اين اضع كود الرد الماسي

اذهب الى الأسفل

اين اضع كود الرد الماسي

مُساهمة من طرف فؤاد.م في السبت 10 مارس 2012 - 21:52

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اين يمكن ان اضع هدا الكود في التومبيلات
http://www.goweto.com/viewimage.forum?u=http%3A%2F%2Fi27.servimg.com%2Fu%2Ff27%2F14%2F47%2F74%2F90%2Fphoto010.jpg
وهدا هو الكود
src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN privmsg_extensions -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="center" valign="top" width="100%">
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" height="40">
<tr valign="middle">
<td>{INBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{INBOX_LINK}</span></td>
<td>{SENTBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{SENTBOX_LINK}</span></td>
<td>{OUTBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{OUTBOX_LINK}</span></td>
<td>{SAVEBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{SAVEBOX_LINK}</span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><br clear="all" />
<!-- END privmsg_extensions -->
{POST_PREVIEW_BOX}{ERROR_BOX}
<!-- BEGIN switch_quote_limit -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr class="inner">
<td>
<table cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" width="100%">
<tr><td class="row1"> </td></tr>
<tr><td class="row1" align="center"><span class="gen" style="color:red;">{switch_quote_limit.L_QUOTE_LIMIT_WARNING}</span></td></tr>
<tr><td class="row1"> </td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END switch_quote_limit -->
<form action="{S_POST_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['vB_Editor_001'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN switch_not_privmsg -->{NAV_CAT_DESC}<!-- END switch_not_privmsg --></span></td>
</tr>
</table>

<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
//]]>
</script>

<style id="wysiwyg_css" type="text/css">

.thead_smilies
{
background: #5C7099 url(images/gradients/gradient_thead.gif) repeat-x top left;
color: #FFFFFF;
font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
text-align: center;
}
.wysiwyg
{
background: #{CLASS_ROW2};
color: #{TEXT_COLOR};
font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
background: #738FBF;
color: #FFFFFF;
font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
padding: 3px 6px 3px 6px;
white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
background: #FFFFFF;
color: #000000;
border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
background: #BBC7CE;
color: #000000;
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
white-space: nowrap;
cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link
{
color: #22229C;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited
{
color: #22229C;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
background: #8A949E;
color: #FFFFFF;
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
white-space: nowrap;
cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active
{
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}


</style>
<link rel="stylesheet" href="/wysiwyg/wysiwyg_editor.css" type="text/css" />
<style type="text/css">

.vBulletin_editor {
background: #E1E1E2;
padding: 6px;
}
.imagebutton {
background: #E1E1E2;
color: #000000;
padding: 1px;
border: none;
}
.ocolor, .ofont, .osize, .osmilie, .osyscoloar, .smilietitle {
background: #FFFFFF;
color: #000000;
border: 1px solid #FFFFFF;
}
.popup_pickbutton {
border: 1px solid #FFFFFF;
}
.popup_feedback {
background: #FFFFFF;
color: #000000;
border-right: 1px solid #FFFFFF;
}
.popupwindow {
background: #FFFFFF;
}
#fontOut, #sizeOut, .popup_feedback div {
background: #FFFFFF;
color: #000000;
}
.alt_pickbutton {
border-left: 1px solid #E1E1E2;
}
.popup_feedback input, .popup_feedback div
{
border: 0 solid;
padding: 0 2px;
cursor: default;
font: 11px tahoma;
overflow: hidden;
}

</style>

<script src="/wysiwyg/wysiwyg_global.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/wysiwyg/wysiwyg_menu.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/wysiwyg/wysiwyg_textedit.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var fontoptions = new Array("Arial", "Arial Black", "Arial Narrow", "Book Antiqua", "Century Gothic", "Comic Sans MS", "Courier New", "Fixedsys", "Franklin Gothic Medium", "Garamond", "Georgia", "Impact", "Lucida Console", "Lucida Sans Unicode", "Microsoft Sans Serif", "Palatino Linotype", "System", "Tahoma", "Times New Roman", "Trebuchet MS", "Verdana");
var sizeoptions = new Array(7, 9, 12, 18, 24, 29);
var smilieoptions = new Array();

var istyles = new Array(); istyles = { "pi_button_down" : [ "#98B5E2", "#000000", "0", "1px solid #316AC5" ], "pi_button_hover" : [ "#C1D2EE", "#000000", "0", "1px solid #316AC5" ], "pi_button_normal" : [ "#E1E1E2", "#000000", "1px", "none" ], "pi_button_selected" : [ "#F1F6F8", "#000000", "0px", "1px solid #316AC5" ], "pi_menu_down" : [ "#98B5E2", "#316AC5", "0px", "1px solid #316AC5" ], "pi_menu_hover" : [ "#C1D2EE", "#316AC5", "0px", "1px solid #316AC5" ], "pi_menu_normal" : [ "#FFFFFF", "#000000", "0px", "1px solid #FFFFFF" ], "pi_popup_down" : [ "#98B5E2", "#000000", "0px", "1px solid #316AC5" ] };

var smiliewindow_x = 240;
var smiliewindow_y = 280;

var ignorequotechars = 1;

vbphrase["enter_list_type"] = "{ENTER_LIST_TYPE}";
vbphrase["enter_list_item"] = "{ENTER_LIST_ITEM}";
vbphrase["enter_link_url"] = "{ENTER_LINK_URL}";
vbphrase["enter_image_url"] = "{ENTER_IMAGE_URL}";
vbphrase["enter_email_link"] = "{ENTER_EMAIL_LINK}";

smilieoptions = {
'<div class="gensmall" style="font-weight:bold" align="center">Smilies</div>' : {
{SMILEY_SELECT}
} };
//]]>
</script>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<th class="thHead" colspan="2" height="25">
<div style="float:right"><input type="hidden" name="wysiwyg" id="vB_Editor_001_mode" value="1" /><input type="hidden" name="switchwysiwyg" value="1" /><input type="image" src="https://illiweb.com/fa/i/switch_wysiwyg.gif" name="switch_wysiwyg" onclick="document.post.switchwysiwyg.value='0';" alt="{SWITCH_EDITOR_MODE}"> </div><strong>{L_POST_A}</strong>
</th>
</tr>
<!-- BEGIN switch_username_select -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input class="post" type="text" name="username" value="زائر" size="25" tabindex="1"></span></td>
</tr>
<!-- END switch_username_select -->
<!-- BEGIN switch_reasons -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_REASON}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed">{REASON}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_reasons -->

<!-- BEGIN switch_privmsg -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">
<span class="genmed">
<!-- BEGIN switch_username -->
<input class="post" style="margin:1px 0;" type="text" name="username[]" value="{switch_privmsg.switch_username.USERNAME}" size="25" /><br />
<!-- END switch_username -->
<input class="post" style="margin:1px 0;" type="text" id="username" name="username[]" value="زائر" size="25" tabindex="1" />
<img id="add_username" src="{ADD_USERNAME_IMG}" class="selectHover" alt="" />
<input class="liteoption" type="button" id="find_user" value="{L_FIND_USERNAME}" />
</span>
</td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_privmsg_friend -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.L_OR_FRIEND}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.FRIEND_PM}</td>
</tr>
<!-- END switch_privmsg_friend -->
<!-- BEGIN switch_privmsg_group -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_group.L_OR_GROUP}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_group.MASS_PM}</td>
</tr>
<!-- END switch_privmsg_group -->
<!-- END switch_privmsg -->

<!-- BEGIN switch_groupmsg -->
<tr>

<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed">زائر</span></td>
</tr>
<!-- END switch_groupmsg -->
<!-- BEGIN switch_subject -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_SUBJECT}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">
<span class="gen">
<input class="post" style="width:450px" type="text" name="subject" value="{SUBJECT}" size="45" maxlength="{TOPIC_TITLE_MAXLENGTH}" tabindex="2" title="{TOPIC_TITLE_LENGTH_EXPLAIN}">

<!-- BEGIN switch_subject_color -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
input = document.getElementsByName('subject');
//]]>
</script>
<select name="topic_color" onchange="input[0].style.color = topic_color.value;" style="margin-left:10px;">

{switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_OPTIONS}

</select>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
input[0].style.color = '{switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_DEFAULT}';
//]]>
</script>
<!-- END switch_subject_color -->

</span>
</td>
</tr>
<!-- END switch_subject -->

<!-- BEGIN switch_description -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_DESCRIPTION}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">
<span class="gen">
<input class="post" style="width:450px" type="text" name="description" value="{DESCRIPTION}" maxlength="{TOPIC_DESCRIPTION_MAXLENGTH}" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false;}" />
</span>
</td>
</tr>
<!-- END switch_description -->

<!-- BEGIN switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td class="row1" valign="top"><span class="gen"><b>{L_ICON_TITLE}</b></span></td>
<td class="row2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<!-- BEGIN row -->
<tr>
<td nowrap="nowrap"><span class="gen"><!-- BEGIN cell --><label><input type="radio" name="post_icon" value="{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" {switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED} id="post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" /> <span onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true;">{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label><!-- END cell --></span></td>
</tr>
<!-- END row -->
</table>
</td>
</tr>
<!-- END switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td class="row1" valign="top">

<p><span class="gen"><b>{L_MESSAGE_BODY}</b></span></p>

<!--<fieldset id="vB_Editor_001_smiliebox" title="Smilies">
<table cellpadding="4" cellspacing="0" border="0" width="220" align="center">
<tr>
<td class="row1" align="center">
<!-- BEGIN smilies_row --><!-- BEGIN smilies_col -->
<img title="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_DESC}" id="vB_Editor_001_smilie_{smilies_row.smilies_col.SMILEY_ID}" src="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_IMG}" alt="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_CODE}" border="0"> <b></b>
<!-- END smilies_col --><!-- END smilies_row -->
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>-->

{L_SMILIES_PREVIEW_WYSIWYG}
</td>
<td class="row2" valign="top">

<table><tr><td>
<div id="vB_Editor_001" class="vBulletin_editor">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td id="vB_Editor_001_controls" class="controlbar" colspan="2">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_removeformat"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/removeformat.gif" width="21" height="20" alt="{REMOVE_TEST_FORMATTING}" /></div></td>
<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>

<!-- BEGIN switch_set_font -->
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_fontname" title="{FONTS}">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="popup_feedback"><div id="vB_Editor_001_font_out" style="width:91px"> </div></td>
<td class="popup_pickbutton"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
</tr>
</table>
</div></td>
<!-- END switch_set_font -->

<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_fontsize" title="{SIZES}">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="popup_feedback"><div id="vB_Editor_001_size_out" style="width:25px"> </div></td>
<td class="popup_pickbutton"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
</tr>
</table>
</div></td>


<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_forecolor" title="{COLORS}">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td id="vB_Editor_001_color_out"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21" height="16" alt="" /><br /><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="vB_Editor_001_color_bar" alt="" style="background-color:black" width="21" height="4" /></td>
<td class="alt_pickbutton"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
</tr>
</table>
</div></td>


<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_smilie" title="{SMILIES}">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td><img src="http://i46.tinypic.com/33db1w8.jpg" alt="" width="21" height="20" /></td>
<td class="alt_pickbutton"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
</tr>
</table>
</div></td>

<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_cut"><img src="http://i50.tinypic.com/257kfte.jpg" width="21" height="20" alt="{CUT}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_copy"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/copy.gif" width="21" height="20" alt="{COPY}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_paste"><img src="http://i48.tinypic.com/23h4ok5.jpg" width="21" height="20" alt="{PASTE}" /></div></td>


<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>


<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_insertorderedlist"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertorderedlist.gif" width="21" height="20" alt="{ORDERED_LIST}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_insertunorderedlist"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertunorderedlist.gif" width="21" height="20" alt="{UNORDERED_LIST}" /></div></td>

<td width="100%"> </td>
<td><div class="imagebutton" ><a href="{URL_SERVIMG}" target="_blank"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/servimg.png" height="20" width="86" alt="{L_BBCODE_H}" id="servimg_img" title="{L_BBCODE_H}" onmouseover="this.src='https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/servimg_over.png';" onmouseout="this.src='https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/servimg.png'" /></a></div></td>
<td>
<div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_resize_0_100"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/resize_0.gif" width="21" height="9" alt="{DECREASE_SIZE}" /></div>
<div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_resize_1_100"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/resize_1.gif" width="21" height="9" alt="{INCREASE_SIZE}" /></div>
</td>

<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_switchmode"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/switchmode.gif" width="21" height="20" alt="{SWITCH_EDITOR_MODE}" /></div></td>

</tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>

<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_bold"><img src="http://i49.tinypic.com/f9p15z.jpg" width="21" height="20" alt="{BOLD}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_italic"><img src="http://i46.tinypic.com/2e3qqzt.jpg" width="21" height="20" alt="{ITALIC}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_underline"><img src="http://i49.tinypic.com/jjoioh.jpg" width="21" height="20" alt="{UNDERLINE}" /></div></td>
<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td><td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_justifyleft"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifyleft.gif" width="21" height="20" alt="{ALIGN_LEFT}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_justifycenter"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifycenter.gif" width="21" height="20" alt="{ALIGN_CENTER}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_justifyright"><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifyright.gif" width="21" height="20" alt="{ALIGN_RIGHT}" /></div></td>


<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>


<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_createlink"><img src="http://i50.tinypic.com/j769go.jpg" width="21" height="20" alt="{INSERT_LINK}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_unlink"><img src="http://i46.tinypic.com/29uu8hd.jpg" width="21" height="20" alt="{REMOVE_LINK}" /></div></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_email"><img src="http://i47.tinypic.com/2ex7v35.jpg" width="21" height="20" alt="{INSERT_EMAIL}" /></div></td>


<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_insertimage"><img src="http://www.alam-sat.com/images/editor/insertimage.gif" width="21" height="20" alt="{INSERT_IMAGE}" /></div></td>

<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_quote"><img src="http://i48.tinypic.com/20h12ee.jpg" width="21" height="20" alt="{QUOTE}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_code"><img src="http://i49.tinypic.com/3493ua8.jpg" width="21" height="20" alt="{CODE}" /></div></td>

<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_hide"><img src="http://www.alam-sat.com/mwaextraedit4/buttons/hides.gif" width="21" height="20" alt="اخفاء المحتوي للرد" /></div></td>

<td><img src="https://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>

<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_youtube"><img src="http://www.alam-sat.com/mwaextraedit4/buttons/youtube.gif" width="21" height="20" alt="ادراج مقطع youtube" /></div></td>

<td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_dailymotion"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnH_61pKpFSipvSnG2I8U_i52HgIVGlIUVx-k85ZFgJlYChM1yYQ&t=1" width="21" height="20" alt="ادراج مقطع dailymotion" /></div></td>


</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="controlbar">
<textarea class="post" name="message" id="vB_Editor_001_textarea" rows="10" cols="60" style="width:540px; height:250px" tabindex="1" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}">{MESSAGE}</textarea></td>
</tr>
</table>
</div>
</td></tr>
</table>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
vB_Editor['vB_Editor_001'] = new vB_Text_Editor('vB_Editor_001', 1, '2', '1');

vBulletin_init();
//]]>
</script>
</td>

<!-- BEGIN edit_reason -->

<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><strong>{edit_reason.L_EDIT_REASON}</strong></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="gen"><input class="post" style="width:450px" type="text" name="edit_reason" value="{edit_reason.EDIT_REASON}" maxlength="255"></span></td>
</tr>

<!-- END edit_reason -->

</tr>
{CODE_CONFIRM}
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" align="center" height="28">
<input type="hidden" name="lt" value="{LAST_TOPIC_ID}" />
{S_HIDDEN_FORM_FIELDS}
<!-- BEGIN switch_preview -->
<input class="liteoption" type="submit" name="preview" value="{L_PREVIEW}" tabindex="5" />
<!-- END switch_preview -->
<!-- BEGIN switch_draft -->
<input class="liteoption" type="submit" name="draft" value="{L_DRAFT}" tabindex="7" accesskey="d" />
<!-- END switch_draft -->
<!-- BEGIN switch_publish -->
<input class="liteoption" type="submit" name="publish" value="{L_PUBLISH}" tabindex="8" accesskey="p" />
<!-- END switch_publish -->
<input class="mainoption" type="submit" name="post" value="{L_SUBMIT}" tabindex="6" accesskey="s" />
</td>
</tr>
</table>
<br /><br />

<!-- BEGIN switch_roll_dice -->
<div id="rolldice" style="display:{ROLLDICE_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{ROLL_DICE_TITLE}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('rolldice');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>

<div id="rolldice_show" style="display:{ROLLDICE_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{ROLL_DICE_TITLE}</b></span></td>
<td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('rolldice');">
<img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr>
</th></tr>
</table><tr><td class="row1">
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
function add_dice(dice_number,dice,number)
{
var content = document.getElementById('post_dice').innerHTML;
document.getElementById('dice_to_del').innerHTML = '';
document.getElementById('dice_to_del').id = '';

var new_tr = document.createElement('tr');
new_tr.appendChild(document.createElement('td'));
new_tr.firstChild.innerHTML = '<span class="postbody">{ROLL_DICE_TITLE_LOW} #' + (dice_number + 1) + ' : </span><select name="post_dice_' + dice_number + '" id="post_dice_' + dice_number + '" value="' + dice + '">' + content + '</select><span class="postbody"> <label for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} : </label><input type="text" size="2" maxlength="3" name="nb_rolls_' + dice_number + '" id="nb_rolls" class="post" value="' + number + '" /> <span id="dice_to_del"><a href="javascript:add_dice(' + (dice_number + 1) + ','',1);"><img src="https://illiweb.com/fa/tabs_more.gif" alt="plus" /></a></span></span>';
document.getElementById('list_dice').lastChild.appendChild(new_tr);

var select_dice = document.getElementById('post_dice_' + dice_number);
if ( dice == '' )
{
select_dice.selectedIndex=0;
}
for ( var i = 1; select_dice.options[i]; i++ )
{
select_dice.options[i].selected = ( select_dice.options[i].value == dice );
}
}
//]]>
</script>
<label class="gen">
<table style="width:100%" id="list_dice"><tr><td>
<span class="postbody">{ROLL_DICE_TITLE_LOW} #1 : </span>
<select name="post_dice_0" id="post_dice">
<option value="">-</option>
<!-- BEGIN row_replace -->
<option value="{switch_roll_dice.row_replace.DICE_ID}"{switch_roll_dice.row_replace.DICE_SELECTED}>{switch_roll_dice.row_replace.DICE_NAME}</option>
<!-- END row_replace -->
</select>
<span class="postbody">
<label for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} : </label><input type="text" size="2" maxlength="3" name="nb_rolls_0" id="nb_rolls" class="post" value="{switch_roll_dice.S_DICE_ROLLS_VALUE}" />
<span id="dice_to_del"><a href="javascript:add_dice(1,'',1);"><img src="https://illiweb.com/fa/tabs_more.gif" alt="plus" /></a></span>
</span>
</td></tr>
</table>
</label></tr>
</table><br /><br />
</div>
{switch_roll_dice.DICE_SCRIPT}
<!-- END switch_roll_dice -->

<!-- BEGIN switch_attachment_list -->
<div id="attachments">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENTS}</b></span></td><td width="10"></td>
</tr></table>
</th></tr>
<!-- BEGIN attachments -->
<tr>
<td width="22%" class="row1">
<span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</b></span><br />
</td>
<td width="78%" class="row2">
<!-- BEGIN switch_is_orphan -->
<span class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_orphan.FILENAME}</span>
<!-- END switch_is_orphan -->
<!-- BEGIN switch_is_not_orphan -->
<a href="{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.U_ATTACH_URL}" class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.FILENAME}</a>
<!-- END switch_is_not_orphan -->
<!-- BEGIN switch_can_delete -->
<input type="submit" value="{L_ATTACHMENT_DELETE}" name="delete_file[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" /><br />
<!-- END switch_can_delete -->
</td>
</tr>
<tr>
<td width="22%" class="row1">
<span class="gen"><b>{L_ATTACH_COMMENT}</b></span>
</td>
<td width="78%" class="row2">
<!--textarea name="comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" cols="35" rows="3" style="width:100%">{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}</textarea><br />
<a href="{switch_attachment_list.attachments.U_ATTACH_URL}" class="gen">{switch_attachment_list.attachments.FILENAME}</a> <input class="liteoption" type="submit" value="{L_ATTACHMENT_DELETE}" name="delete_file[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" /-->
<input class="post" type="text" id="filecomment{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}" name="comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}" maxlength="255" style="width: 450px" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_ID}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_id]" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.IS_ORPHAN}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][is_orphan]" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.REAL_FILENAME}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][real_filename]" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_comment]" />
</tr>

<!-- END attachments -->
</table>
</div>
<!-- END switch_attachment_list -->

<!-- BEGIN switch_attachment -->
<div id="attachment" style="display:{ATTACHMENT_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_ADD}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('attachment')"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>

<div id="attachment_show" style="display:{ATTACHMENT_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_ADD}</b></span></td>
<td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('attachment')">
<img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
<tr>
<td class="row1">

<table class="forumline" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td class="row1" colspan="2"><span class="gen">{L_ATTACHMENT_ADD_HELP}</span><br /><span class="info">{EXT_LIST}</span><br /></td>
</tr>

<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input class="post" type="file" id="fileupload" name="fileupload" value="" /><input type="submit" name="add_file" /> ({L_MAX_ATT_SIZE})</span></td>
</tr>

<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_ATTACH_COMMENT}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input class="post" type="text" style="width:450px" id="filecomment" name="filecomment" value="" maxlength="255" /></span></td>
</tr

</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_attachment -->

<div id="optionsitems" style="display:{OPTIONSITEMS_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('optionsitems');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>
<div id="optionsitems_show" style="display:{OPTIONSITEMS_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span></td>
<td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('optionsitems');">
<img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
<!-- BEGIN switch_topic_modif -->
<!-- BEGIN switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td class="row1"><label class="gen">{POST_ICON_TITLE}</label></td>
<td class="row2">
<!-- BEGIN row -->
<!-- BEGIN cell -->
<label class="gen"><input type="radio" name="post_icon" value="{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" id="post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" {switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED} /> <span onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true;">{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label>
<!-- END cell -->
<!-- END row -->
</td>
</tr>
<!-- END switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td class="row1"><label for="modif_topic_title" class="gen">{L_TOPIC_TITLE_MODIFY}</label></td>
<td class="row2">
<input type="text" name="modif_topic_title" id="modif_topic_title" value="{MODIF_TOPIC_TITLE}" class="gen" size="60" maxlength="60" />
<!-- BEGIN switch_topic_button -->
<input type="button" value="{L_SOLVED_WITHOUT_BRAKETS}" class="button" onclick="set_solved(this.form.elements['modif_topic_title'],'{L_SOLVED}');" style="display:none" id="button_solved" />
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
document.getElementById('button_solved').style.display = 'inline';
//]]>
</script>
<!-- END switch_topic_button -->
</td>
</tr>
<!-- END switch_topic_modif -->
<tr>
<td class="row1" valign="top" width="22%">
<span class="gensmall">{HTML_STATUS}<br />
{BBCODE_STATUS}<br />
{SMILIES_STATUS}</span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="gen"> </span>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<!-- BEGIN switch_html_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="disable_html"{S_HTML_CHECKED} ></td>
<td><span class="gen">{L_DISABLE_HTML}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_html_checkbox --><!-- BEGIN switch_bbcode_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="disable_bbcode"{S_BBCODE_CHECKED} ></td>
<td><span class="gen">{L_DISABLE_BBCODE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_bbcode_checkbox --><!-- BEGIN switch_smilies_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="disable_smilies"{S_SMILIES_CHECKED} ></td>
<td><span class="gen">{L_DISABLE_SMILIES}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_smilies_checkbox --><!-- BEGIN switch_signature_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="attach_sig" {S_SIGNATURE_CHECKED}></td>
<td><span class="gen">{L_ATTACH_SIGNATURE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_signature_checkbox --><!-- BEGIN switch_notify_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="notify" {S_NOTIFY_CHECKED}></td>
<td><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_notify_checkbox --><!-- BEGIN switch_delete_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="delete"></td>
<td><span class="gen">{L_DELETE_POST}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_delete_checkbox -->
<!-- BEGIN switch_type_toggle -->
<tr>
<td></td>
<td><span class="gen">{S_TYPE_TOGGLE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_type_toggle -->
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<!-- BEGIN switch_type_cal -->
<div id="calendaritems" style="display:{CALENDARITEMS_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('calendaritems');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</td></tr>
</table>
</div>
<div id="calendaritems_show" style="display:{CALENDARITEMS_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('calendaritems');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</td></tr>
<tr><td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR_TITLE} :</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed">
{S_CALENDAR_DAY}{S_CALENDAR_MONTH}{S_CALENDAR_YEAR}
<a href="javascript:void(0)" name="#" class="genmed" style="font-style:normal;font-weight:normal;" onClick="document.post.topic_calendar_day.value={TODAY_DAY};document.post.topic_calendar_month.value={TODAY_MONTH};document.post.topic_calendar_year.value={TODAY_YEAR};" />{L_TODAY}</a>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen"><b>{L_TIME} :</b></span></td>
<td class="row2"><span class="genmed">
<input name="topic_calendar_hour" type="post" maxlength="2" size="3" value="{CALENDAR_HOUR}" class="post" /> {L_HOURS}
<input name="topic_calendar_min" type="post" maxlength="2" size="3" value="{CALENDAR_MIN}" class="post" /> {L_MINUTES}
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR_DURATION} :</b></span></td>
<td class="row2">
<span class="genmed">
<input name="topic_calendar_duration_day" type="post" maxlength="5" size="3" value="{CALENDAR_DURATION_DAY}" class="post" /> {L_DAYS}
<input name="topic_calendar_duration_hour" type="post" maxlength="5" size="3" value="{CALENDAR_DURATION_HOUR}" class="post" /> {L_HOURS}
<input name="topic_calendar_duration_min" type="post" maxlength="5" size="3" value="{CALENDAR_DURATION_MIN}" class="post" /> {L_MINUTES}
<input name="create_event" type="hidden" value="{CREATE_EVENT}" />
<input name="calendar_d" type="hidden" value="{CALENDAR_D}" />
</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_type_cal -->
{POLLBOX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
</tr>
</form>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
<tr>
<td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
</tr>
</table>{TOPIC_REVIEW_BOX}


<!-- BEGIN switch_privmsg -->
<div id="find_username" class="jqmWindow"></div>

<script src="{JS_DIR}jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_privmsg -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(function(){
<!-- BEGIN switch_privmsg -->
privmsg_add_username('{U_SEARCH_USER}', '<br /><span class="genmed"><input class="post" style="margin:1px 0" type="text" name="username[]" size="25" /></span>');
<!-- END switch_privmsg -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} });
<!-- END switch_image_resize -->
});
//]]>
</script>
ولكم مني جزيل الشكر

avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 796
معدل النشاط : 4338
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اين اضع كود الرد الماسي

مُساهمة من طرف DIYAR في السبت 10 مارس 2012 - 22:09

تفضل الحل والشرح وكل شي هنا

روابط تفيدك: صندوق الماسي وشرح تركيبه

موفق
avatar
DIYAR
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 531
معدل النشاط : 3104
السُمعة : 4

http://z-ns.blogspot.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اين اضع كود الرد الماسي

مُساهمة من طرف فؤاد.م في السبت 10 مارس 2012 - 23:17

رابط التحميل لا يظهر عندك اخي عازف الليل
avatar
فؤاد.م
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 796
معدل النشاط : 4338
السُمعة : 2

http://www.alrakrak.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى