ارجوا التعديل على قالب الهيدر

+2
Ghostface
محمد مالي7
6 مشترك

اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمد مالي7 الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 14:18

في منتداي ضهرت صورة وهي

الماشور على باالاسهمارجوا التعديل على قالب الهيدر Daba_d10واريد تبديلها بهذي الصورة

ارجوا التعديل على قالب الهيدر 599980_299474910150892_577271265_nعلما بان قالب الهيدر كامل هوا

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/url]">
<html xmlns="[url=http://www.w3.org/1999/xhtml]http://www.w3.org/1999/xhtml[/url]" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- no cache headers -->
  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
  <!-- end no cache headers -->
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.2" /><meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.2 CSS
* Style: 'Ewandoo 2011'; Style ID: 6
*/
.tborder
{
  background: #D1D1E1;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
select
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
</style>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[url=http://ar.ewandoo.com/clientscript/vbulletin_important.css?v=382]http://ar.ewandoo.com/clientscript/vbulletin_important.css?v=382[/url]" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" title="pink" href="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/style.css]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/style.css[/url]" />

<!-- START Colors Style -->
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="violet" href="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/violet.css]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/violet.css[/url]" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="green" href="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/green.css]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/green.css[/url]" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="pink" href="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/pink.css]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/pink.css[/url]" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="orange" href="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/brown.css]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/brown.css[/url]" />
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="dblue" href="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/red.css]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/red.css[/url]" />

<!-- / START Colors Style -->

 

 

<!-- / CSS Stylesheet -->

  <script type="text/javascript" src="[url=http://ar.ewandoo.com/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=382"/script]http://ar.ewandoo.com/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=382"></script[/url]>
  <script type="text/javascript" src="[url=http://ar.ewandoo.com/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=382"/script]http://ar.ewandoo.com/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=382"></script[/url]>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = &amp;quot;&amp;quot;;
var SECURITYTOKEN = &amp;quot;guest&amp;quot;;
var IMGDIR_MISC = &amp;quot;images/ewandoo2011/misc&amp;quot;;
var vb_disable_ajax = parseInt(&amp;quot;0&amp;quot;, 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_global.js?v=382"></script>
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_menu.js?v=382"></script>  <script type='text/javascript' src="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/styleswitch.js%22%3E%3C/script%3E%3Cstyle]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/styleswitch.js"></script><style[/url]>
.alert_icons {
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    list-style: none;
    width: 240px;
    overflow: hidden;
    display: block;
    margin: auto;
    padding-top: 3px;
}
.alert_icons li {
    float: right;
    list-style: none;
    padding-right: 15px;
}
.notifications {
  position: relative;
  background-color: #F33;
  -moz-border-radius: 7px;
  border-radius: 7px;
  color: white;
  width: 14px;
  height: 14px;
  font-size: 10px;
  text-align: center;
  line-height: 14px;
  bottom: 25px;
  right: 17px;
  padding-right: 1px;
  padding-left: 1px;
}
</style><!-- LIKE_SHARE_BY_ALI 2.0 -->
<script type="text/javascript">
var ls_always_show_buttons = 1;
var ls_send_request = 1;
</script>
<script type="text/javascript" src="[url=http://ar.ewandoo.com/clientscript/jquery-1.2.6.min.js%22%3E%3C/script]http://ar.ewandoo.com/clientscript/jquery-1.2.6.min.js"></script[/url]>
<script type="text/javascript" src="[url=http://ar.ewandoo.com/clientscript/like_share_by_ali.js%22%3E%3C/script]http://ar.ewandoo.com/clientscript/like_share_by_ali.js"></script[/url]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="clientscript/like_share_by_ali.css" />
<!-- /  LIKE_SHARE_BY_ALI 2.0 -->


</head>
<body>
<!-- logo -->
<a name="top"></a>
 
<!-- color - EbN.FaLasteN - Alrakami.com -->
<div class="floatr">   
            <a href="javascript:chooseStyle('dblue', 60)">
              <span class="dblun" id="dblue_sp"><img src="[url=http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/456510.png]http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/456510.png[/url]" width="12" height="12" border="0" alt="أحمر" /></span></a>
            <a href="javascript:chooseStyle('green', 60)">
              <span class="grn" id="green_sp"><img src="[url=http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/515.png]http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/515.png[/url]" width="12" height="12" border="0" alt="أخضر" /></span></a>
            <a href="javascript:chooseStyle('pink', 60)">
              <span class="pnk" id="pink_sp"><img src="[url=http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/5510.png]http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/5510.png[/url]" width="12" height="12" border="0" alt="زهري" /></span></a>
            <a href="javascript:chooseStyle('violet', 60)">

              <span class="mov" id="violet_sp"><img src="[url=http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/810.png]http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/810.png[/url]" width="12" height="12" border="0" alt="بنفسجي" /></span></a>                                   
            <a href="javascript:chooseStyle('orange', 60)">
              <span class="org" id="orange_sp"><img src="[url=http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/5611.png]http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/5611.png[/url]" width="12" height="12" border="0" alt="بني" /></span></a>       
            <a href="javascript:chooseStyle('blue', 60)">
              <span class="blu" id="blue_sp"><img src="[url=http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/211.png]http://i49.servimg.com/u/f49/16/69/56/17/211.png[/url]" width="12" height="12" border="0" alt="أزرق" /></span></a>           
</div>
<!-- End color - EbN.FaLasteN - Alrakami.com -->

<!-- Search Part - Alrakami.com -->
<div class="search_body2">
    <form id="searchbox_008514742519005312674:stktp-0amaq" action="search.php" method="get">
    <input type="hidden" name="cx" value="008514742519005312674:stktp-0amaq" />

    <input type="hidden" name="cof" value="FORID:9" />
   
    <input name="showposts" value="0" type="hidden" />
          <input name="s" value="" type="hidden" /><input class="in_images" src="[url=http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/misc/blue/spacer.gif]http://ar.ewandoo.com/images/ewandoo2011/misc/blue/spacer.gif[/url]" type="image" />
  <input name="q" type="text" class="in_text" value="" size="20" /><input name="do" value="process" type="hidden" />
           
  </form>

</div>
<!-- End Search - Alrakami.com -->

<!-- Top - Alrakami.com -->
<div class="top_b">

<!-- Menu Content - Alrakami.com -->
<div class="linkes">
        <ul id="main-menu">
          <li><a href="[url=http://www.pigeonmaroc.com"رئيسية]http://www.pigeonmaroc.com">رئيسية[/url] المنتدى</a></li>
          <li><a href="[url=http://www.pigeonmaroc.com/register%22%3Eالتسجيل%3C/a%3E%3C/li]http://www.pigeonmaroc.com/register">التسجيل</a></li[/url]>
          <li><a href="/c5-category">سوق الحمام و طيور</a></li>
          <li><a href="[url=http://www.facebook.com/zajil.yoo7%22%3Eصفحتنا]http://www.facebook.com/zajil.yoo7">صفحتنا[/url] على الفيس بوك</a></li>
        </ul>

</div>
<!-- End Menu Content - Alrakami.com -->

</div>
<!-- End Top - Alrakami.com -->

<!-- Header - Alrakami.com -->
<div class="header_body">
  <div class="header_left">
  <div class="header_logo">
 
  <!-- logo - Alrakami.com -->
  <a class="logo1" href="index.php" src="[url=http://2img.net/i/bl/logo.png%22%3E%3C/a]http://2img.net/i/bl/logo.png"></a[/url]>
  <!-- End Logo - Alrakami.com -->


    <!-- body login - Alrakami.com -->
<div class="body_login">
 
 
<!-- breadcrumb, login, pm info -->

<div class="login_image_user">

<!-- avatar , EbN.FaLaSteN -->

   

<!-- /avatar , EbN.FaLaSteN -->

  <b>
      <strong>أهلا وسهلا بكـ <a href="member.php?u=21815"><font color="#006600">المهندس محمد عبد</font></a>.</strong><br />

      آخر زيارة لك كانت: اليوم الساعة <span class="time">02:35 PM</span>

     
        <div><a href="private.php">الرسائل الخاصة</a>: غير مقروء 0, من مجموع 0 رسالة.</div>
             
     
     
<div><a href="search.php?do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser=المهندس محمد عبد">مواضيعي</a><span lang="ar-sa">|</span><a href="search.php?do=process&showposts=0&exactname=1&searchuser=المهندس محمد عبد"> مشاركاتي</a><span lang="ar-sa">|</span><a href="search.php?do=process&replyless=1&replylimit=0&ex clude=30">مواضيع لم يرد عليها</a></div>

  </b>
</div>

<!-- breadcrumb, login, pm info -->

<!-- login2 , EbN.FaLaSteN -->

<!-- /login2 , EbN.FaLaSteN -->

</div>
  <!-- End body login - Alrakami.com -->

  </div>
  </div>

</div>
<!-- End Header - Alrakami.com -->

<!-- body forums - Alrakami.com -->
<div class="body_forums">
  <div class="left_body">
    <div class="left_top">
      <div class="right_body">
        <div class="right_top">
        <!-- navbar - Alrakami.com -->
          <div class="navbar_b">

            <div class="navbar_l">
              <div class="navbar_r">

<!-- nav buttons bar -->
<table cellspacing="0" border="0" style="border:0px">
    <tr align="center">
       
            <td class="nav_hov"><a href="usercp.php">لوحة التحكم</a></td>
       
       
       


        <td class="nav_hov"><a rel="help" href="faq" accesskey="5">التعليمـــات</a></td>
       
            <td class="nav_hov"><a id="community" href="groups" rel="nofollow" accesskey="6">المجموعات</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>

       
        <td class="nav_hov"><a href="calendar">التقويم</a></td>
       
           
               
                <td class="nav_hov"><a href="search?search_id=newposts"2">المشاركات الجديدة</a></td>
               
                <td class="nav_hov"><a id="profile?mode=editprofile" href="search" accesskey="4" rel="nofollow">
البيانات الشخصية</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search"); </script></td>
           
           
                <td class="nav_hov"><a id="usercptools" href="search?search_id=unanswered" accesskey="3">المواضيع التي لم يتم الرد عليها</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script></td>
           
       
       
       
            <td class="nav_hov"><a href="login"('هل أنت متأكد برغبتك في الخروج من المنتدى؟')">تسجيل الخروج</a></td>

       
        </tr>
    </table>
<!-- / nav buttons bar -->

              </div>
            </div>
          </div>
        <!-- End navbar - Alrakami.com -->
       
        <!-- guest welcome message - Alrakami.com -->
       
       
        <!-- body forums2 - Alrakami.com -->         
          <div class="body_forums2">

<!-- /logo -->

<!-- content table -->
<div align="center">
        <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
                <div style="padding:0px 0px 0px 0px">

 

 

                                                 
  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="[url=http://connect.facebook.net/%7Bswitch_fb_login.FB_LOCAL%7D/all.js]http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js[/url]" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->
 
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->       
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP} 
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS} 
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="[url=http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png]http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png[/url]" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="[url=http://%7bhitskin_preview.u_return_theme%7d%22%3e%7bhitskin_preview.l_return_theme%7d%3c/a%3E%3C/span]http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span[/url]>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->
 
 

         
  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}

  <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
        <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
              <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                    <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                    <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                    <br />
                    <!-- END switch_logo_center -->
                    <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                    <br />
                    <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
              </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
              <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
              </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->
 
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->


            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                              <td valign="top" width="100%">
                                  <div id="center">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                        <!-- BEGIN saut -->
                                        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                        <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                              </td></tr><tr>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
avatar
محمد مالي7
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 975
معدل النشاط : 5455
السُمعة : -12

http://www.markosweb.com/www/ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمد مالي7 الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:10

ارجوكم بسرعة قفلت المنتدى علشان المشكلة دي
avatar
محمد مالي7
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 975
معدل النشاط : 5455
السُمعة : -12

http://www.markosweb.com/www/ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف Ghostface الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:11

علاء ملكاوي كتب:في منتداي ضهرت صورة وهي

الماشور على باالاسهمارجوا التعديل على قالب الهيدر Daba_d10واريد تبديلها بهذي الصورة

ارجوا التعديل على قالب الهيدر 599980_299474910150892_577271265_nعلما بان قالب الهيدر كامل هوا

الكود:  {SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
 
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


/**
* vBulletin 3.8.2 CSS
* Style: 'Ewandoo 2011'; Style ID: 6
*/
.tborder
{
  background: #D1D1E1;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
select
{
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}

 
 

  
 

</div>
 

 

 
 
  <a class="logo1" href="index.php" src="[url=http://2img.net/i/bl/logo.png%22%3E%3C/a]http://2img.net/i/bl/logo.png">
 


   


 
       [b]
      [b]أهلا وسهلا بكـ [url=http://help.ahlamontada.com/member.php?u=21815][color=#006600]المهندس محمد عبد[/color][/url].[/b]


      آخر زيارة لك كانت: اليوم الساعة 02:35 PM

     
       
[url=http://help.ahlamontada.com/private.php]الرسائل الخاصة[/url]: غير مقروء 0, من مجموع 0 رسالة.             
     
     

[url=http://help.ahlamontada.com/search.php?do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser=المهندس محمد عبد]مواضيعي[/url]|[url=http://help.ahlamontada.com/search.php?do=process&showposts=0&exactname=1&searchuser=المهندس محمد عبد] مشاركاتي[/url]|[url=http://help.ahlamontada.com/search.php?do=process&replyless=1&replylimit=0&ex clude=30]مواضيع لم يرد عليها[/url]
  [/b] 

   <div class="body_forums">
  <div class="left_body">
    <div class="left_top">
      <div class="right_body">
        <div class="right_top">
       
          <div class="navbar_b">

            <div class="navbar_l">
              <div class="navbar_r">


<table cellspacing="0" border="0" style="border:0px">
    <tr align="center">
       
            [td class="nav_hov"][url=http://help.ahlamontada.com/usercp.php]لوحة التحكم[/url][/td]
       
       
       


        [td class="nav_hov"][url=http://help.ahlamontada.com/faq]التعليمـــات[/url][/td]
       
            <td class="nav_hov">[url=http://help.ahlamontada.com/groups]المجموعات[/url]  vbmenu_register("community");

       
        [url=http://help.ahlamontada.com/calendar]التقويم[/url]
       
           
               
                [url=http://help.ahlamontada.com/search?search_id=newposts]تسجيل الخروج[/url]

       
       
   


                                           
       
       
       
       
                 
         


[center]
       
[right]
               


 

 

                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  //      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
 
 

  //  $(document).ready(function(){
     
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
     
     
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
     
     
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
     
  });

 
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
 

 
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
         
  //]]>
 
  {GREETING_POPUP} 
 
 
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
 
 
  {HOSTING_JS} 
 
 
  //    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
 
 


 
 

      [b][img][url=http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png]http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png[/url][/img] Hit[i]skin[/i].com[/b]


     

       
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
           

            {hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}[url=http://help.ahlamontada.com/[url=http://%7bhitskin_preview.u_return_theme%7d%22%3e%7bhitskin_preview.l_return_theme%7d%3c/a%3E%3C/span]http://%7Bhitskin_preview.U_RETURN_THEME%7D]{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}[/url]
       

         
 
 

         
 
 

     


[table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}"]        [tr height="25"]            [td class="catLeft"]
              {SITENAME}
            [/td]        [/tr]        [tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}"]            [td class="row1" valign="top"]
             

                 
                   
                   
                   
                 
                            {LOGIN_POPUP_MSG}
            [/td]        [/tr]      [/table]
   

 
  {JAVASCRIPT}

 [table class="bodylinewidth" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" align="center"]      [tr]        [td class="bodyline"]
           

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">              <tr>                                    <td>[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D][img]%7BLOGO%7D[/img][/url]</td>                                    <td valign="middle" width="100%" align="center">
                   
                    [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D][img]%7BLOGO%7D[/img][/url]
                   

                   
                   
{MAIN_SITENAME}                   

                    {SITE_DESCRIPTION}
 
                  </td>                                    <td>[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D][img]%7BLOGO%7D[/img][/url]</td>                                </tr>            </table>

           <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="{MENU_POSITION}">              <tr>                  <td {menu_nowrap}="" align="{MENU_POSITION}">{GENERATED_NAV_BAR}</td>              </tr>            </table>

           

           
           

             <table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">                  <tr>                    <td {class_table_type}="" class="row1" align="left">
                       

                         
[list]
                             
                             
[*]{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}
                             
                         
[/list]
                                            </td>                  </tr>              </table>
                       
 
           
           

             <table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">                  <tr>                    <td {class_table_type}="" class="row1" align="left">
                       

                         

                             

                               
                               
{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}                               
                                                                                                    </td>                  </tr>              </table>
                       


           

             

                 


<table class="three-col" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">                                            <tr>                              <td valign="top" width="100%">
                                 

                                   
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                       
                                       
                                       
                                   
                                                                </td></tr><tr>                          <td valign="top" width="100%">

                          </td>                        </tr>                                      </table>
                                  [/td]      [/tr]  [/table]هي دي صوره لسم موقعك اخي ماذا افعل لها بضبط ارجوا التعديل على قالب الهيدر 731629 [/right][/center]
Ghostface
Ghostface
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 6112
معدل النشاط : 10158
السُمعة : 12

https://developers.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمد مالي7 الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:16

اخيmr-mishoاريد تعويضها بصورة ثانية
avatar
محمد مالي7
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 975
معدل النشاط : 5455
السُمعة : -12

http://www.markosweb.com/www/ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف Ghostface الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:19

اتي بصوره ثانيه لها ارجوا التعديل على قالب الهيدر 103798 لي استبدالها
Ghostface
Ghostface
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 6112
معدل النشاط : 10158
السُمعة : 12

https://developers.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمد مالي7 الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:24

avatar
محمد مالي7
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 975
معدل النشاط : 5455
السُمعة : -12

http://www.markosweb.com/www/ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف AmEeR MagRoh1111 الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:28

هيكون شكله وحش لو ركبته في الكود اخي ارجوا التعديل على قالب الهيدر 103798
AmEeR MagRoh1111
AmEeR MagRoh1111

ارجوا التعديل على قالب الهيدر 01010

ذكر
عدد المساهمات : 42
معدل النشاط : 3783
السُمعة : 0

http://www.iradatona.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف Ghostface الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:32

misho0o0111 كتب:هيكون شكله وحش لو ركبته في الكود اخي ارجوا التعديل على قالب الهيدر 103798
Ghostface
Ghostface
احلى مساعد
احلى مساعد

ذكر
عدد المساهمات : 6112
معدل النشاط : 10158
السُمعة : 12

https://developers.ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمد مالي7 الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 16:38

MISHO0O0 طيب اي سطر اعدل فيهممكر في اي سطر اضع فيه الربط صورة الجديدة
avatar
محمد مالي7
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 975
معدل النشاط : 5455
السُمعة : -12

http://www.markosweb.com/www/ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف النجم المساعد الإثنين 3 سبتمبر 2012 - 18:54

القالب به خطاء اخى انظر الصوره ثم ضع القالب كاملا

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Image_10
https://i.servimg.com/u/f37/17/77/30/86/image_10.png
النجم المساعد
النجم المساعد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1700
معدل النشاط : 6310
السُمعة : 61

http://noorelhak.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف محمد مالي7 الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 - 14:08

طيب اخي في اي سطر اعدل على الصورة
avatar
محمد مالي7
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 975
معدل النشاط : 5455
السُمعة : -12

http://www.markosweb.com/www/ahlamontada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف النجم المساعد الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 - 19:49

اخى كيف لى ان اعلم فالقوالب تختلف عن بعضها من حيث تصميم الاكواد

فقط ضع هنا الكود صحيح وسوف اخبرك اين السطر التى تغير منه الصوره
النجم المساعد
النجم المساعد
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1700
معدل النشاط : 6310
السُمعة : 61

http://noorelhak.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف اسلام سعيد2020 الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 - 20:11

انصحك بتغير الاستايل بالكامل Embarassed
اسلام سعيد2020
اسلام سعيد2020
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 889
معدل النشاط : 5483
السُمعة : 7

http://3-lnk.mam9.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف 1BlaCk GlaSs الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 - 20:34

اسلام سعيد2020 كتب:انصحك بتغير الاستايل بالكامل Embarassed
نعم + الستايل ثقيل جدا وهذا يسبب بأبطاء المنتدى بشكل كبير ويضعف الزوار والاعضاء من فتحه
ونصيحيت لك + ضع ستايل خفيف وجميل مثل منتدى الدعم العربي ستايله خفيف وجميل في نفس الوقت
وطبعا الامر يعود اليك ولا أحد يغصبك على شيء فهذا منتداك وليس منتدانا
1BlaCk GlaSs
1BlaCk GlaSs
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2702
معدل النشاط : 7744
السُمعة : 98

http://www.e3tmadat.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف اسلام سعيد2020 الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 - 20:37

المساعد السوري كتب:
اسلام سعيد2020 كتب:انصحك بتغير الاستايل بالكامل Embarassed
نعم + الستايل ثقيل جدا وهذا يسبب بأبطاء المنتدى بشكل كبير ويضعف الزوار والاعضاء من فتحه
ونصيحيت لك + ضع ستايل خفيف وجميل مثل منتدى الدعم العربي ستايله خفيف وجميل في نفس الوقت
وطبعا الامر يعود اليك ولا أحد يغصبك على شيء فهذا منتداك وليس منتدانا
نعم استايل منتداك ثقيل اذا كنت تريد استايل خفيف وسريع
تصاميم مجانانية لاحلى منتدى
اذا كنت تريد استايل بالتومبلايت ابحث بجوجل silent silent silent
اسلام سعيد2020
اسلام سعيد2020
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 889
معدل النشاط : 5483
السُمعة : 7

http://3-lnk.mam9.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ارجوا التعديل على قالب الهيدر Empty رد: ارجوا التعديل على قالب الهيدر

مُساهمة من طرف AmEeR MagRoh1111 الأربعاء 5 سبتمبر 2012 - 12:26

علاء ملكاوي كتب:MISHO0O0 طيب اي سطر اعدل فيهممكر في اي سطر اضع فيه الربط صورة الجديدة
اتي بي بصوره مثلها وسقوم بتركيبها ارجوا التعديل على قالب الهيدر 79312
AmEeR MagRoh1111
AmEeR MagRoh1111

ارجوا التعديل على قالب الهيدر 01010

ذكر
عدد المساهمات : 42
معدل النشاط : 3783
السُمعة : 0

http://www.iradatona.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى