اريد شخص يدخل تعديلة على قالب header

اذهب الى الأسفل

اريد شخص يدخل تعديلة على قالب header

مُساهمة من طرف karrarali89 في الأحد 25 مارس 2012 - 14:41

سلام عليكم شاب

ممكن لو سمحتم تدخلون اخر تعديلة على هذا القالب header overall
الكود:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- no cache headers -->
   <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
   <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
   <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
   <!-- end no cache headers -->
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" />

<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'ستايل ابها متعدد الالوان'; Style ID: 102
*/
body
{
   background: #4c7695;
   color: #113d5f;
   font: bold 9pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #113d5f;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #113d5f;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #FF4400;
   text-decoration: none;
}
.page
{
   background: #4c7695;
   color: #113d5f;
}
td, th, p, li
{
   font: 9pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
   background: #d6d6d6;
   color: #000000;
}
.tcat
{
   background: #4d7896 url(http://devnia.com/vb3/abha/td.png) repeat-x top left;
   color: #fff;
   font: bold 9pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.thead
{
   background: #4d7896 url(http://devnia.com/vb3/abha/td.png) repeat-x top left;
   color: #fff;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #fff;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #fff;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #fff;
}
.tfoot
{
   background: #4d7896 url(http://devnia.com/vb3/abha/td.png) repeat-x top left;
   color: #fff;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #fff;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #fff;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #fff;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #fff;
   color: #4d7896;
}
.alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
{
   color: #4d7896;
}
.alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
{
   color: #4d7896;
}
.alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
{
   color: #4d7896;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #fff;
   color: #4d7896;
}
.alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
{
   color: #4d7896;
}
.alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
{
   color: #4d7896;
}
.alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
{
   color: #4d7896;
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #061700;
}
.wysiwyg
{
   background: #fff;
   color: #4d7896;
   font: 8pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #4d7896;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #4d7896;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #4d7896;
}
textarea, .bginput
{
   color: #4d7896;
   font: 9pt tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 9pt;
   font-family: tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
   color: #4d7896;
   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
   color: #4d7896;
   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   color: #2c2c2c;
   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
   color: #2c2c2c;
}
.navbar
{
   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #3E5C92;
   color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: #fff;
   color: #2c2c2c;
   padding: 10px;
   border: 0px outset;
}
.panel a:link, .panel_alink
{
   color: #2c2c2c;
}
.panel a:visited, .panel_avisited
{
   color: #2c2c2c;
}
.panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
{
   color: #2c2c2c;
}
.panelsurround
{
   background: #fff;
   color: #2c2c2c;
}
legend
{
   color: #4d7896;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #4d7896 url(abha/td.png) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #4d7896;
   color: #FFFFFF;
   border: 1px solid #4d7896;
}
.vbmenu_option
{
   background: #fff;
   color: #4d7896;
   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #4d7896;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #4d7896;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FF0000;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #4d7896;
   color: #FFFFFF;
   font: 11px tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.hed-body {
    background-image:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/etar-top-tcat.jpg);
    background-repeat: repeat-x;
    height: 48px;
    text-align:center
}
.hed-right {
    background-image:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/etar-top-right.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    float: right;
    height: 48px;
    width: 194px;
}
.hed-left {
    background-image:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/etar-top-left.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    float: left;
    height: 48px;
    width: 48px;
}
.hed-center{
}
.foot-body {
    background-image:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/etar-bot-tcat.jpg);
    background-repeat: repeat-x;
    height: 48px;
}
.foot-right {
    background-image:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/etar-bot-tcat-17.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    float: right;
    height: 48px;
    width: 245px;
}
.foot-left {
    background-image:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/etar-bot-left.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    float: left;
    height: 48px;
    width: 245px;
}
.foot-center{

}
.cont-body {
    background: Transparent;
}
.cont-right {
    background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/R.jpg);
    background-repeat: repeat-y;
    background-position: right;
}
.cont-left {
    background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/L.jpg);
    background-repeat: repeat-y;
    background-position: left;
    padding-left: 23px;
    padding-right: 23px;
}
.heder{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/hed-tcat.jpg);
   height:264px;
   }
.heder-r{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/hed-right.jpg) no-repeat right;
   width:542px;
   height:264px;
   float:right;
   }
.heder-r ul{
   float:right;
   margin:0;
   padding:0;
   list-style:none
   }
.heder-r li{
   float:right;
   padding:12px;
   font:11px Tahoma;
   border-right:1px solid #000;
   border-left:1px solid #4d7897;
   }
.heder-r li.first{
   float:right;
   padding:12px;
   font:11px Tahoma;
   border-left:1px solid #4d7897;
   border-right:none
   }
.heder-r li.end{
   float:right;
   padding:12px;
   font:11px Tahoma;
   border-right:1px solid #000;
   border-left:none
   }
.heder-r li:hover{
   background:#113d5f;
   }         
.heder-r li a{
   color:#fff;
   text-shadow:1px 1px #000;
   }            
.heder-l{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/hed-left.jpg);
   width:214px;
   height:264px;
   float:left;
   direction:ltr
   }      
.footr{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/footer-tcat.jpg);
   height:166px;
   }
.footr-l{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/footer-left.jpg);
   height:166px;
   width:324px;
   float:left
   }
.footr-r{
   height:166px;
   width:400px;
   float:right
   }
.footr-r ul{
   list-style:none;
   float:right
   }
.footr-r li{
   display:block;
   text-align:right;
   font:11px Tahoma;
   }
.footr-r h1{
   font:bold 11px Tahoma;
   color:#4c7695;
   }   
.footr-r li a{
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    padding: 5px;
    width: 150px;
   border-top:1px solid #4c7695;
   border-bottom:1px solid #000000;   
   }
.footr-r li a:hover{
   background:#4c7695;
   }
.colr{
   width:150px;
   height:27px;
   margin-top:3px;
   }
.colr a{
   display:block;
   height:27px;
   width:30px;
   float:right;
   }
.login-box{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/images/user-top.png) no-repeat;
   width:184px;
   padding-top:28px;
   margin-left:10px;
   margin-top:15px;
   color:#fff;
   }
.user-input{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/images/user-input.png);
   height:30px;
   width:184px;
   padding:0;
   margin:2px 0;
   text-align:center;
   color:#333333;
   font:italic 12px Tahoma;
   border:0
   }
.pass-input{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/images/pas-input.png);
   height:30px;
   width:184px;
   padding:0;
   margin:2px 0;
   text-align:center;
   color:#333333;
   font:italic 12px Tahoma;
   border:0
   }
.login-input{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/images/login-input.png);
   width:70px;
   height:24px;
   margin:3px 0;
   padding:0;
   border:0
   }
.user-box{
   font:11px Tahoma;
   color:#fff;
   margin-left:10px;
   text-align:center;
   margin-top:21px;
   }
.user-box a{
   color:#fff;
   }
.user-box .smallfont{
   color:#fff;
   }
.last-news{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/topic-tcat.jpg);
   height:38px;
   width:800px;
   margin:0 auto;
   }
.last-news .right{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/topic-right.jpg);
   width:140px;
   height:38px;
   float:right;
   }
.last-news .left{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/topic-left.jpg);
   width:105px;
   height:38px;
   float:left;
   }
.last-news .center{
   width:551px;
   float:right;
   padding-top:10px;
   color:#333333;
   }
.ehd{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/ehd-tcat.jpg);
   height:38px;
   width:800px;
   margin:0 auto;
   }
.ehd .right{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/ehd-right.jpg);
   width:140px;
   height:38px;
   float:right;
   }
.ehd .left{
   background:url(http://devnia.com/vb3/abha/blue/images/ehd-left.jpg);
   width:105px;
   height:38px;
   float:left;
   }
.ehd .center{
   width:551px;
   float:right;
   padding-top:10px;
   color:#333333;
   }
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://devnia.com/vb3/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />
<!--  css بداية كود ملفات  -->
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="http://devnia.com/vb3/abha/blue.css" title="default"/>
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="grey" href="http://devnia.com/vb3/abha/grey.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="pruple" href="http://devnia.com/vb3/abha/pruple.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="green" href="http://devnia.com/vb3/abha/green.css" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="red" href="http://devnia.com/vb3/abha/red.css" />
<!--  / css نهاية كود ملفات  -->


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://devnia.com/vb3/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript" src="http://devnia.com/vb3/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "abha/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script>


<script type='text/javascript' src='http://devnia.com/vb3/abha/assets/jquery-1.3.2.min.js'></script>

<!-- per project includes -->


<link rel="stylesheet" href="http://devnia.com/vb3/abha/stylesheets/tipsy.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" href="http://devnia.com/vb3/abha/tipsy-docs.css" type="text/css" /><script type="text/javascript" src="http://devnia.com/vb3/abha/javascripts/jquery.tipsy.js"></script>


<!-- end per project includes -->

<script type='text/javascript'>
  $(function() {
   
    $('#example-1').tipsy();
   
    $('#north').tipsy({gravity: 'n'});
    $('#north2').tipsy({gravity: 'n'});
    $('#north3').tipsy({gravity: 'n'});
    $('#north4').tipsy({gravity: 'w'});
    $('#north5').tipsy({gravity: 'w'});
    $('#south').tipsy({gravity: 's'});
    $('#south2').tipsy({gravity: 's'});
    $('#south3').tipsy({gravity: 's'});
    $('#south4').tipsy({gravity: 's'});
    $('#south5').tipsy({gravity: 's'});
    $('#east').tipsy({gravity: 'e'});
    $('#west').tipsy({gravity: 'w'});
   
    $('#auto-gravity').tipsy({gravity: $.fn.tipsy.autoNS});
   
    $('#example-fade').tipsy({fade: true});
   
    $('#example-custom-attribute').tipsy({title: 'id'});
    $('#example-callback').tipsy({title: function() { return this.getAttribute('original-title').toUpperCase(); } });
    $('#example-fallback').tipsy({fallback: "Where's my tooltip yo'?" });
   
    $('#example-html').tipsy({html: true });
   
  });

</script>
<!-- سكربت تغيير الستايل -->
<script type='text/javascript' src="http://devnia.com/vb3/abha/styleswitch.js"></script>
<!-- سكربت تغيير الستايل -->
   <title>::: Devnia.com :::</title>
</head>
<body>
<div class="heder">
<div class="heder-r">
<ul>
<li class="first"><a href="http://anthamelina.com">الرئيسية</a></li>
<li><a href="http://www.anthamelina.com/portal?pid=1">البوابة الالكترونية</a></li>

<li><a href="../">الدليل السياحي</a></li>
<li><a href="http://www.anthamelina.com/h2-page">مركز التحميل</a></li>
<li><a href="register.php">التسجيل</a></li>
<li><a href="http://www.anthamelina.com/contact">اتصل بنا</a></li>
<li class="end"><a href="http://www.anthamelina.com/t161-topic#256">القوانين</a></li>
</ul>
</div>
<div class="heder-l">
<div class="colr">
<a id='north' href="javascript:chooseStyle('default', 60)" title="أزرق"></a>
<a id='north2' href="javascript:chooseStyle('grey', 60)" title="رمادي"></a>
<a id='north3' href="javascript:chooseStyle('pruple', 60)" title="بنفسجي"></a>

<a id='north4' href="javascript:chooseStyle('green', 60)" title="أخضر"></a>
<a id='north5' href="javascript:chooseStyle('red', 60)" title="أحمر"></a>
</div>
 
<div class="login-box">
<!-- login form -->
<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
<script type="text/javascript" src="http://devnia.com/vb3/clientscript/vbulletin_md5.js?v=386"></script>
   <input class="user-input" type="text" style="font-size: 11px" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" />
<input class="pass-input" type="password" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" />
<input class="login-input" type="submit" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" />
<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />حفظ البيانات؟</label>                  
               
   
<input type="hidden" name="s" value="" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />

<input type="hidden" name="do" value="login" />
<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
</form>
<!-- / login form -->
</div>

</div>
</div>


<div class="last-news">
<div class="right"></div>
<div class="center">هنا كود اخر المواضيع</div>
<div class="left"></div>
</div>

<br />
<div class="ehd">
<div class="right"></div>
<div class="center">هنا كود الاهداءات</div>
<div class="left"></div>
</div>

<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->
 
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->       
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP} 
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS} 
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->
<div class="hed-body">

<div class="hed-right"></div>

<div class="hed-left"></div>

<div class="hed-center">

</div>

</div>

<div class="cont-body">

<div class="cont-right">

<div class="cont-left">    <!-- guest welcome message -->

              <!--بدايه كود الدخول-->

            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
   

   
                <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
                  <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="90%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
        <tbody><tr>
        <td style="text-align: center;"><div style="border: medium none; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"><div style="text-align: center;"><font style="color: black;" face="Arial" size="4"><b>
        أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحه التعليمات</b></font><font style="color: black;" face="Arial" size="4"><b></b></font><font style="color: black;" size="4"><span style="font-weight: bold;"></span></font><font style="color: black;" face="Arial" size="4"><b><span style="color: black;"></span><a style="color: Red;" href="www.this-is-mohamed.com"> بالضغط هنا</a><span style="color: black;">.
        كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل</span><a style="color: SeaGreen;" href="../profile.forum?mode=register&amp;agreed=true&amp;step=2"> بالضغط هنا
        </a><span style="color: black;">إذا</span> <span style="color: blue;"><span style="color: black;"> رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
        </span></span></b></font><font style="color: black;" face="Arial" size="4"><b><span style="color: blue;"><span style="color: red;"></span></span></b></font><br></div></div></td>
        </tr>
        </tbody></table>
          </tr>
          <tr>
                <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
        <tr>

        <th nowrap="nowrap"  ><center><a href="/search?search_id=newposts">اخر المواضيع</a></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/memberlist" >قائمة الاعضاء</a></center></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/memberlist?mode=overall_posters"  >افضل 20 عضو</a></center></th>
        <th nowrap="nowrap" ><center><a href="/login" >الدخول</a></center></th>

        <tr>
        </table></td>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">

              <form action="/login.forum?redirect=h2-page" method="post" name="form_login"><div class="F_H_1"><div class="F_H_2"></div><div class="F_H_3"></div><div class="F_H_4"></div></div>
        <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">
                <table width="90%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td  class="row1" >
 
              <p align="right">
 
              <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima110.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
            <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima10.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE} </strong>
        </p></td>
              <td width="270" class="row3">

     
                <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
                      <tr>
                          <td><span class="genmed"><img src="http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/56x76311.gif"></span> </td>
                          <td><input id="Post" type="text" name="username" size="10" value="اسم العضو" onclick="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'اسم العضو';"> </td>
                          <td>
                            <input type="checkbox" name="autologin" checked="true">
                            <span span lang="ar-sa">حفظ البيانات؟</span>
                          </td>
                      </tr>

                      <tr>
                          <td><span class="genmed"><img src="http://i65.servimg.com/u/f65/13/95/29/87/a3d76410.gif"></span> </td>
                          <td><input id="Post" type="password" name="password" size="10" value="" onclick="if (this.value == '') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '';"> </td>
                          <td><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="تسجيل الدخول" tabindex="104" >

        </td>


                      </tr>
                    </table></td>
          </tr>
          <tr>
              <td colspan="2"><table border="0"  cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
        <tr>

        <th nowrap="nowrap"  ><center><a href="www.this-is-mohamed.com">الرئيسية</a></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/register" >التسجيل</a></center></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/profile?mode=sendpassword"  >فقدت كلمة المرور</a></center></th>
        <th nowrap="nowrap" ><center><a href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;"  rel="nofollow">البحث فى المنتدى</a></center></th>

        <tr>
        </table></td>

          </tr>
        </table>

        </div>
        </div>
        </div><div class="F_F_1"><div class="F_F_2"></div><div class="F_F_3"></div><div class="F_F_4"></div></div>
            </form>
            <!-- END switch_user_logged_out -->

        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
        <tr>

        <th nowrap="nowrap"  ><center><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars">تغير الصورة الشخصية</a></th>
        <th nowrap="nowrap" ><center><a href="www.this-is-mohamed.com"  >مجله منتداناالاشهاريه</a></center></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/profile?mode=editprofile"  >تغير التوقيع الشخصي</a></center></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/search?search_id=egosearch"  >استعرض مساهماتى</a></center></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/login?logout"  >تسجيل خروج العضو</a></center></th>

        <tr>
        </table></td>
        <div class="F_H_1"><div class="F_H_2"></div><div class="F_H_3"></div><div class="F_H_4"></div></div>
        <div class="F_G_2"><div class="F_G_3">


                <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
          <tr>
              <td  class="row1" >
 
            <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima110.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" height="15" width="15" /> {L_INDEX} </a>{NAV_CAT_DESC}</div>
            <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/78/95/70/hima10.gif" height="15" width="30" /> {PAGE_TITLE} </strong>
        </p></td>
              <td width="270" class="row3">
              <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">

          <tr>
              <td >
       


        <span class="gensmall">
        {LOGGED_AS} !<br />{CURRENT_TIME}<br />{LAST_VISIT_DATE}</span>

        {SITE_DESCRIPTION}


        </td>

          </tr>
        </table></td>
          </tr>
          <tr>
              <td colspan="2"><table border="0"  cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
        <tr>

        <th nowrap="nowrap"  ><center><a href="www.this-is-mohamed.com">الرئيسية</a></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/profile?mode=editprofile" >لوحة التحكم</a></center></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="../contact.forum?tt=1"  >اتصل بنا</a></center></th><th nowrap="nowrap" ><center><a href="/privmsg?folder=inbox"  >الرسايل الخاصة</a></center></th>
        <th nowrap="nowrap" ><center><a href="/search" onclick="showhide(document.getElementById('search_menu')); return false;"  >البحث</a></center></th>

        <tr>
        </table></td>

          </tr>
        </table>

        </div>
        </div>
        </div><div class="F_F_1"><div class="F_F_2"></div><div class="F_F_3"></div><div class="F_F_4"></div></div>        <!-- END switch_user_logged_in -->
            <!--نهايه كود الدخول-->
</div>

</div>

<div class="foot-body">

<div class="foot-right"></div>

<div class="foot-left"></div>

<div class="foot-center">

</div>

</div>
   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                               <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td></tr><tr>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->مثل هنا كود اخر المواضيع , هنا كود الاهداءات, تسجيل دخول وخروج , تسجيل والى اخر


وانا موجود الى اي استفسار
avatar
karrarali89
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 2999
السُمعة : 0

http://www.anthamelina.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد شخص يدخل تعديلة على قالب header

مُساهمة من طرف karrarali89 في الأحد 25 مارس 2012 - 14:44

ربط منتدىاي
www.anthamelina.com
اسم المنتدى : منتديات انضم الينا
avatar
karrarali89
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 2999
السُمعة : 0

http://www.anthamelina.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد شخص يدخل تعديلة على قالب header

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 26 مارس 2012 - 0:02

اهلا اخي العزيز..
لو سمحت ارجو التوضيح بالضبط ايه الاكواد الي عايزها,

ثانيا احب انبه ان اي كود شريط أهدائات ممنوع تستخدمو وهذه قرار اصدرت احلى منتدى... وانت حر لو تستخدمو او لا ولاكن الفائده من منعه فهو يضر المنتدى فننصحك بعدم استعماله..
ثالثا ارجو جلب لي روابط الاكواد عشان اركب لك الاكواد الي عايزها,,
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13196
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد شخص يدخل تعديلة على قالب header

مُساهمة من طرف karrarali89 في الإثنين 26 مارس 2012 - 17:38

انا اسف !! اخي

سوف اوضح لك ما اريده بصوره

اقراء كتابات على صوره وارجو مساعده

avatar
karrarali89
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 2999
السُمعة : 0

http://www.anthamelina.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد شخص يدخل تعديلة على قالب header

مُساهمة من طرف karrarali89 في الأربعاء 28 مارس 2012 - 20:20

اريد مشرفين
avatar
karrarali89
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 185
معدل النشاط : 2999
السُمعة : 0

http://www.anthamelina.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى