منتدى الدعم العربي لمنتديات أحلى منتدى
مرحبا بك في منتدى دعم منتديات AhlaMontada

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.


انشاء منتدى مجاني شبيه بهذا المنتدى

هل يمكن تغيير الثلج ووضع فلاش بدلا منه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

هل يمكن تغيير الثلج ووضع فلاش بدلا منه

مُساهمة من طرف games4you في السبت 9 يوليو 2011 - 18:11

ياجماعه فى كود الثلج المتساقط

Spoiler:
/** @license
* DHTML Snowstorm! JavaScript-based Snow for web pages
* --------------------------------------------------------
* Version 1.41.20101113 (Previous rev: 1.4.20091115)
* Copyright (c) 2007, Scott Schiller. All rights reserved.
* Code provided under the BSD License:
* http://schillmania.com/projects/snowstorm/license.txt
*/

/*global window, document, navigator, clearInterval, setInterval */
/*jslint white: false, onevar: true, plusplus: false, undef: true, nomen: true, eqeqeq: true, bitwise: true, regexp: true, newcap: true, immed: true */

var snowStorm = (function(window, document) {

// --- common properties ---

this.flakesMax = 128; // Limit total amount of snow made (falling + sticking)
this.flakesMaxActive = 64; // Limit amount of snow falling at once (less = lower CPU use)
this.animationInterval = 33; // Theoretical "miliseconds per frame" measurement. 20 = fast + smooth, but high CPU use. 50 = more conservative, but slower
this.excludeMobile = true; // Snow is likely to be bad news for mobile phones' CPUs (and batteries.) By default, be nice.
this.flakeBottom = null; // Integer for Y axis snow limit, 0 or null for "full-screen" snow effect
this.followMouse = true; // Snow movement can respond to the user's mouse
this.snowColor = '#fff'; // Don't eat (or use?) yellow snow.
this.snowCharacter = '•'; // • = bullet, · is square on some systems etc.
this.snowStick = true; // Whether or not snow should "stick" at the bottom. When off, will never collect.
this.targetElement = null; // element which snow will be appended to (null = document.body) - can be an element ID eg. 'myDiv', or a DOM node reference
this.useMeltEffect = true; // When recycling fallen snow (or rarely, when falling), have it "melt" and fade out if browser supports it
this.useTwinkleEffect = false; // Allow snow to randomly "flicker" in and out of view while falling
this.usePositionFixed = false; // true = snow does not shift vertically when scrolling. May increase CPU load, disabled by default - if enabled, used only where supported

// --- less-used bits ---

this.freezeOnBlur = true; // Only snow when the window is in focus (foreground.) Saves CPU.
this.flakeLeftOffset = 0; // Left margin/gutter space on edge of container (eg. browser window.) Bump up these values if seeing horizontal scrollbars.
this.flakeRightOffset = 0; // Right margin/gutter space on edge of container
this.flakeWidth = 8; // Max pixel width reserved for snow element
this.flakeHeight = 8; // Max pixel height reserved for snow element
this.vMaxX = 5; // Maximum X velocity range for snow
this.vMaxY = 4; // Maximum Y velocity range for snow
this.zIndex = 0; // CSS stacking order applied to each snowflake

// --- End of user section ---

var s = this, storm = this, i,
// UA sniffing and backCompat rendering mode checks for fixed position, etc.
isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i),
isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i),
isWin98 = navigator.appVersion.match(/windows 98/i),
isMobile = navigator.userAgent.match(/mobile/i),
isBackCompatIE = (isIE && document.compatMode === 'BackCompat'),
noFixed = (isMobile || isBackCompatIE || isIE6),
screenX = null, screenX2 = null, screenY = null, scrollY = null, vRndX = null, vRndY = null,
windOffset = 1,
windMultiplier = 2,
flakeTypes = 6,
fixedForEverything = false,
opacitySupported = (function(){
try {
document.createElement('div').style.opacity = '0.5';
} catch(e) {
return false;
}
return true;
}()),
didInit = false,
docFrag = document.createDocumentFragment();

this.timers = [];
this.flakes = [];
this.disabled = false;
this.active = false;
this.meltFrameCount = 20;
this.meltFrames = [];

this.events = (function() {

var old = (window.attachEvent), slice = Array.prototype.slice,
evt = {
add: (old?'attachEvent':'addEventListener'),
remove: (old?'detachEvent':'removeEventListener')
};

function getArgs(oArgs) {
var args = slice.call(oArgs), len = args.length;
if (old) {
args[1] = 'on' + args[1]; // prefix
if (len > 3) {
args.pop(); // no capture
}
} else if (len === 3) {
args.push(false);
}
return args;
}

function apply(args, sType) {
var oFunc = args.shift()[evt[sType]];
if (old) {
oFunc(args[0], args[1]);
} else {
oFunc.apply(this, args);
}
}

function addEvent() {
apply(getArgs(arguments), 'add');
}

function removeEvent() {
apply(getArgs(arguments), 'remove');
}

return {
add: addEvent,
remove: removeEvent
};

}());

function rnd(n,min) {
if (isNaN(min)) {
min = 0;
}
return (Math.random()*n)+min;
}

function plusMinus(n) {
return (parseInt(rnd(2),10)===1?n*-1:n);
}

this.randomizeWind = function() {
vRndX = plusMinus(rnd(s.vMaxX,0.2));
vRndY = rnd(s.vMaxY,0.2);
if (this.flakes) {
for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
if (this.flakes[i].active) {
this.flakes[i].setVelocities();
}
}
}
};

this.scrollHandler = function() {
// "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given
scrollY = (s.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10));
if (isNaN(scrollY)) {
scrollY = 0; // Netscape 6 scroll fix
}
if (!fixedForEverything && !s.flakeBottom && s.flakes) {
for (var i=s.flakes.length; i--Wink {
if (s.flakes[i].active === 0) {
s.flakes[i].stick();
}
}
}
};

this.resizeHandler = function() {
if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
screenX = window.innerWidth-(!isIE?16:2)-s.flakeRightOffset;
screenY = (s.flakeBottom?s.flakeBottom:window.innerHeight);
} else {
screenX = (document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0)-s.flakeRightOffset;
screenY = s.flakeBottom?s.flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);
}
screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
};

this.resizeHandlerAlt = function() {
screenX = s.targetElement.offsetLeft+s.targetElement.offsetWidth-s.flakeRightOffset;
screenY = s.flakeBottom?s.flakeBottom:s.targetElement.offsetTop+s.targetElement.offsetHeight;
screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
};

this.freeze = function() {
// pause animation
if (!s.disabled) {
s.disabled = 1;
} else {
return false;
}
for (var i=s.timers.length; i--Wink {
clearInterval(s.timers[i]);
}
};

this.resume = function() {
if (s.disabled) {
s.disabled = 0;
} else {
return false;
}
s.timerInit();
};

this.toggleSnow = function() {
if (!s.flakes.length) {
// first run
s.start();
} else {
s.active = !s.active;
if (s.active) {
s.show();
s.resume();
} else {
s.stop();
s.freeze();
}
}
};

this.stop = function() {
this.freeze();
for (var i=this.flakes.length; i--Wink {
this.flakes[i].o.style.display = 'none';
}
s.events.remove(window,'scroll',s.scrollHandler);
s.events.remove(window,'resize',s.resizeHandler);
if (s.freezeOnBlur) {
if (isIE) {
s.events.remove(document,'focusout',s.freeze);
s.events.remove(document,'focusin',s.resume);
} else {
s.events.remove(window,'blur',s.freeze);
s.events.remove(window,'focus',s.resume);
}
}
};

this.show = function() {
for (var i=this.flakes.length; i--Wink {
this.flakes[i].o.style.display = 'block';
}
};

this.SnowFlake = function(parent,type,x,y) {
var s = this, storm = parent;
this.type = type;
this.x = x||parseInt(rnd(screenX-20),10);
this.y = (!isNaN(y)?y:-rnd(screenY)-12);
this.vX = null;
this.vY = null;
this.vAmpTypes = [1,1.2,1.4,1.6,1.8]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type];
this.melting = false;
this.meltFrameCount = storm.meltFrameCount;
this.meltFrames = storm.meltFrames;
this.meltFrame = 0;
this.twinkleFrame = 0;
this.active = 1;
this.fontSize = (10+(this.type/5)*10);
this.o = document.createElement('div');
this.o.innerHTML = storm.snowCharacter;
this.o.style.color = storm.snowColor;
this.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
this.o.style.width = storm.flakeWidth+'px';
this.o.style.height = storm.flakeHeight+'px';
this.o.style.fontFamily = 'arial,verdana';
this.o.style.overflow = 'hidden';
this.o.style.fontWeight = 'normal';
this.o.style.zIndex = storm.zIndex;
docFrag.appendChild(this.o);

this.refresh = function() {
if (isNaN(s.x) || isNaN(s.y)) {
// safety check
return false;
}
s.o.style.left = s.x+'px';
s.o.style.top = s.y+'px';
};

this.stick = function() {
if (noFixed || (storm.targetElement !== document.documentElement && storm.targetElement !== document.body)) {
s.o.style.top = (screenY+scrollY-storm.flakeHeight)+'px';
} else if (storm.flakeBottom) {
s.o.style.top = storm.flakeBottom+'px';
} else {
s.o.style.display = 'none';
s.o.style.top = 'auto';
s.o.style.bottom = '0px';
s.o.style.position = 'fixed';
s.o.style.display = 'block';
}
};

this.vCheck = function() {
if (s.vX>=0 && s.vX<0.2) {
s.vX = 0.2;
} else if (s.vX<0 && s.vX>-0.2) {
s.vX = -0.2;
}
if (s.vY>=0 && s.vY<0.2) {
s.vY = 0.2;
}
};

this.move = function() {
var vX = s.vX*windOffset, yDiff;
s.x += vX;
s.y += (s.vY*s.vAmp);
if (s.x >= screenX || screenX-s.x < storm.flakeWidth) { // X-axis scroll check
s.x = 0;
} else if (vX < 0 && s.x-storm.flakeLeftOffset < 0-storm.flakeWidth) {
s.x = screenX-storm.flakeWidth-1; // flakeWidth;
}
s.refresh();
yDiff = screenY+scrollY-s.y;
if (yDiff<storm.flakeHeight) {
s.active = 0;
if (storm.snowStick) {
s.stick();
} else {
s.recycle();
}
} else {
if (storm.useMeltEffect && s.active && s.type < 3 && !s.melting && Math.random()>0.998) {
// ~1/1000 chance of melting mid-air, with each frame
s.melting = true;
s.melt();
// only incrementally melt one frame
// s.melting = false;
}
if (storm.useTwinkleEffect) {
if (!s.twinkleFrame) {
if (Math.random()>0.9) {
s.twinkleFrame = parseInt(Math.random()*20,10);
}
} else {
s.twinkleFrame--;
s.o.style.visibility = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame%2===0?'hidden':'visible');
}
}
}
};

this.animate = function() {
// main animation loop
// move, check status, die etc.
s.move();
};

this.setVelocities = function() {
s.vX = vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1);
s.vY = vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1);
};

this.setOpacity = function(o,opacity) {
if (!opacitySupported) {
return false;
}
o.style.opacity = opacity;
};

this.melt = function() {
if (!storm.useMeltEffect || !s.melting) {
s.recycle();
} else {
if (s.meltFrame < s.meltFrameCount) {
s.meltFrame++;
s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);
s.o.style.fontSize = s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
s.o.style.lineHeight = storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
} else {
s.recycle();
}
}
};

this.recycle = function() {
s.o.style.display = 'none';
s.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
s.o.style.bottom = 'auto';
s.setVelocities();
s.vCheck();
s.meltFrame = 0;
s.melting = false;
s.setOpacity(s.o,1);
s.o.style.padding = '0px';
s.o.style.margin = '0px';
s.o.style.fontSize = s.fontSize+'px';
s.o.style.lineHeight = (storm.flakeHeight+2)+'px';
s.o.style.textAlign = 'center';
s.o.style.verticalAlign = 'baseline';
s.x = parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10);
s.y = parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight;
s.refresh();
s.o.style.display = 'block';
s.active = 1;
};

this.recycle(); // set up x/y coords etc.
this.refresh();

};

this.snow = function() {
var active = 0, used = 0, waiting = 0, flake = null, i;
for (i=s.flakes.length; i--Wink {
if (s.flakes[i].active === 1) {
s.flakes[i].move();
active++;
} else if (s.flakes[i].active === 0) {
used++;
} else {
waiting++;
}
if (s.flakes[i].melting) {
s.flakes[i].melt();
}
}
if (active<s.flakesMaxActive) {
flake = s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length),10)];
if (flake.active === 0) {
flake.melting = true;
}
}
};

this.mouseMove = function(e) {
if (!s.followMouse) {
return true;
}
var x = parseInt(e.clientX,10);
if (x<screenX2) {
windOffset = -windMultiplier+(x/screenX2*windMultiplier);
} else {
x -= screenX2;
windOffset = (x/screenX2)*windMultiplier;
}
};

this.createSnow = function(limit,allowInactive) {
for (var i=0; i<limit; i++) {
s.flakes[s.flakes.length] = new s.SnowFlake(s,parseInt(rnd(flakeTypes),10));
if (allowInactive || i>s.flakesMaxActive) {
s.flakes[s.flakes.length-1].active = -1;
}
}
storm.targetElement.appendChild(docFrag);
};

this.timerInit = function() {
s.timers = (!isWin98?[setInterval(s.snow,s.animationInterval)]:[setInterval(s.snow,s.animationInterval*3),setInterval(s.snow,s.animationInterval)]);
};

this.init = function() {
for (var i=0; i<s.meltFrameCount; i++) {
s.meltFrames.push(1-(i/s.meltFrameCount));
}
s.randomizeWind();
s.createSnow(s.flakesMax); // create initial batch
s.events.add(window,'resize',s.resizeHandler);
s.events.add(window,'scroll',s.scrollHandler);
if (s.freezeOnBlur) {
if (isIE) {
s.events.add(document,'focusout',s.freeze);
s.events.add(document,'focusin',s.resume);
} else {
s.events.add(window,'blur',s.freeze);
s.events.add(window,'focus',s.resume);
}
}
s.resizeHandler();
s.scrollHandler();
if (s.followMouse) {
s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',s.mouseMove);
}
s.animationInterval = Math.max(20,s.animationInterval);
s.timerInit();
};

this.start = function(bFromOnLoad) {
if (!didInit) {
didInit = true;
} else if (bFromOnLoad) {
// already loaded and running
return true;
}
if (typeof s.targetElement === 'string') {
var targetID = s.targetElement;
s.targetElement = document.getElementById(targetID);
if (!s.targetElement) {
throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+targetID+'"');
}
}
if (!s.targetElement) {
s.targetElement = (!isIE?(document.documentElement?document.documentElement:document.body):document.body);
}
if (s.targetElement !== document.documentElement && s.targetElement !== document.body) {
s.resizeHandler = s.resizeHandlerAlt; // re-map handler to get element instead of screen dimensions
}
s.resizeHandler(); // get bounding box elements
s.usePositionFixed = (s.usePositionFixed && !noFixed); // whether or not position:fixed is supported
fixedForEverything = s.usePositionFixed;
if (screenX && screenY && !s.disabled) {
s.init();
s.active = true;
}
};

function doStart() {
if ((this.excludeMobile && !isMobile) || !this.excludeMobile) {
window.setTimeout(function() {
s.start(true);
}, 20);
}
// event cleanup
s.events.remove(window, 'load', doStart);
}

// hooks for starting the snow
s.events.add(window, 'load', doStart, false);

return this;

}(window, document));


وهذا هورابط الفلاش الذى اريد وضعه ان امكن

http://abaqeljenan.p2h.info/vb/fn.swf

avatar
games4you
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 2874
السُمعة : 0

http://games4you.ahlamontada.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: هل يمكن تغيير الثلج ووضع فلاش بدلا منه

مُساهمة من طرف العراقي@ في السبت 9 يوليو 2011 - 20:01

لا اخي لايمكن
avatar
العراقي@
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 2310
معدل النشاط : 5736
السُمعة : 3

http://iraqivb.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: هل يمكن تغيير الثلج ووضع فلاش بدلا منه

مُساهمة من طرف games4you في السبت 9 يوليو 2011 - 21:49

مشكور على مرورك

Sad Sad
avatar
games4you
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 126
معدل النشاط : 2874
السُمعة : 0

http://games4you.ahlamontada.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى