لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

اذهب الى الأسفل

لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف Dr Godaddy في الأربعاء 27 نوفمبر 2013 - 19:27

لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة
ارجو تصحيح الكود من فضلكم
الكود:
         
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
      }
   });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
      <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
   </tr>
   </table>
   <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
   
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
   <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
   
   <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
   <td class="alt1">{PAGINATION}</td>   

 
   
   
   <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

     <!-- END topicpagination -->
     </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->
 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
   <td class="tcat" width="100%">
      <div class="smallfont">
      
      
      </div>
   </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
   <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             </span>

   </td>
   
   
   
   <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
            
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
  </td>
   

   

</tr>
</table>
<!-- / toolbar -->
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br /><!-- Ahmed Pop-a7la-masry -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "tahoma";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
  <!-- بداية اطار علوي -->
 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- / نهاية اطار علوي -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
           
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
           
            المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
           
        </td>
   
</tr>
<tr valign="top">
 
 
<td class="alt2" width="200" style="border: 1px solid #D1D1E1; border-top: 0px; border-bottom: 0px;" align="center">
<div id="postmenu_315" align="center">
            
<span style="text-decoration: none">
          <a class="bigusername" name="{comment.displayed.U_POST_ID}"> {comment.displayed.POSTER_NAME} </a>
  </span>
         </div>

<div class="smallfont" align="center">
</div>


<div class="smallfont" align="center">

{comment.displayed.POSTER_RANK}
  </div>
<div class="smallfont" align="center">

{comment.displayed.RANK_IMAGE}   
  </div>
<br /><div align="center">
  <div class="smallfont avataruser">
<div class="AVATAR">
  {comment.displayed.POSTER_AVATAR}
    </div>
  </div>

</div>

<div align="center">


</div>
<br />
          <table cellpadding="3" cellspacing="3" border="0" class="tborder" width="95%">
<tr>
  <td class="thead">
            <div align="center"> 
  <span style="width:70px;"><img onClick="i=0;e=this.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.childNodes;while(++i<e.length)if(e[i].tagName=='TR')e[i].style.display=(e[i].style.display=='none')?'':'none';this.src=(this.src=='http://i16.servimg.com/u/f16/15/04/02/38/collap11.gif')?'http://i16.servimg.com/u/f16/15/04/02/38/collap10.gif':'http://i16.servimg.com/u/f16/15/04/02/38/collap11.gif';"src="http://i16.servimg.com/u/f16/15/04/02/38/collap10.gif"alt=""align="left"/></span>
              <font face="Arial" size="4"><b>إحصائية
            العضو</b></font></div></td>

  </tr>
<tr>

<td class="alt1" align="center">

<div class="alt2Active" style="padding:3px; border:1px inset; overflow:auto">

 

  <div align="center"><br/>

<table border="0" cellpadding="0" align="right" width="100%" cellspacing="2">
        <!-- BEGIN profile_field -->
                  <tr>
                  <td type="text" size="27" dir="rtl" class="alt1" style="border-style:dotted; border-width:1px; font-family:MS Sans Serif; font-size:10px; vertical-align:middle; letter-spacing:0;; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">
{comment.displayed.profile_field.LABEL}
{comment.displayed.profile_field.CONTENT}
         </td>
         </tr>
         
     <!-- END profile_field -->
      

      
      

   </table>
</div>
  </div>   

 </td>

</tr>

   </table>

 
<div align="center">
         
                {comment.displayed.PROFILE_IMG}
              {comment.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
              {comment.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                </div>
    <div align="center">
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{comment.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
   
                      </div>

    </td>
   
    <td class="alt1" id="td_post_501">
   
<!-- الموضوع والأيقونة -->
       
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
                  <img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} 
                </span>
            </div>

            <!-- / icon and title -->
       
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
           

          <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350"/>

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a> 
              <br /><br /><br />
        <center>
         
<a href="javascript:ShowHideLayer('{comment.displayed.U_POST_ID}');"><img src="http://i31.servimg.com/u/f31/11/61/12/59/eiaa_u15.png" /></a><div align="center" id="{comment.displayed.U_POST_ID}" style="display:none; position:absolute;">
<table style="background:#ffffff" width="52%" height="230" border="0" align="center" cellpadding="6" cellspacing="0" class="tborder">
<tr>
  <th class="secondarytitle" align="center" valign="middle" height="25" style="padding-left:7px"><b><font face=""  font color="grey"  size="2"> </font></b><a href="javascript:ShowHideLayer('{comment.displayed.U_POST_ID}');"><img align="right" src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts11.png"></a></th>
</tr>
<tr>
<td class="thead"  align="right"><font face=""  font color="black"  size="2">أسم العضو:{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font>

</td>
</tr>
<tr>
  <td class="panelsurround" align="center">
  <div class="panel">
      <div style="width:500px" align="left">
      <fieldset class="fieldset">
        <legend><font face=""  font color="black"  size="2">{postrow.displayed.POSTER_NAME}´هل ترغب في التعليق على الرسالة عضوا الخاص؟</font> </legend>
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
        <tr>
            <td width="499">
              <div><label for="rb_reputation_pos_503475"><input type="radio" name="reputation" value="pos" id="rb_reputation_pos_503475" checked="checked" /><font face=""  font color="black"  size="2">تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
              <div><label for="rb_reputation_neg_503475"><input type="radio" name="reputation" value="neg" id="rb_reputation_neg_503475" /><font face=""  font color="black"  size="2">لا تعجبني مساهمة العضو</font> </label></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
              <font face=""  font color="black"  size="2">أكتب تعليق للعضو</font> <br/>
              <input type="text" class="bginput" size="40" maxlength="250" name="reason" id="reason_503475"/>
            </td>
        </tr>
        </table>
      </fieldset>
      </div>
  </div>
  <div align="center">     
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<!-- BEGIN switch_vote -->
<div class="vote-button">
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/17/27/2n6zts10.png" /></a>
  </div>
<!-- END switch_vote -->
<!-- END switch_vote_active -->
</div>
</tr>
</table>
</div>

             
<div class="postbody" align="center">
                                           
                                                 


<div class="postbody">
 <!-- google_ad_section_start -->
{postrow.displayed.MESSAGE}
<!-- google_ad_section_end -->

        <br /><br />

        <br />
     
     
</div>
    <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>   
          <br />


          <br />
       
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-masry.0wn0.com -->
     <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://a7la-masry.0wn0.com/">منتديات أحلى مصري</a>  // 
    <font color="#FF0000">الكاتب
: </font><span class="postbody"><span class="name">{comment.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-masry.0wn0.com/ -->
            </div>     
</div>
                          

                <!-- END switch_post_attachments --></fieldset>


                <!-- END switch_attachments -->

          </center>
        </div>
     
   


         
      <br /><br />
       

       
       

       
        <!-- sig -->
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
    <td class="thead" align="center">توقيع : {postrow.displayed.POSTER_NAME}</td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt1" title="التوقيع" align="center">
    <p align="center"><div align="center">
     
      <br/>

   {comment.displayed.SIGNATURE}
      <br/><br/>
     
      </div></p>
 
  </td>
</tr>
</table>
        <!-- / sig -->
        <!-- google_ad_section_end -->

              
      
      

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
       
       
    </td>
   
    <td class="alt1" align="left">
   
        <!-- controls -->
       
       
{comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
       
      <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i81.servimg.com/u/f81/17/86/26/69/quickr10.gif"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 
 <!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->

 

  <!-- END displayed -->
   
   <!-- END postrow -->
   


     
     

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
   <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
   
   <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
   <td class="alt1">{PAGINATION}</td>   

 
   
   
   <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

     <!-- END topicpagination -->

     
     


<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


   
<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
   
      <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
   
   
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->


<br />
 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- social bookmarking links -->
   
   <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
   <tr>
      <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://twitter.com/home?status=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://twitter.com/home?status=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://del.icio.us/post?url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://del.icio.us/post?url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
      <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
   
   <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
   </tr>
   </table>
<!-- / social bookmarking links -->

      
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />
 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://a7la-masry.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>

</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />


  <!-- بداية اطار علوي -->
 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- / نهاية اطار علوي -->
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <thead>
      <tr>
         <td class="tcat" colspan="2">
            
            الــرد الســـريـع
         </td>
      </tr>
   </thead>


   <tr>      <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
                    <td align="center"><img border="0" src="http://i79.servimg.com/u/f79/12/50/18/35/1-000010.png" alt=".. " /><b/></td>
 

   
   

   <tr>
      <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         
         
      </td>
   </tr>

   </table>
                 
 
 <!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>

<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<br />
 

   <br />
    <!-- بداية اطار علوي -->
 <div class="border_bg">
<div class="border_r"></div>
<div class="border_l"></div>
</div>
<div class="border_bg_c">
<div class="border_bg_r">
<div class="border_bg_l">
<!-- / نهاية اطار علوي -->


  <!-- currently active users -->
   <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">
         الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="alt1" colspan="2">
         <span class="smallfont">

                  </span>
      </td>
   </tr>
   </table>
<!-- end currently active users -->
 
 <!-- بداية اطار سفلي -->

</div>
</div>
</div>
<div class="border_f_bg">
<div class="border_f_r"></div>
<div class="border_f_l_1"></div>
<div class="border_f_l_2"></div>
</div>
<br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->

 <!-- next / previous links -->
   <br />
   <div class="smallfont" align="center">
      <strong>«</strong>
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
         |
         <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
      <strong>»</strong>
   </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->


<!-- **************************************************** --><!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
   <td width="100%" valign="top">
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
   <td class="thead">
      <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/50/18/35/collap12.gif" alt="" border="0" /></a>
      تعليمات المشاركة
   </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
        <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
   <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
      
      <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
      <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
      <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

      <hr />
      
      <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
      <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
      <hr />
      <div><a href="/f66-montada" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
   </div></td>
 
</tr>
        <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
   </td>
   <td class="smallfont" align="left">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
      
      <tr>
         <td>
         <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
   
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
         </td>
      </tr>
      </table>
   </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

                 

                 
                 
                 
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
<br />       
avatar
Dr Godaddy
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 982
معدل النشاط : 2926
السُمعة : 28

http://www.a7la-masry.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف Dr Godaddy في الأربعاء 27 نوفمبر 2013 - 21:59

الكثير من المشاهدات ولا رد ارجو تدخل المحترفين او الطائر احر او المشرفين
avatar
Dr Godaddy
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 982
معدل النشاط : 2926
السُمعة : 28

http://www.a7la-masry.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف coolkool في الأربعاء 27 نوفمبر 2013 - 22:08

هذا يعني اخي انه هناك مشكلة في الكود : اخبرني ماهذا القالب وفائدته عشان اصححه لك ^_6
avatar
coolkool
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3115
معدل النشاط : 7144
السُمعة : 29

http://x-gaming.lforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف Dr Godaddy في الأربعاء 27 نوفمبر 2013 - 22:48

هذا قالب viewcomments_body
avatar
Dr Godaddy
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 982
معدل النشاط : 2926
السُمعة : 28

http://www.a7la-masry.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف coolkool في الأربعاء 27 نوفمبر 2013 - 23:29

جرب هذا من برمجة الطائر الحر
قد يكون افضل من الذي تريده __
avatar
coolkool
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3115
معدل النشاط : 7144
السُمعة : 29

http://x-gaming.lforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف Dr Godaddy في الخميس 28 نوفمبر 2013 - 7:31

انا اريد مثل ها المنتدي http://www.elmasryy.com/t37318-topic#320587
avatar
Dr Godaddy
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 982
معدل النشاط : 2926
السُمعة : 28

http://www.a7la-masry.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف serendipity في الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:42

شوف ده كدا

وانا اركبهولك حالا

http://a-k-arbic-gamezer.forums-rpg.com/
avatar
serendipity
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 180
معدل النشاط : 3827
السُمعة : 0

http://www.balakona.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف Dr Godaddy في الخميس 28 نوفمبر 2013 - 13:06

@serendipity كتب:شوف ده كدا

وانا اركبهولك حالا

http://a-k-arbic-gamezer.forums-rpg.com/
نجم الدعم كتب:انا اريد مثل ها المنتدي http://www.elmasryy.com/t37318-topic#320587
avatar
Dr Godaddy
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 982
معدل النشاط : 2926
السُمعة : 28

http://www.a7la-masry.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف coolkool في الخميس 28 نوفمبر 2013 - 15:44

@coolkool كتب:
جرب هذا من برمجة الطائر الحر
قد يكون افضل من الذي تريده __
نجم الدعم كتب:انا اريد مثل ها المنتدي http://www.elmasryy.com/t37318-topic#320587
مالفرق ؟؟
avatar
coolkool
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3115
معدل النشاط : 7144
السُمعة : 29

http://x-gaming.lforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف Dr Godaddy في الخميس 28 نوفمبر 2013 - 17:33

فرق كبير جدا
avatar
Dr Godaddy
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 982
معدل النشاط : 2926
السُمعة : 28

http://www.a7la-masry.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: لماذا يقول لي لقد تم اغلاق الكود قبل فتحة

مُساهمة من طرف coolkool في الخميس 28 نوفمبر 2013 - 18:36

نجم الدعم كتب:فرق كبير جدا
عزيزي الفرق الذي رأيته انا فيهم هو اللون الأسود فقط :: وهذا كود css يجعله بالون الأسود


وانا اعتذر لاجيد برمجة ال css اجيـد ال اتش تي ام ال و الجافا سكربت و التومبلات
avatar
coolkool
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3115
معدل النشاط : 7144
السُمعة : 29

http://x-gaming.lforum.biz/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى