مطلوب كود البيانات الشخصيه افقيه في الموضوع

اذهب الى الأسفل

مطلوب كود البيانات الشخصيه افقيه في الموضوع

مُساهمة من طرف أفندينا في الأحد 29 يوليو 2018 - 10:57

اريد كود للبيانات الشخصيه افقيا اعلى الموضوع فقط
كما هو في منتديات الفي بي
وشكرا
avatar
أفنديناانثى
عدد المساهمات : 58
معدل النشاط : 246
السُمعة : 0

http://7adotamasrya.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مطلوب كود البيانات الشخصيه افقيه في الموضوع

مُساهمة من طرف دودي. في الأحد 29 يوليو 2018 - 13:13

هلا اخي تفضل
الكود:

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
       _atc.cwait = 0;
       $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
             addthis_close();
             addthis_close();
          }
       });
    });
    //]]>
    </script>
    <table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
         <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
         </td>
         <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
               <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
         </td>
         <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
         <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
               <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
               <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                |
               <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                   var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                   var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                   insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
               </script>
               <!-- END switch_plus_menu -->
            </span>
         </td>
      </tr>
    </table>
    <center><h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1></center>
    <table style="width: 50%; margin: auto; text-align: center;">{POLL_DISPLAY}</table>

    <div class="bloc_message">
     <span class="gensmall" align="right">{PAGINATION}</span>
     <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    
     <div style="clear: both;"></div>
    
     <div class="profil">
       <span class="online">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>
       <span class="avatar_profil">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
       <div class="bloc_profil"><span class="rang_img">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span>
       <span class="pseudo_membre"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
       <span class="rang">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</span>
       <div class="profil_contenu">
         <!-- BEGIN profile_field -->
    {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    <!-- END profile_field -->
    {postrow.displayed.POSTER_RPG}</div>
       <span class="option_profil">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --></span>
       </div></div>
    
     <div class="message">
        
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  &nbsp;<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                     {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
               </tr>
               <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                     <hr />
                  </td>
               </tr>
         <tr>
                  <td colspan="2">
                     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                     <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                       <!-- hamsahaq -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->
                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                           <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                           <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                           <!-- END switch_vote_plus -->
                           <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                           <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                           <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->
                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->
                     </div>
                     <!-- END switch_vote_active -->
                     <div class="postbody">
                        <div class="message_contenu">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>
                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->
                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                        <div class="signature_div">
                           {postrow.displayed.SIGNATURE}
                        </div>
                     </div>
                     <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
               </tr>
            </table>
     </div>  
    </div>

      <!-- BEGIN first_post_br -->
    <br />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
         <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
         <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
         <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
         <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
         </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
         <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
    </table>
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
         <!-- BEGIN topicpagination -->
         <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
         <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
         <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
    </table>
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
         <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
         <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
         </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tbody>
         <tr>
            <td class="catBottom">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                     <tr>
                        <td valign="top">
                           <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                        </td>
                     </tr>
                  </tbody>
               </table>
            </td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="row1 clearfix">
               <table>
                  <tr>
                     <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                     <td class="logo">
                        <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                     </td>
                     <!-- END switch_forum_rule_image -->
                     <td class="rules postbody">
                        {RULE_MSG}
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </td>
         </tr>
      </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules -->
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
         <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
               <tbody>
         <!-- BEGIN show_permissions -->
         <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
         </tr>
         <!-- END show_permissions -->
         <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                     <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                     <!-- BEGIN show_permissions -->
                     <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                     <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
               </table>
            </td>
         </tr>
      </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
               <tbody>
         <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                     <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                     <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
               </table>
            </td>
         </tr>
      </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
    </table>
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
         <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
               <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
               <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
               <!-- END switch_user_authpost -->
               <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
               <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
               <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
         </td>
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
         <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
         <!-- END viewtopic_bottom -->
         <!-- BEGIN moderation_panel -->
         <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
         </td>
         <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
         </td>
         <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>
    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
         <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
               <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
               <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
               <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
               <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
         </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->
    </table>
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

طريقة وضع الكود في المنتدى

ندخل الى لوحة الإدارة
مظهر المنتدى
التومبيلاتات والقوالب
viewtopic_body
ونحذف  القالب كاملا ونضع فيه الكود
ونضغط على  سجل
وهذا  الكود  ويوضع في ورقة CSS
الكود:

    Code:
    /* -hamsahaqتابع للكود تومبيلات للجعل البيانات الشخية في اعلى الموضوع */

    .bloc_message
    {
     width:800px;
     margin: auto;
    }
    .profil
    {
     width: 100%;
     height: 250px;
     background: #9a8a79;
     border-top: 11px solid #665f57;
     border-left: 11px solid #665f57;
     border-right: 11px solid #665f57;
     border-bottom: 12px dotted #665f57;
     margin-top: 36px;
    }
    .message
    {
     width: 100%;
     margin: auto;
     background: #e0d5c9;
     margin-bottom: 120px;
     border-bottom: 11px solid #665f57;
     border-left: 11px solid #665f57;
     border-right: 11px solid #665f57;
     padding-top: 66px;
    }
    .online
    {
     display: block;
     clear: both;
     position: absolute;
     margin-top: -16px;
     margin-left: -16px;
    }
    .avatar_profil
    {
     display: block;
     float: right;
     margin-right: 220px;
     margin-top: -10px;
     transform: rotate(10deg);
     -moz-transform: rotate(10deg);
     -htm-transform: rotate(10deg);
     -o-transform: rotate(10deg);
     -webkit-transform: rotate(10deg);
     -ms-transform: rotate(10deg);
    }
    .avatar_profil img
    {
     position: absolute;
     width: 111px;
     border: 12px solid #e9e3dc;
     box-shadow: 3px 3px 3px #000000;
     -moz-box-shadow: 3px 3px 3px #000000;
     -htm-box-shadow: 3px 3px 3px #000000;
     -webkit-box-shadow: 3px 3px 3px #000000;
     -o-box-shadow: 3px 3px 3px #000000;
       transform: all;
     -moz-transform: all;
     -o-transform: all;
     -htm-transform: all;
     -webkit-transform: all;
     transition: 1s;
     -moz-transition: 1s;
     -o-transition: 1s;
     -htm-transition: 1s;
     -webkit-transition: 1s;
    }
    .avatar_profil img:hover
    {
     width: 400px;
     transform: all;
     -moz-transform: all;
     -o-transform: all;
     -htm-transform: all;
     -webkit-transform: all;
     transition: 1s;
     -moz-transition: 1s;
     -o-transition: 1s;
     -htm-transition: 1s;
     -webkit-transition: 1s;
    }
    .bloc_profil
    {
     margin-left:22px;
    }
    .rang_img
    {
     position: relative;
     float: left;
    }
    .pseudo_membre
    {
     display: block;
     width: 150%;
     font-size: 24px;
     letter-spacing: 0px;
     border-bottom: 0px dotted #e0d5c9;
     margin-left: 50px;
    }
    .rang
    {
     display: block;
     margin-left: 100px;
     font-weight: bold;
     font-size:15px;
     font-style: italic;
     letter-spacing: 0px;
     color: #e0d5c9;
    }
    .profil_contenu
    {
     clear: both;
     width: 100%;
     height: 70px;
     margin-top: 66px;
     overflow: auto;
     background-color: #bdb2a6;
     border: 4px solid #665f57;
     padding: 14px;
     font-size: 14px;
     text-align: justify;
    }
    .message_contenu
    {
     font-size: 11px;
     text-align: justify;
     padding: 12px;
    }
    .signature_div
    {
     width: 100%;
     margin: auto;
    }
    /*hamsahaييجعل البيات الشخصية في اعلى الموضوع*/
avatar
دودي.
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 3243
معدل النشاط : 6820
السُمعة : 54

http://lover4.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مطلوب كود البيانات الشخصيه افقيه في الموضوع

مُساهمة من طرف أفندينا في الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 9:09

مشكوره اختي لكن هذا الكود لا يتوافق مع استايل منتداي
هل يوجد كود اخر يكون عادي مثل اللي في منتديات الفي بي
avatar
أفنديناانثى
عدد المساهمات : 58
معدل النشاط : 246
السُمعة : 0

http://7adotamasrya.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مطلوب كود البيانات الشخصيه افقيه في الموضوع

مُساهمة من طرف أفندينا في الأربعاء 1 أغسطس 2018 - 20:13

هل من اجابه
avatar
أفنديناانثى
عدد المساهمات : 58
معدل النشاط : 246
السُمعة : 0

http://7adotamasrya.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مطلوب كود البيانات الشخصيه افقيه في الموضوع

مُساهمة من طرف أفندينا في الخميس 2 أغسطس 2018 - 14:50

مافيش حد يعطينا اجابه
avatar
أفنديناانثى
عدد المساهمات : 58
معدل النشاط : 246
السُمعة : 0

http://7adotamasrya.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مطلوب كود البيانات الشخصيه افقيه في الموضوع

مُساهمة من طرف أفندينا في الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 9:07

مافي مسؤول يرد على المشكله
avatar
أفنديناانثى
عدد المساهمات : 58
معدل النشاط : 246
السُمعة : 0

http://7adotamasrya.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى