طلب تعديل في هيدر

اذهب الى الأسفل

طلب تعديل في هيدر

مُساهمة من طرف امير صغير في السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:17

سلاام عليكم

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" >
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="ar">
<head>
   <!-- no cache headers -->
   <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
   <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
   <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
   <!-- end no cache headers -->
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.7" />

<meta name="keywords" content="م, , ناروتو شيبودن, ون بيس, فيري تيل, بليتش, أنمي, ألعاب, برامج, ألعاب اونلاين, برامج كاملة" />
<meta name="description" content="منتديات نجوم الانمي، العاشق، ناروتو شيبودن، ون بيس، فيري تيل، بليتش" />
<meta name="google-site-verification" content="9lGC0gkwF0QJpWy3jM_moMjeUWkY4ePcBUIW77hIpMw" />
<script type="text/javascript" src="https://js.webeyez.com/js/wzbody.js "></script>


<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
/**
* vBulletin 3.8.7 CSS
* Style: '3asq Style v3'; Style ID: 80
*/
@import url("http://www.3asq.com/clientscript/vbulletin_css/style-22ab2654-00080.css");
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.3asq.com/clientscript/vbulletin_important.css?v=387" />


<!-- / CSS Stylesheet -->

<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=387"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
var SESSIONURL = "s=9f52a17ecfdff8b203f4626664e2ea58&";
var SECURITYTOKEN = "guest";
var IMGDIR_MISC = "max7_3asq/misc";
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
// -->
function showSpoiler(block) { 
// by The Small One 
block.nextSibling.nextSibling.style.display ="block"; 
block.parentNode.removeChild(block); 
}
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/clientscript/vbulletin_global.js?v=387"></script><script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/max7_3asq/js/modernizr.custom.79639.js"></script>
      

      <!-- jQuery if needed -->
      <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script><link href="http://www.3asq.com/max7_3asq/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
      <script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/max7_3asq/js/jquery.infinitecarousel3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/max7_3asq/js/easing.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
   $('.carousel').infiniteCarousel({
      imagePath: 'max7_3asq/images/',
      transitionSpeed:600,
      displayTime: 6000,
      internalThumbnails: false,
      thumbnailType: 'count',
      customClass: 'myCarousel',
      progressRingColorOpacity: '0,0,0,.9',
      progressRingBackgroundOn: false,
      margin: 22,
      easeLeft: 'easeOutBounce',
      easeRight:'easeOutBounce',
      inView: 4,
      advance: 2,
      autoPilot: true,
      prevNextInternal: false,
      autoHideCaptions: false
   });

});
</script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/max7_3asq/js/organictabs.jquery.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(function() {
   
            $("#example-one").organicTabs();
           
            $("#example-two").organicTabs({
                "speed": 200
            });
   
        });
    </script>


<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/3asq-v2-2steps/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/3asq-v2-2steps/js/jquery.tipsy.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/3asq-v2-2steps/js/tabcontent.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/3asq-v2-2steps/js/jquery.carouFredSel-5.5.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/3asq-v2-2steps/js/custom.js"></script>
       
   
    <!-- Tapatalk Banner head start -->
    <link href="http://www.3asq.com/mobiquo/smartbanner/appbanner.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
    <script type="text/javascript">
        var is_mobile_skin    = 0;
        var app_ios_id        = "789778066";
        var app_android_id    = "com.tapatalk.asqcom";
        var app_kindle_url    = "https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fid789778066";
        var app_banner_message = "تابع منتديات العاشق عبر تطبيق العاشق على هاتفك الذكي";
        var app_forum_name    = "منتديات العاشق";
        var app_location_url  = "tapatalk://www.3asq.com?location=index";
        var app_board_url      = "http%3A%2F%2Fwww.3asq.com";
        var functionCallAfterWindowLoad = 0
    </script>
    <script src="http://www.3asq.com/mobiquo/smartbanner/appbanner.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- Tapatalk Banner head end-->

   <title>شبكة نجوم الانمي</title>
</head>
<body>

<!-- Tapatalk Detect body start -->
<style type="text/css">
.ui-mobile [data-role="page"], .ui-mobile [data-role="dialog"], .ui-page
{
top:auto;
}
</style>
<script type="text/javascript">tapatalkDetect()</script>
<!-- Tapatalk Detect banner body end -->

<!-- Google_analytics -->
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-5497861-1', '3asq.com');
  ga('send', 'pageview');

</script>
<!-- Google_analytics -->
<!-- webeyez -->
<script type="text/javascript">

window.wzrum__key="KM3H3M0NbqwEecUOA7Wvy2014m03d23";

(function(){

                                // Webeyez

                                var webeyez_js = document.createElement('script');

                                webeyez_js.type = "text/javascript";

                                webeyez_js.async = false;

                                webeyez_js.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'js.webeyez.com/js/wzhead.js';

                                var page_scripts = document.getElementsByTagName('script')[0];

                                page_scripts.parentNode.insertBefore(webeyez_js, page_scripts);

                })();

</script>
<!-- webeyez -->
<!-- Placement: Popups, Size: 800x600, Type: Popup -->

<script type="text/javascript">
var adParams = {
  a: '33251225', numOfTimes: '1',duration: '2' ,serverdomain: 's.m2pub.com',size: '800x600' ,period: 'hour'  , context:'c33181231'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="http://creative.m2pub.com/matomy/scripts/popup/popup.js"></script>

<!-- Placement: Popups, Size: 800x600, Type: Popup -->
<div class="bgr01"><div class="bgr02">
<div style="margin:0px auto;width:984px">
<div style="height:37px;padding-top:6px">
<ul class="links1">
   <li style="margin-left:10px"><a href="index.php?s=9f52a17ecfdff8b203f4626664e2ea58" class="l-00" title="الذهاب للرئيسية"><span>الذهاب للرئيسية</span></a></li>
<li><a href="index.php?s=9f52a17ecfdff8b203f4626664e2ea58" class="l-0" title="المنتدى">المنتدى</a></li>
</ul>
<ul class="links2">

<!-- q -->
<li><a href="http://www.mystaranime.com/t1516-topic" class="l-2">القوانين العامة</a></li>
<li><a href="http://www.mystaranime.com/registet" class="l-3">التسجيل</a></li>
<li><a href="http://www.mystaranime.com/t1516-topic" class="l-4"> أقوانين الدردشةا</a></li>
<li><a href="http://www.mystaranime.com/contact" class="l-5">اتصل بنا</a></li>
</ul>
<div class="src-bg">
<form action="search.php?do=process" method="post" style="margin:0px;padding:0px">
               <input type="hidden" name="do" value="process" />
               <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
               <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
               <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
               <input type="hidden" name="s" value="" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
               <input class="bginput" name="query" tabindex="1001"  onblur="if(this.value=='')this.value='البحث في الموقع ..' " onfocus="if(this.value=='البحث في الموقع ..')this.value=''" type="text" value="البحث في الموقع .." />
               <input type="submit" class="button" value="" tabindex="1004" title="ابحث" />
</form>
</div>
</div>
<div style="height:46px">

   
   <div class="loginbox">
   <div style="position:relative">
      <!-- login form -->
      <form style="margin:0px;padding:0px" class="form-5" action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
      <script type="text/javascript" src="http://www.3asq.com/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>

<input type="text" class="usrname1" style="font-size: 11px" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" />
<div class="chkbox2">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /> تذكرني !</div>
<input type="password" class="passwd1" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102"  onblur="if(this.value=='')this.value='password ' " onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" value="password " />
   <div style="position:absolute;top:2px;right:380px;width:61px;height:33px"><button type="submit" name="submit" class="buttonx2" value="" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s">
                <i class="icon-arrow-left">
                </i><span>دخول</span>   </button></div>

      <input type="hidden" name="s" value="9f52a17ecfdff8b203f4626664e2ea58" />
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
      <input type="hidden" name="do" value="login" />
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
      </form>
      <!-- / login form -->
</div></div>


<ul class="regst-lnk">
<li><a href="login.php?do=lostpw">نسيت كلمة المرور؟</a></li>

<li>|</li>
<li><a href="register.php?s=9f52a17ecfdff8b203f4626664e2ea58">عضوية جديدة</a></li>
</ul>
<div class="wrapper-dropdown-3 dda" style="direction:ltr;margin-top:6px">
      <span>اتبعنا على</span>
      <ul class="dropdown drp1">
         <li><a href="http://www.facebook.com/startanime" class="p--1">Facebook</a></li>
         <li><a href="https://twitter.com/mystaranime" class="p--2">Twitter</a></li>
         <li><a href="http://www.youtube.com/قريبا" class="p--3">Youtube</a></li>
      </ul>
</div>

</div>
<div style="height:7px"><!--  --></div>
<div style="height:97px">
<div class="bann-1"><!-- Google -->
<!-- Google --></div>
<div class="hs-wrapper2 preview-fade">
               <img src="قريبــــــــــــــــــــــــــــا" alt="شبكة نجوم الانمي" />

            </div>
   
   </div>
<br />
<div id="example-one">
    <div class="n-bar0"><div class="n-bar1"><div class="n-bar2">
    <ul class="nav">
<li class="fm-01"><a href="http://www.mystaranime.com/f85-montada" class="current">أعمال الأنمي</a></li>
<li class="fm-02"><a href="http://www.mystaranime.com/f48-montada">الاسلاميات</a></li>
<li class="fm-04"><a href="">التصاميم</a></li>
<li class="fm-04"><a href="">البرامج</a></li>
<li class="fm-04"><a href="http://www.mystaranime.com/f29-montada">مواضيع عامة</a></li>
</ul>
           </div></div></div>
           
           <div class="thumb0"><div class="thumb1"><div class="thumb2" style="direction:ltr">
           <div class="list-wrap">

</div>

                 
            </div>
        </div></div></div>
        </div>
<br />


<center><iframe src='http://creative.m2pub.com/matomy/scripts/direct/direct.html?a=33251225&size=300x250&ci=1&serverdomain=s.m2pub.com&context=c33111223' height='250' width='300' frameborder='0' border='0' marginwidth='0' marginheight='0' scrolling='no'></iframe></center>
<script language="JavaScript">
var zflag_nid="1424"; var zflag_cid="2035/2031"; var zflag_sid="307"; var zflag_width="1"; var zflag_height="1"; var zflag_sz="31"; var zflag_charset="utf-8";
</script>
<script language="JavaScript" src="http://c5.zedo.com/jsc/c5/fo.js"></script>
<script type="text/javascript">var _ikoobt_forum_id = '';</script>
<script language="JavaScript">
var zflag_nid="1424"; var zflag_cid="3005/2031"; var zflag_sid="307"; var zflag_width="1"; var zflag_height="1"; var zflag_sz="15"; var zflag_charset="utf-8"; var zflag_click="[INSERT_CLICK_TRACKER_MACRO]";
</script>
<script language="JavaScript" src="http://c5.zedo.com/jsc/c5/fo.js"></script>
<img id="ikoo_imagediv">&nbsp;</img>

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<div class="navbox">

         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.php?s=9f52a17ecfdff8b203f4626664e2ea58" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.3asq.com/max7_3asq/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>منتديات العاشق</strong></div>
      

</div>
<center><script language="JavaScript">
var zflag_nid="1424"; var zflag_cid="2035/2031"; var zflag_sid="307"; var zflag_width="728"; var zflag_height="90"; var zflag_sz="26"; var zflag_charset="utf-8";
</script>
<script language="JavaScript" src="http://c5.zedo.com/jsc/c5/fo.js"></script>
<script language="JavaScript">
var zflag_nid="1424"; var zflag_cid="2033/2031"; var zflag_sid="307"; var zflag_width="1"; var zflag_height="1"; var zflag_sz="95"; var zflag_charset="utf-8";
</script>
<script language="JavaScript" src="http://c5.zedo.com/jsc/c5/fo.js"></script>
</center>
<br />
<div class="wd-1">
<div><div><div>


</div></div></div></div></div>
<br />
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
                    </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
 اريد تعديل في كود الهيدر حتى تصير حقول تسجيل الدخول تظهر بس للزوار  ولما يتجل الدخول تظهر معلومات العضو عادي
avatar
امير صغير
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 688
معدل النشاط : 2628
السُمعة : 12

http://www.mystaranime.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل في هيدر

مُساهمة من طرف stones في السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:27

الكود المقصود انه يختفي ليس كامل
الي هو تسجيل الدخوا او النافبار
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14041
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل في هيدر

مُساهمة من طرف امير صغير في السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:35

حقول تسجيل الدخول تظهر حتى لو كان العضو مسجل
avatar
امير صغير
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 688
معدل النشاط : 2628
السُمعة : 12

http://www.mystaranime.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى