مشاكل في ظهور التصويت

اذهب الى الأسفل

مشاكل في ظهور التصويت

مُساهمة من طرف EsLaM A7mEd في الجمعة 9 مايو 2014 - 12:30

السلام عليكم ورحمه الله
انا منتديا مفعل تومبيلات
وضايف قالب المواضيع لتومبيلات هذا هو القالب
الكود:
 <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <tr>
                <td class="row1" width="100%"><strong>
                          <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
            </tr>
            </table>
            <br />
        <a name="poststop" id="poststop"></a>

        <!-- controls above postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
        <tr valign="bottom">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->

     
          </td>

            <td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->
              </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls above postbits -->

        <!-- toolbar -->
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
        <tr>
            <td class="catHead" width="100%">
                <div class="smallfont">
           
           
                </div>
            </td>
     
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
             

        </tr>
        </table>
        <!-- / toolbar -->        <!-- end content table -->

                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->
        <!-- / end content table -->

        <div id="posts"><!-- post #501 -->

            <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

            <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
       


        <!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

        <head>
        <style type="text/css">
        .infouser {
            font: normal 11px "tahoma";
            letter-spacing: 0px;
            vertical-align: middle;
            padding: 1px 2px;
            margin: 0 2px 2px;
        }
        .avataruser img {
            border:1px outset #ccebfb;
            margin: 10px auto 0;
            padding: 5px;
        }
        </style>
        </head>

        <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
     


        <table id="post501" class="forumline" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
     
                        <tr class="post">

            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
  <div class="hima"> <p align="center"> معلومات العضو
 </div>
    <div class="masry" align="center"></div>
    <div class="ahlamontada">

    <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID} > {postrow.displayed.POSTER_NAME}
    </span>
    <div class="ahlamontada"></div></div>
    <span class="postdetails poster-profile">
    <div class="hima-elmasry">
    <br />
        <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

    </div></div></div>
    <br>
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}
    <br>
    <div class="hima">معلومات إضافية </div>
    <div class="masry" align="center"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

   
        <div class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>

   
 

                      <!-- END profile_field -->
     
      </p>
     
    </div>
    </span>
    <center>
    <div class="hima">معلومات الاتصال </div></div></div></div>
    <div class="masry" align="center"></div></div></div>
    <div class="ahlamontada">
               
 
                        {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
    {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
   
    {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}

<!-- END contact_field -->
   
    {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
               

    </div></div


    </div></div>

    <div class="sidebar">
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر ع الفيسبوك</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">أرسال لصديق</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    </div>
    <center>
    <img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
    </center>
    </center>
    </td>
   
  <div id="profil_foot"></div>
     
     
           
        <td class="row1" id="td_post_54">
       
        <!-- الموضوع والأيقونة -->
           
                    <!-- icon and title -->
                    <div class="smallfont">
                        <span class="postdetails">
                          <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
                        </span>
                    </div>
                    <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
                    <!-- / icon and title -->
           
        <!-- google_ad_section_start -->
                <!-- message -->
                <div id="post_message_501" align="center">
               

              <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">
              <br /><br />
                <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>
                      <br /><br />
                <center>
             
                 
        <div class="postbody" align="center">
                                               

                   
                                                                                         

        {postrow.displayed.MESSAGE}


                        <br /><br />

         
         
          <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&href=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm&node_type=link&width=400&layout=standard&colorscheme=light&show_faces=true&send=true&extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>
              <br/>         
                             
                                                    <br /></div>

       

         
           
            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
     

         
            <br />

        <br />
            <div align="center">
            <font color="#FF0000">الموضوع الاصلي </font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
              </a>  //
              <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://alglolo.roo7.biz">{L_INDEX}</a>  //
            <font color="#FF0000">الكاتب
        : </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
            <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
        </div>
          <br/>
       

                                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

        <fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
        <!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
        <tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

        <!-- END switch_dl_att -->
        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                        ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                        <!-- END switch_post_attachments -->        </fieldset>


                        <!-- END switch_attachments -->

                  </center>
                </div>
         
       


             
              <br /><br />
           

           
           

           
                <!-- sig -->
                    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
        <tr>
            <td class="catHead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" title="التوقيع" align="center">
            <p align="center"><div align="center">
         
              <br/>

            {postrow.displayed.SIGNATURE}
              <br/><br/>
         
              </div></p>
     
          </td>
        </tr>
        </table>
                <!-- / sig -->
          <!-- Begin Hsoub Ads Ad Place code -->
<script type="text/javascript"><!--
hsoub_adplace = 1405476257620537;
hsoub_adplace_size = '250x250';
//--></script>
<script src="http://ads2.hsoub.com/show.js" type="text/javascript"></script>
<!-- End Hsoub Ads Ad Place code -->

                <!-- google_ad_section_end -->

                   
           
           

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row2" align="center">
        {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
           
           
           
           
            </td>
       
            <td class="row1" align="left">
       
                <!-- controls -->
           
           
        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
           
              <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://im34.gulfup.com/LTBbu.png"/></a>
                <!-- / controls -->
            </td>
        </tr>
        </table>

     

        <br />
     

          <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->


         
         

        <!-- BEGIN topicpagination -->

        <table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
        <tr>
            <td class="catHead" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
       
            <td class="row1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
            <td class="row1">{PAGINATION}</td>

     
       
       
            <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
        </tr>
        </table>

              <!-- END topicpagination -->

         
         


        <!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


            </div>
       
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- / close content container -->

        <!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

        <!-- start content table -->
        <!-- open content container -->

        <div align="center">
            <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

        <!-- / start content table -->

        <!-- controls below postbits -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
        <tr valign="top">
       
                <td class="smallfont">
                     
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
          </td>
       
       
        </tr>
        </table>
        <!-- / controls below postbits -->


        <br />

        <!-- social bookmarking links -->
       
            <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
            <tr>
                <td class="catHead">الإشارات المرجعية</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="row2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://twitter.com/home?status=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://twitter.com/home?status=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://del.icio.us/post?url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://del.icio.us/post?url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
        </li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
       
                <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
       
            <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&mkt=en-us&url=http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
        </li></ul><div style="clear:both"></div></td>
            </tr>
            </table>
        <!-- / social bookmarking links -->

           
        <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="catHead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="row1" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://alglolo.roo7.biz/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>


        <br />


                          <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
            <thead>
                <tr>
                    <th  class="catHead" colspan="2">
                   
                        الــرد الســـريـع
                    </th >
                </tr>
            </thead>

        <tr>
        <td class="row2" align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /></td>
     
                            </tr>
       
       

            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
 
        <a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
               
                    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
                    <!-- END switch_user_logged_in -->
               
               
                </td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
                     
     
        <br />
     

            <br />

     


        <!-- next / previous links -->
            <br />
            <div class="smallfont" align="center">
                <strong>«</strong>
                    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
                    |
                    <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
                <strong>»</strong>
            </div>
        <!-- / next / previous links -->


        <!-- popup menu contents -->
        <br />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- **************************************************** -->        <!-- / popup menu contents -->


        <!-- forum rules and admin links -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr valign="bottom">
            <td width="100%" valign="top">
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
        <thead>
        <tr>
         
        </tbody>
        </table>
            </td>
            <td class="smallfont" align="left">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
           
                <tr>
                    <td>
                    <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
       
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->

        </div>
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        </table>
        <!-- /forum rules and admin links -->

                     

                     
                     
                     
            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[$(resize_images({
            'selector' : '.postbody', 'max_width' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
            {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
            <!-- END switch_image_resize -->
        <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
             
        <br />
ولكن عند فتح موضوع وبه تصويت لا يظهر التصويت
وهذا مثال http://www.al3rba42a.com/t5524-topic
ارجو الحل في اسرع وقت
avatar
EsLaM A7mEd
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 104
معدل النشاط : 2371
السُمعة : 0

http://www.al3rba42a.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: مشاكل في ظهور التصويت

مُساهمة من طرف د. مصطفى العبيدي في الجمعة 9 مايو 2014 - 16:23

وعليكم السلام ورحمة الله
مرحبا اخي الفاضل .
هل تقصد ان التصويت لا يظهر للكل ام للزوار فقط ؟

اذا كان قصدك انك تريد ان يظهر التصويت للكل بما فيهم الزوار فيمكنك تعديل صلاحيات التصويت:
للمزيد تابع هنا اخي الفاضل ..
التصويت
 Cool
avatar
د. مصطفى العبيدي
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 507
معدل النشاط : 3597
السُمعة : 4

http://haqq.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى