ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

اذهب الى الأسفل

ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الأربعاء 11 يوليو 2012 - 5:38

السلام عليكم

اخوان الاعزاء هناك خلل في هذا الكود الستايل ممكن تصليحه ... اكون ممنون لكم

الكود:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">

<style>
<!--
p
{
   font: 10pt Tahoma;
}
.smallfont
{
   font: 11px Tahoma;
}
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa">
   <!-- no cache headers -->
   <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
   <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
   <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
   <!-- end no cache headers -->
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" />

<meta name="keywords" content="Group Blanca" />
<meta name="description" content="Welcome every one" />


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'Group Blanca'; Style ID: 128
*/
body
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/bg.jpg');
   color: #c9c0af;
   font: 10pt tahoma;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #c9c0af;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #c9c0af;
   text-decoration: none;
}
.page
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/bg.jpg');
   color: #483e45;
}
td, th, p, li
{
   font: 10pt tahoma;
}
.tborder
{
   background: #b9b09f;
   border: 1px Dotted #b9b09f;
}
.tcat
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/1.jpg');
   color: #c7d4b8;
   font: bold 10pt tahoma;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #c7d4b8;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #c7d4b8;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   text-decoration: underline;
}
.thead
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/2.jpg');
   color: #c7d4b8;
   font: bold 11px tahoma;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #c7d4b8;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #c7d4b8;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   text-decoration: underline;
}
.tfoot
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/2.jpg');
   color: #c7d4b8;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #c7d4b8;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #c7d4b8;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   text-decoration: underline;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_05.jpg');
   color: #3c323d;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_05.jpg');
   color: #645761;
}
.inlinemod
{
   background: #bfb9ab;
   color: #714874;
}
.wysiwyg
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_05.jpg');
   color: #3c323d;
   font: 10pt tahoma;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   background: #c9c0af;
   color: #3c323d;
   text-decoration: underline;
}
textarea, .bginput
{
   font: 10pt tahoma;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 10pt;
   font-family: tahoma;
}
.button
{
   color: #877b6b;
   font: 11px tahoma;
   border: 1px dashed #ae302e;
}
select
{
   font: 11px tahoma;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: tahoma;
}
.smallfont
{
   color: #f7f7f7;
   font: 11px tahoma;
}
.time
{
   color: #714874;
}
.navbar
{
   color: #714874;
   font: 11px tahoma;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #413b40;
   color: #bfb9ab;
}
.fjdpth0
{
   background: #bfb9ab;
   color: #413b40;
}
.panel
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/bg.jpg');
   color: #655e65;
   padding: 10px;
   border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/bg.jpg');
   color: #655e65;
}
legend
{
   color: #dbdbdb;
   font: 11px tahoma;
}
.vbmenu_control
{
   background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/2.jpg');
   color: #e8e8e8;
   font: bold 11px tahoma;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #e8e8e8;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #e8e8e8;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   background: #aeafaf;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #bfb9ab;
   color: #413b40;
   border: 1px Dotted #444935;
}
.vbmenu_option
{
   background: #bfb9ab;
   color: #413b40;
   font: 11px tahoma;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   background: #aeafaf;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #bfb9ab;
   color: #413b40;
   font: 11px tahoma;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   background: #aeafaf;
   text-decoration: underline;
}

html
{
 scrollbar-base-color: #ddd1c1;
 scrollbar-arrow-color: #d8dcdd;
 scrollbar-track-color: #413b40;
 }
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://design.5o5a-des.com/clientscript/vbulletin_important.css?v=386" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://design.5o5a-des.com/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript" src="http://design.5o5a-des.com/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "ent-ma7/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://design.5o5a-des.com/clientscript/vbulletin_global.js?v=386"></script>
<script type="text/javascript" src="http://design.5o5a-des.com/clientscript/vbulletin_menu.js?v=386"></script></head>
<body>
<html dir="rtl">
<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right"><html dir="rtl">
<html dir="rtl">
<html dir="rtl">
<html dir="rtl">

<br />


<!-- main -->
<html dir="rtl">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td width="296">
      <img border="0" src="http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_03.jpg" width="296" height="138"></td>
      <td background="http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_02.jpg">
       </td>
      <td width="265">
      <img border="0" src="http://www2.0zz0.com/2012/06/11/23/225739793.jpg" width="265" height="138"></td>
   </tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td width="58" background="http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_06.jpg"> </td>
      <td>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tbody>
   <tr>
      <td class="tcat" align="center" align="center">
         
          </td>
   </tr>
</tbody>
<tbody>
   <tr>
      <td>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle">
       {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="150"><div style="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
   </tr>
   <!-- END tablehead -->
   <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
               <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
   </tr>
   <!-- END cathead -->
   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
         <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
         <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
               <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
            </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
         </span>
      </td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
      </td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
      </td>
      <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow --></td>
   </tr>
</tbody>

<tbody id="collapseobj_forumbit_5" style="">

</tbody>

</table>
</td>
      <td width="42" background="http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_04.jpg">
       </td>
   </tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td width="338">
      <img border="0" src="http://www2.0zz0.com/2012/06/11/23/851951623.jpg" width="338" height="123"></td>
      <td background="http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_08.jpg">
       </td>
      <td width="294">
      <img border="0" src="http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_07.jpg" width="294" height="123"></td>
   </tr>
</table>
<html dir="rtl">


      </div>
   </div>
</div>
<html dir="rtl">
<html dir="rtl">
<html dir="rtl">

</body>
</html>
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الخميس 12 يوليو 2012 - 2:03

اخوان الاعزاء ممكن تصليحه ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الجمعة 13 يوليو 2012 - 0:37

اخوان الاعزاء .......

اذا لاتصلحونها لي قولي لي على الاقل حتى ابحث عن حل اخر

مع تحياتي
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف YasirAyad في الجمعة 13 يوليو 2012 - 1:30

مرحبا اخي الحبيب ممكن توضح خطأ ايه وقالب ايه ده؟
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13146
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 1:52

أخى هل هذا كود شات
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الجمعة 13 يوليو 2012 - 2:37

اخي هو احد القوالب

وهو الذي اسفل في المنتدى

الزوار و الاعضاء و الروبوتات الخ

يمكنكم ان تشوفونها في المنتدى : www.blanca.yoo7.com
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 13:39

دون روابط يا أخى حتى لا يقفل الموضوع هذا كود المتواجدون الأن صح
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الجمعة 13 يوليو 2012 - 15:34

نعم صح

كود المتواجدون

هل ترى الايطار كيف هو خربان ؟؟؟؟

عند الزوار المتواجدن خربان

ولاكن عند دخول بالعضوية يصبح جيدا

ارجو حلها
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 17:02

أخى ماهو نوع متصفحك
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 17:03

أخى أنا بشوفه سليم ولكن الجمب اليمين فقط عاوز تعديلات
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الجمعة 13 يوليو 2012 - 17:23

وانا اقصد هذا بالظبط
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 17:59

أخى جرب هذا بعد التعديل <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">

<style>
<!--
p
{
font: 10pt Tahoma;
}
.smallfont
{
font: 11px Tahoma;
}
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa">
<!-- no cache headers -->
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="-1" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<!-- end no cache headers -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.6" />

<meta name="keywords" content="Group Blanca" />
<meta name="description" content="Welcome every one" />


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.6 CSS
* Style: 'Group Blanca'; Style ID: 128
*/
body
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/bg.jpg');
color: #c9c0af;
font: 10pt tahoma;
margin: 0px;
padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
color: #c9c0af;
text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
color: #c9c0af;
text-decoration: none;
}
.page
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/bg.jpg');
color: #483e45;
}
td, th, p, li
{
font: 10pt tahoma;
}
.tborder
{
background: #b9b09f;
border: 1px Dotted #b9b09f;
}
.tcat
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/1.jpg');
color: #c7d4b8;
font: bold 10pt tahoma;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
color: #c7d4b8;
text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
color: #c7d4b8;
text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
text-decoration: underline;
}
.thead
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/2.jpg');
color: #c7d4b8;
font: bold 11px tahoma;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
color: #c7d4b8;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
color: #c7d4b8;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
text-decoration: underline;
}
.tfoot
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/2.jpg');
color: #c7d4b8;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
color: #c7d4b8;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
color: #c7d4b8;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
text-decoration: underline;
}
.alt1, .alt1Active
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_05.jpg');
color: #3c323d;
}
.alt2, .alt2Active
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_05.jpg');
color: #645761;
}
.inlinemod
{
background: #bfb9ab;
color: #714874;
}
.wysiwyg
{
background: #383139 url('http://design.5o5a-des.com/ent-ma7/images/table_05.jpg');
color: #3c323d;
font: 10pt tahoma;
margin: 5px 10px 10px 10px;
padding: 0px;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
background: #c9c0af;
color: #3c323d;
text-decoration: underline;
}
textarea, .bginput
{
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 18:01

أخى هو الكود ده Css ولا html
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الجمعة 13 يوليو 2012 - 18:05

اخي

استعملت الكود الي عملتة

كل الفئات و المنتديات و المتواجدون اختفى

الكود خلط

avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الجمعة 13 يوليو 2012 - 18:05

اخي كود التومبيلات

index-box
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 18:11

سورى أخى أنا مش بعرف اتعامل مع اكواد التومبيلات
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف {ZIKA} في الجمعة 13 يوليو 2012 - 18:12

ولكن يمكن ان ترسل رساله الى قاهر الأكواد
avatar
{ZIKA}
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 231
معدل النشاط : 2511
السُمعة : 2

http://topmod.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الجمعة 13 يوليو 2012 - 18:19

اوكي شكرا للمساعدة
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ممكن تعديل هذا الكود الستايل index-box

مُساهمة من طرف Niaz Shah في الأحد 15 يوليو 2012 - 5:47

ارجو حل المشكلة
avatar
Niaz Shah
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 769
معدل النشاط : 3426
السُمعة : 8

https://www.youtube.com/channel/UCjChwYg-2RYp67CwxKUzjag

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى