طلب تعديل لون الفوتر

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل لون الفوتر

مُساهمة من طرف ايزيل في السبت 22 مارس 2014 - 17:23

اريد تعديل لون الفوتر وجعله سماوي
هذا هو القآلب

الكود:
      <!-- بديه كود الفوتر-->

        <!-- مملكة ناروتو-->
            </table></div></div></div></li>
       
            <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
            </head>

            </ul></div><div id="footer" class="floatcontainer footer">
        <script type="text/javascript">
            <!--
                // Main vBulletin Javascript Initialization
                vBulletin_init();
            //-->
            </script>
        </div></div><!-- closing div for body_wrapper -->
            <div class="below_body" language= windows-1256]><div id="footer_morecopyright" class="shade footer_morecopyright"><!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function --><!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function --></div>
        <p align="center"><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" class="Apple-style-span"></span></span></p>
                <table style="border-collapse: collapse; color: rgb(125, 190, 12);" dir="ltr" class="dark" width="100%" bgcolor= #3a609a border="0" cellpadding="0" height="270">
     
          <tr>
            <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" valign="top" width="27%">
              <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="213">
           
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" width="100%" height="30" colspan="2"> </td>

                  </tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="35%" align="right" height="27"></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="27">
                    <span lang="ar-eg">  </span>
                    <font color="#FFFFFF" size="2">»<span lang="ar-eg"> <b><u>روابط مهمة</u>
                    ....؟</b></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" rowspan="3" width="35%" align="middle" height="59"> </td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="22">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="الربط هنا"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم الربط هنا</span></font></a></span></font></td></tr>

                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="22">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="الربط هنا"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم الربط هنا</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="22">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="الربط هنا"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم الربط هنا</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" rowspan="3" width="35%" height="64">

                    <p align="center"> </p><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" class="Apple-style-span">
                    <p align="center"></p></span></span> </td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="22">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="الربط هنا"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">اسم الربط هنا</font></span></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="22">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="الربط هنا"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم الربط هنا</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="22"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" class="Apple-style-span">
                    <span style="line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #FFFFFF; font-weight: normal; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span">  </span>
                    <font color="#FFFFFF"><span style="line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span">»</span></font></span><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" class="Apple-style-span"><font color="#FFFFFF"><span style="line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"> <span class="Apple-converted-space"> </span></span></font></span></span><span style="letter-spacing: normal"><font color="#FFFFFF"><span class="Apple-converted-space"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size:11px"><a href="الربط هنا"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم الربط هنا</span></font></a></span></span></font></span></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="35%" align="right" height="24">
                    <p align="center"></p></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="65%" align="right" height="22"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" class="Apple-style-span">
                    <font color="#FFFFFF"><span style="line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span">
                    <span lang="ar-eg">  </span>»</span></font></span><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" class="Apple-style-span"><font color="#FFFFFF"><span style="line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"> <span class="Apple-converted-space"> <a href="الربط هنا"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم الربط هنا</span></font></a></span></span></font></span></span></td></tr>
                </table>
            <p align="center"><font color="#3A609A"><span lang="ar-eg">
            <a href="ربط منتدك هناا"><font color="#3A609A">اسم منتدك هنا
        </font></a></span></font></td>
            <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" width="3" bgcolor= #fff> </td>
            <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" valign="top" width="32%">
              <table width="100%" border="0">
           
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" height="15"></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" height="15"><br> </td></tr>
                <tr>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="100%" align="right" height="23" colspan="2"> <span lang="ar-eg">
                    </span><font color="#FFFFFF" size="2">»<span lang="ar-eg"> </span>
                    </font><span lang="ar-eg"> </span><b><u><font color="#FFFFFF" size="2"><span lang="ar-eg">أقسام
                    المنتدى</span></font></u><font color="#FFFFFF" size="2"><span lang="ar-eg">
                    ....؟</span></font></b></td>
                  </tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> </span></font><span class="Apple-converted-space"><a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم
        </span></font></a></span></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">          اسم القسم</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="18">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="18">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">  اسم القسم</font></span></a></span></font></td>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <span lang="ar-eg">ا</span></span></font><span style="text-decoration:none"><span style="text-decoration:none" class="Apple-converted-space"><a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"> اسم القسم</font></a></span></span></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="18">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="18">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="18">
                    <font color="#FFFFFF">  » <span class="Apple-converted-space"> <a href="ربط القسم"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">اسم القسم</span></font></a></span></font></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" width="50%" align="right" height="20">
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #FFFFFF; word-spacing: 0px; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:normal; font-size:medium; font-family:Times New Roman" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" class="Apple-style-span">  </span></span><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" class="Apple-style-span">
                    <font color="#FFFFFF"><span style="line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span">»</span></font></span><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #FFFFFF; word-spacing: 0px; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:normal; font-size:medium; font-family:Times New Roman" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" class="Apple-style-span"> <span class="Apple-converted-space"> </span></span></span><font color="#FFFFFF"><span class="Apple-converted-space"><a href="الربط هنا"><font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none"> اسم القسم</span></font></a></span></font></td></tr></table></td>
            <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" width="3" bgcolor= #fff> </td>
            <td style="font-variant: normal; font-style: normal; font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 8pt; font-weight: normal;" class="map" width="40%" align="middle">

              <table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="0" cellspacing="6" height="167">
           
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="right">
                    <p dir="rtl"><b><span lang="ar-eg"><font color="#FFFFFF" size="2">
                    </font></span></b><font color="#FFFFFF" size="2">»</font><b><font color="#FFFFFF" size="2"><span lang="ar-eg">
            <u>عن المنتدى</u>  .....؟</span></font></b></td></tr>
                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="right">
                    <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl">
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #FFFFFF; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    <span style="font-family: Tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif" class="Apple-style-span">
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    <span lang="ar-eg"><font size="2">نبذه عن المنتدى </font></span></span>
                    </span></span></p>

                    <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #FFFFFF; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    <span style="font-family: Tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif" class="Apple-style-span">
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    <span lang="ar-eg"><font size="2">
        </font></span></span>
                    </span></span></p>
                    <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl"> </p>

                    <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl">
                    <font color="#FFFFFF" size="2">
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    <span class="Apple-style-span">
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    <span lang="ar-eg"><font face="Tahoma"></font></span><font face="Tahoma">
                    </font></span></span></span><span lang="ar-eg"><font face="Tahoma"><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><span style="widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
            </span></span></span></font><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif" class="Apple-style-span"><span style="widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    </span></span></span></span>
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    <span style="font-family: Tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif" class="Apple-style-span">
                    <span style="widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span">
                    </span></span></span></font></p></td></tr>

                </table></td></tr></table><div align="center">
        <table style="border-collapse: collapse;" dir="ltr" width="100%" background= border="0" cellpadding="0" height="52">
     
          <tr>
            <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;">
              <div align="center">
              <table style="border-collapse: collapse;" dir="ltr" class="dark" width="70%"  border="0" cellpadding="0" height="52">
           

                <tr>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <a href="/contact">
                    <span style="font-weight: 700; color: #3A609A; text-decoration: none" lang="ar-eg">
                    اتصل بنا</span></a></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <b><font color="#3A609A">|</font></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <span style="font-weight: 700" lang="ar-eg">
                    <a href="الربط الخاص بطلب تفعيل العضويه هناr">
                    <font color="#3A609A"><span style="text-decoration: none">تنشيط
                    العضوية</span></font></a><font color="#3A609A"> </font></span></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <b><font color="#3A609A">|</font></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <a style="color: #3A609A; text-decoration: none; font-weight: 700">ا</a><a style="color: #3A609A; text-decoration: none; font-weight: 700" href="/profile?mode=sendpassword"><span style="color: #3A609A; font-weight: 700; text-decoration: none">ستعادة
                    كلمة السر</span></a></td>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <b><font color="#3A609A">|</font></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <span lang="ar-eg">  </span>
                    <a style="color: #3A609A; text-decoration: none; font-weight: 700" href="http://www.deltaprog.com/athkar">
                    أذكار</a><span lang="ar-eg">    </span></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <b><font color="#3A609A">|</font></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <a style="color: #3A609A; text-decoration: none; font-weight: 700" href="http://www.deltaprog.com/child">
                    موسوعة الطفل</a></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <b><font color="#3A609A">|</font></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <a style="color: #3A609A; text-decoration: none; font-weight: 700" href="http://www.deltaprog.com/Trans">
                    ترجمة فورية</a></td>

                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <b><font color="#3A609A">|</font></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <a href="ربط منتدك">
                    <span style="color: #3A609A; text-decoration: none; font-weight: 700">
                  اسم منتدك هنا</span></a><b><span class="Apple-style-span"><span style="font-family: Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; color: #3A609A; letter-spacing: normal; text-decoration: none" lang="ar-eg"><a href="http://algrbia.com/vb/algrbia.php">
                    </a></span></span></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <b><font color="#3A609A">|</font></b></td>
                  <td style="font: 8pt Tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;" align="middle">
                    <a style="color: #3A609A; text-decoration: none; font-weight:700" href="ربط منتدك"> الرئيسية</a></td></tr></table></div></td></tr></table></div></div></body></html>
        <!-- مملكة ناروتو-->
        <!-- نهايه كود الفوتر-->
avatar
ايزيل
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 103
معدل النشاط : 1735
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل لون الفوتر

مُساهمة من طرف ◄NEXT في السبت 22 مارس 2014 - 19:08

ممكن رابط منتاك لمعاينة الأستايل , وتركيب ألوان الخلفية بشكل صحيح .

◄NEXT
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 261
معدل النشاط : 2465
السُمعة : 3

http://arab-top.forum.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل لون الفوتر

مُساهمة من طرف ايزيل في السبت 22 مارس 2014 - 20:31

هذا منتدى التجارب
http://mmaaldkh.forumarabia.com/
avatar
ايزيل
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 103
معدل النشاط : 1735
السُمعة : 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل لون الفوتر

مُساهمة من طرف YasirAyad في الأحد 23 مارس 2014 - 7:18

ابحثي على سي اس اس المنتدى او القالب المذكور على الكود الاتي

الكود:
.alt2, .alt2Active {
background: #F0FFFF;
color: #296587;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}

وضعيه هذه بداله

الكود:
.alt2, .alt2Active {
background: #67D0DF;
color: #296587;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13140
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى