat-x top left;

   color: #fff;

   font: bold 9pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.tcat a:link, .tcat_alink

{

   color: #ffffff;

   text-decoration: none;

}

.tcat a:visited, .tcat_avisited

{

   color: #ffffff;

   text-decoration: none;

}

.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover

{

   color: #fff;

   text-decoration: none;

}

.thead

{

   background: #8d3aa1 url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/td2.png) repeat-x top left;

   color: #FFFFFF;

   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.thead a:link, .thead_alink

{

   color: #FFFFFF;

}

.thead a:visited, .thead_avisited

{

   color: #FFFFFF;

}

.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover

{

   color: #fff;

}

.tfoot

{

   background: #8d3aa1 url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/td.png) repeat-x top left;

   color: #FFFFFF;

}

.tfoot a:link, .tfoot_alink

{

   color: #FFFFFF;

}

.tfoot a:visited, .tfoot_avisited

{

   color: #FFFFFF;

}

.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover

{

   color: #fff;

}

.alt1, .alt1Active

{

   background: #ffffff;

   color: #626262;

   font: bold 16px arial;

}

.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink

{

   color: #8d3aa1;

}

.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited

{

   color: #8d3aa1;

}

.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover

{

   color: #333;

}

.alt2, .alt2Active

{

   background: #ffffff;

   color: #626262;

   font: bold 16px arial;

}

.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink

{

   color: #8d3aa1;

}

.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited

{

   color: #8d3aa1;

}

.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover

{

   color: #333;

}

.inlinemod

{

   background: #FFFFCC;

   color: #061700;

}

.wysiwyg

{

   background: #FFFFFF;

   color: #626262;

   font: 8pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   margin: 5px 10px 10px 10px;

   padding: 0px;

}

.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink

{

   color: #8d3aa1;

}

.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited

{

   color: #8d3aa1;

}

.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover

{

   color: #333;

}

textarea, .bginput

{

   color: #8d3aa1;

   font: 9pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.bginput option, .bginput optgroup

{

   font-size: 9pt;

   font-family: tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.button

{

   color: #8d3aa1;

   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

select

{

   color: #626262;

   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

option, optgroup

{

   font-size: 11px;

   font-family: tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.smallfont

{

   color: #8d3aa1;

   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.time

{

   color: #626262;

}

.navbar

{

   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.highlight

{

   color: #FF0000;

   font-weight: bold;

}

.fjsel

{

   background: #3E5C92;

   color: #E0E0F6;

}

.fjdpth0

{

   background: #F7F7F7;

   color: #000000;

}

.panel

{

   background: #f2f2f2;

   color: #626262;

   padding: 10px;

   border: 0px outset;

}

.panel a:link, .panel_alink

{

   color: #8d3aa1;

}

.panel a:visited, .panel_avisited

{

   color: #8d3aa1;

}

.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover

{

   color: #333333;

}

.panelsurround

{

   background: #f2f2f2;

   color: #8d3aa1;

}

legend

{

   color: #8d3aa1;

   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

}

.vbmenu_control

{

   background: #8d3aa1 url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/td.png) repeat-x top left;

   color: #FFFFFF;

   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   padding: 3px 6px 3px 6px;

   white-space: nowrap;

}

.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink

{

   color: #FFFFFF;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited

{

   color: #FFFFFF;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover

{

   color: #FFFFFF;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_popup

{

   background: #8d3aa1;

   color: #FFFFFF;

   border: 1px solid #FFFFFF;

}

.vbmenu_option

{

   background: #8d3aa1 url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/td.png) repeat-x top left;

   color: #fff;

   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   white-space: nowrap;

   cursor: pointer;

   

}

.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink

{

   color: #fff;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited

{

   color: #fff;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover

{

   color: #fff;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_hilite

{

   background: #8d3aa1 url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/td2.png) repeat-x top left;

   color: #FFFFFF;

   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

   white-space: nowrap;

   cursor: pointer;

}

.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink

{

   color: #FFFFFF;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited

{

   color: #FFFFFF;

   text-decoration: none;

}

.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover

{

   color: #FFFFFF;

   text-decoration: none;

}

/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */

.bigusername { font-size: 14pt; }/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */

td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }/* ***** basic styles for multi-page nav elements */

.pagenav a { text-decoration: none; }

.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }/* ***** de-emphasized text */

.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }

a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }

.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */

.fieldset { margin-bottom: 6px; }

.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

.hed-body {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/etar-top-tcat.png);

    background-repeat: repeat-x;

    height:70px;

    text-align:center

}

.hed-right {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/etar-top-right.png);

    background-repeat: no-repeat;

    float: right;

    height: 70px;

    width: 70px;

}.hed-left {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/etar-top-left.png);

    background-repeat: no-repeat;

    float: left;

    height: 70px;

    width: 70px;

}

.hed-center{}.foot-body {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/etar-bot-tcat.png);

    background-repeat: repeat-x;

    height:30px;

}

.foot-right {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/etar-bot-right.png);

    background-repeat: no-repeat;

    float: right;

    height: 30px;

    width: 30px;

}

.foot-left {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/etar-bot-left.png);

    background-repeat: no-repeat;

    float: left;

    height: 30px;

    width: 30px;

}

.foot-center{}

.cont-body {

    background:#fff;

}

.cont-right {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/R.png);

    background-repeat: repeat-y;

    background-position: right;

}

.cont-left {

   background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/L.png);

    background-repeat: repeat-y;

    background-position: left;

    padding-left: 20px;

    padding-right: 20px;

}

.cont-body2 {

    background:#fff;

}

.cont-right2 {

    background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/R-page.png);

    background-repeat: repeat-y;

    background-position: right;

}

.cont-left2 {

   background-image:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/L-page.png);

    background-repeat: repeat-y;

    background-position: left;

    padding-left:13px;

    padding-right:13px;

}

#pag{

   width:952px;

   margin:0 auto;

   }

#header{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/hed-tcat.png);

   height:307px;

   }   

#hed{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/hed.png) no-repeat bottom;

   height:240px;

   width:952px;

   margin:0 auto;

   }

#hed .right{

   height:240px;

   width:316px;

   float:right;

   position:relative

   }

#hed .left{

    direction: rtl;

    float: left;

    height: 85px;

    margin-top: 24px;

    padding-top: 51px;

    position: relative;

    text-align: right;

    width: 329px;

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/images/user-box.png) no-repeat top center;

   }

#hed .left .user{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/images/user.png);

   width:177px;

   height:33px;

   padding:0;

   border:0;

   text-align:center;

   font:11px Tahoma;

   }

#hed .left .pass{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/images/pass.png);

   width:177px;

   height:33px;

   padding:0;

   border:0;

   text-align:center;

   font:11px Tahoma;

   }      

#foot{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/footer-tcat.png);

   height:98px;

   }      

#footer{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/footer.png);

   height:98px;

   width:952px;

   margin:0 auto

   }

#footer .right{

   height:98px;

   width:368px;

   float:right;

   position:relative

   }

#footer .left{

   height:98px;

   width:500px;

   float:left;

   direction:ltr;

   position:relative;

   display:block;

   }

#menu{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/hed.png) no-repeat top;

   height:76px;

   width:952px;

   margin:0 auto

   }

#menu .left{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/pruple/images/menu-left.png);

   width:253px;

   height:60px;

   float:left;

   }

      

.colour{

   background:url(http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/images/color.png);

    height: 30px;

    margin-left:10px;

    margin-top:21px;

    text-align: center;

    width:150px;

   float:left;

   clear:both;

   }

.colour a{

   float:right;

   height:30px;

   width:30px;

   display:block;

   }

#menu ul{

   margin:0;

   padding:0;

   margin-right:10px;

   list-style:none;

   }

#menu li{

    float: right;

    line-height: 60px;

    margin-right: 10px;

    padding-top: 16px;

    text-align: center;

    width:87px;

   }

#menu li a{

   font:bold 11px Tahoma;

   color:#fff;

   text-shadow:1px 1px #653265;

   }

#menu li a:hover{

   text-shadow:none;

   }

</style>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.devnia.com/vb3/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />

<!--  css بداية كود ملفات  -->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="alhyaer/pruple.css" title="pruple" />

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="blue" href="http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/blue.css" />

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="pink" href="http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/red.css" />

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="black" href="http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/grey.css" />

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="green" href="http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/grey.csshref=" http:="" www.devnia.com="" vb3="" alhyaer="" green.css?="" />

<!--  / css نهاية كود ملفات  -->

<!-- / CSS Stylesheet --><script type="text/javascript" src="http://www.devnia.com/vb3/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.devnia.com/vb3/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=386"></script>

<script type="text/javascript">

<!--

var SESSIONURL = "";

var SECURITYTOKEN = "guest";

var IMGDIR_MISC = "alhyaer/misc";

var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);

// -->

</script>

<script type="text/javascript" src="http://www.devnia.com/vb3/clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script>

<script type="text/javascript" src="http://www.devnia.com/vb3/clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script>

<!-- سكربت تغيير الستايل -->

<script type="text/javascript" src="http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/styleswitch.js"></script>

<!-- سكربت تغيير الستايل -->

   
<title>::: Devnia.com :::</title>

<div id="header">

<div id="menu">

<ul><li><a href="index.php">الرئيسية</a></li><li><a href="register.php">التسجيل</a></li><li><a href="search.php?do=getnew">جديد المشاركات</a></li>

<li><a href="sendmessage.php">اتصل بنا</a></li></ul><div class="left">

<div class="colour">

<a href="javascript:chooseStyle('blue', 60)" title="ازرق"></a>

<a href="javascript:chooseStyle('black', 60)" title="رمادي"></a>

<a href="javascript:chooseStyle('green', 60)" title="اخضر"></a>

<a href="javascript:chooseStyle('pink', 60)" title="بينك"></a>

<a href="javascript:chooseStyle('pruple', 60)" title="موف"></a>

</div>

</div></div>

<div id="hed">

<div class="left">

<!-- breadcrumb, login, pm info -->

<table cellpadding="7" cellspacing="1" border="0" align="center">

<tbody>
<tr>   
<td nowrap="nowrap" style="padding:0px">

      <!-- login form -->

      <form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">

      
<script type="text/javascript" src="http://www.devnia.com/vb3/clientscript/vbulletin_md5.js?v=386"></script>

      
<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">

      
<tbody>
<tr>

         

         
<td><input type="text" class="user" style="font-size: 11px;border:0" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" /></td>

         
<td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label></td>

      </tr>

      
<tr>

         

         
<td><input type="password" class="pass" style="font-size: 11px;border:0" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>

         
<td><input type="image" src="http://www.devnia.com/vb3/alhyaer/images/login.png" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" /></td>

      </tr>

      </tbody></table>

      <input type="hidden" name="s" value="" />

      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />

      <input type="hidden" name="do" value="login" />

      <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />

      <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />

      </form>

      <!-- / login form -->

   </td></tr>

</tbody></table></div>

</div></div>

<div id="pag">

<div class="cont-body2">

<div class="cont-right2">

<div class="cont-left2">   

<!-- open content container --><div align="center">

   
<div class="page" style="width:100%; text-align:right">

      
<div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right"><br />
<div class="foot-body">

</div></div></div></div></div></div></div></div>
   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

منطقة الاعضاء غير شغالة تبقى كما هيا حتى بعد تسجيل الدخول

والازرار يلي فوق الرئيسية
التسجيل
جديد المشاركات
اتصل بنا

كما مو شاغالين رابط معاينة الستايل http://evile.ace.st/ انا اريد ان اعدل عليه لكي اركبه على منتداي

http://evile.yoo7.com/

وشكرا Embarassed
avatar
abdlwahab120
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 372
معدل النشاط : 3035
السُمعة : -1

http://evil-e.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممــكن تعديل على قالبـoverall_header

مُساهمة من طرف mo3tazmedo في الخميس 24 مايو 2012 - 18:21

بخصوص الروابط ومنطقة الاعضاء
يعملنا لا يوجد مشكلة بهما اخى الفاضل
الكود معدل بطريقة الية اى يوضع القاللب باى منتدى يضيف روابط المنتدى لدى بدون تعديل
avatar
mo3tazmedo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 338
معدل النشاط : 2903
السُمعة : 4

http://www-dody.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى