اريد هذا الكود

اذهب الى الأسفل

اريد هذا الكود

مُساهمة من طرف lolypops في السبت 22 فبراير 2014 - 12:02

احتاج الكود اللذي بهذا المنتدي اذا سمحتم
http://girls-online1.banouta.net/forum
اريد كود الثلج اللذي يتساقط
 tongue
avatar
lolypops
 
 

انثى
عدد المساهمات : 221
معدل النشاط : 2256
السُمعة : -2

http://neme89.dahek.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد هذا الكود

مُساهمة من طرف M!Z0 PR0 في السبت 22 فبراير 2014 - 12:31

جربي هذا الكود ،، يوضع في التشكيلات العامه او الاعلانات الخاصه

الكود:

<script language="JavaScript 1.2" type="text/javascript">
        /** @license
        * DHTML Snowstorm! JavaScript-based Snow for web pages
        * --------------------------------------------------------
        * Version 1.41.20101113 (Previous rev: 1.4.20091115)
        * Copyright (c) 2007, Scott Schiller. All rights reserved.
        * Code provided under the BSD License:
        * http://schillmania.com/projects/snowstorm/license.txt
        */

        /*global window, document, navigator, clearInterval, setInterval */
        /*jslint
        white: false, onevar: true, plusplus: false, undef: true, nomen: true,
        eqeqeq: true, bitwise: true, regexp: true, newcap: true, immed: true */

        var snowStorm = (function(window, document) {

          // --- common properties ---

          this.flakesMax = 128;          // Limit total amount of snow made (falling + sticking)
          this.flakesMaxActive = 64;      // Limit amount of snow falling at once (less = lower CPU use)
     
        this.animationInterval = 33;    // Theoretical "miliseconds per frame"
        measurement. 20 = fast + smooth, but high CPU use. 50 = more
        conservative, but slower
          this.excludeMobile = true;      // Snow is likely to be bad news for mobile phones' CPUs (and batteries.) By default, be nice.
          this.flakeBottom = null;        // Integer for Y axis snow limit, 0 or null for "full-screen" snow effect
          this.followMouse = true;        // Snow movement can respond to the user's mouse
          this.snowColor = '#fff';        // Don't eat (or use?) yellow snow.
          this.snowCharacter = '•';  // • = bullet, · is square on some systems etc.
          this.snowStick = true;          // Whether or not snow should "stick" at the bottom. When off, will never collect.
     
        this.targetElement = null;      // element which snow will be appended
        to (null = document.body) - can be an element ID eg. 'myDiv', or a DOM
        node reference
          this.useMeltEffect = true;      // When recycling
        fallen snow (or rarely, when falling), have it "melt" and fade out if
        browser supports it
          this.useTwinkleEffect = false;  // Allow snow to randomly "flicker" in and out of view while falling
     
        this.usePositionFixed = false;  // true = snow does not shift
        vertically when scrolling. May increase CPU load, disabled by default -
        if enabled, used only where supported

          // --- less-used bits ---

          this.freezeOnBlur = true;      // Only snow when the window is in focus (foreground.) Saves CPU.
     
        this.flakeLeftOffset = 0;      // Left margin/gutter space on edge of
        container (eg. browser window.) Bump up these values if seeing
        horizontal scrollbars.
          this.flakeRightOffset = 0;      // Right margin/gutter space on edge of container
          this.flakeWidth = 8;            // Max pixel width reserved for snow element
          this.flakeHeight = 8;          // Max pixel height reserved for snow element
          this.vMaxX = 5;                // Maximum X velocity range for snow
          this.vMaxY = 4;                // Maximum Y velocity range for snow
          this.zIndex = 0;                // CSS stacking order applied to each snowflake

          // --- End of user section ---

          var s = this, storm = this, i,
          // UA sniffing and backCompat rendering mode checks for fixed position, etc.
          isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i),
          isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i),
          isWin98 = navigator.appVersion.match(/windows 98/i),
          isMobile = navigator.userAgent.match(/mobile/i),
          isBackCompatIE = (isIE && document.compatMode === 'BackCompat'),
          noFixed = (isMobile || isBackCompatIE || isIE6),
          screenX = null, screenX2 = null, screenY = null, scrollY = null, vRndX = null, vRndY = null,
          windOffset = 1,
          windMultiplier = 2,
          flakeTypes = 6,
          fixedForEverything = false,
          opacitySupported = (function(){
            try {
              document.createElement('div').style.opacity = '0.5';
            } catch(e) {
              return false;
            }
            return true;
          }()),
          didInit = false,
          docFrag = document.createDocumentFragment();

          this.timers = [];
          this.flakes = [];
          this.disabled = false;
          this.active = false;
          this.meltFrameCount = 20;
          this.meltFrames = [];

          this.events = (function() {

            var old = (window.attachEvent), slice = Array.prototype.slice,
            evt = {
              add: (old?'attachEvent':'addEventListener'),
              remove: (old?'detachEvent':'removeEventListener')
            };

            function getArgs(oArgs) {
              var args = slice.call(oArgs), len = args.length;
              if (old) {
                args[1] = 'on' + args[1]; // prefix
                if (len > 3) {
                  args.pop(); // no capture
                }
              } else if (len === 3) {
                args.push(false);
              }
              return args;
            }

            function apply(args, sType) {
              var oFunc = args.shift()[evt[sType]];
              if (old) {
                oFunc(args[0], args[1]);
              } else {
                oFunc.apply(this, args);
              }
            }

            function addEvent() {
              apply(getArgs(arguments), 'add');
            }

            function removeEvent() {
              apply(getArgs(arguments), 'remove');
            }

            return {
              add: addEvent,
              remove: removeEvent
            };

          }());

          function rnd(n,min) {
            if (isNaN(min)) {
              min = 0;
            }
            return (Math.random()*n)+min;
          }

          function plusMinus(n) {
            return (parseInt(rnd(2),10)===1?n*-1:n);
          }

          this.randomizeWind = function() {
            vRndX = plusMinus(rnd(s.vMaxX,0.2));
            vRndY = rnd(s.vMaxY,0.2);
            if (this.flakes) {
              for (var i=0; i
                if (this.flakes[i].active) {
                  this.flakes[i].setVelocities();
                }
              }
            }
          };

          this.scrollHandler = function() {
            // "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given
            scrollY = (s.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10));
            if (isNaN(scrollY)) {
              scrollY = 0; // Netscape 6 scroll fix
            }
            if (!fixedForEverything && !s.flakeBottom && s.flakes) {
              for (var i=s.flakes.length; i--;) {
                if (s.flakes[i].active === 0) {
                  s.flakes[i].stick();
                }
              }
            }
          };

          this.resizeHandler = function() {
            if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
              screenX = window.innerWidth-(!isIE?16:2)-s.flakeRightOffset;
              screenY = (s.flakeBottom?s.flakeBottom:window.innerHeight);
            } else {
     
            screenX =
        (document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0)-s.flakeRightOffset;
     
            screenY =
        s.flakeBottom?s.flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);
            }
            screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
          };

          this.resizeHandlerAlt = function() {
            screenX = s.targetElement.offsetLeft+s.targetElement.offsetWidth-s.flakeRightOffset;
            screenY = s.flakeBottom?s.flakeBottom:s.targetElement.offsetTop+s.targetElement.offsetHeight;
            screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
          };

          this.freeze = function() {
            // pause animation
            if (!s.disabled) {
              s.disabled = 1;
            } else {
              return false;
            }
            for (var i=s.timers.length; i--;) {
              clearInterval(s.timers[i]);
            }
          };

          this.resume = function() {
            if (s.disabled) {
              s.disabled = 0;
            } else {
              return false;
            }
            s.timerInit();
          };

          this.toggleSnow = function() {
            if (!s.flakes.length) {
              // first run
              s.start();
            } else {
              s.active = !s.active;
              if (s.active) {
                s.show();
                s.resume();
              } else {
                s.stop();
                s.freeze();
              }
            }
          };

          this.stop = function() {
            this.freeze();
            for (var i=this.flakes.length; i--;) {
              this.flakes[i].o.style.display = 'none';
            }
            s.events.remove(window,'scroll',s.scrollHandler);
            s.events.remove(window,'resize',s.resizeHandler);
            if (s.freezeOnBlur) {
              if (isIE) {
                s.events.remove(document,'focusout',s.freeze);
                s.events.remove(document,'focusin',s.resume);
              } else {
                s.events.remove(window,'blur',s.freeze);
                s.events.remove(window,'focus',s.resume);
              }
            }
          };

          this.show = function() {
            for (var i=this.flakes.length; i--;) {
              this.flakes[i].o.style.display = 'block';
            }
          };

          this.SnowFlake = function(parent,type,x,y) {
            var s = this, storm = parent;
            this.type = type;
            this.x = x||parseInt(rnd(screenX-20),10);
            this.y = (!isNaN(y)?y:-rnd(screenY)-12);
            this.vX = null;
            this.vY = null;
            this.vAmpTypes = [1,1.2,1.4,1.6,1.8]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
            this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type];
            this.melting = false;
            this.meltFrameCount = storm.meltFrameCount;
            this.meltFrames = storm.meltFrames;
            this.meltFrame = 0;
            this.twinkleFrame = 0;
            this.active = 1;
            this.fontSize = (10+(this.type/5)*10);
            this.o = document.createElement('div');
            this.o.innerHTML = storm.snowCharacter;
            this.o.style.color = storm.snowColor;
            this.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
            this.o.style.width = storm.flakeWidth+'px';
            this.o.style.height = storm.flakeHeight+'px';
            this.o.style.fontFamily = 'arial,verdana';
            this.o.style.overflow = 'hidden';
            this.o.style.fontWeight = 'normal';
            this.o.style.zIndex = storm.zIndex;
            docFrag.appendChild(this.o);

            this.refresh = function() {
              if (isNaN(s.x) || isNaN(s.y)) {
                // safety check
                return false;
              }
              s.o.style.left = s.x+'px';
              s.o.style.top = s.y+'px';
            };

            this.stick = function() {
              if (noFixed || (storm.targetElement !== document.documentElement && storm.targetElement !== document.body)) {
                s.o.style.top = (screenY+scrollY-storm.flakeHeight)+'px';
              } else if (storm.flakeBottom) {
                s.o.style.top = storm.flakeBottom+'px';
              } else {
                s.o.style.display = 'none';
                s.o.style.top = 'auto';
                s.o.style.bottom = '0px';
                s.o.style.position = 'fixed';
                s.o.style.display = 'block';
              }
            };

            this.vCheck = function() {
              if (s.vX>=0 && s.vX<0.2) {
                s.vX = 0.2;
              } else if (s.vX<0 && s.vX>-0.2) {
                s.vX = -0.2;
              }
              if (s.vY>=0 && s.vY<0.2) {
                s.vY = 0.2;
              }
            };

            this.move = function() {
              var vX = s.vX*windOffset, yDiff;
              s.x += vX;
              s.y += (s.vY*s.vAmp);
              if (s.x >= screenX || screenX-s.x < storm.flakeWidth) { // X-axis scroll check
                s.x = 0;
              } else if (vX < 0 && s.x-storm.flakeLeftOffset < 0-storm.flakeWidth) {
                s.x = screenX-storm.flakeWidth-1; // flakeWidth;
              }
              s.refresh();
              yDiff = screenY+scrollY-s.y;
              if (yDiff
                s.active = 0;
                if (storm.snowStick) {
                  s.stick();
                } else {
                  s.recycle();
                }
              } else {
     
              if (storm.useMeltEffect && s.active && s.type
        < 3 && !s.melting && Math.random()>0.998) {
                  // ~1/1000 chance of melting mid-air, with each frame
                  s.melting = true;
                  s.melt();
                  // only incrementally melt one frame
                  // s.melting = false;
                }
                if (storm.useTwinkleEffect) {
                  if (!s.twinkleFrame) {
                    if (Math.random()>0.9) {
                      s.twinkleFrame = parseInt(Math.random()*20,10);
                    }
                  } else {
                    s.twinkleFrame--;
                    s.o.style.visibility = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame%2===0?'hidden':'visible');
                  }
                }
              }
            };

            this.animate = function() {
              // main animation loop
              // move, check status, die etc.
              s.move();
            };

            this.setVelocities = function() {
              s.vX = vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1);
              s.vY = vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1);
            };

            this.setOpacity = function(o,opacity) {
              if (!opacitySupported) {
                return false;
              }
              o.style.opacity = opacity;
            };

            this.melt = function() {
              if (!storm.useMeltEffect || !s.melting) {
                s.recycle();
              } else {
                if (s.meltFrame < s.meltFrameCount) {
                  s.meltFrame++;
                  s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);
                  s.o.style.fontSize = s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
                  s.o.style.lineHeight = storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
                } else {
                  s.recycle();
                }
              }
            };

            this.recycle = function() {
              s.o.style.display = 'none';
              s.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
              s.o.style.bottom = 'auto';
              s.setVelocities();
              s.vCheck();
              s.meltFrame = 0;
              s.melting = false;
              s.setOpacity(s.o,1);
              s.o.style.padding = '0px';
              s.o.style.margin = '0px';
              s.o.style.fontSize = s.fontSize+'px';
              s.o.style.lineHeight = (storm.flakeHeight+2)+'px';
              s.o.style.textAlign = 'center';
              s.o.style.verticalAlign = 'baseline';
              s.x = parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10);
              s.y = parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight;
              s.refresh();
              s.o.style.display = 'block';
              s.active = 1;
            };

            this.recycle(); // set up x/y coords etc.
            this.refresh();

          };

          this.snow = function() {
            var active = 0, used = 0, waiting = 0, flake = null, i;
            for (i=s.flakes.length; i--;) {
              if (s.flakes[i].active === 1) {
                s.flakes[i].move();
                active++;
              } else if (s.flakes[i].active === 0) {
                used++;
              } else {
                waiting++;
              }
              if (s.flakes[i].melting) {
                s.flakes[i].melt();
              }
            }
            if (active
              flake = s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length),10)];
              if (flake.active === 0) {
                flake.melting = true;
              }
            }
          };

          this.mouseMove = function(e) {
            if (!s.followMouse) {
              return true;
            }
            var x = parseInt(e.clientX,10);
            if (x
              windOffset = -windMultiplier+(x/screenX2*windMultiplier);
            } else {
              x -= screenX2;
              windOffset = (x/screenX2)*windMultiplier;
            }
          };

          this.createSnow = function(limit,allowInactive) {
            for (var i=0; i
              s.flakes[s.flakes.length] = new s.SnowFlake(s,parseInt(rnd(flakeTypes),10));
              if (allowInactive || i>s.flakesMaxActive) {
                s.flakes[s.flakes.length-1].active = -1;
              }
            }
            storm.targetElement.appendChild(docFrag);
          };

          this.timerInit = function() {
     
          s.timers =
        (!isWin98?[setInterval(s.snow,s.animationInterval)]:[setInterval(s.snow,s.animationInterval*3),setInterval(s.snow,s.animationInterval)]);
          };

          this.init = function() {
            for (var i=0; i
              s.meltFrames.push(1-(i/s.meltFrameCount));
            }
            s.randomizeWind();
            s.createSnow(s.flakesMax); // create initial batch
            s.events.add(window,'resize',s.resizeHandler);
            s.events.add(window,'scroll',s.scrollHandler);
            if (s.freezeOnBlur) {
              if (isIE) {
                s.events.add(document,'focusout',s.freeze);
                s.events.add(document,'focusin',s.resume);
              } else {
                s.events.add(window,'blur',s.freeze);
                s.events.add(window,'focus',s.resume);
              }
            }
            s.resizeHandler();
            s.scrollHandler();
            if (s.followMouse) {
              s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',s.mouseMove);
            }
            s.animationInterval = Math.max(20,s.animationInterval);
            s.timerInit();
          };

          this.start = function(bFromOnLoad) {
            if (!didInit) {
              didInit = true;
            } else if (bFromOnLoad) {
              // already loaded and running
              return true;
            }
            if (typeof s.targetElement === 'string') {
              var targetID = s.targetElement;
              s.targetElement = document.getElementById(targetID);
              if (!s.targetElement) {
                throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+targetID+'"');
              }
            }
            if (!s.targetElement) {
              s.targetElement = (!isIE?(document.documentElement?document.documentElement:document.body):document.body);
            }
            if (s.targetElement !== document.documentElement && s.targetElement !== document.body) {
              s.resizeHandler = s.resizeHandlerAlt; // re-map handler to get element instead of screen dimensions
            }
            s.resizeHandler(); // get bounding box elements
            s.usePositionFixed = (s.usePositionFixed && !noFixed); // whether or not position:fixed is supported
            fixedForEverything = s.usePositionFixed;
            if (screenX && screenY && !s.disabled) {
              s.init();
              s.active = true;
            }
          };

          function doStart() {
            if ((this.excludeMobile && !isMobile) || !this.excludeMobile) {
              window.setTimeout(function() {
                s.start(true);
              }, 20);
            }
            // event cleanup
            s.events.remove(window, 'load', doStart);
          }

          // hooks for starting the snow
          s.events.add(window, 'load', doStart, false);

          return this;

        }(window, document));
</script>
avatar
M!Z0 PR0
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 394
معدل النشاط : 3283
السُمعة : 41

http://index.arab.st

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد هذا الكود

مُساهمة من طرف lolypops في السبت 22 فبراير 2014 - 13:17

لايعمل ارجو الحل
avatar
lolypops
 
 

انثى
عدد المساهمات : 221
معدل النشاط : 2256
السُمعة : -2

http://neme89.dahek.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: اريد هذا الكود

مُساهمة من طرف Yassine Bablil في السبت 22 فبراير 2014 - 14:41

avatar
Yassine Bablil
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 8533
معدل النشاط : 9870
السُمعة : 164

https://ev1el.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى