ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

اذهب الى الأسفل

ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف naderstar في الأحد 4 سبتمبر 2011 - 18:05

السلام عليكم ممكن التعديل على هذا القالب قالب اعلى الصفحة قالب الهيدر
هذا القالب عندما اركبه يختفن ادوات تنسيق الموضوع كما في الصورة

وهذا القالب
ممكن احد يعدله لي
الكود:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-


transitional.dtd">


<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}"
id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}"
xml:lang="{L_LANG_HTML}"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


<head>


 


 <!-- BEGIN
meta_emulate_ie7 -->


 <meta
http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />


 <!-- END
meta_emulate_ie7 -->


 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>


 <meta
http-equiv="content-type" content="text/html;
charset={S_CONTENT_ENCODING}" />


 <meta
http-equiv="content-script-type" content="text/javascript"
/>


 <meta
http-equiv="content-style-type" content="text/css" />


 {META_FAVICO}


 {META}


 <meta
name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />


 {T_HEAD_STYLESHEET}


 {CSS}


 <link
rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />


 <link
rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
title="{SEARCH_FORUMS}" />


 <script
src="{JS_DIR}{L_LANG}.js"
type="text/javascript"></script>


 <!-- BEGIN
switch_ticker -->


 <script
src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js"
type="text/javascript"></script>


 <link
type="text/css" rel="stylesheet"
href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />


 <!-- END
switch_ticker -->


 <script
type="text/javascript">


 //<![CDATA[


 $(document).ready(function(){


  <!-- BEGIN
switch_enable_pm_popup -->


  pm =
window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg',
'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');


  pm.focus();


  <!-- END
switch_enable_pm_popup -->


  <!-- BEGIN
switch_report_popup -->


  report =
window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport',
'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');


  report.focus();


  <!-- END
switch_report_popup -->


  <!-- BEGIN
switch_ticker -->


 
ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING},
{switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});


  <!-- END
switch_ticker -->


 });


 


 <!-- BEGIN
switch_login_popup -->


  var logInPopUpLeft,
logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight =
{LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass =
false;


 <!-- END switch_login_popup
-->


 //]]>


 </script>


 {GREETING_POPUP}


 <!-- BEGIN
hitskin_preview -->


 <style
type="text/css">


 #hitskin_preview {


  margin: 0; padding:
0;


  position: fixed;


  top: 0; left: 0;


  width: 100%;


  height: 65px;


  background:
url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;


  color: #fff;


 }


 * html
#hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning
*/


  position: absolute;


 
top:expression(eval(document.compatMode &&
document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop :
document.body.scrollTop);


  z-index: 2;


  background:
transparent url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x
left -15px;


 }


 * html { /* Gunlaug's
Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */


  background: #fff
url(foo) fixed;


  }


 #hitskin_preview h1 {


  float: left;


  margin: 3px 0 0 0;


  padding: 0 0 0 10px;


  font: italic normal
25px Arial,sans serif;


  color: #fff;


 }


 #hitskin_preview h1
img {


  vertical-align:
middle;


 }


 #hitskin_preview em {


  color: #7CBA2C;


  font-weight: bold;


 }


 #hitskin_preview a {


 color: #fff;


 }


 #hitskin_preview
a:hover {


 text-decoration:
underline;


 }


 


 #hitskin_preview
.content {


  text-align: right;


 }


 #hitskin_preview
.content p {


  margin: 4px 1em 0px
1em;


  font-size: 13px;


  line-height: 1.8em;


  color: #fff;


  font-weight: bold;


 }


 #hitskin_preview
.content p span {


  font-weight: normal;


  font-size: 0.8em;


 }


 body {


  margin-top: 40px
!important;


 }


 {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}


 </style>


 <!-- END
hitskin_preview -->


</head>


<body background="{T_BODY_BACKGROUND}"
bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}"
link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">


 <!-- BEGIN
hitskin_preview -->


 <div
id="hitskin_preview" style="display: block;">


  <h1><img
src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt=""
/> Hit<em>skin</em>.com</h1>


  <div
class="content">


  <p>


 
{hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}


    <br />


    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a
href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>


  </p>


  </div>


 </div>


 <!-- END
hitskin_preview -->


 


 <!-- BEGIN
switch_login_popup -->


 <div
id="login_popup">


  <table class="forumline"
width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}"
border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">


  <tr
height="25">


    <td
class="catLeft">


    <span
class="genmed module-title">{SITENAME}</span>


    </td>


  </tr>


  <tr
height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">


    <td
class="row1" align="left" valign="top">


    <div
id="login_popup_buttons">


      <form
action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">


      <input
type="submit" class="mainoption"
value="{L_LOGIN}" />


      <input
type="button" class="mainoption"
value="{L_REGISTER}"
onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />


      <input
id="login_popup_close" type="button"
class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />


      </form>


    </div>


    <span
class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>


    </td>


  </tr>


  </table>


 </div>


 <!-- END
switch_login_popup -->


 


 <a
name="top"></a>


 {JAVASCRIPT}


 


 


 


 


 


 


<div align="center">


                <table
border="0" width="100%" align="right"
dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc12.png">


                                <tr>


                                                <td
width="407">


                                <img
border="0"
src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-ri11.png"></td>


                                                <td
background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-tc12.


                                 </td>png">


                                                <td
width="260">


                                                <img
border="0"
src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/68/49/55/hed-le11.png"></td>


                                </tr>


                </table>


</div>


 


  <br>


 


 


 


 


 


 


 


 <table
class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}"
cellspacing="0" cellpadding="10" border="0"
align="center">


  <tr>


  <td
class="bodyline">


    <table
width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
border="0">


    <tr>


 


 


 


 


 


 


 


 


    <tr>


      <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>


                 
</tr>


             
</table>


 


             
<div style="clear: both;"></div>


 


             
<!-- BEGIN switch_ticker -->


             
<div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">


                 
<table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0"
class="forumline">


                     
<tr>


                         
<td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left"
class="row1">


                                <div
id="fa_ticker_container">


                                    <div
id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">


                                        <div
class="fa_ticker_content">


                                         
<!-- BEGIN ticker_row -->


                                         
<div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>


                                         
<!-- END ticker_row -->


                         
            </div>


                                 
</div>


                                </div>


                         
</td>


                     
</tr>


                 
</table>


             
</div>


             
<!-- END switch_ticker -->


 

 


             
<div id="page-body">


                 
<div
id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>


                        <table
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
class="three-col">


                         
<tbody>


                                <tr>


                                    <td
valign="top" width="{C1SIZE}">


                                        <div
id="{ID_LEFT}">


                                         
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->


                                         
{giefmod_index1.MODVAR}


                                             
<!-- BEGIN saut -->


                                                <div
style="height:{SPACE_ROW}px"></div>


                                             
<!-- END saut -->


                                         
<!-- END giefmod_index1 -->


                                        </div>


                                    </td>


                                    <td
valign="top" width="100%">


<!-- BEGIN html_validation -->


                                    </td>


                                </tr>


                         
</tbody>


                     
</table>


                 
</div>


             
</div>


         
</td>


        </tr>


    </table>


</body>


</html>


<!-- END html_validation -->
avatar
naderstar
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2220
معدل النشاط : 5924
السُمعة : 3

http://www.shabab-umwalad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف naderstar في الأحد 4 سبتمبر 2011 - 18:29

avatar
naderstar
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2220
معدل النشاط : 5924
السُمعة : 3

http://www.shabab-umwalad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف A7medvirus في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 0:42

@naderstar كتب:
ارجوك لاتكرر هذه الردود التي لاتغني من جوع


هذا القالب الذي امامي خربان نهائيا لايوجد جزء سليم فيه وهذا قد يتسبب في مشاكل لمنتداك
بطئ ولاخلافة + الحل = انك تعدل من جديد علي القالب وتعرف ماذا تفعل فيه من جديد
وراجو ان يكون كلامي وضح ليك
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10453
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف naderstar في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 2:07

طيب اخي انا لست خبير لكي اعدله وانا وضعت طلبي لكي تساعدووني وتعدلوه ارجوا من يستطيع التعديل عليه
ان يعدله لي
avatar
naderstar
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2220
معدل النشاط : 5924
السُمعة : 3

http://www.shabab-umwalad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف A7medvirus في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 2:26

امرك غريب صديقي وكأنك تطلب ان تخرب منتداك بنفسك ثم بعد هذه المشكلة
تفتح موضوع جديد لمشكلة ظهرت تاني

يا اخي انا قولت لك الحل السليم وهواه هذا الحل ِ الكود الذي امامي كود لا اعرف ان كان كود ام ماذا
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10453
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف naderstar في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 16:58

ههههههههه
طيب يا اخي ليس كود نريد ان نعمله كود
هل بامكاننا ان نصلحه ليصبح شغال 100% ؟؟
avatar
naderstar
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2220
معدل النشاط : 5924
السُمعة : 3

http://www.shabab-umwalad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 18:40

الكود:
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
    var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
    //]]>
    </script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
              </td>
              <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
        <center><img src="http://i36.tinypic.com/2uz7bd0.png" width="100%"></center><div style="border-width: 2px; border-style: solid; border-color: #00008B; ">
<span class="name" font-size:14pt;><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><center><fieldset>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</fieldset></strong></span><br />
            <span class="postdetails poster-profile"><img src="http://i38.tinypic.com/2nqv66t.png"><br>
            <span class="name" font-size:14pt;>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</span><img src="http://i38.tinypic.com/2nqv66t.png"><br></center><br /><center><img src="http://i35.tinypic.com/2cg0w07.png" width="100%">
            <div style="border-width: 2px; border-style: dashed; border-color: #00008B; ">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div></center>
<center><img src="http://i35.tinypic.com/2cg0w07.png" width="100%">
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</center>
<center><img src="http://i35.tinypic.com/2cg0w07.png" width="100%"></center>
<!-- BEGIN profile_field -->
            <font color="Blue">•»</font> {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<br><!-- END profile_field -->
<img src="http://i35.tinypic.com/2cg0w07.png" width="100%">
<!-- sig -->
    <div>
    <center><br/></span><br/>
    <span style='font-size:7pt; color:gray'>المشاركات:{postrow.displayed.POSTER_POSTS}%/{TOTAL_POSTS}%</span><br/>
    <div style='width:120px;align:center'>
    <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
    <tr>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
    <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <span style='font-size:7pt; color:gray'>نشاط :{postrow.displayed.POSTER_AGE}%/100%

    <div style='width:120px;align:center'>
    <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
    <tr>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
    <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
    <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    <br/>
    </fieldset></div>
    <!-- / sig --><img src="http://i35.tinypic.com/2cg0w07.png" width="100%"><strong>Üyeyi Değerlendir</strong><br><center><div class="js-kit-rating" title="Rated item" permalink=""> </div>
            <script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script></center>
<img src="http://i35.tinypic.com/2cg0w07.png" width="100%">
<center>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</center>
<img src="http://i36.tinypic.com/b8u1ic.png" width="100%"></div>
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
        </span><br />
        <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
               
    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}    {postrow.displayed.THANK_IMG}{postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}

              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <div class="postbody">

                    <div><p align="center">
                                <a href=" {FORUMNAMELINK}">{postrow.displayed.MESSAGE}</a></div>

                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear"></div>
                    <div class="signature_div">
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                    </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle">
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
<tr><td><style type="text/css"><!--
.tborder {
  background: #cccccc;
  width: 100%;
  margin: auto auto;
  /*border: 2px solid #666666;*/
}.thead {
  background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
  color: #ffffff;
}

.thead a:link {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}

.thead a:visited {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}

.thead a:hover, .thead a:active {
  color: #ffffff;
  text-decoration: underline;
}

.trow1 {
background: #F5F5F5;
border-top: 2px solid #fff;
border-left: 2px solid #fff;
}

.trow2 {
background: #F6F6F6;
border-top: 2px solid #fff;
border-left: 2px solid #fff;
}-->
</style>
<table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="110" class="trow1"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" وصف الموضوع" /> <b><span style="font-size: smaller;">الوصف</span></b></td>
            <td class="trow1">
            <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} indir </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} yükle </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} izle </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} dinle </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} download </span></a><span style="font-size: smaller;"> , </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size: smaller;">{TOPIC_TITLE} full indir </span></a></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="110" class="trow2"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" موضوعLinki " /><b><span style="font-size: smaller;"> موضوعLinki </span></b></td>
            <td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="url" value="http://siteadresiniz{U_VIEW_TOPIC}" onClick='this.select();' size="80" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="110" class="trow1"><img border="0" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" موضوعBBCode " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode </span></b></td>
            <td class="trow1"><input type="text" class="textbox" name="embed" value="[url=http://siteadresiniz{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]" onClick='this.select();' size="80" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="110" class="trow2"><img height="16" border="0" width="16" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" موضوعHTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML Kodu </span></b></td>
            <td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="embed" value="<a href=http://siteadresiniz{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>" onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
            <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
        </tr>
        </tr>
    </tbody>
</table></td></tr>

  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


======
هاذا القالب ضعه بدل القالب الي عندك
معدل ومضاف اليه بعض التحسينات
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13145
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 18:41

لا تنسه هاذا قالب
viewtopic_body
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13145
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف A7medvirus في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 20:14

new.moon
اخي هواه بيقول قالب الاوفر هيدر
ههههههههه
طيب يا اخي ليس كود نريد ان نعمله كود
هل بامكاننا ان نصلحه ليصبح شغال 100% ؟؟
الحل هواه عمله من جديد Wink
avatar
A7medvirus
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8167
معدل النشاط : 10453
السُمعة : 46

http://www.fm63.net/t1458-topic#5564

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف naderstar في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 22:17

@new.moon كتب:لا تنسه هاذا قالب
viewtopic_body
بارك الله فيك اخي
ولكن انا كلامي عن قالب الهيدر الذي اسمه اعلى الصفحة
وهذا كود معاينة الموضوع ؟؟
avatar
naderstar
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2220
معدل النشاط : 5924
السُمعة : 3

http://www.shabab-umwalad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 22:57

لاكنك وضعت لي رابط صوره
http://download.r4r8.com/uploads/images/r4r8-0d94600b8f.jpg
صوره عن الموضوع وهي ا
viewtopic_body
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13145
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن احد يعدلي قالب الهيدر

مُساهمة من طرف naderstar في الثلاثاء 6 سبتمبر 2011 - 3:07

نعم اخي هذه المشكلة كانت بنفس القالب الهيدر
avatar
naderstar
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2220
معدل النشاط : 5924
السُمعة : 3

http://www.shabab-umwalad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى