لوسمحت مساعدة

اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في السبت 4 يوليو 2015 - 13:37

انا اريد مجلة رباعية

توضع في التومبيلات

في topics_blog_box

يكون مثل هذا

الكود:
<!-- BEGIN topics_blog_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript">
function check_uncheck_main_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   var all_checked = true;
   for (i = 0; (i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
      if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         all_checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
      }
   }
   document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   for (i = 0; i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.length; i++) {
      if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
      }
   }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="7" align="center" nowrap="nowrap">&nbsp;{topics_blog_box.row.L_TITLE}&nbsp;</th>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
      <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- BEGIN pagination -->
   <tr>
  <td class="alt1" align="right">{PAGINATION}</td>
  

 </tr>
 <!-- END pagination -->
<table id="c" class="ipbtable index-box" cellspacing="0" cellpadding="0">

 <!-- BEGIN multi_selection -->

<th align="center" nowrap="nowrap" width="100%"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>


 <!-- END multi_selection -->
 </tr>
 <!-- BEGIN pagination -->
 
 <!-- END pagination -->
 <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
 <tr>
 <td class="row3" colspan="{topics_blog_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall">&nbsp;<b>{topics_blog_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
 </tr>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
{topics_blog_box.row.END_TABLE_STICKY}
 <tr>

               <td class="row8 centered">
                      <div class="x-qtam">

{topics_blog_box.row.ICON} <br />{topics_blog_box.row.NEWEST_POST_IMG}
      
      </div></div></div>
<td class="" class="{" width="99%" Valign="top" style="padding-left:11px">
<div style="height:86px; width:100%" class="" ><span style="font-size: 14px" >
<b>

                  <div class="cover_top_b">
                    <div class="cover_top_l">
                      <div class="cover_top_r">
                            <div class="3-qtam">
 <span class="postdetails"> <span style="font-size: 11px" ><FONT color="#ffffff">{topics_blog_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_blog_box.row.TOPIC_TYPE}
     <a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</a><div class="postdetails"></strong></span>
      </div></div></div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>

   <td class="row9 centered">  <div align="center"> <div align="center"><a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}"><div style="width:215px; height:160px;" class="Pages" >
<span style="font-size: 0px; line-height: normal" class="AVAVA"> {topics_blog_box.row.FIRST_POST_TEXT}<img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/96/79/94/121310.png">
</span></div><div style="padding: 0 0 10px 0;"></div></a>
  
  
                      <td class="row7 centered">


              <span style="font-size: 0px; line-height: normal" class="AVAVA"><div align="center"><div dir="rtl" style="color: rgb text-decoration: none; padding: 0pt; overflow: scroll; font-weight: bold; font-size: 10pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(277, 277, 277); margin: 0pt; width: 215px; font-family: tahoma; height: 102px; text-align: center; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat;">
<span style="font-size: 10px" > <FONT color="#000000"><div align="center"><div class="AVATAR">{topics_blog_box.row.FIRST_POST_TEXT}</div>
                            <br />
          أخر رد  {topics_blog_box.row.LAST_POST_AUTHOR}
                                      <br />
                                      <br />          <td class="row4 centered">
         <div class="e-qtam">

      <div align="center"><FONT color="#000000"><span style="font-size: 9px" >بواسطة: <span style="font-size: 9px" >{topics_blog_box.row.TOPIC_AUTHOR}</span></p>
      

          <td class="row5 centered">
         <div class="w-qtam">

    <span class="postdetails"> <span style="font-size: 9px" ><FONT color="#ffffff"><div align="center">  {L_COMMENTS}: {topics_blog_box.row.REPLIES} -
        <span class="postdetails"> <span style="font-size: 9px" ><FONT color="#ffffff"> {L_VIEWS}: {topics_blog_box.row.VIEWS}
      
      
      </div></div></div>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
    
  
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
    <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="{topics_blog_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_blog_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
   </tr>
<!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
<table class="alt2" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
  <td class="alt2" align="right">{PAGINATION}</td>
  
  
 <td class="alt2" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
                    

<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->

</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_blog_box -->

  
<style>.vib-item{width:100%}.itembg{background:#9d8ac7}.tp{color:#fff}.pun .itembg div a{color:#fff}div.tcl{float:left;width:207px}.itembg .tp+div{margin-left:199px;color:#fff}.pun .paged-head.dd {position: absolute;top: 51px;right: 0;left: 130px;padding: 8px 5px;min-height: 31px;border: none;}#main-content div.tcl > div {left: 0;border-radius: 3px 0 0 3px;}#main-content div.itembg {background: white;}#main-content div[style="background-color: #62707D;"] {background: #9d8ac7 !important;}#main-content div.tcl > h2 {left: 149px;width: 207px;position: absolute;}div.paged-foot {display: none;}.sprite-icon_topic_latest {float: right;margin-right: 5px;}</style>


        
        
  
  
  
    <style type="text/css">.pun a.topictitle{font:15px "Segoe UI",Tahoma,Helvetica,sans-serif;color:#000}#content-container div#main{margin-top:50px}#content-container div#right{width:1px;height:1px}#content-container div#content{margin-right:0}.flatred-box-img{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;overflow:hidden;background:#000}.flatred-box-img img{width:100%;min-height:100%}.flatred-box:hover .flatred-box-img img{opacity:.3}.flatred-box-info{position:absolute;bottom:0;height:28px;line-height:50px;padding:3px 17px;background: rgba(255,255,255,.97);left:0;right:0;transition:all .3s}.flatred-box:hover .flatred-box-info{height:50px}
      img[src*="http://i57.servimg.com/u/f57/15/23/22/46/loadin10.gif"]{width:60px;min-height:60px;height:30px;position:relative;margin-left:-30px;left:50%;margin-top:42px;opacity:.5}nav .a19{background: #333333;border-left: 3px solid #F10331;}nav #group-frumlink a.a19:after{content:" ";border:7px solid transparent!important;border-right-color:#fff!important;position:absolute;right:-1px;top:9px}h2.topic-title{display:block;max-width:100%;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.quantam {position: absolute;left: 3px;right: 3px;margin: 3px 0;top: 5px;opacity: 0;color: #fff;font-size: 14px;}.e-qtam{background-image: url("http://i39.servimg.com/u/f39/18/22/98/96/88888812.png"); !important;border-radius:4px;overflow:hidden}.flatred-box:hover .quantam{opacity:1}
            img[src*="http://i57.servimg.com/u/f57/15/23/22/46/loadin10.gif"]{width:60px;min-height:60px;height:30px;position:relative;margin-left:-30px;left:50%;margin-top:42px;opacity:.5}nav .a19{background: #333333;border-left: 3px solid #F10331;}nav #group-frumlink a.a19:after{content:" ";border:7px solid transparent!important;border-right-color:#fff!important;position:absolute;right:-1px;top:9px}h2.topic-title{display:block;max-width:100%;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.quantam {position: absolute;left: 3px;right: 3px;margin: 3px 0;top: 5px;opacity: 0;color: #fff;font-size: 14px;}.w-qtam{background-image: url("http://i39.servimg.com/u/f39/18/22/98/96/cover_10.gif"); !important;border-radius:4px;overflow:hidden}.flatred-box:hover .quantam{opacity:1}
                  img[src*="http://i57.servimg.com/u/f57/15/23/22/46/loadin10.gif"]{width:60px;min-height:60px;height:30px;position:relative;margin-left:-30px;left:50%;margin-top:42px;opacity:.5}nav .a19{background: #333333;border-left: 3px solid #F10331;}nav #group-frumlink a.a19:after{content:" ";border:7px solid transparent!important;border-right-color:#fff!important;position:absolute;right:-1px;top:9px}h2.topic-title{display:block;max-width:100%;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.quantam {position: absolute;left: 3px;right: 3px;margin: 3px 0;top: 5px;opacity: 0;color: #fff;font-size: 14px;}.x-qtam{background-image: url(""); !important;border-radius:4px;overflow:hidden}.flatred-box:hover .quantam{opacity:1}
            img[src*="http://i57.servimg.com/u/f57/15/23/22/46/loadin10.gif"]{width:60px;min-height:60px;height:30px;position:relative;margin-left:-30px;left:50%;margin-top:42px;opacity:.5}nav .a19{background: #333333;border-left: 3px solid #F10331;}nav #group-frumlink a.a19:after{content:" ";border:7px solid transparent!important;border-right-color:#fff!important;position:absolute;right:-1px;top:9px}h2.topic-title{display:block;max-width:100%;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.quantam {position: absolute;left: 3px;right: 3px;margin: 3px 0;top: 5px;opacity: 0;color: #fff;font-size: 14px;}.s-qtam{background: rgba(255,255,255,.33);border-radius:4px;overflow:hidden}.flatred-box:hover .quantam{opacity:1}
            .qtam {
font-size: 4pt;
font-style: italic;
background: rgba(255,44,85,.77);
border-radius: 1px;
}
  
  #lastpost{

     border : 2px solid #EEE;

    -moz-border-radius : 7px;

    -webkit-border-radius : 7px;

    border-radius : 7px;

    -moz-box-shadow : 0 0 8px #666;

    -webkit-box-shadow : 0 0 8px #666;

    box-shadow : 0 0 8px #666;}
table.index-box tbody tr:nth-child(4n+4) {margin-right:0}
#c2 tbody tr:nth-child(5){margin:12px 0 0 0}
#c4 tbody tr{height:304px!important}
#c11 tbody tr:nth-child(4){margin-right:-9px}
#c11 tbody tr {
height: 223px;
width: 310px;
margin-right: 3px;
}
#c11 tbody {
margin-left: -3px;
display: block;
}


.formbuttonrow {
 background: #fff;padding: 0;padding-top: 8px;border-top: 1px solid #f4f4f4 !important;
}
.maintitle, #qpost {background-color: transparent !important;}
.borderwrap .maintitle h2 {color: #f40;font-size: 24px;position: relative;z-index: 1;
}
table.index-box tbody tr {
 width: 223px;float: left;margin-right: 12px;margin-top: 12px;border-radius: 2px;
background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/22/98/96/6711.png) no-repeat;border:1px solid #DDD;height: 310px;position: relative;
  
}
table.index-box tbody tr td.row2.icon {padding: 0 !important;height: auto;}
table.index-box tbody tr td.row1.centered, table.index-box tbody tr td.row2.centered {
 padding: 7px;line-height: 3px;color: #fff;background-image: url("http://i39.servimg.com/u/f39/17/67/55/57/nnnnnn11.png"); !important;top: 214px;font-weight: bold;
 position: absolute;width: 100px;height: auto;text-align: left;
}
  
table.index-box tbody tr td.row7.centered, table.index-box tbody tr td.row7.centered {
 padding: ;line-height: ;color: #fff;background: # !important;top: 205px;font-weight: bold;
 position: absolute;width: 223px;height: auto;text-align: left;
}
table.index-box tbody tr td.row8.centered, table.index-box tbody tr td.row8.centered {
 padding: ;line-height: ;color: #fff;background: # !important;top: 3px;font-weight: bold;
 position: absolute;width: 221px;height: auto;text-align: left;
}
      
    table.index-box tbody tr td.row4.centered, table.index-box tbody tr td.row4.centered {
 padding: ;line-height: ;color: #fff;background: # !important;top: 290px;font-weight: bold;
 position: absolute;width: 223px;height: auto;text-align: left;
}
          table.index-box tbody tr td.row5.centered, table.index-box tbody tr td.row5.centered {
 padding: ;line-height: ;color: #fff;background: # !important;top: 300px;font-weight: bold;
 position: absolute;width: 223px;height: auto;text-align: left;
}
    table.index-box tbody tr td.row9.centered, table.index-box tbody tr td.row9.centered {
 padding: ;line-height: ;color: #fff;background: # !important;top: 41px;font-weight: bold;
 position: absolute;width: 223px;height: auto;text-align: left;


}

span.avatarcp img{
width:215px;height:160px;
background-color:beige;
border:1px solid #999999;
padding:2px
float:left; overflow:auto}

.quote {
display:none
}
div.TabView div.Pages div.Page{
width:215px;height:160px;
padding: 0px;
border: 0px solid #b4d0f3;
overflow: hidden;
background-color:#fff;
float:left; overflow:auto}
.hinh img{
 display:none
}
.avatarcp {
width:215px;height:160px;
font :none
float:left; overflow:auto}
div.phutu_html{
display:none;
float:left; overflow:auto}
.Pages{
width:215px;height:160px;
padding: 0px;
border: 0px solid #b4d0f3;
overflow: hidden;
background-color:#fff
-moz-border-radius : 7px;

    -webkit-border-radius : 7px;

    border-radius : 7px;


background-color:#fff
}


.cover_top_b {
 background: url(http://i33.servimg.com/u/f33/17/83/79/07/cover_10.gif) repeat-x left top;
}
.cover_top_l {
 background: url() no-repeat left top;
}
.cover_top_r {
 color: #FFF;
 font-weight: bold;
  text-align: center;
 background: url(http://i33.servimg.com/u/f33/17/83/79/07/cover_12.gif) no-repeat right top;
padding: 10px 7px 7px 7px;
 text-shadow:1px 1px 0 #005483;
}
.cover_top_r td, .cover_top_r a:link, .cover_top_r a:visited, .cover_top_r a:visited, .cover_top_r a:hover, .cover_top_r a:active {
 text-transform: none;
 font-weight: bold;
 color: #FFF;
}

.cover_top_b2 {
 background: url(http://i33.servimg.com/u/f33/17/83/79/07/cover_13.gif) repeat-x left top;
}
.cover_top_l2 {
 background: url(http://i33.servimg.com/u/f33/17/83/79/07/cover_14.gif) no-repeat left top;
}
.cover_top_r2 {
 color: #FFF;
 font-weight: bold;
 background: url(http://i33.servimg.com/u/f33/17/83/79/07/cover_15.gif) no-repeat right top;
 height: 10px;
}

        .AVAVA img {
              height: 160px;
        width: 215px;
      border: 6px solid #1A7FAF;
      align: center;

    border : 2px solid #EEE;

    -moz-border-radius : 7px;

    -webkit-border-radius : 7px;

    border-radius : 7px;

    -moz-box-shadow : 0 0 8px #666;

    -webkit-box-shadow : 0 0 8px #666;
    box-shadow : 0 0 8px #666;}
      

  .AVATAR img {
        height: 50px;
        width: 50px;
    }</style>
اريد مثله ولاكن يظهر بجانبه  العناصر المستقلة لان هذا الكود لا يظهر العناصر المستقلة 

ارجو المساعدة في هذا

مع العلم اني اضع العناصر المستقلة

في الجانب الايسر

وشكرا لكم
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف stones في السبت 4 يوليو 2015 - 13:50

مرحبا
ضع مواضيعك في المكان المخصص لكل موضوع
ينقل للقسم الاكواد
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14040
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف YasirAyad في السبت 4 يوليو 2015 - 22:42

ما هي نسخه المنتدى ؟
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد/لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في الأحد 5 يوليو 2015 - 2:06

نسخة منتديphpBB3


ارجو المساعدة
مع التحية
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد/لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في الأحد 5 يوليو 2015 - 4:07

هل يوجد عند احد الجواب
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف مختــــــــــــار في الأحد 5 يوليو 2015 - 4:30

@mohamedms123 كتب:
هل يوجد عند احد الجواب
تفضل اخي
http://help.ahlamontada.com/t1071825-topic
avatar
مختــــــــــــار
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1008
معدل النشاط : 2719
السُمعة : 19

http://www.alsohof-aljazairia.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد/لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في الأحد 5 يوليو 2015 - 14:05

انا اعرف مجلة مسرور ولاكن المشكلة ان العناصر المستقلة

لاتظهر ازا هناك تعديل علي الكود فارجو ان تقول لي

جازاك الله خيراً
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد/لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في الأحد 5 يوليو 2015 - 17:00

اريد فقط ان تظهر العناصر المستقلة بجانب المنتدي
ازا احد يعرف ليقول الجواب
و جازاك الله خيراً
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 6 يوليو 2015 - 4:47

حسنا اخي سيتم معاينة القالب وتصحيحه 
يرجى الانتظار ... Arrow
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد/لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في الإثنين 6 يوليو 2015 - 4:51

حسنا انا انتظر اخي

جازاك الله خيراً
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 6 يوليو 2015 - 7:16

القالب لا مشكلة به عزيزي

تأكد من العدادات ان تكون صحيحه 
كما في الصورة وان تضع العناصر على الجه اليمين
avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد/لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في الإثنين 6 يوليو 2015 - 13:51

لوسمحت اخي اريد وضع العناصر المستقلة في الجانب الايسر

لان عندما تكون العناصر المستقلة في الجانب الايمن

يكون شكل المنتدي غير مولاام

ارجو التعديل علي الكود 

لتكون  العناصر المستقلة في الجانب الايسر

و
جازاك الله خيراً
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد: لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف YasirAyad في الإثنين 6 يوليو 2015 - 19:27

تفضل 
كما في الصورةه 

avatar
YasirAyad
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11127
معدل النشاط : 13115
السُمعة : 296

http://yasirayad.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ãÚáæãÉ رد/لوسمحت مساعدة

مُساهمة من طرف mohamedms123 في الإثنين 6 يوليو 2015 - 22:35

شكرا علي مساعدتك اخي
new.moon
جازاك الله خيراً
avatar
mohamedms123
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 76
معدل النشاط : 1190
السُمعة : 0

http://theherofamily.a7larab.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى