مشكلة قالب viewtopic_body

اذهب الى الأسفل

مشكلة قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف العالمي8 في الأربعاء 27 يناير 2016 - 21:59

سلام عليكم


عندي مشكلة في قالب viewtopic_body


اذا وضعت هذا القالب لايتم تصغير الصور في الموضوع واذا حذفت القالب يتم تصغير الصور الي


ممكن تعديل القالب وحل المشكلة


القالبالكود:
           
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
 _atc.cwait = 0;
 $('.addthis_button').mouseup(function(){
 if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
 addthis_close();
 }
 });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
        
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
 {
 if( $(this).is(":visible") )
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
 }
 else
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
 }
 });
        }
    }
    catch(e) { }
    
 return false;
};

//]]>
</script>


<!-- controls above postbits -->
 
<table style="margin-bottom:3px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="bottom">

<td class="smallfont">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</td>

<td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
<td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
<td class="alt1">{PAGINATION}</td>
</tr>
</table>
<!-- END topicpagination -->
</td>

</tr>
</tbody>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<br />

<!-- toolbar -->
<table class="malek-note" style="border-bottom-width:0px" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="m-dis-tcat" width="100%">
<div class="smallfont">
<!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
<span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</span>
<!-- END switch_twitter_btn -->
<!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
<span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
</span>
<!-- END switch_fb_likebtn -->
</div>
</td>
<td style="cursor: pointer;" class="mdis-vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
</td>
<td style="cursor: pointer;" class="mdis-vbmenu_control" id="threadtools_2" nowrap="nowrap">
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
</script>
<script>
$("#threadtools_2 br:lt(1)").remove();
</script>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<!-- / toolbar -->

<br />

<!-- BEGIN postrow -->

<!-- BEGIN displayed -->

<table class="malek-forum-bordar" id="post1" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>

<tr>
<td class="pmborder">
<div class="normal" style="float:left">
<!-- رقم المشاركة-->
رقم المشاركة : ( <a href="{postrow.displayed.POST_URL}" target="new" rel="nofollow" id="postcount1" name="1"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a> )
<!-- / رقم المشاركة -->
<!-- التبليغ-->
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
<!-- / التبليغ-->
</div>
<!-- status -->
<!-- / status -->
</td>
</tr>

<tr>
<td class="post-masge2">
<!-- user info -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%">
<tbody>
<tr>
<!-- الصورة الرمزية -->
<td class="">
<table class="tborder" style="border-collapse: collapse; background-position:center top; background-repeat:repeat-x" bgcolor="#E7E7E7" cellpadding="6" width="1">
<tbody>
<tr>
<td style="background-repeat:no-repeat; background-position: center; padding-left: 6px; padding-right: 6px; padding-top: 6px; padding-bottom: 2px">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
</tr></tbody></table>

<!-- / الصورة الرمزية -->
</td>
<td align="center" nowrap="nowrap">
<!--  اسم العضوية -->
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="200">
<tbody><tr><td align="center">
<div id="postmenu_1">
<span class="bigusername">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<div class="smallfont">
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="offlinebutton">
{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
</td>
</tr>
</tbody></table>
<!--  اسم العضوية -->
<!--  الأيقونات الإضافية -->
<!-- / الأيقونات الإضافية -->
</td>
<td width="80%">&nbsp;</td>
<td valign="top">
<!-- بيانات العضوية -->
<div class="smallfont">
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="180">
<tbody>
<!-- BEGIN profile_field -->
<tr><td class="postbit_info">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td></tr>
<!-- END profile_field -->
</tbody>
</table>
</div>
<!-- / بيانات العضوية -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- / user info -->
</td>
</tr>

<tr>
<!-- بينات الموضوع -->
<td class="post-masge" id="td_post_1">
<!-- message, attachments, sig -->
<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<img title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" class="inlineimg" src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0">
<strong>{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</strong>
<hr style="color:; background-color:" size="1">
<!-- / icon and title -->
<div class="matitle" align="left">
<p style=" color: #4374A1; top: 10px; font-family: tahoma; font-weight: bold; position: relative; right: 20px; text-shadow: #fff 0px 1px;" align="right">
<!-- عرض التاريخ في المشاركة -->
كُتب : [ {postrow.displayed.POST_DATE} ]
</p>
</div>
<br>
<!-- message -->
<div id="post_message_1">
<div align="center">
          <!--- التقييم --->
<a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" /></a><div align="center" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none; position:absolute;">
<table style="background:#ffffff" width="52%" height="230" border="0" align="center" cellpadding="6" cellspacing="0" class="tborder">
<tr>
  <th class="secondarytitle" align="center" valign="middle" height="25" style="padding-left:7px"><b><font face=""  font color="grey"  size="2"> </font></b><a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img align="right" src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts11.png"></a></th>
</tr>
<tr>
<td class="thead"  align="right"><font face=""  font color="black"  size="2">أسم العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</font>

</td>
</tr>
<tr>
  <td class="panelsurround" align="center">
  <div class="panel">
      <div style="width:500px" align="left">
      <fieldset class="fieldset">
        <legend><font face=""  font color="black"  size="2">هل ترغب في التعليق على رسالة العضو {postrow.displayed.POSTER_NAME} ؟</font> </legend>
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tr>
            <td width="499">
              <div><label for="rb_reputation_pos_503475"><input type="radio" name="reputation" value="pos" id="rb_reputation_pos_503475" checked="checked" /><font face=""  font color="black"  size="2">تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
              <div><label for="rb_reputation_neg_503475"><input type="radio" name="reputation" value="neg" id="rb_reputation_neg_503475" /><font face=""  font color="black"  size="2">لا تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
              <font face=""  font color="black"  size="2">أكتب تعليق للعضو</font> <br/>
              <input type="text" class="bginput" size="40" maxlength="250" name="reason" id="reason_503475"/>
            </td>
        </tr>
        </table>
      </fieldset>
      </div>
  </div>
  <div align="center">      
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts10.png" /></a>
  </div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- END switch_vote_active -->
</div>
</tr>
</table>
</div>
          <!--- التقييم --->
<br />
<br />
<b>{postrow.displayed.MESSAGE}</b>
</div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
<div style="padding:6px">
<fieldset class="fieldset">
<legend>الملفات المرفقة</legend>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td>
<img title="" class="inlineimg" src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" style="vertical-align:baseline" border="0" height="16" width="16">
</td>
<td>
<a href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}
</a>
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}, {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
</table>
  <!-- END switch_no_dl_att -->
<!-- END switch_post_attachments -->
</fieldset>
</div>
<!-- END switch_attachments -->
</div>
<!-- / message -->
<br>
<!-- sig -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody>
<tr><td class="postbit_sig"> توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td></tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="postbit_sig">
<p align="center"></p>
<div align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div></td></tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<table width="100%">
<tbody><tr>
<td class="smallfont" style="margin-top: 10px" align="left">
<!-- controls -->
<a tiptitle="الرد السريع" href="#quickreply" rel="nofollow"><img src="http://a7la.2fh.co/Malek-style.v1/images/fast_reply.png"></a>
{postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG}
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- message, attachments, sig -->
</div>
</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<div class="malek-rubar"></div>

  <!-- END displayed -->
 
 <!-- END postrow -->
 <!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="3" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->

<br />

<table style="margin-top:-3px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<td class="smallfont">
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
</td>
<!-- END switch_user_authreply -->
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td align="left">
<div class="pagenav" align="left">
<table class="tborder" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="alt1">{PAGINATION}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<!-- END topicpagination -->
</tr>
</tbody>
</table>

<br />

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<table class="tborder" id="quickreply" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2">
{S_WATCH_TOPIC}
</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_quickreply" style="">
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<div class="panel">
{QUICK_REPLY_FORM}
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
 <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
 <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

 <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
 <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
 </form>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->

<!-- END viewtopic_bottom -->

<table class="MediaDraiv" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="bottom">
<td valign="top" width="100%"></td>
<td class="smallfont" align="left">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
<form method="get">
<input name="s" value="" type="hidden">
<input name="daysprune" value="" type="hidden">
الانتقال السريع<br>
{S_JUMPBOX_SELECT}
<input class="button" value="انتقل" type="submit">
</form>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
     'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
          
<br />        

avatar
العالمي8ذكر
عدد المساهمات : 7
معدل النشاط : 1273
السُمعة : 0

http://sh-d-r.mam.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشكلة قالب viewtopic_body

مُساهمة من طرف stones في الخميس 28 يناير 2016 - 11:23

وعليكم من السلام
جرب الان ضع القالب هذا
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
 _atc.cwait = 0;
 $('.addthis_button').mouseup(function(){
 if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
 addthis_close();
 }
 });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
 {
 if( $(this).is(":visible") )
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
 }
 else
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
 }
 });
        }
    }
    catch(e) { }
   
 return false;
};

//]]>
</script>


<!-- controls above postbits -->
 
<table style="margin-bottom:3px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="bottom">

<td class="smallfont">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</td>

<td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
<td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
<td class="alt1">{PAGINATION}</td>
</tr>
</table>
<!-- END topicpagination -->
</td>

</tr>
</tbody>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<br />

<!-- toolbar -->
<table class="malek-note" style="border-bottom-width:0px" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="m-dis-tcat" width="100%">
<div class="smallfont">
<!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
<span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</span>
<!-- END switch_twitter_btn -->
<!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
<span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
</span>
<!-- END switch_fb_likebtn -->
</div>
</td>
<td style="cursor: pointer;" class="mdis-vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
</td>
<td style="cursor: pointer;" class="mdis-vbmenu_control" id="threadtools_2" nowrap="nowrap">
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
</script>
<script>
$("#threadtools_2 br:lt(1)").remove();
</script>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<!-- / toolbar -->

<br />

<!-- BEGIN postrow -->

<!-- BEGIN displayed -->

<table class="malek-forum-bordar" id="post1" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>

<tr>
<td class="pmborder">
<div class="normal" style="float:left">
<!-- رقم المشاركة-->
رقم المشاركة : ( <a href="{postrow.displayed.POST_URL}" target="new" rel="nofollow" id="postcount1" name="1"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a> )
<!-- / رقم المشاركة -->
<!-- التبليغ-->
{postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
<!-- / التبليغ-->
</div>
<!-- status -->
<!-- / status -->
</td>
</tr>

<tr>
<td class="post-masge2">
<!-- user info -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%">
<tbody>
<tr>
<!-- الصورة الرمزية -->
<td class="">
<table class="tborder" style="border-collapse: collapse; background-position:center top; background-repeat:repeat-x" bgcolor="#E7E7E7" cellpadding="6" width="1">
<tbody>
<tr>
<td style="background-repeat:no-repeat; background-position: center; padding-left: 6px; padding-right: 6px; padding-top: 6px; padding-bottom: 2px">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>
</tr></tbody></table>

<!-- / الصورة الرمزية -->
</td>
<td align="center" nowrap="nowrap">
<!--  اسم العضوية -->
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="200">
<tbody><tr><td align="center">
<div id="postmenu_1">
<span class="bigusername">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<div class="smallfont">
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="offlinebutton">
{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
</td>
</tr>
</tbody></table>
<!--  اسم العضوية -->
<!--  الأيقونات الإضافية -->
<!-- / الأيقونات الإضافية -->
</td>
<td width="80%">&nbsp;</td>
<td valign="top">
<!-- بيانات العضوية -->
<div class="smallfont">
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="180">
<tbody>
<!-- BEGIN profile_field -->
<tr><td class="postbit_info">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td></tr>
<!-- END profile_field -->
</tbody>
</table>
</div>
<!-- / بيانات العضوية -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- / user info -->
</td>
</tr>

<tr>
<!-- بينات الموضوع -->
<td class="post-masge" id="td_post_1">
<!-- message, attachments, sig -->
<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<img title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" class="inlineimg" src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0">
<strong>{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</strong>
<hr style="color:; background-color:" size="1">
<!-- / icon and title -->
<div class="matitle" align="left">
<p style=" color: #4374A1; top: 10px; font-family: tahoma; font-weight: bold; position: relative; right: 20px; text-shadow: #fff 0px 1px;" align="right">
<!-- عرض التاريخ في المشاركة -->
كُتب : [ {postrow.displayed.POST_DATE} ]
</p>
</div>
<br>
<!-- message -->
<div id="post_message_1">
<div align="center">
          <!--- التقييم --->
<a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" /></a><div align="center" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none; position:absolute;">
<table style="background:#ffffff" width="52%" height="230" border="0" align="center" cellpadding="6" cellspacing="0" class="tborder">
<tr>
  <th class="secondarytitle" align="center" valign="middle" height="25" style="padding-left:7px"><b><font face=""  font color="grey"  size="2"> </font></b><a href="javascript:ShowHideLayer('{postrow.displayed.U_POST_ID}');"><img align="right" src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts11.png"></a></th>
</tr>
<tr>
<td class="thead"  align="right"><font face=""  font color="black"  size="2">أسم العضو : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</font>

</td>
</tr>
<tr>
  <td class="panelsurround" align="center">
  <div class="panel">
      <div style="width:500px" align="left">
      <fieldset class="fieldset">
        <legend><font face=""  font color="black"  size="2">هل ترغب في التعليق على رسالة العضو {postrow.displayed.POSTER_NAME} ؟</font> </legend>
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tr>
            <td width="499">
              <div><label for="rb_reputation_pos_503475"><input type="radio" name="reputation" value="pos" id="rb_reputation_pos_503475" checked="checked" /><font face=""  font color="black"  size="2">تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
              <div><label for="rb_reputation_neg_503475"><input type="radio" name="reputation" value="neg" id="rb_reputation_neg_503475" /><font face=""  font color="black"  size="2">لا تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
              <font face=""  font color="black"  size="2">أكتب تعليق للعضو</font> <br/>
              <input type="text" class="bginput" size="40" maxlength="250" name="reason" id="reason_503475"/>
            </td>
        </tr>
        </table>
      </fieldset>
      </div>
  </div>
  <div align="center">     
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts10.png" /></a>
  </div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- END switch_vote_active -->
</div>
</tr>
</table>
</div>
          <!--- التقييم --->
<br />
<br />
<b>{postrow.displayed.MESSAGE}</b>
</div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
<div style="padding:6px">
<fieldset class="fieldset">
<legend>الملفات المرفقة</legend>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td>
<img title="" class="inlineimg" src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" style="vertical-align:baseline" border="0" height="16" width="16">
</td>
<td>
<a href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}
</a>
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}, {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
</table>
  <!-- END switch_no_dl_att -->
<!-- END switch_post_attachments -->
</fieldset>
</div>
<!-- END switch_attachments -->
</div>
<!-- / message -->
<br>
<!-- sig -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody>
<tr><td class="postbit_sig"> توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td></tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="3" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="postbit_sig">
<p align="center"></p>
<div align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div></td></tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<table width="100%">
<tbody><tr>
<td class="smallfont" style="margin-top: 10px" align="left">
<!-- controls -->
<a tiptitle="الرد السريع" href="#quickreply" rel="nofollow"><img src="http://a7la.2fh.co/Malek-style.v1/images/fast_reply.png"></a>
{postrow.displayed.QUOTE_IMG}
{postrow.displayed.EDIT_IMG}
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- message, attachments, sig -->
</div>
</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<div class="malek-rubar"></div>

  <!-- END displayed -->
 
 <!-- END postrow -->
 <!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="3" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->

<br />

<table style="margin-top:-3px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<td class="smallfont">
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
</td>
<!-- END switch_user_authreply -->
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td align="left">
<div class="pagenav" align="left">
<table class="tborder" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="alt1">{PAGINATION}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<!-- END topicpagination -->
</tr>
</tbody>
</table>

<br />

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<table class="tborder" id="quickreply" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2">
{S_WATCH_TOPIC}
</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_quickreply" style="">
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<div class="panel">
{QUICK_REPLY_FORM}
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
 <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
 <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

 <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
 <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
 </form>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->

<!-- END viewtopic_bottom -->

<table class="MediaDraiv" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="bottom">
<td valign="top" width="100%"></td>
<td class="smallfont" align="left">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
<form method="get">
<input name="s" value="" type="hidden">
<input name="daysprune" value="" type="hidden">
الانتقال السريع<br>
{S_JUMPBOX_SELECT}
<input class="button" value="انتقل" type="submit">
</form>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


 
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
<br />
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 7462
معدل النشاط : 14269
السُمعة : 414

http://stones.forumotion.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى