ممكن تعدلون ع الكود

اذهب الى الأسفل

ممكن تعدلون ع الكود

مُساهمة من طرف mohammed-toblany في الجمعة 1 يوليو 2011 - 0:50

<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

ممكن تعدلون ذي الكود

الكود:


   
   


 
           
/**
* vBulletin 3.8.3 CSS
* Style: '[~ منتدى مُحمداني ~]'; Style ID: 4
*/
body
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font: 10pt tahoma;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #203689;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #203689;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   color: #2e459a;
}
.page
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font-family: tahoma;
}
td, th, p, li
{
   font: 10pt tahoma;
}
.tborder
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font-family: tahoma;
   border: 1px dotted #0B198C;
}
.tcat
{
   background: #3c54ae;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 10pt tahoma;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #b6bfe1;
   text-decoration: underline;
}
.thead
{
   background: #546bc4;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #FFFFFF;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #FFFFFF;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #b6bfe1;
}
.tfoot
{
   background: #203689;
   color: #FFFFFF;
   font-family: tahoma;
   border: 1px dotted ##000000;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #FFFFFF;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #b6bfe1;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font-family: tahoma;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #dedff7;
   color: #203689;
   font-family: tahoma;
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #000000;
   font-family: tahoma;
}
.wysiwyg
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font: 10pt tahoma;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #203689;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #203689;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
   font: 10pt tahoma;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 10pt;
   font-family: tahoma;
}
.button
{
   font: 11px tahoma;
}
select
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   font: 11px tahoma;
}
.time
{
   color: #666686;
   font-family: tahoma;
}
.navbar
{
   font: 11px tahoma;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-family: tahoma;
   font-weight: bold;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #000000;
}
.panel
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font-family: tahoma;
   padding: 10px;
   border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
   background: #e4e7f5;
   color: #203689;
   font-family: tahoma;
}
legend
{
   color: #203689;
   font: 11px tahoma;
}
.vbmenu_control
{
   background: #203689;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #203689;
   color: #203689;
   font-family: tahoma;
   border: 1px dotted #203689;
}
.vbmenu_option
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font: 11px tahoma;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #203689;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #203689;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #FFFFFF;
   color: #203689;
   font: 11px tahoma;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #203689;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #203689;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #203689;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
/* Postbit_Userinfo
****************************************************/
.infouser {
   font: normal 11px "Tahoma";
   color: #000;
   background-color: #FFF;
   letter-spacing: 0px;
   vertical-align: middle;
   padding: 1px 4px;
   border:1px dotted #6A581C;
   margin: 0px 0px 2px;
   _margin: 0px 0px 0px;
}
.avataruser img {
   border:1px dotted #6A581C;
   margin: 10px auto 0;
   padding: 5px;
}
****************************************************/
         
a.tagcloudlink:link, a.tagcloudlink:visited { text-decoration:none; }
a.tagcloudlink:hover, a.tagcloudlink:active { text-decoration:underline; }
a.level1 { font-size: xx-small; }
a.level2 { font-size: small; }
a.level3 { font-size: medium; }
a.level4 { font-size: large; }
a.level5 { font-size: xx-large; }

 منتدى مُحمداني      <div align="center"> <div class="page" style="width: 100%; text-align: right;"> 
                                                var rainbowcount = 0;
                                                var glitcount=0;
                                                var glitstring='';
                                                var shimmercount=0;
                                                var shimmerstring='';
                                                var ie4 = false;
                                                        if(document.all) {
                                                                ie4 = true;
                                                        }
                                                        function setContent(name, value) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                d.innerHTML = value;
                                                        }

                                                        function getContent(name) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                return d.innerHTML;
                                                        }

                                                        function setColor(name, value) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                d.style.color = value;
                                                        }

                                                        function getColor(name) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                return d.style.color;
                                                        }
                                                                function toSpans(span) {
                                                                  var str=span.firstChild.data;
                                                                  var a=str.length;
                                                                  span.removeChild(span.firstChild);
                                                                  for(var i=0; i= 0) { return; }
                                                                var length = 0;
                                                                var str = '';
                                                                var ch;
                                                                var token = '';
                                                                var htmltag = false;
                                                                for (i = 0; i < value.length; i++) {
                                                                        ch = value.substring(i, i+1);
                                                                        if (i < value.length - 1) { nextch = value.substring(i+1, i+2); } else { nextch = ' '; }
                                                                        token += ch;
                                                                        if (ch == '' && htmltag) { htmltag = false; }
                                                                        if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
                                                                                str += '' + token + '';
                                                                                token = '';
                                                                                length++;
                                                                        }
                                                                }
                                                                setContent(name, str);
                                                                glitcommand = 'glitterloop('' + name + '', ' + length + ', 0, 1, '' + col + '', ' + speed + ')';
                                                                setTimeout(glitcommand , speed);
                                                        }
                                                        function shine(name, col, speed) {
                                                                        var value = getContent(name);
                                                                        while ( value.indexOf(" ", "-10") != (-1) ) {
                                                                                var value = value.replace(" ", "");
                                                                                };
                                                                        if (value.indexOf('' && htmltag) { htmltag = false; }
                                                                                if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
                                                                                                                str += '' + token + '';
                                                                                        token = '';
                                                                                        length++;
                                                                                }
                                                            }
                                                                setContent(name, str);
                                                                shinecommand = 'shineloop('' + name + '', ' + length + ', 0, 1, '' + col + '', ' + speed + ')';
                                                                setTimeout(shinecommand , speed);
                                                        }
                                                                function RainbowSpan(span, hue, deg, brt, spd, hspd) {
                                                                        this.deg=(deg==null?360:Math.abs(deg));
                                                                        this.hue=(hue==null?0:Math.abs(hue)%360);
                                                                        this.hspd=(hspd==null?3:Math.abs(hspd)%360);
                                                                        this.length=span.firstChild.data.length;
                                                                        this.span=span;
                                                                        this.speed=(spd==null?50:Math.abs(spd));
                                                                        this.hInc=this.deg/this.length;
                                                                        this.brt=(brt==null?255:Math.abs(brt)%256);
                                                                        this.timer=null;
                                                                        toSpans(span);
                                                                        this.moveRainbow();
                                                                }
                                                RainbowSpan.prototype.moveRainbow = function() {
                                                  if(this.hue>359) this.hue-=360;
                                                  var color;
                                                  var b=this.brt;
                                                  var a=this.length;
                                                  var h=this.hue;

                                                  for(var i=0; i359) h-=360;

                                                    if(h0) {
                                                        eval('var rain'+rainbowcount+'=document.getElementById("rain'+rainbowcount+'");');
                                                        eval('var rainbowspanning'+rainbowcount+'=new RainbowSpan(rain'+rainbowcount+', 0, 360, 255, 50, 348);');
                                                        eval('rainbowspanning'+rainbowcount+'.timer=window.setInterval("rainbowspanning'+rainbowcount+'.moveRainbow()", 50);');
                                                        var rainbowcount=(rainbowcount-1);
                                                };
                                                 window.orig_onload = window.onload;
window.onload = function() {
if (is_ie || is_moz) { var cpost=document.location.hash;if(cpost){ if(cobj = fetch_object(cpost.substring(1,cpost.length)))cobj.scrollIntoView(true); }}

if(typeof window.orig_onload == "function") window.orig_onload();
}


 
   [center][img]http://sharedz.com/uploads/13057346882.png[/img]
[/center]
 مركز رفع منتدى مُحمداني[center][right]
  [/right]
[right]
  [/right]
[table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber1" bgcolor="#ffffff" border="2" bordercolor="#e9e9e9" cellpadding="5" cellspacing="0" width="95%"]    [tr]      [td width="100%"][right]
      [/right]<table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber2" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">                      <tr>          <td background="http://img245.imageshack.us/img245/2991/style05.jpg" height="37" width="100%">
         


<table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber8" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">            <tr>              <td>

              [img(7,37)]http://img19.imageshack.us/img19/2282/style06.jpg[/img]</td>              <td style="text-align: center;" width="100%">
              [size=21][color=White][b][/b][/color][/size][size=21][color=DarkSlateGray][b][img]http://illiweb.com/fa/Offline.png[/img][/b][/color][/size][size=21][color=DarkSlateGray][b][img]http://illiweb.com/fa/Online.png[/img][/b][/color][/size]  [size=21][color=White][b]مركز رفع منتدى مٌحمداني[/b]  [/color][/size][img(35,22)]http://img10.imageshack.us/img10/329/sahm.gif[/img] [size=21][color=DarkSlateGray][b][img]http://illiweb.com/fa/Offline.png[/img][/b][/color][/size][size=21][color=DarkSlateGray][b][img]http://illiweb.com/fa/Online.png[/img][/b][/color][/size]</td>              <td>
              [img(7,37)]http://img84.imageshack.us/img84/2282/style06.jpg[/img]</td>            </tr>          </table>
          </td>        </tr>        <tr><td style="vertical-align: top;">
</td></tr><tr>          <td style="text-align: center;" width="100%">

<table id="table1" border="0" width="100%"><tr><td>


[b][/b]
</td></tr><tr><td>


[b][color=#FF0000]يتم الآن التحميل فضلاً انتظر سيتم
تحويلك عند الانتهاء ......

[/color][color=#0000FF]
[url=http://www.sharedz.com/]


[color=#808080]تحميل الصور[/color][/url][color=#808080]
والملفات[/color][/color][/b]

</td></tr></table>
[center][center][color=RoyalBlue][b][img]http://i61.servimg.com/u/f61/11/71/12/31/activi12.gif[/img]
[/b][/color][/center]


[/center]

</td>        </tr>      </table>

      [/td]    [/tr]  [/table]
 
[/center]
[font=MS Sans Serif][size=9][color=#ff0000]
.: عدد زوار مركز تحميل:.[/color][/size][/font]


[img]http://cgibin.erols.com/cgi-bin/Count.cgi?df=mo7amdaniforum.com%20%20&ft=6&tr=N&dd=B&md=8[/img]

تسونهــ


https://i.servimg.com/u/f46/15/66/67/37/90909010.png

اللي مشخط بالون الأحمر تودونهــ فوق و اللي مشخبط بالأصفر تسونهـ اثنين قريبين من بعض يعني واحد جنب واحد

و أبيهــ يناسب منتداي لو سمحتم
تم الحذف

avatar
mohammed-toblany
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1216
معدل النشاط : 4231
السُمعة : 0

http://mo7amdaniforum.ba7r.org/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعدلون ع الكود

مُساهمة من طرف MR_KaBo في الجمعة 1 يوليو 2011 - 0:51

االمعذرة أخى
هذا خارج دعمنا

موفق
avatar
MR_KaBo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 15387
معدل النشاط : 19087
السُمعة : 3

http://www.shabablionz.com/montada-f49/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى