تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 16:00

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ممكن لو تعدلولي شوي على كود التومبيلات هذا

[code:1:f548]<style fprolloverstyle>
#profil_head
{
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/52_0110.png);
background-repeat: no-repeat;
width: 196px ;
height: 59px;  }
#profil_body
{
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/52_0310.png);
 width : 196px;
overflow : auto;
}
#profil_foot
{
background-image: url(http://i58.servimg.com/u/f58/13/64/63/15/52_04010.png);
background-repeat: no-repeat;
width: 196px ;
height: 61px;
}
.userdetail{
width:100%;
max-width:145px;
max-height:40px;
margin-left:30px;
margin:auto;
padding:1px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
}
.userdetails{
width:100%;
max-width:145px;
max-height:40px;
margin-left:30px;

padding:1px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
}
.user_name{
width:100%;
max-width:160px;
max-height:40px;
margin-top:5px;
margin:auto;
padding:2px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
 
 -moz-border-radius-bottomleft: 10px;
-moz-border-radius-bottomright: 10px;
-moz-border-radius-topleft: 10px;
-moz-border-radius-topright: 10px;
}
  .byanat{
background: url(http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa_u31.png) repeat-x;
background-position: top;
-moz-border-radius-bottomleft: 10px;
-moz-border-radius-bottomright: 10px;
-moz-border-radius-topleft: 10px;
-moz-border-radius-topright: 10px;
}
.quote{
text-decoration:none;
background-color: #EDEDED;
border:2px solid #EEE;
margin: 10px;
padding: 3px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-khtml-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-khtml-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
font-family:Tahoma;
text-align:center;
font-size:11px;
color:#000;
}
.code{
background: url(http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa_u23.png) no-repeat;
text-decoration:none;
background-color: #b8b8b8;
border:2px solid #EEE;
margin: 10px;
padding: 3px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-khtml-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-khtml-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
font-family:Tahoma;
text-align:center;
font-size:11px;
color:#000;
}
.hr {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa_u10.png) no-repeat;
background-position: top;
text-align: center;
vertical-align: text-bottom;
padding: 0px 0px 50px;
line-height: normal;
}
.vote {
  float: right;
  width: 9px;
  margin-right: 4px;
  }
.vote .ebneleslam {

  margin-right:-12px;
  white-space:nowrap;
  }
.signature_div img {
max-width:650px;
max-height:500px;
border: 0px solid #FF0000;
font-size:11px;
}
</style><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
        {L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>


<!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
<td width="39" height="31"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u14.png" width="39" height="31"></td>
<td align="center" background="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u16.png"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u16.png" width="0" height="31"></td>
<td width="37" height="31"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u15.png" width="37" height="31"></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="39" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u15.png">
<td valign="middle">

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
              <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
        <tr>

            <td align="center" width="299">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
    </td>
    <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
    <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
</table>            </td>
            <td align="center">

            <span class="name"><strong><div class="user_name">
              <span style="background-color: #ebf3ff">
              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
<font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</font>
<br />
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                <br /><p>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}<br />
            {postrow.displayed.PM_IMG}

            <td align="center" width="60%">
                <div align="center" id="FM_widget_share"></div>

                                  </td>
            <td width="180" align="center">
          
                <!-- BEGIN profile_field -->
                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
              <font size="2">
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                <!-- END profile_field -->
          
            </td>
        </tr>
      </table>
      </td>
  </tr>


  <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                    {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                    {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                    {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                    {postrow.displayed.IP_IMG}
                    {postrow.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>

                                        
                            <p>
<img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa_u10.png" width="504" height="50"></p>
                            
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <br />
<br>
  <div class="postbody" align="center">
<span style="margin: 2px; float: left;"><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
/* 336x280, تم إنشاؤها 03/03/10 */
google_ad_slot = "6971521135";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></span>
<font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <div align="center">
                        <dt>
                        {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                </div>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <div align="center">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              </div>
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em><strong>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>
                                        <p align="center">
                              ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear">
                              <p align="center"></div>
                    <div class="signature_div">
<div align="center">
<table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
height="25"><span class="genmed
module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

 

 
 
 
 
  <td class="row1"
align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                        
                                                        

                                                        
                                                          </table>
                    </div>
                    </div>

                  </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
      {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

                                                        
                                                        
</td>
<td width="37" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u16.png">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
<td width="39" height="31"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u17.png" width="39" height="31"></td>
<td align="center" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u19.png"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u19.png" width="1" height="31"></td>
<td width="37" height="31"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u18.png" width="37" height="31"></td>
</tr>
</tbody></table>
                                                        
<div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
  {L_BOOKMARKS}
  <!-- BEGIN social_bookmarking -->
  <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
      <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
  </a>
  <!-- END social_bookmarking -->
</div>

<center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0185062396050785";
/* 728x90, created 3/2/10 */
google_ad_slot = "9969526733";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center>
 
 
  
 
 
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
<td width="39" height="31"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u14.png" width="39" height="31"></td>
<td align="center" background="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u16.png"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u16.png" width="0" height="31"></td>
<td width="37" height="31"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u15.png" width="37" height="31"></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="39" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u15.png">
<td valign="middle">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
    <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN comment -->

 
<!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
            <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
id="name"><a
name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                <span class="postdetails poster-profile">
<div class="userava">
            
<div align="center">
  <center>
            
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
    </td>
    <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
    <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
</table></center>
</div>
            </div>
            <span class="name"><strong><div class="user_name">
              <span style="background-color: #ebf3ff">
              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
            {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
            {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                <br />                <!-- BEGIN profile_field -->
                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
              <font size="2">
            {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
            {comment.displayed.PM_IMG}
 <br />
<img border="0" src="http://i61.servimg.com/u/f61/11/61/12/59/eiaa_u14.png" width="170" height="73">
            </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

            </td>
      <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
      
                
  <center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
/* وصله */
google_ad_slot = "7413623378";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center>
                
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
              {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {comment.displayed.THANK_IMG}
                  {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                  {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                  {comment.displayed.EDIT_IMG}
                  {comment.displayed.DELETE_IMG}
                  {comment.displayed.IP_IMG}
                  {comment.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2">


                                        
        
                  

    
    
                            
  
    
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->


                  <div class="postbody">

                    <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <div align="center">
                        <dt>
                        {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                </div>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <div align="center">
                              <dt>
                                <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              </div>
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em><strong>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>
                                        <p align="center">
                              ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                              {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear">
                              <p align="center"></div>
                    <div class="signature_div">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
height="25"><span class="genmed
module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

 

 
 
 
 
  <td class="row1"
align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                        
                                                        

                                                        
                                                          </table>
                    </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">
{comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                      
                                                                        
                                                                          </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
      {comment.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END comment -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
              {TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>
                                                
                                                
</td>
<td width="37" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u16.png">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
<td width="39" height="31"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u17.png" width="39" height="31"></td>
<td align="center" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u19.png"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u19.png" width="1" height="31"></td>
<td width="37" height="31"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u18.png" width="37" height="31"></td>
</tr>
</tbody></table>
                      
    
    
 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  <!-- BEGIN no_comment -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="2" height="28">
            <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END no_comment -->
</div>
 


<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
<td width="39" height="31"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u14.png" width="39" height="31"></td>
<td align="center" background="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u16.png"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u16.png" width="0" height="31"></td>
<td width="37" height="31"><img border="0" src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa-u15.png" width="37" height="31"></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="39" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u15.png">
<td valign="middle">


<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
      {PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>


</td>
<td width="37" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u16.png">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
<td width="39" height="31"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u17.png" width="39" height="31"></td>
<td align="center" background="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u19.png"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u19.png" width="1" height="31"></td>
<td width="37" height="31"><img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa-u18.png" width="37" height="31"></td>
</tr>
</tbody></table>


<!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}&quo


عدل سابقا من قبل الألحان المرحة في الجمعة 17 أبريل 2015 - 11:11 عدل 1 مرات (السبب : تم الحل)
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 16:26

تم التعديل

الكود:
<style fprolloverstyle>
#profil_head
{
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/52_0110.png);
background-repeat: no-repeat;
width: 196px ;
height: 59px;  }
#profil_body
{
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/52_0310.png);
 width : 196px;
overflow : auto;
}
#profil_foot
{
background-image: url(http://i58.servimg.com/u/f58/13/64/63/15/52_04010.png);
background-repeat: no-repeat;
width: 196px ;
height: 61px;
}
.userdetail{
width:100%;
max-width:145px;
max-height:40px;
margin-left:30px;
margin:auto;
padding:1px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
}
.userdetails{
width:100%;
max-width:145px;
max-height:40px;
margin-left:30px;

padding:1px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
}
.user_name{
width:100%;
max-width:160px;
max-height:40px;
margin-top:5px;
margin:auto;
padding:2px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
 
 -moz-border-radius-bottomleft: 10px;
-moz-border-radius-bottomright: 10px;
-moz-border-radius-topleft: 10px;
-moz-border-radius-topright: 10px;
}
  .byanat{
background: url(http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa_u31.png) repeat-x;
background-position: top;
-moz-border-radius-bottomleft: 10px;
-moz-border-radius-bottomright: 10px;
-moz-border-radius-topleft: 10px;
-moz-border-radius-topright: 10px;
}
.quote{
text-decoration:none;
background-color: #EDEDED;
border:2px solid #EEE;
margin: 10px;
padding: 3px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-khtml-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-khtml-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
font-family:Tahoma;
text-align:center;
font-size:11px;
color:#000;
}
.code{
background: url(http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa_u23.png) no-repeat;
text-decoration:none;
background-color: #b8b8b8;
border:2px solid #EEE;
margin: 10px;
padding: 3px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-khtml-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-khtml-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
font-family:Tahoma;
text-align:center;
font-size:11px;
color:#000;
}
.hr {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa_u10.png) no-repeat;
background-position: top;
text-align: center;
vertical-align: text-bottom;
padding: 0px 0px 50px;
line-height: normal;
}
.vote {
  float: right;
  width: 9px;
  margin-right: 4px;
  }
.vote .ebneleslam {

  margin-right:-12px;
  white-space:nowrap;
  }
.signature_div img {
max-width:650px;
max-height:500px;
border: 0px solid #FF0000;
font-size:11px;
}
</style><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
        {L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>


<!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
 
<td valign="middle">

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
              <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
        <tr>

            <td align="center" width="299">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
    </td>
    <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
    <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
</table>            </td>
            <td align="center">

            <span class="name"><strong><div class="user_name">
              <span style="background-color: #ebf3ff">
              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
<font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</font>
<br />
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                <br /><p>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}<br />
            {postrow.displayed.PM_IMG}

            <td align="center" width="60%">
                <div align="center" id="FM_widget_share"></div>

                                  </td>
            <td width="180" align="center">
         
                <!-- BEGIN profile_field -->
                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
              <font size="2">
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                <!-- END profile_field -->
         
            </td>
        </tr>
      </table>
      </td>
  </tr>


  <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                    {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                    {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                    {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                    {postrow.displayed.IP_IMG}
                    {postrow.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>

                                       
                            <p>
<img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa_u10.png" width="504" height="50"></p>
                           
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <br />
<br>
  <div class="postbody" align="center">
 
<font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <div align="center">
                        <dt>
                        {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                </div>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <div align="center">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              </div>
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em><strong>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>
                                        <p align="center">
                              ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear">
                              <p align="center"></div>
                    <div class="signature_div">
<div align="center">
<table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
height="25"><span class="genmed
module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

 

 
 
 
 
  <td class="row1"
align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                       
                                                       

                                                       
                                                          </table>
                    </div>
                    </div>

                  </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
      {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

                                                       
                                                       
</td>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
 </tr>
</tbody></table>
                                                       
<div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
  {L_BOOKMARKS}
  <!-- BEGIN social_bookmarking -->
  <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
      <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
  </a>
  <!-- END social_bookmarking -->
</div>
 
 
 
 
 
 
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
 
<td valign="middle">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
    <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN comment -->

 
<!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
            <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
id="name"><a
name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                <span class="postdetails poster-profile">
<div class="userava">
           
<div align="center">
  <center>
           
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
    </td>
    <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
    <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
</table></center>
</div>
            </div>
            <span class="name"><strong><div class="user_name">
              <span style="background-color: #ebf3ff">
              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
            {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
            {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                <br />                <!-- BEGIN profile_field -->
                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
              <font size="2">
            {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
            {comment.displayed.PM_IMG}
 <br />
<img border="0" src="http://i61.servimg.com/u/f61/11/61/12/59/eiaa_u14.png" width="170" height="73">
            </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

            </td>
      <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
     
               
  <center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
/* وصله */
google_ad_slot = "7413623378";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center>
               
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
              {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {comment.displayed.THANK_IMG}
                  {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                  {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                  {comment.displayed.EDIT_IMG}
                  {comment.displayed.DELETE_IMG}
                  {comment.displayed.IP_IMG}
                  {comment.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2">


                                       
       
                 

   
   
                           
 
   
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->


                  <div class="postbody">

                    <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <div align="center">
                        <dt>
                        {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                </div>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <div align="center">
                              <dt>
                                <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              </div>
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em><strong>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>
                                        <p align="center">
                              ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                              {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear">
                              <p align="center"></div>
                    <div class="signature_div">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
height="25"><span class="genmed
module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

 

 
 
 
 
  <td class="row1"
align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                       
                                                       

                                                       
                                                          </table>
                    </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">
{comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                     
                                                                       
                                                                          </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
      {comment.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END comment -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
              {TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>
                                               
                                               
</td>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>
           
  <!-- BEGIN no_comment -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="2" height="28">
            <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END no_comment -->
</div>
 


<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
 </tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
 
<td valign="middle">


<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
      {PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>


</td>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>


<!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13143
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 16:38

شكرًا لك و لكن لم تحذف باقي الأشياء التي طلبت حذفها
مثل زر الفيس بوك و التويتر و جوجل بلس
و الخلفية اللي وراء البيانات اللي عاملة تدرج
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف احمد العراقي@ في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 16:43

اختي لا تتصورين بان هذا الكود سهل التعديل انما ياخذ وقتا وجهدا في التعديل وحذف حرف واحد بالغلط يؤدي الى عدم شغل الكود
avatar
احمد العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 823
معدل النشاط : 2726
السُمعة : 11

https://help.ahlamontada.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 17:00

بعرف مهو نفس الحال بكل الاكواد سواء css ولا جافا ولا html
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف احمد العراقي@ في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 17:02

ما الذي تريدين التعديل عليه الان
avatar
احمد العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 823
معدل النشاط : 2726
السُمعة : 11

https://help.ahlamontada.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 17:11

تم التعديل حسب طلب اخر رد لك ,,

الكود:
<style fprolloverstyle>
#profil_head
{
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/52_0110.png);
background-repeat: no-repeat;
width: 196px ;
height: 59px;  }
#profil_body
{
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/52_0310.png);
 width : 196px;
overflow : auto;
}
#profil_foot
{
background-image: url(http://i58.servimg.com/u/f58/13/64/63/15/52_04010.png);
background-repeat: no-repeat;
width: 196px ;
height: 61px;
}
.userdetail{
width:100%;
max-width:145px;
max-height:40px;
margin-left:30px;
margin:auto;
padding:1px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
}
.userdetails{
width:100%;
max-width:145px;
max-height:40px;
margin-left:30px;

padding:1px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
}
.user_name{
width:100%;
max-width:160px;
max-height:40px;
margin-top:5px;
margin:auto;
padding:2px;
border:1px dotted #050505;
background:#fff;
 
 -moz-border-radius-bottomleft: 10px;
-moz-border-radius-bottomright: 10px;
-moz-border-radius-topleft: 10px;
-moz-border-radius-topright: 10px;
}
  .byanat{
background: url(رابط خلفيه البيانات الشخصيه) repeat-x;
background-position: top;
-moz-border-radius-bottomleft: 10px;
-moz-border-radius-bottomright: 10px;
-moz-border-radius-topleft: 10px;
-moz-border-radius-topright: 10px;
}
.quote{
text-decoration:none;
background-color: #EDEDED;
border:2px solid #EEE;
margin: 10px;
padding: 3px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-khtml-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-khtml-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
font-family:Tahoma;
text-align:center;
font-size:11px;
color:#000;
}
.code{
background: url(http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/63/15/eiaa_u23.png) no-repeat;
text-decoration:none;
background-color: #b8b8b8;
border:2px solid #EEE;
margin: 10px;
padding: 3px;
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-khtml-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
-khtml-box-shadow: 0px 0px 5px #000;
font-family:Tahoma;
text-align:center;
font-size:11px;
color:#000;
}
.hr {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa_u10.png) no-repeat;
background-position: top;
text-align: center;
vertical-align: text-bottom;
padding: 0px 0px 50px;
line-height: normal;
}
.vote {
  float: right;
  width: 9px;
  margin-right: 4px;
  }
.vote .ebneleslam {

  margin-right:-12px;
  white-space:nowrap;
  }
.signature_div img {
max-width:650px;
max-height:500px;
border: 0px solid #FF0000;
font-size:11px;
}
</style><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
        {L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>


<!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
 
<td valign="middle">

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
              <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
        <tr>

            <td align="center" width="299">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
    </td>
    <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
    <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
</table>            </td>
            <td align="center">

            <span class="name"><strong><div class="user_name">
              <span style="background-color: #ebf3ff">
              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
<font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
</font>
<br />
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                <br /><p>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}<br />
            {postrow.displayed.PM_IMG}

            <td align="center" width="60%">
 

                                  </td>
            <td width="180" align="center">
         
                <!-- BEGIN profile_field -->
                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
              <font size="2">
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                <!-- END profile_field -->
         
            </td>
        </tr>
      </table>
      </td>
  </tr>


  <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                    {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                    {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                    {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                    {postrow.displayed.IP_IMG}
                    {postrow.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>

                                       
                            <p>
<img border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/90/14/eiaa_u10.png" width="504" height="50"></p>
                           
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <br />
<br>
  <div class="postbody" align="center">
 
<font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <div align="center">
                        <dt>
                        {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                </div>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <div align="center">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              </div>
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em><strong>
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>
                                        <p align="center">
                              ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                              {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear">
                              <p align="center"></div>
                    <div class="signature_div">
<div align="center">
<table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
height="25"><span class="genmed
module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

 

 
 
 
 
  <td class="row1"
align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                       
                                                       

                                                       
                                                          </table>
                    </div>
                    </div>

                  </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
      {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
  <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

                                                       
                                                       
</td>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
 </tr>
</tbody></table>
                                                       
<div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
  {L_BOOKMARKS}
  <!-- BEGIN social_bookmarking -->
  <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
      <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
  </a>
  <!-- END social_bookmarking -->
</div>
 
 
 
 
 
 
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
 
<td valign="middle">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
    <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN comment -->

 
<!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
            <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
id="name"><a
name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                <span class="postdetails poster-profile">
<div class="userava">
           
<div align="center">
  <center>
           
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
    </td>
    <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
    <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
    <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
    </td>
    <td width="96%">
    <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
  </tr>
</table></center>
</div>
            </div>
            <span class="name"><strong><div class="user_name">
              <span style="background-color: #ebf3ff">
              <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
            {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
            {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                <br />                <!-- BEGIN profile_field -->
                <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
              <font size="2">
            {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
            {comment.displayed.PM_IMG}
 <br />
<img border="0" src="http://i61.servimg.com/u/f61/11/61/12/59/eiaa_u14.png" width="170" height="73">
            </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

            </td>
      <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
     
               
  <center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
/* وصله */
google_ad_slot = "7413623378";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center>
               
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
              {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {comment.displayed.THANK_IMG}
                  {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                  {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                  {comment.displayed.EDIT_IMG}
                  {comment.displayed.DELETE_IMG}
                  {comment.displayed.IP_IMG}
                  {comment.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2">


                                       
       
                 

   
   
                           
 
   
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->

                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                    <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                    </div>
                    <!-- END switch_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                    <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                    <!-- END switch_no_bar -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                    <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/22222210.gif" width="37" height="30"></a></div>
                    <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->


                  <div class="postbody">

                    <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <div align="center">
                        <dt>
                        {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                </div>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <div align="center">
                              <dt>
                                <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              </div>
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <p align="center">
                                <em><strong>
                                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>
                                        <p align="center">
                              ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                              {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

                    <div class="clear">
                              <p align="center"></div>
                    <div class="signature_div">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
height="25"><span class="genmed
module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

 

 
 
 
 
  <td class="row1"
align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                       
                                                       

                                                       
                                                          </table>
                    </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">
{comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                     
                                                                       
                                                                          </table>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
      {comment.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END comment -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
              {TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
              {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>
                                               
                                               
</td>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>
           
  <!-- BEGIN no_comment -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="2" height="28">
            <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END no_comment -->
</div>
 


<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
<tbody><tr>
 </tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
 
<td valign="middle">


<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
      {PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
      {PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
      {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}<br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                  {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>


</td>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
<tbody><tr>
 
</tr>
</tbody></table>


<!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13143
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 17:58

حسنًا آخر طلب هل يمكنك دمج هذا الكود (نفس الكود و لكني استطعت بحذف أشياء أخرى لا اريدها منه ) حتى تصبح النتيجة هكذا كما في الصورة أدناه
http://i57.tinypic.com/30bk7xj.png


حاليًا المتواجد لدي بهذا الشكل
http://i57.tinypic.com/2mocetf.png


حاولت اركب الكود معاه بس مااشتغل
اريد تركيب هذا الكود (css)


الكود:
.profile {
        background-color: #fff;
        border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
        border-right: 3px solid #2ecaf7;
        border-width: 0 3px 1px 0;
        font-family: "tahoma";
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 0;
        margin: 1px 1px 3px;
        padding: 2px;
        vertical-align: middle;
        text-align: right;
}

مع هذا الكود (تومبيلات)
   
الكود:
 <style fprolloverstyle>

      margin-right:-12px;
      white-space:nowrap;
      }
    .signature_div img {
    max-width:650px;
    max-height:500px;
    border: 0px solid #FF0000;
    font-size:11px;
    }
    </style>    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
          {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
            {L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>


    <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                  <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
          <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
            <tr>

                <td align="center" width="299">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table>            </td>
                <td align="center">

                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
    <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
    </font>
    <br />
                {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br /><p>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {postrow.displayed.PM_IMG}

                <td align="center" width="60%">
    

                                      </td>
                <td width="180" align="center">
            
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                  <font size="2">
                {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                    <!-- END profile_field -->
            
                </td>
            </tr>
          </table>
          </td>
      </tr>


      <tr class="post">
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                        {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                        {postrow.displayed.IP_IMG}
                        {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>

  
                              
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->

                      <br />
    <br>
      <div class="postbody" align="center">
    
    <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <div align="center">
    <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

    

    
    
    
    
      <td class="row1"
    align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                          
                                                          

                                                          
                                                              </table>
                        </div>
                        </div>

                      </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
          {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

                                                          
                                                          
    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
     </tr>
    </tbody></table>
                                                          
    <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
      {L_BOOKMARKS}
      <!-- BEGIN social_bookmarking -->
      <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
          <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
      </a>
      <!-- END social_bookmarking -->
    </div>
    
    
    
    
    
    
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                    ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
        <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

    </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN comment -->

    
    <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
    id="name"><a
    name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                    <span class="postdetails poster-profile">
    <div class="userava">
              
    <div align="center">
      <center>
              
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table></center>
    </div>
                </div>
                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br />                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                  <font size="2">
                {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                    <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {comment.displayed.PM_IMG}
     <br />

                </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                </td>
          <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
        
                  
      <center><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
    /* وصله */
    google_ad_slot = "7413623378";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 15;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></center>
                  
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                  {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {comment.displayed.THANK_IMG}
                      {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.EDIT_IMG}
                      {comment.displayed.DELETE_IMG}
                      {comment.displayed.IP_IMG}
                      {comment.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">


                                          
          
                    

      
      
                              
    
      
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->


                      <div class="postbody">

                        <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

    

    
    
    
    
      <td class="row1"
    align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                          
                                                          

                                                          
                                                              </table>
                        </div>

                      </div>
                      <span class="gensmall">
    {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                        
                                                                          
                                                                              </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
          {comment.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END comment -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                  {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>
                                                  
                                                  
    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
              
      <!-- BEGIN no_comment -->
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="2" height="28">
                <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END no_comment -->
    </div>
    


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
     </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">


    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
          {PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>


    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>


    <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->
          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->

    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

و جزاك الله كل خير
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 18:02

ملاحظة نسيت إخبارك بأن كود الـ css الذي وضعته أعلاه
هو كود للبيانات الشخصية يعمل بهذا الشكل على شكل البيانات العادية
http://i57.tinypic.com/334u8ph.png
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف احمد العراقي@ في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 18:15

اختي يرجى منكي طرح كل موضوع على حداا حتا يتمكن الاعضاء من مساعدتك
avatar
احمد العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 823
معدل النشاط : 2726
السُمعة : 11

https://help.ahlamontada.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 18:53

تفضلي

الكود:
 <style fprolloverstyle>

      margin-right:-12px;
      white-space:nowrap;
      }
    .signature_div img {
    max-width:650px;
    max-height:500px;
    border: 0px solid #FF0000;
    font-size:11px;
    }
  .newmoon {
    background-color: #fff;
        border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
        border-right: 3px solid #2ecaf7;
        border-width: 0 3px 1px 0;
        font-family: "tahoma";
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 0;
        margin: 1px 1px 3px;
        padding: 2px;
        vertical-align: middle;
        text-align: right;
    width: 115px;
}
.newmoon1 {

  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  width: 90px;
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
  border-right: 3px solid #2ecaf7;
  border-width: 0 3px 1px 0;
  font-family: "tahoma";
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 0;
  margin: 1px 1px 3px;
  padding: 2px;
  vertical-align: middle;
  text-align: right;
}
}
    </style>    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
          {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
            {L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>


    <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
   
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
   
    <td valign="middle">

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                  <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->

      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
          <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
            <tr>

                <td align="center" width="299">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table>            </td>
         
                <td align="center">
<div class="newmoon1">
                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
    <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
    </font>
    <br />
                {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br /><p>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {postrow.displayed.PM_IMG}
                  </div>
                 
                <td align="center" width="60%">
   

                                      </td>
                <td width="180" align="center">
           
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                  <font size="2">
              <div class="newmoon">  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  </div></font></div></span>
                    <!-- END profile_field -->
           
                </td>
            </tr>
          </table>
          </td>
      </tr>


      <tr class="post">
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                        {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                        {postrow.displayed.IP_IMG}
                        {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>

 
                             
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->

                      <br />
    <br>
      <div class="postbody" align="center">
   
    <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <div align="center">
    <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

   

   
   
   
   
      <td class="row1"
    align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                         
                                                         

                                                         
                                                              </table>
                        </div>
                        </div>

                      </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
          {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

                                                         
                                                         
    </td>
   
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    </tr>
    </tbody></table>
                                                         
    <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
      {L_BOOKMARKS}
      <!-- BEGIN social_bookmarking -->
      <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
          <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
      </a>
      <!-- END social_bookmarking -->
    </div>
   
   
   
   
   
   
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
   
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
   
    <td valign="middle">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                    ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
        <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

    </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN comment -->

   
    <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
    id="name"><a
    name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                    <span class="postdetails poster-profile">
    <div class="userava">
             
    <div align="center">
      <center>
             
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table></center>
    </div>
                </div>
                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br />                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                  <font size="2">
                {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                    <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {comment.displayed.PM_IMG}
    <br />

                </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                </td>
          <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
       
                 
      <center><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
    /* وصله */
    google_ad_slot = "7413623378";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 15;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></center>
                 
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                  {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {comment.displayed.THANK_IMG}
                      {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.EDIT_IMG}
                      {comment.displayed.DELETE_IMG}
                      {comment.displayed.IP_IMG}
                      {comment.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">


                                         
         
                   

     
     
                             
   
     
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->


                      <div class="postbody">

                        <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

   

   
   
   
   
      <td class="row1"
    align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                         
                                                         

                                                         
                                                              </table>
                        </div>

                      </div>
                      <span class="gensmall">
    {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                       
                                                                         
                                                                              </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
          {comment.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END comment -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                  {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>
                                                 
                                                 
    </td>
   
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
   
    </tr>
    </tbody></table>
             
      <!-- BEGIN no_comment -->
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="2" height="28">
                <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END no_comment -->
    </div>
   


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
   
    <td valign="middle">


    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
          {PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>


    </td>
   
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
   
    </tr>
    </tbody></table>


    <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->
          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->

    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13143
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 19:01

احمد العراقي222 كتب:اختي يرجى منكي طرح كل موضوع على حداا حتا يتمكن الاعضاء من مساعدتك
اخي هذا تعديل على نفس الكود و ليس على عدة أكواد Neutral
مشان هيك ماني بحاجة افتح عدة مواضيع
اسأل المشرف لو كنت مخالفة :\
اعتذر منك و لكن إن اردت قول لي ملاحظة
فأخبرني بها على الخاص
لأنه إن كررت هذه الردود
فإن المشرفين قد يخالفونك Neutral
ليس مني و إنما منهم
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 19:04

@new.moon كتب:تفضلي

الكود:
 <style fprolloverstyle>

      margin-right:-12px;
      white-space:nowrap;
      }
    .signature_div img {
    max-width:650px;
    max-height:500px;
    border: 0px solid #FF0000;
    font-size:11px;
    }
   .newmoon {
    background-color: #fff;
        border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
        border-right: 3px solid #2ecaf7;
        border-width: 0 3px 1px 0;
        font-family: "tahoma";
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 0;
        margin: 1px 1px 3px;
        padding: 2px;
        vertical-align: middle;
        text-align: right;
     width: 115px;
}
.newmoon1 {

  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  width: 90px;
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
  border-right: 3px solid #2ecaf7;
  border-width: 0 3px 1px 0;
  font-family: "tahoma";
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 0;
  margin: 1px 1px 3px;
  padding: 2px;
  vertical-align: middle;
  text-align: right;
}
}
    </style>    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
          {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
            {L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>


    <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                  <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->

      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
          <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
            <tr>

                <td align="center" width="299">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table>            </td>
          
                <td align="center">
<div class="newmoon1">
                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
    <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
    </font>
    <br />
                {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br /><p>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {postrow.displayed.PM_IMG}
                  </div>
                  
                <td align="center" width="60%">
    

                                      </td>
                <td width="180" align="center">
            
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                  <font size="2">
               <div class="newmoon">   {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  </div></font></div></span>
                    <!-- END profile_field -->
            
                </td>
            </tr>
          </table>
          </td>
      </tr>


      <tr class="post">
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                        {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                        {postrow.displayed.IP_IMG}
                        {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>

  
                              
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->

                      <br />
    <br>
      <div class="postbody" align="center">
    
    <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <div align="center">
    <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

    

    
    
    
    
      <td class="row1"
    align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                          
                                                          

                                                          
                                                              </table>
                        </div>
                        </div>

                      </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
          {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

                                                          
                                                          
    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
     </tr>
    </tbody></table>
                                                          
    <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
      {L_BOOKMARKS}
      <!-- BEGIN social_bookmarking -->
      <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
          <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
      </a>
      <!-- END social_bookmarking -->
    </div>
    
    
    
    
    
    
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                    ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
        <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

    </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN comment -->

    
    <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
    id="name"><a
    name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                    <span class="postdetails poster-profile">
    <div class="userava">
              
    <div align="center">
      <center>
              
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table></center>
    </div>
                </div>
                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br />                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                  <font size="2">
                {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                    <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {comment.displayed.PM_IMG}
     <br />

                </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                </td>
          <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
        
                  
      <center><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
    /* وصله */
    google_ad_slot = "7413623378";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 15;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></center>
                  
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                  {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {comment.displayed.THANK_IMG}
                      {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.EDIT_IMG}
                      {comment.displayed.DELETE_IMG}
                      {comment.displayed.IP_IMG}
                      {comment.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">


                                          
          
                    

      
      
                              
    
      
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->


                      <div class="postbody">

                        <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

    

    
    
    
    
      <td class="row1"
    align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                          
                                                          

                                                          
                                                              </table>
                        </div>

                      </div>
                      <span class="gensmall">
    {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                        
                                                                          
                                                                              </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
          {comment.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END comment -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                  {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>
                                                  
                                                  
    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
              
      <!-- BEGIN no_comment -->
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="2" height="28">
                <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END no_comment -->
    </div>
    


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
     </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">


    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
          {PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>


    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>


    <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->
          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->

    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


اشكرك Laughing  فعلاً
لكن اطلب ان لا تقفل الموضوع بعد
عشان بدي اجرب و اشوف اذا بقي يحتاج تعديل ولا لا Cool
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأربعاء 15 أبريل 2015 - 19:08

@الألحان المرحة كتب:
@new.moon كتب:تفضلي

الكود:
 <style fprolloverstyle>

      margin-right:-12px;
      white-space:nowrap;
      }
    .signature_div img {
    max-width:650px;
    max-height:500px;
    border: 0px solid #FF0000;
    font-size:11px;
    }
   .newmoon {
    background-color: #fff;
        border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
        border-right: 3px solid #2ecaf7;
        border-width: 0 3px 1px 0;
        font-family: "tahoma";
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 0;
        margin: 1px 1px 3px;
        padding: 2px;
        vertical-align: middle;
        text-align: right;
     width: 115px;
}
.newmoon1 {

  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  width: 90px;
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
  border-right: 3px solid #2ecaf7;
  border-width: 0 3px 1px 0;
  font-family: "tahoma";
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 0;
  margin: 1px 1px 3px;
  padding: 2px;
  vertical-align: middle;
  text-align: right;
}
}
    </style>    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
          {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">
            {L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                  var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
          </td>
      </tr>
    </table>


    <!-- begin topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                  <a href="#{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {TOPIC_TITLE}</a></h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->

      <tr>
          <td class="row1 pagination" align="right" valign="top">
          <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="byanat">
            <tr>

                <td align="center" width="299">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table>            </td>
          
                <td align="center">
<div class="newmoon1">
                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
    <font size="2">{postrow.displayed.POSTER_RANK}
    </font>
    <br />
                {postrow.displayed.RANK_IMAGE} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br /><p>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {postrow.displayed.PM_IMG}
                  </div>
                  
                <td align="center" width="60%">
    

                                      </td>
                <td width="180" align="center">
            
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetails">
                  <font size="2">
               <div class="newmoon">   {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  </div></font></div></span>
                    <!-- END profile_field -->
            
                </td>
            </tr>
          </table>
          </td>
      </tr>


      <tr class="post">
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top" align="left" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                        {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                        {postrow.displayed.IP_IMG}
                        {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>

  
                              
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->

                      <br />
    <br>
      <div class="postbody" align="center">
    
    <font size="2" face="Tahoma">{postrow.displayed.MESSAGE}</font>  <br>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <div align="center">
    <table class="forumline" width="90%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

    

    
    
    
    
      <td class="row1"
    align="center" background="">{postrow.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                          
                                                          

                                                          
                                                              </table>
                        </div>
                        </div>

                      </div>                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center">
          {postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
      <tr>
          <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

                                                          
                                                          
    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
     </tr>
    </tbody></table>
                                                          
    <div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
      {L_BOOKMARKS}
      <!-- BEGIN social_bookmarking -->
      <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
          <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
      </a>
      <!-- END social_bookmarking -->
    </div>
    
    
    
    
    
    
    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle">
                    ردود موضوع : {TOPIC_TITLE} </h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="8%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
        <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">

    </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN comment -->

    
    <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
                <span class="name"><div id="profil_head"></div><div id="profil_body"><div
    id="name"><a
    name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a></span>
                    <span class="postdetails poster-profile">
    <div class="userava">
              
    <div align="center">
      <center>
              
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="1%" id="AutoNumber1">
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0310.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0110.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1010.png">
        </td>
        <td width="23%">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td width="96%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_0910.png">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="25%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1510.png" width="20" height="20"></td>
        <td width="23%" background="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1410.png">
        </td>
        <td width="96%">
        <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/61/12/59/1_1310.png" width="20" height="20"></td>
      </tr>
    </table></center>
    </div>
                </div>
                <span class="name"><strong><div class="user_name">
                  <span style="background-color: #ebf3ff">
                  <span class="genmedmodule-title"></span><a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="genmedmodule-title"></span></span></div></strong></span>
                {comment.displayed.POSTER_RANK}<br />
                {comment.displayed.RANK_IMAGE} {comment.displayed.ONLINE_IMG}
                    <br />                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    <span style="background-color: #CCCCFF"><div class="userdetail">
                  <font size="2">
                {comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</font></div></span>
                    <!-- END profile_field --><p>{comment.displayed.PROFILE_IMG}<br />
                {comment.displayed.PM_IMG}
     <br />

                </div><div id="profil_foot"></div><span/><br />            </p>

                </td>
          <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
        
                  
      <center><script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "ca-pub-0185062396050785";
    /* وصله */
    google_ad_slot = "7413623378";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 15;
    //-->
    </script>
    <script type="text/javascript"
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script></center>
                  
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td><span class="postdetails"><img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}:
                  {comment.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{comment.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{comment.displayed.POST_DATE}</span></td>
                  <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      {comment.displayed.THANK_IMG}
                      {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.QUOTE_IMG}
                      {comment.displayed.EDIT_IMG}
                      {comment.displayed.DELETE_IMG}
                      {comment.displayed.IP_IMG}
                      {comment.displayed.REPORT_IMG}
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2" class="hr">
                      <hr />
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="2">


                                          
          
                    

      
      
                              
    
      
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
    <img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/11111110.gif" width="37" height="30"></a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->

                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="ebneleslam"><img border="0" src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" width="60" height="30"></div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->


                      <div class="postbody">

                        <div><font size="2" face="Tahoma">{comment.displayed.MESSAGE}</font></div>    </div>


                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                            <div align="center">
                            <dt>
                            {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    </div>
                            <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                  <div align="center">
                                  <dt>
                                    <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                  </dt>

                                  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                  </div>
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_comment -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  <dd>
                                    <p align="center">
                                    <em><strong>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                  </dd>
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->

                                  <dd>
                                            <p align="center">
                                  ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                  {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                            </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                        <div class="clear">
                                  <p align="center"></div>
                        <div class="signature_div">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0"
    cellspacing="1"><tr><td class="catLeft"
    height="25"><span class="genmed
    module-title">التوقيع</span></td></tr><tr>

    

    
    
    
    
      <td class="row1"
    align="center" background="">{comment.displayed.SIGNATURE}</td></tr>
                                                          
                                                          

                                                          
                                                              </table>
                        </div>

                      </div>
                      <span class="gensmall">
    {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}

                                                                        
                                                                          
                                                                              </table>
          </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
          <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
          <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">
          {comment.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END comment -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
          <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
          <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">
                  {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">
                  {L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>
                                                  
                                                  
    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>
              
      <!-- BEGIN no_comment -->
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="2" height="28">
                <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
            </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END no_comment -->
    </div>
    


    <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="31">
    <tbody><tr>
     </tr>
    </tbody></table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
    <tr>
    
    <td valign="middle">


    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">
          {PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">
          {PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">
          {S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <!-- BEGIN show_permissions -->
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      <!-- END show_permissions -->
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
          <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">
                      {L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  </tr>
                </table>
            </td>
          </tr>
      </tbody>
            </table>
          </td>
      </tr>
    </table>


    </td>
    
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="27">
    <tbody><tr>
    
    </tr>
    </tbody></table>


    <!-- end topic body code by ebneleslam ahlastyl.com -->


    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
          </td>
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->
          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
          </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->

    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


اشكرك Laughing  فعلاً
لكن اطلب ان لا تقفل الموضوع بعد
عشان بدي اجرب و اشوف اذا بقي يحتاج تعديل ولا لا Cool

حسنا بخصوص تنسيق الي عملناه دلوقتي في داخل القالب تجدين ..
الكود:
 .newmoon {
    background-color: #fff;
        border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
        border-right: 3px solid #2ecaf7;
        border-width: 0 3px 1px 0;
        font-family: "tahoma";
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 0;
        margin: 1px 1px 3px;
        padding: 2px;
        vertical-align: middle;
        text-align: right;
    width: 115px;
}
.newmoon1 {

  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  width: 90px;
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;
  border-right: 3px solid #2ecaf7;
  border-width: 0 3px 1px 0;
  font-family: "tahoma";
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 0;
  margin: 1px 1px 3px;
  padding: 2px;
  vertical-align: middle;
  text-align: right;
}

هنا هي تنسيقاتك ان اردتي تغيرها ..

tongue
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13143
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الخميس 16 أبريل 2015 - 20:55

أجل لقد رأيته ^^
و لكن لا ادري ما مشكلة المسافة بين البيانات ._. مسافة و فراغ كبيرة
لو انو اللي على اليسار تقرب شوي على جهة اليمين
http://i58.tinypic.com/4f0op.png
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف YasirAyad في الخميس 16 أبريل 2015 - 23:46

@الألحان المرحة كتب:أجل لقد رأيته ^^
و لكن لا ادري ما مشكلة المسافة بين البيانات ._. مسافة و فراغ كبيرة
لو انو اللي على اليسار تقرب شوي على جهة اليمين
http://i58.tinypic.com/4f0op.png

في كود سي اس اس

تقدري تعدلي مجال ابعد من خلال margin: 1px 1px 3px;
بالاخص الي باللون الاحمر كل ما كانت الرقم اكتر كل ما اقتربت من المنتصف 


للتعديل على الجه اليسار اختاري كود الاول الي هو .newmoon {
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13143
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الجمعة 17 أبريل 2015 - 10:48

سوف أجرب الآن
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: تعديل على كود التومبيلات حذف منه بعض شغلات

مُساهمة من طرف الألحان المرحة في الجمعة 17 أبريل 2015 - 11:10

أجل نجح فعلًا ، شكرَا جزيلًا لك ^_^
وصلت للمطلوب تمامًا بمساعدتك
تم الحل بنجاااح tongue
avatar
الألحان المرحة
 
 

انثى
عدد المساهمات : 2015
معدل النشاط : 6230
السُمعة : 20

http://alhan-mareha.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى