أضافة مجموعة ايموجي بتصاميم Html جديده !

اذهب الى الأسفل

ÊÞäíÉ أضافة مجموعة ايموجي بتصاميم Html جديده !

مُساهمة من طرف عبدالله بخدمتكم الجمعة 20 مايو 2016 - 13:45

بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أضع بين أيديكم كود JAVASCRIPT يقوم بأضافة وجوه ضاحكه ( ايموجي ) بصيغة HTML يعني مثل الكتابه

[ مثال صوري ]أضافة مجموعة ايموجي بتصاميم Html جديده ! Veaknc

[ مثال 2 في الردود ]أضافة مجموعة ايموجي بتصاميم Html جديده ! 2nqsacy

[ التركيب ]عناصر أضافية >> إدارة أكواد Javascript >>أضافه


العنوان : اي شيئ
المكان : جميع الصفحات


ثم ضع الكود

[ الكود ]الكود:

/***
 * Application: HTML Special Symbols!
 * Description: Add Icons and special symbols only in HTML into the SCEditor!
 * Version: 0.07072015-jq1.9.1 - (ghastly-> gruesome)
 * Remarks: It has only been tested in forums with "charset = utf-8"
 *      Some parts of the code were extracted from the tutorial "Font Awesome icons" by Dave Gandy.
 * Made by JScript abdalah iraqi - 2015/07/07 - based on "Font Awesome icons" by Dave Gandy.
 * Copyright (c) 2015 JScript <jscriptbrasil at live dot com>
 * This work is free. You can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of the WTFPL, Version 2
 */
$(function() {
   if (!$.sceditor) return;
 
   htmlSymbols = {
      config: {
         tooltip: 'HTML Special Symbols',
         // default icon size
         iconSize: 18,
         // closes drop down after an icon is clicked, if enabled
         autoClose: 1
      },
 
      // Symbol list
      list: [
         // Utility Symbols
         '#9742;', '#9743;', '#9744;', '#9745;', '#9746;', '#9997;', '#64;', '#10004;', '#10007;', '#10008;',
         '#9998;', '#9999;', '#9985;', '#9986;', '#9990;', '#9991;', '#9992;', '#9993;', '#9842;', '#9851;',
         // Hands, Fingers and Faces
         '#9754;', '#9755;', '#9756;', '#9757;', '#9758;', '#9759;', '#9996;', '#9785;', '#9786;', '#9787;',
         // Unicode emoticons
         '#128512;', '#128513;', '#128514;', '#128515;', '#128516;', '#128517;', '#128518;', '#128519;', '#128520;', '#128521;',
         '#128522;', '#128523;', '#128524;', '#128525;', '#128526;', '#128527;', '#128528;', '#128529;', '#128530;', '#128531;',
         '#128532;', '#128533;', '#128534;', '#128535;', '#128536;', '#128537;', '#128538;', '#128539;', '#128540;', '#128541;',
         '#128542;', '#128543;', '#128544;', '#128545;', '#128546;', '#128547;', '#128548;', '#128549;', '#128550;', '#128551;',
         '#128552;', '#128553;', '#128554;', '#128561;', '#128565;', '#128567;', '#128568;', '#128569;', '#128571;', '#128573;',
         '#128575;', '#128576;', '#128581;', '#128582;', '#128583;', '#128584;', '#128585;', '#128586;', '#128587;', '#128588;',
         '#128589;', '#128590;', '#128591;', '#127746;', '#127748;', '#127749;', '#127751;', '#127752;', '#127753;', '#127755;',
         '#127757;', '#127758;', '#127760;', '#127761;', '#127762;', '#127768;', '#127769;', '#127770;', '#127771;', '#127772;',
         '#127776;', '#127793;', '#127794;', '#127796;', '#127799;', '#127801;', '#127803;', '#127805;', '#127807;', '#127809;',
         '#127812;', '#127813;', '#127814;', '#127815;', '#127816;', '#127817;', '#127818;', '#127820;', '#127821;', '#127822;',
         '#127823;', '#127824;', '#127825;', '#127826;', '#127827;', '#127828;', '#127829;', '#127830;', '#127831;', '#127834;',
         '#127835;', '#127837;', '#127838;', '#127839;', '#127840;', '#127846;', '#127847;', '#127848;', '#127852;', '#127853;',
         '#127859;', '#127860;', '#127861;', '#127864;', '#127867;', '#127868;', '#127872;', '#127873;', '#127874;', '#127875;',
         '#127876;', '#127877;', '#127878;', '#127880;', '#127884;', '#127886;', '#127907;', '#127908;', '#127909;', '#127911;',
         '#127916;', '#127922;', '#127923;', '#127927;', '#127928;', '#127934;', '#127936;', '#127937;', '#127938;', '#127942;',
         '#127944;', '#128000;', '#128003;', '#128007;', '#128009;', '#128029;', '#128032;', '#128034;', '#128038;', '#128039;',
         '#128060;', '#128069;', '#128076;', '#128082;', '#128084;', '#128187;', '#128190;', '#128204;', '#128208;', '#128236;',
         '#128241;', '#128245;', '#128246;', '#128247;', '#128249;', '#128250;', '#128251;', '#128252;', '#128257;', '#128260;',
         '#128263;', '#128264;', '#128266;', '#128267;', '#128272;', '#128273;', '#128276;', '#128286;', '#128294;', '#128295;',
         '#128296;', '#128297;', '#128298;', '#128300;', '#128301;', '#128302;', '#128509;', '#128511;', '#128507;', '#128304;',
         '#128099;', '#128102;', '#128103;', '#128104;', '#128105;', '#128106;', '#128107;', '#128110;', '#128111;', '#128112;',
         '#128113;', '#128114;', '#128115;', '#128116;', '#128117;', '#128118;', '#128119;', '#128120;', '#128125;', '#128126;',
         '#128128;', '#128129;', '#128130;', '#128132;', '#128137;', '#128140;', '#128141;', '#128142;', '#128143;', '#128144;',
         '#128145;', '#128146;', '#128163;', '#128161;', '#128170;', '#128172;', '#128173;', '#128176;', '#128179;', '#128181;',
         '#128188;', '#128192;', '#128193;', '#128194;', '#128197;', '#128203;', '#128206;', '#128209;', '#128211;', '#128218;',
         '#128214;', '#128215;', '#128216;', '#128217;', '#128222;', '#128223;', '#128224;', '#128225;', '#128227;', '#128230;',
         '#128292;', '#128291;', '#128290;', '#128289;', '#128288;',
         // Weather and Celestial Symbols
         '#9728;', '#9729;', '#9730;', '#9731;', '#9732;', '#9733;', '#9734;', '#9735;', '#9736;', '#9737;',
         '#9789;', '#9790;', '#9788;',
         // HTML Chess Symbols
         '#9812;', '#9813;', '#9814;', '#9815;', '#9816;', '#9817;', '#9818;', '#9819;', '#9820;', '#9821;',
         '#9822;', '#9823;',
         // Heart Symbols
         '#10084;', '#10085;', '#10086;', '#10087;', '#10082;', '#10083;', 'hearts;', '#9825;', '#128147;', '#128148;',
         '#128149;', '#128150;', '#128151;', '#128152;', '#128157;', '#128158;', '#128153;', '#128154;', '#128155;', '#128156;',
         // Some Star Symbols
         '#10021;', '#10020;', '#10022;', '#10023;', '#10025;', '#10026;', '#10031;', '#10037;', '#10046;', '#10047;',
         '#10048;', '#10049;', '#10052;', '#10055;', '#10056;', '#10057;', '#10058;', '#10059;', '#10070;', '#10050;',
         // HTML Notes and Music Symbols
         '#9833;', '#9834;', '#9835;', '#9836;', '#9837;', '#9838;', '#9839;',
         // HTML Card Symbols
         'spades;', '#9828;', 'hearts;', '#9825;', 'diams;', '#9826;', 'clubs;', '#9831;',
         // Various symbols
         '#9770;', '#9775;', '#9784;', '#9792;', '#9794;', '#9793;', '#9798;', '#9774;', 'copy;', 'reg;',
         'trade;', 'euro;', 'cent;', '#36;', 'yen;', '#8470;', 'pound;', '#8480', '#10162;', '#10148;',
         '#10151;', '#10165;', '#10168;', '#10172;', '#10173;', '#10163;', '#9658;', '#9668;', 'frac12;', 'frac14;',
         'frac34;', 'frac13;', 'frac23;', 'frac18;', 'frac38;', 'frac58;', '#9730;', '#9731;', '#9875;', '#9888;',
         '#9889;', '#9855;', '#9780;'
      ],
 
      initialize: function() {
         // CSS implementation
         $('head').append(
            '<style type="text/css">' +
            // button image
            '.sceditor-button.sceditor-button-html-special-symbols:after {' +
            '  content: "\\2693";' +  // <- Ship anchor icon!
            '  font-size: 17px;' +
            '}' +
            '.sceditor-button-html-special-symbols div {' +
            '  background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0 0 !important;' +
            '  margin-top: -8px !important;' +
            '}' +
            // drop down
            '.sceditor-html-special-symbols {' +
            '  width:220px;' +
            '  height:250px;' +
            '  overflow-y:auto;' +
            '}' +
            // icons
            '.sceditor-html-special-symbols i {' +
            '  color:#333;' +
            '  font-size:20px;' +
            '  text-align:center;' +
            '  cursor:pointer;' +
            '  padding:3px 0;' +
            '  width:25%;' +
            '}' +
            '.sceditor-html-special-symbols i:hover { color:#666 }' +
            '.html-special-symbols {' +
            '  display: inline-block;' +
            '  font-size: inherit;' +
            '  font-size-adjust: none;' +
            '  font-stretch: normal;' +
            '  font-style: normal;' +
            '  font-synthesis: weight style;' +
            '  font-variant: normal;' +
            '  font-weight: normal;' +
            '  line-height: 1;' +
            '  text-rendering: auto;' +
            '  transform: translate(0px, 0px);' +
            '}' +
            '</style>'
         );
         var A = '',
            O = A,
            i, j = htmlSymbols.list.length;
 
         // if the size is above 0 we'll format a default size for the icons
         if (htmlSymbols.config.iconSize) {
            A += '[size=' + htmlSymbols.config.iconSize + ']&';
            O += '[/size]';
         }
 
         // create sceditor button and drop down
         $.sceditor.command.set('html-special-symbols', {
            createDropdown: function(editor, callback) {
               var c = $('<div />');
 
               for (i = 0; i < j; i++) {
                  $('<i class="html-special-symbols">&' + htmlSymbols.list[i] + '</i>').data('htmlSymbols-icon', htmlSymbols.list[i]).click(function(e) {
                     callback($(this).data('htmlSymbols-icon'));
 
                     htmlSymbols.autoClose && editor.closeDropDown(true);
                     e.preventDefault();
                  }).appendTo(c);
               }
 
               return c;
            },
 
            // wysiwyg
            exec: function(c) {
               var e = this;
               e.createDropDown(c, 'html-special-symbols', $.sceditor.command.get('html-special-symbols').createDropdown(e, function(I) {
                  e.insert(A + I + O);
               }));
            },
            // source
            txtExec: function(c) {
               var e = this;
               e.createDropDown(c, 'html-special-symbols', $.sceditor.command.get('html-special-symbols').createDropdown(e, function(I) {
                  e.insert(A + I + O);
               }));
            },
 
            tooltip: htmlSymbols.config.tooltip
         });
         // add the button to the toolbar
         toolbar = toolbar.replace(/date,/, 'html-special-symbols,date,');
      }
   };
 
   htmlSymbols.initialize();
});

*اي ملاحضه او مشكله ضع موضوع في قسم مشاكل الاكواد وانا سأجيبك
*الكود تم تجربته شخصياً ويعمل ولايحتاج الى اي تعديل!

عبدالله بخدمتكم
عبدالله بخدمتكم
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1151
معدل النشاط : 6027
السُمعة : 4

https://www.youtube.com/user/abdalah1tupe

Mahmoud Gilany يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى