تعديل كود

اذهب الى الأسفل

تعديل كود

مُساهمة من طرف مولود الإسلام في الثلاثاء 4 فبراير 2014 - 0:26

السلام عليكم : هناك أخطاء عده فى هذا الكود أرجو تعديلها وجدزاكم الله خيرا
----------------------------------------------

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
   
        <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
   
    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td>   

 
   
   
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->
      </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">
        <div class="smallfont">
       
         
        </div>
    </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
    <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                 </span>

    </td>
   
   
   
    <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
     <span class="gensmall bold">
               
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
  </td>
   

   

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

        </div>
    </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

    <!-- open content container -->

<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
   


<!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "Arial";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
             <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
           
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
            
            المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
           
        </td>
   
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">   
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>

       
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                     <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
          </td>
      </tr>
 
  </tr>

        <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
       
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
           <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
   
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
   
   
  
    </tr>
    </table>
           
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
      
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
   
   
<!-- END profile_field -->


           
   
       
</table>
                <div align="center">
                    </div>
                <div align="center"></div>
                </div>


 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
 
 
 
 
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
             
            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td>
                    <p align="center"></p>
                    <p> </td>
                </tr>
</table>
<br />
    </td>
   
    <td class="alt1" id="td_post_501">
   
<!-- الموضوع والأيقونة -->
       
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  
                </span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
       
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
           

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

       <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a> 
              <br /><br /><br />
        <center>
         
   
          <div class="postbody">
         


                               
 

{postrow.displayed.MESSAGE}

 
         <br />
<div align="center"><script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
    <!--  تجربه  --><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-4393845451049718" data-ad-slot="1559206381"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
      
<br />
       
           
     

   <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 
             
    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
     الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>   //  
       <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="/">{L_INDEX}</a>   //  
    <font color="#FF0000">الكاتب
: </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
 
</div>
 
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 
           
         
            <!-- التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك -->

                  
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://3badelr7man.0wn0.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>

                     <!-- التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك -->  
           
  <div align="center">
     <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>    


    </div>
         

                                       <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments -->
 

</fieldset>
 

                <!-- END switch_attachments -->

          </center>
        </div>

         
         
      
                         
   

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
       
       
       
       
        
    </td>
   
    <td class="alt1" align="left">
     
     
        <!-- controls -->
       
       
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
       
      <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 

<br />
 

  <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->


     
     

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
   
    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td>   

 
   
   
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->

     
     


<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


    </div>
   
        </div>
    </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
   
        <td class="smallfont">
                 
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>  
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
   
   
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->
 
                 
   
       <br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
   
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="http://twitter.com/home?status=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="http://del.icio.us/post?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
   
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
   
    <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
    </tr>
    </table>
<!-- / social bookmarking links -->        <tr>            
                     
                     
                     
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
        <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
               
                الــرد الســـريـع
            </td>
        </tr>
    </thead>


    <tr>        <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
 

   
   

    <tr>
        <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                 
                 
                 
                 
                 
 
                 
           
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
           
           
        </td>
    </tr>
 
 
    </tbody>
    </table>
                 

<br />
 
  <!-- currently active users -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">
            الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="2">
            <span class="smallfont">
                
                         
                 
                  </span>
        </td>
    </tr>
    </table>
<!-- end currently active users -->

 
<br />


<!-- next / previous links -->
    <br />
    <div class="smallfont" align="center">
        <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
        <strong>»</strong>
    </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>         
                 
<!-- END viewtopic_bottom -->                      <br />
                     
    
 
<!-- **************************************************** -->

       

 
  
           

  
  
        
          <!--  Code By Sam Hameed -->
<!-- بداية اطار علوي -->
<div class="forumhome-st">
<div class="forum-top"></div>
<div class="forum-center">
    <div class="forum-content">
<!-- / نهاية اطار علوي -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
        
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="alt2" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>      
<!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
      </div>
    </div>
  </div>
<div class="forum-bottom"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
  <br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<!--  Code By Sam Hameed -->        

 <!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
    <td width="100%" valign="top">
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
    <td class="thead">
        <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
        تعليمات المشاركة
    </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
          <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
    <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
       
        <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
        <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
        <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

        <hr />
       
        <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
        <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
        <hr />
        <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
    </div></td>
 
</tr>
          <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
    </td>
    <td class="smallfont" align="left">
          <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
       
        <tr>
            <td>
            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
   
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
            </td>
        </tr>
        </table>
            </form>
    </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

                 

                 
                 
                 
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
     'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
<br />
                 
         
           
       --------------------------------------------

من ضمن تلك الاخطاء عدم وجود التعليق ع الموضوع بالفيس بوك فى الوسط
ثم انها تاتى على التى اسفلها
والكود لا يقبل وجود اعلانات ادسنس
واليكم المنتدى للمعاينه
وشكرا
http://3badelr7man.0wn0.com/
avatar
مولود الإسلام
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 165
معدل النشاط : 3166
السُمعة : 0

http://3bad-elr7man.alafdal.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود

مُساهمة من طرف ¶Oscar¶ في الثلاثاء 4 فبراير 2014 - 3:43

حضرتك لاحظ انك حطيت الكود بدون تنظيم
الكود:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
 
        <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->
      </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">
        <div class="smallfont">
     
       
        </div>
    </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
    <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                </span>

    </td>
 
 
 
    <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
             
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
  </td>
 

 

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

        </div>
    </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

    <!-- open content container -->

<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
 


<!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "Arial";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
         
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
           
            المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
         
        </td>
 
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>

     
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
          </td>
      </tr>
 
  </tr>

        <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
     
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
 
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
 
 
 
    </tr>
    </table>
         
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
 
 
<!-- END profile_field -->


         
 
     
</table>
                <div align="center">
                    </div>
                <div align="center"></div>
                </div>


 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
 
 
 
 
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
           
            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td>
                    <p align="center"></p>
                    <p> </td>
                </tr>
</table>
<br />
    </td>
 
    <td class="alt1" id="td_post_501">
 
<!-- الموضوع والأيقونة -->
     
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} 
                </span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
     
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
         

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>
              <br /><br /><br />
        <center>
       
 
          <div class="postbody">
       


                             
 

{postrow.displayed.MESSAGE}

 
        <br />
<div align="center"><script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
    <!--  تجربه  --><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-4393845451049718" data-ad-slot="1559206381"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
     
<br />
     
         
   

  <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 
           
    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="/">{L_INDEX}</a>  // 
    <font color="#FF0000">الكاتب
: </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
 
</div>
 
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 
         
       
            <!-- التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك -->

                 
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://3badelr7man.0wn0.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>

                    <!-- التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك --> 
         
  <div align="center">
    <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>   


    </div>
       

                                      <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments -->
 

</fieldset>
 

                <!-- END switch_attachments -->

          </center>
        </div>

       
       
     
                       
 

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
     
     
     
     
       
    </td>
 
    <td class="alt1" align="left">
   
   
        <!-- controls -->
     
     
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
     
      <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 

<br />
 

  <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->


   
   

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->

   
   


<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


    </div>
 
        </div>
    </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
 
        <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
 
 
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->
 
               
 
     <br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
 
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://twitter.com/home?status=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://del.icio.us/post?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
    </tr>
    </table>
<!-- / social bookmarking links -->        <tr>           
                   
                   
                   
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
        <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
             
                الــرد الســـريـع
            </td>
        </tr>
    </thead>


    <tr>        <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
 

 
 

    <tr>
        <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
               
               
               
               
               
 
               
         
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
         
         
        </td>
    </tr>
 
 
    </tbody>
    </table>
               

<br />
 
  <!-- currently active users -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">
            الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="2">
            <span class="smallfont">
               
                       
               
                  </span>
        </td>
    </tr>
    </table>
<!-- end currently active users -->

 
<br />


<!-- next / previous links -->
    <br />
    <div class="smallfont" align="center">
        <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
        <strong>»</strong>
    </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>       
               
<!-- END viewtopic_bottom -->                      <br />
                   
   
 
<!-- **************************************************** -->

     

 
 
         

 
 
       
          <!--  Code By Sam Hameed -->
<!-- بداية اطار علوي -->
<div class="forumhome-st">
<div class="forum-top"></div>
<div class="forum-center">
    <div class="forum-content">
<!-- / نهاية اطار علوي -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
       
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="alt2" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>     
<!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
      </div>
    </div>
  </div>
<div class="forum-bottom"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
  <br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<!--  Code By Sam Hameed -->       

 <!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
    <td width="100%" valign="top">
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
    <td class="thead">
        <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
        تعليمات المشاركة
    </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
          <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
    <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
     
        <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
        <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
        <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

        <hr />
     
        <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
        <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
        <hr />
        <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
    </div></td>
 
</tr>
          <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
    </td>
    <td class="smallfont" align="left">
          <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
     
        <tr>
            <td>
            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
 
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
            </td>
        </tr>
        </table>
            </form>
    </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

               

               
               
               
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
       
<br />
         

قم باضافه الكود لك هنا ليسهل على اى احد نقله
تانى شئ انت بتقول اخطاء عده ياريت توضح كل الاخطاء الى انت عاوز تصلحها يعنى مش معقول واحد ياخد الكود ويركبه ويقعد يفحص الاخطاء وبعدين يرجع يعدلها
على العموم هحاول اشوف اى خطئ واصلحه
avatar
¶Oscar¶
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 669
معدل النشاط : 2696
السُمعة : 22

http://teravoice.info/no/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود

مُساهمة من طرف ¶Oscar¶ في الثلاثاء 4 فبراير 2014 - 3:48

انا عدلت على الكود بتاع تعليقات الفيس بوك بس مختبرتوش المهم جرب ولكن احتفظ بالكود الاصلى فى اى صفحه عندك
الكود:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="alt1" width="100%"><strong>
                  <span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span> </strong> </td>
    </tr>
    </table>
    <br />
<a name="poststop" id="poststop"></a>

<!-- controls above postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
 
        <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->

 
  </td>

    <td>
<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"></a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->
      </td>
</tr>
</table>
<!-- / controls above postbits -->

<!-- toolbar -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">
        <div class="smallfont">
     
       
        </div>
    </td>
 
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
    <td class="vbmenu_control" id="threadtools" nowrap="nowrap">
<span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                </span>

    </td>
 
 
 
    <td class="vbmenu_control" id="displaymodes" nowrap="nowrap">
    <span class="gensmall bold">
             
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
  </td>
 

 

</tr>
</table>
<!-- / toolbar --><!-- end content table -->

        </div>
    </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- / end content table -->

<div id="posts"><!-- post #501 -->

    <!-- open content container -->

<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

    <div id="edit501" style="padding:0px 0px 6px 0px">
 


<!-- a7la7ekaya الطائر الحر - ألدعم الفني -->

<head>
<style type="text/css">
.infouser {
    font: normal 11px "Arial";
    letter-spacing: 0px;
    vertical-align: middle;
    padding: 1px 2px;
    margin: 0 2px 2px;
}
.avataruser img {
    border:1px outset #ccebfb;
    margin: 10px auto 0;
    padding: 5px;
}
</style>
</head>

<!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->


<table id="post501" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 
        <td class="thead" style="font-weight:normal"  id="currentPost">
            <!-- status icon and date -->
            <div align="center">
<img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
            </div>
         
            <!-- / status icon and date -->
        </td>
        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">
           
            المشاركة رقم: <a href="showpost.php?p=501&postcount=1" target="new" rel="nofollow" id="postcount501" name="1"><strong></strong></a>
         
        </td>
 
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right"> 
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
    </tr>

     
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" class="alt1"><div class="smallfont avataruser">
                    <br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
          </td>
      </tr>
 
  </tr>

        <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
     
        <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_501" align="center">
          <a class="bigusername" name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </a>
          </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">اللقب:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></td>
    </tr>
 
    <tr>
        <td class="alt1 infouser"><div align="center">الرتبه:</div></td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></td>
    </tr>
 
 
 
    </tr>
    </table>
         
            <div class="smallfont" style="text-align:right">
            <br />
            <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
     
              <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
    </tr>
              <!-- BEGIN profile_field -->
        <tr>
        <td class="alt1 infouser" align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} </td>
        <td class="alt2 infouser" align="center"> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</td>
    </tr>
 
 
<!-- END profile_field -->


         
 
     
</table>
                <div align="center">
                    </div>
                <div align="center"></div>
                </div>


 
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%">
    <tr>
 
 
 
 
    </tr>
    </table>
<br />
                <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" style="text-align:right">
    <tr>
        <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
    </tr>
<tr>
        <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="offlinebutton"><tr><td width="ضع مقاس الايقونة ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </td>
 

</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
        <td class="alt2 infouser"><div align="center">  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

              {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td>
        </tr>
</table>
           
            <table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td>
                    <p align="center"></p>
                    <p> </td>
                </tr>
</table>
<br />
    </td>
 
    <td class="alt1" id="td_post_501">
 
<!-- الموضوع والأيقونة -->
     
            <!-- icon and title -->
            <div class="smallfont">
                <span class="postdetails">
                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} 
                </span>
            </div>
            <hr size="1" style="color:#F2DCDE; background-color:#F2DCDE" />
            <!-- / icon and title -->
     
 <!-- google_ad_section_start -->
        <!-- message -->
        <div id="post_message_501" align="center">
         

      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">

      <br /><br />
        <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>
              <br /><br /><br />
        <center>
       
 
          <div class="postbody">
       


                             
 

{postrow.displayed.MESSAGE}

 
        <br />
<div align="center"><script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
    <!--  تجربه  --><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-4393845451049718" data-ad-slot="1559206381"></ins><script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
     
<br />
     
         
   

  <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 
           
    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="/">{L_INDEX}</a>  // 
    <font color="#FF0000">الكاتب
: </font><span class="postbody"><span class="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
 
</div>
 
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
 
         
       
            <!-- التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك -->

                 
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td class="thead"><a name="taglist"></a><a href="http://3badelr7man.0wn0.com/" target="_blank">التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك</a></td></tr><tr><td class="alt1 smallfont" id="tag_list_cell"><center><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" num_posts="3" width="600"></fb:comments></center></td></tr></table>

                    <!-- التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك --> 
         
  <div align="center">
    <script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));</script> <div fb-xfbml-state="rendered" class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" data-send="true" data-width="400" data-show-faces="true" style="padding:10px;"><span style="height: 24px; width: 400px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=124578887583575&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df17a9cb2fc0170e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fhttp://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%252Ff2de3f05fea3bc6%26domain%3Dhttp://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm&amp;node_type=link&amp;width=400&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false" class="fb_ltr" title="Like this content on Facebook." style="border: medium none; overflow: hidden; height: 24px; width: 400px;" name="f1605443947c896" id="f1932adabfc1718" scrolling="no"></iframe></span>   


    </div>
       

                                      <!-- BEGIN switch_attachments -->

<fieldset class="fieldset"> <legend>الملفات المرفقة</legend>
      <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<!-- BEGIN switch_dl_att --><table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0"> <table border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse"><tr><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">اسم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">نوع الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">حجم الملف</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">التحمــيل</font></b></td><td align="center" bgcolor="#333333"><b><font color="#FFFFFF">مرات التحميل</font></b></td></tr>
<tr><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</td><td align="center"><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"width="40" height="40" border="0" /></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}</td><td align="center"><a rel="nofollow" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}"><img class="inlineimg" src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/downlo10.png" border="0" style="vertical-align:absmiddle; cursor:hand" hspace="0" title="اضغط هنا لتحميل الملف "></a></td><td align="center">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</td></tr> </table>

<!-- END switch_dl_att -->
<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->

                <!-- END switch_post_attachments -->
 

</fieldset>
 

                <!-- END switch_attachments -->

          </center>
        </div>

       
       
     
                       
 

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt2" align="center">
 {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
     
     
     
     
       
    </td>
 
    <td class="alt1" align="left">
   
   
        <!-- controls -->
     
     
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
     
      <a href="#quickreply" rel="nofollow" title="الرد السريع"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/14/50/08/quickr10.gif"/></a>
        <!-- / controls -->
    </td>
</tr>
</table>

 

<br />
 

  <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->


   
   

<!-- BEGIN topicpagination -->

<table class="tborder" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" align="left">
<tr>
    <td class="vbmenu_control" style="font-weight:normal">صفحات الموضوع</td>
 
    <td class="alt1"><a rel="prev" class="smallfont" href="showthread.php?t=3" title="الصفحة السابقة - النتائج 1 إلى 10 من 11"><</a></td>
    <td class="alt1">{PAGINATION}</td> 

 
 
 
    <td class="vbmenu_control" title="showthread.php?t=3"><a name="PageNav"></a></td>
</tr>
</table>

      <!-- END topicpagination -->

   
   


<!-- a7la7ekya الطائر الحر- ألدعم الفني -->


    </div>
 
        </div>
    </div>
</div>

<!-- / close content container -->

<!-- / post #501 --><div id="lastpost"></div></div>

<!-- start content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right">

<!-- / start content table -->

<!-- controls below postbits -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:-3px">
<tr valign="top">
 
        <td class="smallfont">
               
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
  </td>
 
 
</tr>
</table>
<!-- / controls below postbits -->
 
               
 
     <br /><br />

<!-- social bookmarking links -->
 
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
    <tr>
        <td class="thead">الإشارات المرجعية</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt2" style="padding-top:0px"><div style="clear:both"></div><ul style="list-style-type:none; margin:0px; padding:0px"><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://twitter.com/home?status=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/twitte10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Twitter" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://twitter.com/home?status=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Twitter</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma13.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Google" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Google</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/facebo10.jpg" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Facebook" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Facebook</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma12.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى StumbleUpon" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">StumbleUpon</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://del.icio.us/post?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma11.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى del.icio.us" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://del.icio.us/post?url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">del.icio.us</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/bookma10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Digg" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://digg.com/submit?phrase=2&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Digg</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/yahoo10.png" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Yahoo" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Yahoo</a>
</li><li class="smallfont" style="width:25%; min-width:160px; float:right; margin-top:6px">
 
        <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark"><img src="http://i11.servimg.com/u/f11/17/99/17/05/live10.gif" border="0" alt="إرسال الموضوع إلى Live" class="inlineimg" /></a>
 
    <a href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=0&amp;mkt=en-us&amp;url=http://3badelr7man.0wn0.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm" target="socialbookmark" style="text-decoration:none">Live</a>
</li></ul><div style="clear:both"></div></td>
    </tr>
    </table>
<!-- / social bookmarking links -->        <tr>           
                   
                   
                   
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
        <tr>
            <td class="tcat" colspan="2">
             
                الــرد الســـريـع
            </td>
        </tr>
    </thead>


    <tr>        <td class="thead" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
 

 
 

    <tr>
        <td colspan="2" align="center" style="padding:0px">

<a name="quickreply"></a>            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
               
               
               
               
               
 
               
         
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
         
         
        </td>
    </tr>
 
 
    </tbody>
    </table>
               

<br />
 
  <!-- currently active users -->
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">
            الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 <span class="normal">( الأعضاء 3 والزوار 17)</span>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="2">
            <span class="smallfont">
               
                       
               
                  </span>
        </td>
    </tr>
    </table>
<!-- end currently active users -->

 
<br />


<!-- next / previous links -->
    <br />
    <div class="smallfont" align="center">
        <strong>«</strong>
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" rel="nofollow">الموضوع السابق</a>
            |
            <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC" rel="nofollow">الموضوع التالي</a>
        <strong>»</strong>
    </div>
<!-- / next / previous links -->


<!-- popup menu contents -->
<br />

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="90%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>       
               
<!-- END viewtopic_bottom -->                      <br />
                   
   
 
<!-- **************************************************** -->

     

 
 
         

 
 
       
          <!--  Code By Sam Hameed -->
<!-- بداية اطار علوي -->
<div class="forumhome-st">
<div class="forum-top"></div>
<div class="forum-center">
    <div class="forum-content">
<!-- / نهاية اطار علوي -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
       
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="alt2" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script>     
<!-- بداية اطار سفلي -->
</div>
      </div>
    </div>
  </div>
<div class="forum-bottom"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
  <br />
<!-- / نهاية اطار سفلي -->
<!--  Code By Sam Hameed -->       

 <!-- / popup menu contents -->


<!-- forum rules and admin links -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
    <td width="100%" valign="top">
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210">
<thead>
<tr>
    <td class="thead">
        <a style="float:left" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"><img id="collapseimg_forumrules" src="stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
        تعليمات المشاركة
    </td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_forumrules" style="">
          <!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
    <td class="alt1" nowrap="nowrap"><div class="smallfont">
     
        <div><strong>{MODERATORS}</strong> </div>
        <div><strong>{L_TABS_PERMISSIONS}</strong></div>
        <div><strong>{S_AUTH_LIST}</strong></div>

        <hr />
     
        <div><a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">BB code</a> is <strong>متاحة</strong></div>
        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">الابتسامات</a> <strong>متاحة</strong></div>
        <div><a href="javascript:void(0)" target="_blank">كود [IMG]</a> <strong>متاحة</strong></div>
        <div>كود HTML <strong>معطلة</strong></div>
        <hr />
        <div><a href="/t2269-topic" target="_blank">قوانين المنتدى</a></div>
    </div></td>
 
</tr>
          <!-- END show_permissions -->
</tbody>
</table>
    </td>
    <td class="smallfont" align="left">
          <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
     
        <tr>
            <td>
            <div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">
 
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

</div>
            </td>
        </tr>
        </table>
            </form>
    </td>
</tr>
</table>
<!-- /forum rules and admin links -->

               

               
               
               
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[$(resize_images({
    'selector' : '.postbody', 'max_width' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
    {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]></script>
    <!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
       
<br />
         
avatar
¶Oscar¶
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 669
معدل النشاط : 2696
السُمعة : 22

http://teravoice.info/no/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود

مُساهمة من طرف مولود الإسلام في الأربعاء 5 فبراير 2014 - 2:39

تمام .. جارى التجربه وشكرا ليك
avatar
مولود الإسلام
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 165
معدل النشاط : 3166
السُمعة : 0

http://3bad-elr7man.alafdal.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود

مُساهمة من طرف مولود الإسلام في الأربعاء 5 فبراير 2014 - 3:04

نفس المشكله Sad
avatar
مولود الإسلام
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 165
معدل النشاط : 3166
السُمعة : 0

http://3bad-elr7man.alafdal.net/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تعديل كود

مُساهمة من طرف stones في الأربعاء 5 فبراير 2014 - 3:24

مرحبا
افضل طريقة لضمان تشغيل
القالب بكامله هو حذفه واعاده ترتيبه من جديد
في الاماكن المشروحه لك بكل كود
avatar
stones
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11057
معدل النشاط : 14038
السُمعة : 414

http://stones.arab.st/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى