اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الخميس 28 مايو 2015 - 9:16

السلام عليكم ور حمة الله و بركاته
في هذا الموضوع
قام الأخ بجعل اقتباس وتعديل و حذف كما طلبت و لكن للموضوع فق في قالب الـ
https://help.ahlamontada.com/t1076698-topic
viewcomments_body
و لكن اريد ان يكون الامر للردود كذلك مش بس للموضوع
ممكن حل

[code:1:23c7]     <style fprolloverstyle>

             margin-right:-12px;
             white-space:nowrap;
             }
           .signature_div img {
           max-width:550px;
           max-height:500px;
           border: 0px solid #FF0000;
           font-size:11px;
           }
         .newmoon {
           background-color: #fff;
               border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
               border-right: 3px solid #444444;
               border-width: 0 3px 1px 0;
               font-family: "tahoma";
               font-size: 11px;
               letter-spacing: 0;
               margin: 1px 20px 3px;
               padding: 2px;
               vertical-align: middle;
               text-align: right;
           width: 200px;
       }
   
       }
           </style>           <script type="text/javascript">
           //<![CDATA[
           var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
           $(function(){
             _atc.cwait = 0;
             $('.addthis_button').mouseup(function(){
                 if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                   addthis_close();
                   addthis_close();
                 }
             });
           });
           //]]>
           </script>

           <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
             <tr>
                 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                   <span class="nav">
                   <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                   <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                   <!-- END switch_user_authpost -->
                   <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                   <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                   <!-- END switch_user_authreply -->
                   </span>
                 </td>
                 <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                 {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                   <span class="gensmall bold">
                       <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
                   {L_SHARE}</a>
                       |
                       <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                         var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                         var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                         insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                       //]]>
                       </script>
                   </span>
                 </td>
             </tr>
           </table>


           <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


           <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tbody>
           <tr>
         
           <td valign="middle">

           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
             <tr align="right">
                 <td class="catHead" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td width="9%" class="noprint"> </td>
                         <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                         <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                         <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                         {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN topicpagination -->
             <tr>
                 <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                 {PAGINATION}</span></td>
             </tr>
             <!-- END topicpagination -->
             {POLL_DISPLAY}
             <!-- BEGIN postrow -->
             <!-- BEGIN displayed -->

             <tr>
                 <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
                 <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
                   <tr>

                       <td align="center" width="299">
           <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
               </td>
               <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
               <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
               </td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
           </table>            </td>
               
                       <td align="center">
       <div class="newmoon1">
                       <span class="name"><strong><div class="user_name">
                         <span style="background-color: #ebf3ff">
                         <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
           <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
           </font>
           <br />
                       {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                           <br /><p>
                         </div>
                       
                       <td align="center" width="60%">
         

                                             </td>
                       <td width="180" align="center">
                 
                           <!-- BEGIN profile_field -->
                           <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                         <font size="2">
                     <div class="newmoon">  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  </div></font></div></span>
                           <!-- END profile_field -->
                 
                       </td>
                   </tr>
                 </table>
                 </td>
             </tr>


             <tr class="post">
                 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
                 
                       <tr>
                         <td>

       
                                   
                             <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                             <div class="vote gensmall">
                               <!-- BEGIN switch_vote -->
                               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
           <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                               <!-- END switch_vote -->

                               <!-- BEGIN switch_bar -->
                               <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                   <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                   <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_plus -->

                                   <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                   <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_minus -->
                               </div>
                               <!-- END switch_bar -->

                               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                               <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                               <!-- END switch_no_bar -->
                             </div>
                             <!-- END switch_vote_active -->

                             <br />
           <br>
             <div class="postbody" align="center">
         
           <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                               <!-- BEGIN switch_attachments -->
                               <dl class="attachbox">
                                   <div align="center">
                                   <dt>
                                   {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                           </div>
                                   <dd>
                                     <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                     <dl class="file">
                                         <div align="center">
                                         <dt>
                                           <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                           <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                           <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_dl_att -->

                                           <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_no_dl_att -->
                                         </dt>

                                         <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                         </div>
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em>
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_comment -->

                                         <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em><strong>
                                           {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_dl_att -->

                                         <dd>
                                                   <p align="center">
                                         ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                         {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                     </dl>
                                     <!-- END switch_post_attachments -->
                                   </dd>
                               </dl>
                               <!-- END switch_attachments -->

                               <div class="clear">
                                         <p align="center"></div>
                             


           <div align="center">
           <table class="forumline" width="50%" border="0" cellpadding="0"
           cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
           height="25"><span class="genmed
           module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

         

         
         
         
         
             <td class="row1"
           align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                               
                                                               

                                                               
                                                                     </table>
                               </div>
                               </div>
                                       <div class="signature_div">
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                             {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                               {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                               {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                               {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                               {postrow.displayed.IP_IMG}
                               {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                         </td>
                       </tr>
                             </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                         </td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- END displayed -->
             <!-- BEGIN hidden -->
             <tr>
                 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
                 {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
             </tr>
             <!-- END hidden -->
             <!-- END postrow -->
             <!-- BEGIN no_post -->
             <tr align="center">
                 <td class="row1" height="28">
                   <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                 </td>
             </tr>
             <!-- END no_post -->
           </table>

           <!-- BEGIN promot_trafic -->
           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
             <tr>
                 <td class="catBottom" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                         <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
           </table>

           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
             <tr>
                 <td class="catBottom" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                         <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <tr>
                 <td class="row2 postbody" valign="top">
                   <!-- BEGIN link -->
                   » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                   <!-- END link -->
                 </td>
             </tr>
           </table>
           <!-- END promot_trafic -->

                                                               
                                                               
           </td>
         
           </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
           <tbody><tr>
           </tr>
           </tbody></table>
                                                               
           <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
             {L_BOOKMARKS}
             <!-- BEGIN social_bookmarking -->
             <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
                 <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
             </a>
             <!-- END social_bookmarking -->
           </div>
         
         
         
         
         
         
           <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tbody>
           <tr>
         
           <td valign="middle">
           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
             <tr align="right">
                 <td class="catHead" colspan="2" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td width="9%" class="noprint"> </td>
                         <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                           ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                         <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                         {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN topicpagination -->
             <tr>
                 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                 {PAGINATION}</span></td>
             </tr>
             <!-- END topicpagination -->
             {POLL_DISPLAY}
             <tr>
                 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                 <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
             </tr>
               <tr>
                 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

           </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN comment -->

         
           <!-- BEGIN displayed -->
               <tr class="post">
                   <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                       <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
           id="name"><a
           name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                           <span class="postdetails poster-profile">
           <div class="userava">
                   
           <div align="center">
             <center>
                   
           <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
               </td>
               <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
               <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
               </td>
             </tr>
             <tr>
               <td width="25%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
               <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
               </td>
               <td width="96%">
               <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
             </tr>
           </table></center>
           </div>
                       </div>
                       <span class="name"><strong><div class="user_name">
                         <span style="background-color: #ebf3ff">
                         <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                       {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                       {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                           <br />                           <!-- BEGIN profile_field -->
                           <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                         <font size="2">
                       {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                           <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                       {comment.displayed.PM_IMG}
           <br />

                       </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                       </td>
                 <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
             
                       
             <center><script type="text/javascript"><!--
           google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
           /* وصله */
           google_ad_slot = "7413623378";
           google_ad_width = 728;
           google_ad_height = 15;
           //-->
           </script>
           <script type="text/javascript"
           src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
           </script></center>
                       
                             <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                         {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                         <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                             {comment.displayed.THANK_IMG}
                             {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                             {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                             {comment.displayed.EDIT_IMG}
                             {comment.displayed.DELETE_IMG}
                             {comment.displayed.IP_IMG}
                             {comment.displayed.REPORT_IMG}
                         </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td colspan="2" class="hr">
                             <hr />
                         </td>
                       </tr>
                       <tr>
                         <td colspan="2">


                                               
               
                         

           
           
                                   
         
           
                             <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                             <div class="vote gensmall">
                               <!-- BEGIN switch_vote -->
                               <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
           <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                               <!-- END switch_vote -->

                               <!-- BEGIN switch_bar -->
                               <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                   <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                   <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_plus -->

                                   <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                   <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                   <!-- END switch_vote_minus -->
                               </div>
                               <!-- END switch_bar -->

                               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                               <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                               <!-- END switch_no_bar -->
                             </div>
                             <!-- END switch_vote_active -->


                             <div class="postbody">

                               <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                               <!-- BEGIN switch_attachments -->
                               <dl class="attachbox">
                                   <div align="center">
                                   <dt>
                                   {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                           </div>
                                   <dd>
                                     <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                     <dl class="file">
                                         <div align="center">
                                         <dt>
                                           <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                           <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                           <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_dl_att -->

                                           <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           <!-- END switch_no_dl_att -->
                                         </dt>

                                         <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                         </div>
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em>
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_comment -->

                                         <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                         <dd>
                                           <p align="center">
                                           <em><strong>
                                           {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                         </dd>
                                         <!-- END switch_no_dl_att -->

                                         <dd>
                                                   <p align="center">
                                         ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                         {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                     </dl>
                                     <!-- END switch_post_attachments -->
                                   </dd>
                               </dl>
                               <!-- END switch_attachments -->

                               <div class="clear">
                                         <p align="center"></div>
                               <div class="signature_div">
           <table class="forumline" width="60%" border="0" cellpadding="0"
           cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
           height="25"><span class="genmed
           module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

         

         
         
         
         
             <td class="row1"
           align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                               
                                                               

                                                               
                                                                     </table>
                               </div>

                             </div>
                             <span class="gensmall">
           {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                             
                                                                               
                                                                                     </table>
                 </td>
             </tr>
             <!-- BEGIN first_post_br -->
           </table>
           <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
             <tr>
                 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
             </tr>
             <!-- END first_post_br -->
             <!-- END displayed -->
             <!-- BEGIN hidden -->
             <tr>
                 <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
                 {comment.hidden.MESSAGE}</td>
             </tr>
             <!-- END hidden -->
             <!-- END comment -->
             <!-- BEGIN no_post -->
             <tr align="center">
                 <td class="row1" colspan="3" height="28">
                   <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                 </td>
             </tr>
             <!-- END no_post -->
             <tr align="right">
                 <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                       <tr>
                         <td width="9%" class="noprint"> </td>
                         <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                         {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                         <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                         {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                       </tr>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
           </table>
                                                       
                                                       
           </td>
         
           </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>
                   
             <!-- BEGIN no_comment -->
             <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                 <tr align="center">
                   <td class="row1" colspan="2" height="28">
                       <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
                   </td>
                 </tr>
             </table>
             <!-- END no_comment -->
           </div>
         


           <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
           <tbody><tr>
           </tr>
           </tbody></table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tbody>
           <tr>
         
           <td valign="middle">


           <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
             <tr>
                 <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
                 {PAGE_NUMBER}</span></td>
                 <!-- BEGIN topicpagination -->
                 <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
                 {PAGINATION}</span></td>
                 <!-- END topicpagination -->
             </tr>
             <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             <!-- BEGIN watchtopic -->
             <tr>
                 <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                 {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
             </tr>
             <!-- END watchtopic -->
             <!-- END switch_user_logged_in -->
             <tr>
                 <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                   <a name="quickreply"></a>
                   {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                   <!-- END switch_user_logged_in -->
                 </td>
             </tr>
             <tr>
                 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                   <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                       <tbody>
                 <!-- BEGIN show_permissions -->
                 <tr>
                   <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                   <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                 </tr>
                 <!-- END show_permissions -->
                 <tr>
                   <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                         <tr>
                             <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                             {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                             <!-- BEGIN show_permissions -->
                             <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                             <!-- END show_permissions -->
                         </tr>
                       </table>
                   </td>
                 </tr>
             </tbody>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
             <tr>
                 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                       <tbody>
                 <tr>
                   <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                       <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                         <tr>
                             <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                             {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                             <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                         </tr>
                       </table>
                   </td>
                 </tr>
             </tbody>
                   </table>
                 </td>
             </tr>
           </table>


           </td>
         
           </td>
           </tr>
           </tbody>
           </table>
           <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
           <tbody><tr>
         
           </tr>
           </tbody></table>


           <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


           <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
           <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
             <tr>
                 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                   <span class="nav">
                       <!-- BEGIN swi


عدل سابقا من قبل الألحان المرحة في الأحد 31 مايو 2015 - 12:16 عدل 1 مرات
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6227
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف YasirAyad في الخميس 28 مايو 2015 - 14:04

مرحبا اختي

هي فعلا الان تظهر على يسار الشاشه ممكن صوره من الشاشه لديكي كيف تظهر ؟

بالاضافه ارفقي لي اكواد CSS منتداكي 

وأيضا أعطيني رابط احد مواضيعك
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13140
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الخميس 28 مايو 2015 - 15:56

@new.moon كتب:مرحبا اختي

هي فعلا الان تظهر على يسار الشاشه ممكن صوره من الشاشه لديكي كيف تظهر ؟

بالاضافه ارفقي لي اكواد CSS منتداكي 

وأيضا أعطيني رابط احد مواضيعك
و لكن هل تظهر للردود كما تظهر للموضوع ؟ Shocked
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6227
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف YasirAyad في الخميس 28 مايو 2015 - 15:58

@الألحان المرحة كتب:
@new.moon كتب:مرحبا اختي

هي فعلا الان تظهر على يسار الشاشه ممكن صوره من الشاشه لديكي كيف تظهر ؟

بالاضافه ارفقي لي اكواد CSS منتداكي 

وأيضا أعطيني رابط احد مواضيعك
و لكن هل تظهر للردود كما تظهر للموضوع ؟ Shocked
أو من الممكن هناك اكواد css لديكي قامت بتحويلها الى اليمين Rolling Eyes
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13140
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الجمعة 29 مايو 2015 - 11:30

لا ...الكود في معاينة المواضيع يعمل بشكل طبيعي
و لكن في مواضيع المدونة لا يعمل بالشكل المطلوب
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6227
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف YasirAyad في السبت 30 مايو 2015 - 7:08

تم التعديل يرجى المعاينة viewcomments_body

الكود:
    <style fprolloverstyle>

              margin-right:-12px;
              white-space:nowrap;
              }
            .signature_div img {
            max-width:550px;
            max-height:500px;
            border: 0px solid #FF0000;
            font-size:11px;
            }
          .newmoon {
            background-color: #fff;
                border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
                border-right: 3px solid #444444;
                border-width: 0 3px 1px 0;
                font-family: "tahoma";
                font-size: 11px;
                letter-spacing: 0;
                margin: 1px 20px 3px;
                padding: 2px;
                vertical-align: middle;
                text-align: right;
            width: 200px;
        }
   
        }
            </style>            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
              _atc.cwait = 0;
              $('.addthis_button').mouseup(function(){
                  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                  }
              });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
                    {L_SHARE}</a>
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>


            <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


            <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
            <tbody><tr>
         
            </tr>
            </tbody></table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody>
            <tr>
         
            <td valign="middle">

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                          <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                          {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                  {PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN displayed -->

              <tr>
                  <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
                  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
                    <tr>

                        <td align="center" width="299">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
              <tr>
                <td width="25%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
                <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
                </td>
                <td width="96%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
              </tr>
              <tr>
                <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
                </td>
                <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
                <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td width="25%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
                <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
                </td>
                <td width="96%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
              </tr>
            </table>            </td>
               
                        <td align="center">
        <div class="newmoon1">
                        <span class="name"><strong><div class="user_name">
                          <span style="background-color: #ebf3ff">
                          <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
            <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
            </font>
            <br />
                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                            <br /><p>
                          </div>
                       
                        <td align="center" width="60%">
         

                                              </td>
                        <td width="180" align="center">
                 
                            <!-- BEGIN profile_field -->
                            <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                          <font size="2">
                      <div class="newmoon">  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  </div></font></div></span>
                            <!-- END profile_field -->
                 
                        </td>
                    </tr>
                  </table>
                  </td>
              </tr>


              <tr class="post">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
                 
                        <tr>
                          <td>

       
                                   
                              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                              <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
            <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                                <!-- END switch_no_bar -->
                              </div>
                              <!-- END switch_vote_active -->

                              <br />
            <br>
              <div class="postbody" align="center">
         
            <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <div align="center">
                                    <dt>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                            </div>
                                    <dd>
                                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                      <dl class="file">
                                          <div align="center">
                                          <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                          </dt>

                                          <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                          </div>
                                          <dd>
                                            <p align="center">
                                            <em>
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_comment -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          <dd>
                                            <p align="center">
                                            <em><strong>
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->

                                          <dd>
                                                    <p align="center">
                                          ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                      </dl>
                                      <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear">
                                          <p align="center"></div>
                             


            <div align="center">
            <table class="forumline" width="50%" border="0" cellpadding="0"
            cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
            height="25"><span class="genmed
            module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

         

         
         
         
         
              <td class="row1"
            align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                               
                                                               

                                                               
                                                                      </table>
                                </div>
                                </div>
                                        <div class="signature_div">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                              {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                                {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                                {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                                {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                {postrow.displayed.IP_IMG}
                                {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                              </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END displayed -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
                  {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->

                                                               
                                                               
            </td>
         
            </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
            <tbody><tr>
            </tr>
            </tbody></table>
                                                               
            <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
              {L_BOOKMARKS}
              <!-- BEGIN social_bookmarking -->
              <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
                  <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
              </a>
              <!-- END social_bookmarking -->
            </div>
         
         
         
         
         
         
            <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
            <tbody><tr>
         
            </tr>
            </tbody></table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody>
            <tr>
         
            <td valign="middle">
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                            ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                          {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                  {PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
                <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

            </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN comment -->

         
            <!-- BEGIN displayed -->
                <tr class="post">
                    <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                        <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
            id="name"><a
            name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                            <span class="postdetails poster-profile">
            <div class="userava">
                   
            <div align="center">
              <center>
                   
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
              <tr>
                <td width="25%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f303.png" width="20" height="20"></td>
                <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f306.png">
                </td>
                <td width="96%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f302.png" width="20" height="20"></td>
              </tr>
              <tr>
                <td width="25%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e45436dfa0c.png">
                </td>
                <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
                <td width="96%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f305.png">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td width="25%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30d.png" width="20" height="20"></td>
                <td width="23%" background="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f301.png">
                </td>
                <td width="96%">
                <img border="0" src="http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/04/17/0c3e464a64f30c.png" width="20" height="20"></td>
              </tr>
            </table></center>
            </div>
                        </div>
                        <span class="name"><strong><div class="user_name">
                          <span style="background-color: #ebf3ff">
                          <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                        {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                        {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                            <br />                            <!-- BEGIN profile_field -->
                            <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                          <font size="2">
                        {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                            <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                        {comment.displayed.PM_IMG}
            <br />

                        </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                        </td>
                  <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
             
                       
              <center><script type="text/javascript"><!--
            google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
            /* وصله */
            google_ad_slot = "7413623378";
            google_ad_width = 728;
            google_ad_height = 15;
            //-->
            </script>
            <script type="text/javascript"
            src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
            </script></center>
                       
                              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                          {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                       
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2" class="hr">
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">


                                               
               
                         

           
           
                                   
         
           
                              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                              <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
            <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                                <!-- END switch_vote -->

                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->

                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->

                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                                <!-- END switch_no_bar -->
                              </div>
                              <!-- END switch_vote_active -->


                              <div class="postbody">

                                <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <div align="center">
                                    <dt>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                            </div>
                                    <dd>
                                      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                      <dl class="file">
                                          <div align="center">
                                          <dt>
                                            <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                            {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                            {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                            {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                          </dt>

                                          <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                          </div>
                                          <dd>
                                            <p align="center">
                                            <em>
                                            {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_comment -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          <dd>
                                            <p align="center">
                                            <em><strong>
                                            {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                          </dd>
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->

                                          <dd>
                                                    <p align="center">
                                          ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                          {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                      </dl>
                                      <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

                                <div class="clear">
                                 
                                          <p align="center"></div>
                                <div class="signature_div">
            <table class="forumline" width="60%" border="0" cellpadding="0"
            cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
            height="25"><span class="genmed
            module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

         

         
         
         
         
              <td class="row1"
            align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                               
                                                               

                                                               
                                                                      </table>
                                </div>

                              </div>
                                          <div class="post-options">
                              {comment.displayed.THANK_IMG}
                              {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                              {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                              {comment.displayed.EDIT_IMG}
                              {comment.displayed.DELETE_IMG}
                              {comment.displayed.IP_IMG}
                              {comment.displayed.REPORT_IMG}
                          </div>
                              <span class="gensmall">
            {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                             
                                                                               
                                                                                      </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
                  {comment.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- END comment -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                          {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                          {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
                                                       
                                                       
            </td>
         
            </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
            <tbody><tr>
         
            </tr>
            </tbody></table>
                   
              <!-- BEGIN no_comment -->
              <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                  <tr align="center">
                    <td class="row1" colspan="2" height="28">
                        <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
              <!-- END no_comment -->
            </div>
         


            <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
            <tbody><tr>
            </tr>
            </tbody></table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody>
            <tr>
         
            <td valign="middle">


            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
                  {PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
                  {PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
                  {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                              {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                              {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>


            </td>
         
            </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
            <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
            <tbody><tr>
         
            </tr>
            </tbody></table>


            <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->
                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->

            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13140
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأحد 31 مايو 2015 - 10:38

جاري ...لكن لا تقفل الموضوع
عشان شوي انشغالاات بتأخر في الرد على مواضيعي
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6227
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: اقتباس و تعديل و حذف في الردود اريدها اسفل اليسار

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأحد 31 مايو 2015 - 12:15

اشكرك تم الحل
بس كان التوقيع في الردود على اليمين
و لكني استطعت حل المشكلة ^^
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6227
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى