زيادة العرض

اذهب الى الأسفل

زيادة العرض

مُساهمة من طرف mouath في الأربعاء 4 يوليو 2012 - 12:05

بسم الله الرحمن الرحيم

اريد تعديل هذا الكود

تومبيلات

ليصبح بعرض الصفحه

الكود:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}"
    id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}"
    {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
        <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
        <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
        <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
        <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
        <!-- END switch_compat_meta -->
        <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
        <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
        <!-- END switch_canonical_url -->
        {META_FAVICO}
        {META}
        {META_FB_LIKE}
        <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
        {T_HEAD_STYLESHEET}
        {CSS}
        <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
    href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
    title="{SEARCH_FORUMS}" />
        <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
        <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   
    <!-- CSS Stylesheet -->

    <style type="text/css" id="vbulletin_css">

    /* vBulletin 3 CSS For Style ' [Ourislam1] - إستايل مميز متعدد إهداء من اور اسلام لخدمات المواقع;' (styleid: 36) */
    body
    {
        background: #E9E2C0;
        color: #000000;
        font: bold 12pt arial;
        margin: 0px 0px 0px 0px;
        padding: 0px;
    }
    a:link, body_alink
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    a:visited, body_avisited
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    a:hover, a:active, body_ahover
    {
        color: #999999;
        text-decoration: none;
    }
    .page
    {
        background: #E9E2C0;
        color: #000000;
    }
    .page a:link, .page_alink
    {
        text-decoration: none;
    }
    .page a:visited, .page_avisited
    {
        text-decoration: none;
    }
    .page a:hover, .page a:active, .page_ahover
    {
        text-decoration: none;
    }
    td, th, p, li
    {
        font: bold 12pt arial;
    }
    .tborder
    {
        background: #A59D74;
        color: #000000;
        border: 1px solid #410000;
    }
    .tcat
    {
        background: #6D0000 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/bgred.gif) repeat;
        color: #FFFFFF;
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    .tcat a:link, .tcat_alink
    {
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .tcat a:visited, .tcat_avisited
    {
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
    {
        color: #C8C8C8;
        text-decoration: none;
    }
    .thead
    {
        background: #7E754C url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/bg.gif) repeat-x top left;
        color: #665F3E;
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    .thead a:link, .thead_alink
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .thead a:visited, .thead_avisited
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .tfoot
    {
        background: #6D0000 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/bgred.gif) repeat;
        color: #FFFFFF;
        font: bold 12pt arial;
    }
    .tfoot a:link, .tfoot_alink
    {
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .tfoot a:visited, .tfoot_avisited
    {
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
    {
        color: #C8C8C8;
        text-decoration: none;
    }
    .alt1, .alt1Active
    {
        background: #E9E2C0 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/altbg.gif) repeat;
        color: #000000;
    }
    .alt1 a:link, .alt1_alink, .alt1Active a:link, .alt1Active_alink
    {
        text-decoration: none;
    }
    .alt1 a:visited, .alt1_avisited, .alt1Active a:visited, .alt1Active_avisited
    {
        text-decoration: none;
    }
    .alt1 a:hover, .alt1 a:active, .alt1_ahover, .alt1Active a:hover, .alt1Active a:active, .alt1Active_ahover
    {
        text-decoration: none;
    }
    .alt2, .alt2Active
    {
        background: #E9E2C0 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/altbg.gif) repeat;
        color: #000000;
    }
    .alt2 a:link, .alt2_alink, .alt2Active a:link, .alt2Active_alink
    {
        text-decoration: none;
    }
    .alt2 a:visited, .alt2_avisited, .alt2Active a:visited, .alt2Active_avisited
    {
        text-decoration: none;
    }
    .alt2 a:hover, .alt2 a:active, .alt2_ahover, .alt2Active a:hover, .alt2Active a:active, .alt2Active_ahover
    {
        text-decoration: none;
    }
    td.inlinemod
    {
        background: #FFFFCC;
        color: #000000;
    }
    .wysiwyg
    {
        background: #E9E2C0 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/altbg.gif) repeat;
        color: #000000;
        font: bold 12pt arial;
        margin: 5px 10px 10px 10px;
        padding: 0px;
    }
    .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
    {
        color: #999999;
        text-decoration: none;
    }
    textarea, .bginput
    {
        font: bold 12pt tahoma;
    }
    .button
    {
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    select
    {
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    option, optgroup
    {
        font-size: 8pt;
        font-family: tahoma;
    }
    .smallfont
    {
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    .time
    {
        color: #6D0000;
    }
    .navbar
    {
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    .navbar a:link, .navbar_alink
    {
        text-decoration: none;
    }
    .navbar a:visited, .navbar_avisited
    {
        text-decoration: none;
    }
    .navbar a:hover, .navbar a:active, .navbar_ahover
    {
        text-decoration: none;
    }
    .highlight
    {
        color: #FF0000;
        font-weight: bold;
    }
    .fjsel
    {
        background: transparent;
        color: #665f3e;
    }
    .fjdpth0
    {
        background: #F7F7F7;
        color: #000000;
    }
    .panel
    {
        background: #d2cdb5 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/qrep2.gif) repeat-x top left;
        color: #000000;
        font: bold 8pt tahoma;
        padding: 10px;
        border: 1px outset;
    }
    .panel a:link, .panel_alink
    {
        text-decoration: none;
    }
    .panel a:visited, .panel_avisited
    {
        text-decoration: none;
    }
    .panel a:hover, .panel a:active, .panel_ahover
    {
        text-decoration: none;
    }
    .panelsurround
    {
        background: #f2f1ea url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/qrep1.gif) repeat-x top left;
        color: #000000;
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    legend
    {
        color: #6D0000;
        font: bold 8pt tahoma;
    }
    .vbmenu_control
    {
        background: #6D0000 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/bgred.gif) repeat;
        color: #FFFFFF;
        font: bold 8pt tahoma;
        padding: 3px 6px 3px 6px;
        white-space: nowrap;
    }
    .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
    {
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
    {
        color: #FFFFFF;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
    {
        color: #C8C8C8;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_popup
    {
        background: #A59D74;
        color: #000000;
        font: bold 8pt tahoma;
        border: 1px solid #410000;
    }
    .vbmenu_option
    {
        background: #E9E2C0 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/altbg.gif) repeat;
        color: #333333;
        font: bold 8pt tahoma;
        white-space: nowrap;
        cursor: pointer;
    }
    .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
    {
        color: #666666;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite
    {
        background: #E9E2C0 url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/images/altbg.gif) repeat;
        color: #333333;
        font: bold 8pt tahoma;
        white-space: nowrap;
        cursor: pointer;
    }
    .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
    {
        color: #665F3E;
        text-decoration: none;
    }
    .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
    {
        color: #999999;
        text-decoration: none;
    }
    /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
    .bigusername { font-size: 14pt; }

    /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
    td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

    /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
    .pagenav a { text-decoration: none; }
    .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

    /* ***** de-emphasized text */
    .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
    a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
    .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

    /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
    .fieldset{margin-bottom: 14px; border:1px solid #A0A0A0; padding:8px;}
    #head {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/headerbg.png) repeat-x;
        height: 263px;
    }

    #head .headermid {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/headermid.png) no-repeat;
        height: 263px;
        width: 770px;
        margin-right: auto;
        margin-left: auto;
    }

    .footer {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/footerbg.png) repeat-x;
        height: 62px;
        direction: ltr;
        color: #ffffff;
    }

    .tdupbg {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tdupmid.png) repeat-x;
        height: 43px;
    }

    .tdupright {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tduprgt.png) no-repeat;
        height: 43px;
        width: 133px;
        float: right;
    }

    .tdupleft {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tduplft.png) no-repeat;
        height: 43px;
        width: 132px;
        float: left;
    }

    .tddownbg {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tddwnmid.png) repeat-x;
        height: 43px;
    }

    .tddownright {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tddwnrgt.png) no-repeat;
        height: 43px;
        width: 133px;
        float: right;
    }

    .tddownleft {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tddwnlft.png) no-repeat;
        height: 43px;
        width: 132px;
        float: left;
    }

    .tdleft {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tdmidlft.png) repeat-y left;
        padding-left: 22px;
    }

    .tdright {
        background: url(http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red/tdmidrgt.png) repeat-y right;
        padding-right: 21px;
    }


    /* Postbit_Userinfo
    ****************************************************/
    .infouser {
        font: normal 11px "MS Sans Serif" ,Tahoma;
        color: #000;
        background-color: #FAFAFA;
        letter-spacing: 0px;
        vertical-align: middle;
        padding: 1px 4px;
        margin: 0px 0px 2px;
        _margin: 0px 0px 0px;
        border-top: 1px solid #665F3E;
        border-right: 5px solid #665F3E;
        border-bottom: 1px solid #665F3E;
        border-left: 5px solid #665F3E;

    </style>
    <!--
    css
    &amp;#1576;&amp;#1583;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1577;
    &amp;#1603;&amp;#1608;&amp;#1583;
    &amp;#1605;&amp;#1604;&amp;#1601;&amp;#1575;&amp;#1578;
    -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
    href="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red.css"
    title="default"/>
    <link rel="alternate stylesheet"
    type="text/css" media="screen" title="black-theme"
    href="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/black.css"
    />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css"
    media="screen" title="blue-theme"
    href="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/blue.css"
    />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css"
    media="screen" title="green-theme"
    href="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/green.css"
    />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css"
    media="screen" title="pink-theme"
    href="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/pink.css"
    />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css"
    media="screen" title="navy-theme"
    href="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/navy.css"
    />
    <link rel="alternate stylesheet" type="text/css"
    media="screen" title="gray-theme"
    href="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/gray.css"
    />
    <!--  / css
    &amp;#1606;&amp;#1607;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1577;
    &amp;#1603;&amp;#1608;&amp;#1583;
    &amp;#1605;&amp;#1604;&amp;#1601;&amp;#1575;&amp;#1578;
    -->

    <!-- / CSS Stylesheet -->
 
  <script type='text/javascript'
src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/styleswitch.js"></script>    <body>
    <!--
    Ourislam1.com _
    &amp;#1605;&amp;#1606;&amp;#1578;&amp;#1583;&amp;#1610;&amp;#1575;&amp;#1578;
    &amp;#1575;&amp;#1608;&amp;#1585;
    &amp;#1575;&amp;#1587;&amp;#1604;&amp;#1575;&amp;#1605;
    -->
    <div id="head">
    <div class="headermid">
    </div></div>
    <!--
    Ourislam1.com _
    &amp;#1605;&amp;#1606;&amp;#1578;&amp;#1583;&amp;#1610;&amp;#1575;&amp;#1578;
    &amp;#1575;&amp;#1608;&amp;#1585;
    &amp;#1575;&amp;#1587;&amp;#1604;&amp;#1575;&amp;#1605;
    -->
    <!--
    &amp;#1576;&amp;#1583;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1577;
   
    &amp;#1575;&amp;#1586;&amp;#1585;&amp;#1575;&amp;#1585;
   
    &amp;#1578;&amp;#1594;&amp;#1610;&amp;#1610;&amp;#1585;
   
    &amp;#1575;&amp;#1604;&amp;#1604;&amp;#1608;&amp;#1606;
    -->
    <div align="center">
    <a
    href="javascript:chooseStyle('none', 60)" checked="checked"><img
    alt="اللون الاحمر"
    src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/red.png"
    border="0" width="80" height="43" /></a>
    <a
    href="javascript:chooseStyle('blue-theme', 60)"><img alt="اللون
    الأزرق"
    src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/blue.png"
    border="0" width="80" height="43" /></a>
    <a
    href="javascript:chooseStyle('black-theme', 60)"><img alt="اللون
    الأسود"
    src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/black.png"
    border="0" width="80" height="43" /></a>
    <a
    href="javascript:chooseStyle('green-theme', 60)"><img alt="اللون
    الأخضر"
    src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/green.png"
    border="0" width="80" height="43" /></a>
    <a
    href="javascript:chooseStyle('pink-theme', 60)"><img alt="اللون
    الوردي"
    src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/pink.png"
    border="0" width="80" height="43" /></a>
    <a
    href="javascript:chooseStyle('navy-theme', 60)"><img alt="اللون
    البحري"
    src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/navy.png"
    border="0" width="80" height="43" /></a>
    <a
    href="javascript:chooseStyle('gray-theme', 60)"><img alt="اللون
    الرمادي"
    src="http://www.silver-des.com/styles/images/silvercolors/gray.png"
    border="0" width="80" height="43" /></a>
    </div>
    <!--
    Ourislam1.com _
    &amp;#1605;&amp;#1606;&amp;#1578;&amp;#1583;&amp;#1610;&amp;#1575;&amp;#1578;
    &amp;#1575;&amp;#1608;&amp;#1585;
    &amp;#1575;&amp;#1587;&amp;#1604;&amp;#1575;&amp;#1605;
    -->    <br />
<!-- content table -->

<!-- open content container -->

<div align="center">

    <div class="page" style="width:90%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="right">


<br /> 
<br />

        </td>

     

<td>

                                           
    <!--
   
    &amp;#1576;&amp;#1583;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1577;
    &amp;#1575;&amp;#1591;&amp;#1575;&amp;#1585;
    &amp;#1593;&amp;#1604;&amp;#1608;&amp;#1610; -->

    <div class="tdupbg"><div class="tdupright"></div><div class="tdupleft"></div></div>
    <div class="tdright"><div class="tdleft">
    <!--
    /
    &amp;#1606;&amp;#1607;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1577;
    &amp;#1575;&amp;#1591;&amp;#1575;&amp;#1585;
    &amp;#1593;&amp;#1604;&amp;#1608;&amp;#1610; -->
             
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tbody>
<tr>

   
<td class="alt1" width="100%">           

<div
 class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php"
accesskey="1"><img class="inlineimg"
src="cdlarab-style/vbulletin/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"
/></a> <strong>
    <a class="nav" href="{U_INDEX}">
 
      <div class="nav"><img
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png"
class="inlineimg" alt="" border="0" height="" width="" /> {L_INDEX}
</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font
face="Tahoma"><span style="font-size:
10pt"<font-weight="bold"><img
src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height=""
width="" /> {PAGE_TITLE}</span></font>
            </strong></div>
        </strong>

    </td>   
<td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

        <!-- login form -->

 
      <form action="login" method="post"
onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password,
vb_login_md5password_utf, 0)">

       
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=386"></script>

       
<table cellpadding="0" cellspacing="1" border="0">

       
<tbody>
<tr>

           
            <table border="0" width="100%"  cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
                  <tr>

                      <td><input id="Post" type="text"
name="username" size="10" value="اسم العضو" onclick="if (this.value ==
'اسم العضو') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value =
 'اسم العضو';"> </td>
                      <td>

                        <input type="checkbox" name="autologin" checked="true">
                        <span span lang="ar-sa">حفظ البيانات؟</span>
                      </td>
                  </tr>

                  <tr>

                      <td><input id="Post" type="password"
name="password" size="10" value="" onclick="if (this.value == '')
this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '';">
</td>

           
<td><input
 type="submit" class="mainoption" name="login" value="تسجيل الدخول"
tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول
المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك."
accesskey="s" /></td>

        </tr>

        </tbody></table>

        <input type="hidden" name="s" value="" />

        <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />

        <input type="hidden" name="do" value="login" />

        <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />

        <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />

        </form>

        <!-- / login form -->

    </td>


</tr>

</tbody></table>
  <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">

    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">

    <tr align="center">

       

       

            <td class="vbmenu_control"><a href="register" rel="nofollow">التسجيل</a></td>

       

       

       

       

       

           

               

 
              <td class="vbmenu_control"><a
href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">مشاركات
اليوم</a></td>

               

                <td class="vbmenu_control"><a href="/search" accesskey="2">البحث</a></td>
</tr>

    </table>

</div>

 <!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>

    <td class="alt1" width="100%">

       
<div
 class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php"
accesskey="1"><img class="inlineimg"
src="cdlarab-style/vbulletin/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0"
/></a> <strong>
    <a class="nav" href="{U_INDEX}">
 
      <div class="nav"><img
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/43/22/50/uuoo12.png"
class="inlineimg" alt="" border="0" height="" width="" /> {L_INDEX}
</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                <font
face="Tahoma"><span style="font-size:
10pt"<font-weight="bold"><img
src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/43/22/50/navbit11.gif" height=""
width="" /> {PAGE_TITLE}</span></font>
            </strong></div>
        </strong>

    </td>


    <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

{LOGGED_AS}
<div>{LAST_VISIT_DATE}</div>
<div><div
 style="text-align: justify;"><a
href="/privmsg?folder=inbox">الرسائل
الخاصة</a><br></div></div>
         
    </td></tr>

</tbody></table>
  <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">

    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">

    <tr align="center">

 
          <td class="vbmenu_control"><a
href="/profile?mode=editprofile&tt=1" rel="nofollow">لوحة
التحكم</a></td>   
                       
       
      <td class="vbmenu_control"><a
href="/search?search_id=newposts" accesskey="2">المشاركات
الجديدة</a></td>

                <td class="vbmenu_control"><a href="/search" accesskey="3">البحث</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="login?logout" accesskey="4">تسجيل الخروج</a></td>
</tr>

    </table>

</div>

<!-- END switch_user_logged_in -->
     
     
     
    <!--
    &amp;#1576;&amp;#1583;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1577;
    &amp;#1575;&amp;#1591;&amp;#1575;&amp;#1585;
    &amp;#1587;&amp;#1601;&amp;#1604;&amp;#1610; -->
    </div></div>
 
  <div class="tddownbg"><div
class="tddownright"></div><div
class="tddownleft"></div></div>
     

   
   
        <!-- BEGIN switch_fb_login -->
        <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_fb_login -->

        <!-- BEGIN switch_ticker -->
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
        <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
        <!-- END switch_ticker -->

        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
            var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
            var slid_vert = false;
            var auto_dir = 'next';
            var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

            switch( tickerDirParam )
            {
                case 'top' :
                    slid_vert = true;
                    break;

                case 'left':
                    break;

                case 'bottom':
                    slid_vert = true;
                    auto_dir = 'prev';
                    break;

                case 'right':
                    auto_dir = 'prev';
                    break;

                default:
                    slid_vert = true;
            }

            $(document).ready(function() {
                var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

                if (w_cont > 0)
                {
                    $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                    /* Affichage de la liste */
                    $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                    /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
                    var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                    var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                    var height_max = h_perso;

   
                  /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction
    des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
                    $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                        if ($(this).height() > height_max)
                        {
                            height_max = $(this).height();
                        }
                    } );

                    /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
                    $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                        if ($(this).width() > width_item)
                        {
                        var ratio        = $(this).width() / width_item;
                        var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                        $(this).height(new_height).width(width_item);
                        }
                    });

                    /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                    if (slid_vert)
                    {
   
                   
    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                    }

                    /* Initialisation du caroussel */
                    $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                            vertical: slid_vert,
                        wrap: 'circular',
                        auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                        auto_direction: auto_dir,
                    scroll: 1,
                    size: {switch_ticker.SIZE},
                    height_max: height_max,
                    animation: {switch_ticker.SPEED}
                    });
                }
                else
                {
                    $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                    $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
                }
            });
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_ticker_new -->

        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        $(document).ready(function(){
            <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
                pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
                pm.focus();
            <!-- END switch_enable_pm_popup -->
            <!-- BEGIN switch_report_popup -->
   
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}',
    '_phpbbreport',
    'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
                report.focus();
            <!-- END switch_report_popup -->
            <!-- BEGIN switch_ticker -->
   
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING},
    {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}',
    {switch_ticker.STOP_TIME});
            <!-- END switch_ticker -->
        });

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth =
    {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT},
    logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
        <!-- END switch_login_popup -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        $(document).ready( function() {
            $(window).resize(function() {
                var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
                var popupWidth = $("#login_popup").width();
                var mypopup = $("#login_popup");

                $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                    });
            });
        });
        <!-- END switch_login_popup -->
        //]]>
        </script>
        {GREETING_POPUP}
        <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
        <style>
        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
            text-align:center;
            width: 10px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
            margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
        }

        .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
            margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
        }
        </style>
        <!-- END switch_ticker_new -->
        {HOSTING_JS}
        <!-- BEGIN google_analytics_code -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);

        (function() {
            var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
            ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
        //]]>
        </script>
        <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <body
    background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}"
    text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
        <!-- BEGIN hitskin_preview -->
        <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
   
          <h1><img
    src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" />
    Hit<em>skin</em>.com</h1>
            <div class="content">
                <p>
                    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                    <br />
   
                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a
    href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
                </p>
            </div>
        </div>
        <!-- END hitskin_preview -->

        <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        <div id="login_popup">
   
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}"
    height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1"
    cellpadding="0">
                <tr height="25">
                    <td class="catLeft">
                        <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                    </td>
                </tr>
                <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                    <td class="row1" align="left" valign="top">
                        <div id="login_popup_buttons">
                            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                                <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
   
                              <input type="button" class="mainoption"
    value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
 
                              <input id="login_popup_close"
type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                            </form>
                        </div>
                        <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
        <!-- END switch_login_popup -->

        <a name="top"></a>
        {JAVASCRIPT}

 
      <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}"
cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
            <tr>
                <td class="bodyline">
                    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                        <tr>
                            <!-- BEGIN switch_logo_left -->
   
                          <td><a href="{U_INDEX}"><img
    src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1"
    /></a></td>
                            <!-- END switch_logo_left -->
                            <td align="center" width="100%" valign="middle">
                                <!-- BEGIN switch_logo_center -->
   
                              <a href="{U_INDEX}"><img
    src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1"
    /></a>
                                <br />
                                <!-- END switch_logo_center -->
                                <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                                <br />
                                <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span>
                            </td>
                            <!-- BEGIN switch_logo_right -->
   
                          <td><a href="{U_INDEX}"><img
    src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1"
    /></a></td>
                            <!-- END switch_logo_right -->
                        </tr>
                    </table>

                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                        <tr>
                            <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                        </tr>
                    </table>

                    <div style="clear: both;"></div>

                    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                            <tr>
                                <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                    <div id="fa_ticker_container">
                                        <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </ul>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker_new -->

                    <!-- BEGIN switch_ticker -->
                    <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                            <tr>
                                <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                    <div id="fa_ticker_container">
                                        <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                            <div class="fa_ticker_content">
                                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                                <!-- END ticker_row -->
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- END switch_ticker -->

                    <div id="page-body">
                        <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                            <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                                <tbody>
                                    <tr>
                                    <td valign="top" width="100%">
                                      <div id="center">
                                        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                            <!-- BEGIN saut -->
                                            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                            <!-- END saut -->
                                        <!-- END giefmod_index1 -->
                                      </div>
                                  </td></tr><tr>
                                        <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
avatar
mouath
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 122
معدل النشاط : 2787
السُمعة : 0

http://f-mbd3.yoo7.com/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى