ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 17:17

ارجو التعديل علي هذا القالب لاضع اعلانات ادسنس
اسفل الموضوع فقط
لا اريدها اسفل الردود
ومن يقبل ان يعدل سوف ارسل له كود ادسنس الخاص بمنتداي ليضعه
وشكرا
الكود:
<script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
              _atc.cwait = 0;
              $('.addthis_button').mouseup(function(){
                  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                  }
              });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  </td>
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" class="t-title">
                              <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                          </td>
                          <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN displayed -->
<tr class="post">
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<div class="hima">معلومات العضو </div>
<div class="masry" align="center"></div>
<div class="ahlamontada">

<span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
</span>
<div class="ahlamontada"></div></div>
<span class="postdetails poster-profile">
<div class="hima-elmasry">
<br />
<div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

</div></div></div>
<br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
<br>
<div class="hima">معلومات إضافية </div>
<div class="masry" align="center"></div>

<!-- BEGIN profile_field -->


<div
class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>
<!-- END profile_field -->

</div>
</span>
<center>
<div class="hima">معلومات الاتصال </div></div></div></div>
<div class="masry" align="center"></div></div></div>
<div class="ahlamontada">


{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
{postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <br>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}


</div></div


</div></div>

<div class="sidebar">
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
</td>
<td>
<center>
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=هنا رابط منتداك/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر ع الفيسبوك</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
<div style="height: 4px;"></div>
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
</td>
<td>
<center>
<a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
</td>
<td>
<center>
<a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">أرسال لصديق</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
</div>
<center>
<img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
</center>
</center>
</td>

<div id="profil_foot">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                          <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                              {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>

    </div>
                   
                          <td colspan="2" class="hr">
                                                          <if condition="$show['member']">
                <div class="a7la7ekayaa">
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
                <td>
                <a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com//topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
                الموضوع </a></td>
                </tr>
                </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
                <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
                </tr>
                </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
         
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
                <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
                </tr>
                </table>
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
                <td><a href="post?f=/topic-t{TOPIC_ID}=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
                </tr>
                </table>
         
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
                <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </if>
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">
                       

                              <div class="postbody" align="center">

        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <head><style type="text/css">.style1 {text-align: center;}</style></head><div class="style1">
        <!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
        <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/11111118.gif" alt="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" title="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" border="0" hspace="0"></a>
        <!-- END switch_vote --><!-- BEGIN switch_bar --><!-- BEGIN switch_vote_plus --><!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus --><!-- END switch_vote_minus --><!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar --><!-- END switch_no_bar --><!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
        <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/22222214.gif" alt="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" title="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" border="0" hspace="0"></a>
        <!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
        <br/><br/>
                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}<br />
<p align="right"><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php">اضف هذا الموضوع بملفك في الفيسبوك</a></font><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></center>


                            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي  -->
   
        <img alt=" " src=""

        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر<http://www.sayedseed.com/font> : <a href="">اسودمصرالسيدسعيد</a>  //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    : </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span
                          <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - ->
    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
                                                <img
    src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
    />
   
                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink"
    href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->
   
                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                             
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>
   
                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
                                             
    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->
   
                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
                                             
    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
   
                                         
    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

<div class="pubda3m"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>                                <div class="clear"></div>
<div class="signature_div">
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</div>
                              </div>
                              <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>

                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
       </td>   
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="middle">
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <br />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <div class="user_name" style="text-align: center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">الردود السريعة :</font> <button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('اهلا و سهلا بك اخي ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلا و سهلا بك </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('شكرا لمروركم الطيب لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شكر لمرور على موضوعي </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('سلمت اناملك اخي الكريم شكرا لك لموضوعك المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت اناملك  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله سلمت اياديك على موضوك المميز و جعلها في ميزان حسناتك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  موضوع مميز </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('جزاك الله كل خير اخي الكريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  جزاك الله  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('الله يعطيك العافية على الموضوع المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيك العافية </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('بارك الله فيك اخي الافضل و سلمت اناملك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> بارك الله </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله أبداع بلا حدود و بانتظار أبداعاتك القادمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر أبداعاتك </button></strong></div>

              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->
                 

<br>
<!-- next / previous links / sam -->
<div class="smallfont" align="center">
<strong>«</strong>
<a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> أستعرض الموضوع السابق </a>
|
<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> أستعراض الموضوع التالي </a>
<strong>»</strong>
</div>
<!-- next / previous links / sam -->
<br>


            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->

            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}
           

                    <!-- END switch_user_logged_in -->
         
                        </td>
                    </tr>

              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>

                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->

                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
clown


عدل سابقا من قبل sayedseed في الخميس 28 فبراير 2013 - 1:02 عدل 1 مرات

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف حـــوده في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 17:32

الطريقه المتوفره الان يا غالي اسفل الموضوع والردود
avatar
حـــوده
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 3197
معدل النشاط : 6931
السُمعة : 103

http://www.layalyeg.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 17:34

اوك واعلي الموضوع هل ستظهر داخل الردود ايضا

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 17:52

هل من حل او تعديل يا اخواني

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 17:53

مرحبا اخى

هناك طريقه واحده لعمل الاعلانات فى المواضيع فقط وليس فى الردود ولكن هى تستلزم ان تفعل المدونات
silent
avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15648
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 23:30

@زيزو اليكس كتب:مرحبا اخى

هناك طريقه واحده لعمل الاعلانات فى المواضيع فقط وليس فى الردود ولكن هى تستلزم ان تفعل المدونات
silent
الا يوجد حل اخر بعيداعن تفعيل المدونات
اخي

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 23:36

لا للأسف لا توجد طريقه اخرى

وللعلم هى من اكتشاف الاخ الطائر الحر وان اردتها يمكنك مراسلته I love you
avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15648
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 23:39

حضرتك كان لك كود عن اعلانات ادسنس
انا رايته ممكن ينفع واين يضع الاعلانات اخي
اخي الطائر الحر هو يعدل لي علي قالب اخر
ولا اريد ان اشغله اكثر

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الأربعاء 27 فبراير 2013 - 23:55

@sayedseed كتب:حضرتك كان لك كود عن اعلانات ادسنس
انا رايته ممكن ينفع واين يضع الاعلانات اخي
اخي الطائر الحر هو يعدل لي علي قالب اخر
ولا اريد ان اشغله اكثر

اه الكود اللى انا حاطه هيخلى الاعلان فوق صندوق الرد فقط ولو عايزه كده طبقه مثل الشرح Like a Star @ heaven
avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15648
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الخميس 28 فبراير 2013 - 0:02

@زيزو اليكس كتب:
@sayedseed كتب:حضرتك كان لك كود عن اعلانات ادسنس
انا رايته ممكن ينفع واين يضع الاعلانات اخي
اخي الطائر الحر هو يعدل لي علي قالب اخر
ولا اريد ان اشغله اكثر

اه الكود اللى انا حاطه هيخلى الاعلان فوق صندوق الرد فقط ولو عايزه كده طبقه مثل الشرح Like a Star @ heaven
اخي اريد منك ان تعدله وتضع الاعلانات
لاني حاولت ولم اجد في القالب

الكود:
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
فارجو منك تعديله ووضعه وكود اعلانات ادسنس سوف اضعه لك الان
اذا اردت اخي
الموضوع الاصلي
[Template] مكان جديد لوضع اعلانات جوجل او غيرها فوق صندوق الرد السريع من اكتشافى <@ زيزو اليكس @ >

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الخميس 28 فبراير 2013 - 0:11

اوك هات كود القالب viewtopic_body

وكود الاعلانات

cat cat cat bounce
avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15648
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الخميس 28 فبراير 2013 - 0:16

تفضل اخي
قالب viewtopic_body
الكود:
<script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
              _atc.cwait = 0;
              $('.addthis_button').mouseup(function(){
                  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                  }
              });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  </td>
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" class="t-title">
                              <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                          </td>
                          <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN displayed -->
<tr class="post">
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<div class="hima">معلومات العضو </div>
<div class="masry" align="center"></div>
<div class="ahlamontada">

<span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
</span>
<div class="ahlamontada"></div></div>
<span class="postdetails poster-profile">
<div class="hima-elmasry">
<br />
<div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

</div></div></div>
<br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
<br>
<div class="hima">معلومات إضافية </div>
<div class="masry" align="center"></div>

<!-- BEGIN profile_field -->


<div
class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>
<!-- END profile_field -->

</div>
</span>
<center>
<div class="hima">معلومات الاتصال </div></div></div></div>
<div class="masry" align="center"></div></div></div>
<div class="ahlamontada">


{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
{postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <br>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}


</div></div


</div></div>

<div class="sidebar">
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
</td>
<td>
<center>
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=هنا رابط منتداك/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر ع الفيسبوك</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
<div style="height: 4px;"></div>
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
</td>
<td>
<center>
<a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
</td>
<td>
<center>
<a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">أرسال لصديق</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
</div>
<center>
<img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
</center>
</center>
</td>

<div id="profil_foot">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                          <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                              {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>

    </div>
                   
                          <td colspan="2" class="hr">
                                                          <if condition="$show['member']">
                <div class="a7la7ekayaa">
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
                <td>
                <a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com//topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
                الموضوع </a></td>
                </tr>
                </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
                <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
                </tr>
                </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
         
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
                <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
                </tr>
                </table>
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
                <td><a href="post?f=/topic-t{TOPIC_ID}=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
                </tr>
                </table>
         
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
                <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </if>
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">
                       

                              <div class="postbody" align="center">

        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <head><style type="text/css">.style1 {text-align: center;}</style></head><div class="style1">
        <!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
        <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/11111118.gif" alt="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" title="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" border="0" hspace="0"></a>
        <!-- END switch_vote --><!-- BEGIN switch_bar --><!-- BEGIN switch_vote_plus --><!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus --><!-- END switch_vote_minus --><!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar --><!-- END switch_no_bar --><!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
        <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/22222214.gif" alt="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" title="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" border="0" hspace="0"></a>
        <!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
        <br/><br/>
                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}<br />
<p align="right"><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php">اضف هذا الموضوع بملفك في الفيسبوك</a></font><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></center>


                            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي  -->
   
        <img alt=" " src=""

        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر<http://www.sayedseed.com/font> : <a href="">اسودمصرالسيدسعيد</a>  //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    : </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span
                          <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - ->
    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
                                                <img
    src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
    />
   
                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink"
    href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->
   
                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                             
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>
   
                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
                                             
    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->
   
                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
                                             
    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
   
                                         
    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

<div class="pubda3m"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>                                <div class="clear"></div>
<div class="signature_div">
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</div>
                              </div>
                              <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>

                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
       </td>   
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="middle">
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <br />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <div class="user_name" style="text-align: center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">الردود السريعة :</font> <button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('اهلا و سهلا بك اخي ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلا و سهلا بك </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('شكرا لمروركم الطيب لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شكر لمرور على موضوعي </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('سلمت اناملك اخي الكريم شكرا لك لموضوعك المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت اناملك  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله سلمت اياديك على موضوك المميز و جعلها في ميزان حسناتك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  موضوع مميز </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('جزاك الله كل خير اخي الكريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  جزاك الله  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('الله يعطيك العافية على الموضوع المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيك العافية </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('بارك الله فيك اخي الافضل و سلمت اناملك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> بارك الله </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله أبداع بلا حدود و بانتظار أبداعاتك القادمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر أبداعاتك </button></strong></div>

              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->
                 

<br>
<!-- next / previous links / sam -->
<div class="smallfont" align="center">
<strong>«</strong>
<a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> أستعرض الموضوع السابق </a>
|
<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> أستعراض الموضوع التالي </a>
<strong>»</strong>
</div>
<!-- next / previous links / sam -->
<br>


            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->

            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}
           

                    <!-- END switch_user_logged_in -->
         
                        </td>
                    </tr>

              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>

                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->

                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
كود الاعلانات

مع الشكر اخي


عدل سابقا من قبل sayedseed في الخميس 28 فبراير 2013 - 1:01 عدل 1 مرات

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الخميس 28 فبراير 2013 - 0:38

اخي زيزو انتظر التعديل

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف زيزو اليكس في الخميس 28 فبراير 2013 - 0:52

تفضل الكود


وعذرا على التأخير

الكود:

<script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
            $(function(){
              _atc.cwait = 0;
              $('.addthis_button').mouseup(function(){
                  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                  }
              });
            });
            //]]>
            </script>

            <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
                    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
                    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
                    </span>
                    <!-- END switch_twitter_btn -->
                    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
                    <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
                    </span>
                    <!-- END switch_fb_likebtn -->
                  </td>
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                        |
                        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                          var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                          var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                          insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                        <!-- END switch_plus_menu -->
                    </span>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
              <tr align="right">
                  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" class="t-title">
                              <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                          </td>
                          <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <tr>
                  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
              </tr>
              <!-- END topicpagination -->
              {POLL_DISPLAY}
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- BEGIN postrow -->
              <!-- BEGIN displayed -->
<tr class="post">
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<div class="hima">معلومات العضو </div>
<div class="masry" align="center"></div>
<div class="ahlamontada">

<span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
</span>
<div class="ahlamontada"></div></div>
<span class="postdetails poster-profile">
<div class="hima-elmasry">
<br />
<div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

</div></div></div>
<br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
{postrow.displayed.POSTER_RANK}
<br>
<div class="hima">معلومات إضافية </div>
<div class="masry" align="center"></div>

<!-- BEGIN profile_field -->


<div
class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>
<!-- END profile_field -->

</div>
</span>
<center>
<div class="hima">معلومات الاتصال </div></div></div></div>
<div class="masry" align="center"></div></div></div>
<div class="ahlamontada">


{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
{postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> <br>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}


</div></div


</div></div>

<div class="sidebar">
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
</td>
<td>
<center>
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=هنا رابط منتداك/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر ع الفيسبوك</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
<div style="height: 4px;"></div>
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
</td>
<td>
<center>
<a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
<table class="sidebaritem">
<tbody>
<tr>
<td width="20px">
<img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
</td>
<td>
<center>
<a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">أرسال لصديق</a>
</center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="height: 4px;"></div>
</div>
<center>
<img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
</center>
</center>
</td>

<div id="profil_foot">
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                          <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                              {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>

    </div>
                   
                          <td colspan="2" class="hr">
                                                          <if condition="$show['member']">
                <div class="a7la7ekayaa">
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg"></td>
                <td>
                <a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.sayedseed.com//topic-t{TOPIC_ID}.htm">انشر
                الموضوع </a></td>
                </tr>
                </table><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/heart10.png"></td>
                <td><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">اضافة تقييم</a></td>
                </tr>
                </table><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
         
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/add10.png"></td>
                <td><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" rel="nofollow">الرد على الموضوع</a></td>
                </tr>
                </table>
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/flag_r10.png"></td>
                <td><a href="post?f=/topic-t{TOPIC_ID}=newtopic">الابلاغ عن الموضوع</a></td>
                </tr>
                </table>
         
                <div style="height:4px;"></div>
                <table class="a7la7ekaya">
                <tr>
                <td width="20px"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/user10.png"></td>
                <td><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm?watch=topic">مراقبة هذا الموضوع </a></td>
                </tr>
                </table>
                </div>
                </if>
                              <hr />
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td colspan="2">
                       

                              <div class="postbody" align="center">

        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <head><style type="text/css">.style1 {text-align: center;}</style></head><div class="style1">
        <!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
        <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/11111118.gif" alt="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" title="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" border="0" hspace="0"></a>
        <!-- END switch_vote --><!-- BEGIN switch_bar --><!-- BEGIN switch_vote_plus --><!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus --><!-- END switch_vote_minus --><!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar --><!-- END switch_no_bar --><!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
        <img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/22222214.gif" alt="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" title="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" border="0" hspace="0"></a>
        <!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
        <br/><br/>
                                <div>{postrow.displayed.MESSAGE}<br />
<p align="right"><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php">اضف هذا الموضوع بملفك في الفيسبوك</a></font><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></center>


                            <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي  -->
   
        <img alt=" " src=""

        <div align="center">
        <font color="#FF0000"> الموضوع
        الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
          </a>  //
          <font color="#FF0000"> المصدر<http://www.sayedseed.com/font> : <a href="">اسودمصرالسيدسعيد</a>  //
        </if> <font color="#FF0000">الكاتب
    : </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span
                          <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - ->
    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
                                                <img
    src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
    />
   
                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink"
    href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->
   
                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                             
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>
   
                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
                                             
    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->
   
                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
                                             
    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
   
                                         
    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
   
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->

<div class="pubda3m"><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>                                <div class="clear"></div>
<div class="signature_div">
{postrow.displayed.SIGNATURE}
</div>
                              </div>
                              <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>

                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
      </td>   
<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                  </td>
                  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="middle">
                              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <!-- BEGIN first_post_br -->
            </table>
            <br />
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                  <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
              </tr>
              <!-- END first_post_br -->
              <!-- END displayed -->
              <!-- BEGIN hidden -->
              <tr>
                  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
              </tr>
              <!-- END hidden -->
              <!-- END postrow -->
              <!-- BEGIN no_post -->
              <tr align="center">
                  <td class="row1" colspan="3" height="28">
                    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                  </td>
              </tr>
              <!-- END no_post -->
              <tr align="right">
                  <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                          <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
              <tr>
                  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                  <!-- BEGIN topicpagination -->
                  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                  <!-- END topicpagination -->
              </tr>
              <div class="user_name" style="text-align: center;"><strong><font color="#ff0000" size="3">الردود السريعة :</font> <button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('اهلا و سهلا بك اخي ','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> أهلا و سهلا بك </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('شكرا لمروركم الطيب لموضوعي','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> شكر لمرور على موضوعي </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('سلمت اناملك اخي الكريم شكرا لك لموضوعك المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> سلمت اناملك  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله سلمت اياديك على موضوك المميز و جعلها في ميزان حسناتك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  موضوع مميز </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('جزاك الله كل خير اخي الكريم','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  جزاك الله  </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('الله يعطيك العافية على الموضوع المميز','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false">  يعطيك العافية </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('بارك الله فيك اخي الافضل و سلمت اناملك','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> بارك الله </button><button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('ما شاء الله أبداع بلا حدود و بانتظار أبداعاتك القادمة','');selectWysiwyg(this,'kalimat');return false"> ننتظر أبداعاتك </button></strong></div>

              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN watchtopic -->
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
              </tr>
              <!-- END watchtopic -->
              <!-- END switch_user_logged_in -->
            </table>

            <!-- BEGIN promot_trafic -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tr>
                  <td class="catBottom" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                          <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                          <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td class="row2 postbody" valign="top">
                    <!-- BEGIN link -->
                    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
                    <!-- END link -->
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END promot_trafic -->
                 

<br>
<!-- next / previous links / sam -->
<div class="smallfont" align="center">
<strong>«</strong>
<a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> أستعرض الموضوع السابق </a>
|
<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> أستعراض الموضوع التالي </a>
<strong>»</strong>
</div>
<!-- next / previous links / sam -->
<br>


            <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
            <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="row1 clearfix">
                        <table>
                          <tr>
                              <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                              <td class="logo">
                                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                              </td>
                              <!-- END switch_forum_rule_image -->
                              <td class="rules postbody">
                                {RULE_MSG}
                              </td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
            <!-- END switch_forum_rules -->

            <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">

          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9030173615293192";
/* اسودمصرالسيدسعيد */
google_ad_slot = "7513026868";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
                <a name="quickreply"></a>
                    {QUICK_REPLY_FORM}
           

                    <!-- END switch_user_logged_in -->
         
                        </td>
                    </tr>

              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                  </tr>
                  <!-- END show_permissions -->
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <!-- BEGIN show_permissions -->
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                              <!-- END show_permissions -->
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                  <tr>
                    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                          <tr>
                              <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                              <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          </tr>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
                    </table>
                  </td>
              </tr>
            </table>

            <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                    <span class="nav">
                        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authpost -->
                        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                        <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                  </td>

                  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                  <!-- END viewtopic_bottom -->

                  <!-- BEGIN moderation_panel -->
                  <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                  </td>
                  <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                  </td>
                  <!-- END moderation_panel -->
              </tr>
            </table>
            </form>

            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
              <tr>
                  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                  </td>
              </tr>
            </table>
            <!-- END viewtopic_bottom -->

            <!-- BEGIN switch_image_resize -->
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_image_resize -->
            <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

cat cat silent

avatar
زيزو اليكس
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 12788
معدل النشاط : 15648
السُمعة : 427

http://zezoalex-14.hooxs.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: ارجو التعديل علي هذا القالب لوضع اعلانات ادسنس

مُساهمة من طرف الفارس المصري 1 في الخميس 28 فبراير 2013 - 1:00

شكرا لك اخي
وجزاك الله كل خير
sunny

الفارس المصري 1
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1717
معدل النشاط : 4469
السُمعة : 50

http://www.asoudmasr.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى