طلب قالب viewtopic_body أحترافي

اذهب الى الأسفل

طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الخميس 24 مايو 2012 - 21:18

آلسلام عليكم ~
--
أريد قالب
viewtopic_body أحترافي رجاءاً

أنتظر مروركم أخواني الأعزاء

avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 15978
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الخميس 24 مايو 2012 - 21:26

اتفضل ده قالب مش من الاخر
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
           <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="px">
<tbody><tr>
<td width="185px "><img src="" width="185px " height="34px"></td>
<td align="center"  background="">
<img src="" ></td>
<td width="159px "><img src="" width="159px " height="34px"></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="10px " background=""> </td>
<td valign="middle" align="center">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}




</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>

<tr>
<table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="px">
<tr>
<span class="genmed"><img style="float: right;" alt="http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/announ12.gif" src="http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/announ12.gif"></span>

<div><span class="smallfont" style="float: left;"><span style="font-weight: bold; color: Red;">ÇáãÔÇåÏÇÊ: </span><font face="Arial"><div align="center"><img src="http://cb.amazingcounters.com/counter.php?i=2795142&amp;c=8385739" alt="Free Hit Counter" border="0"><a href="http://www.quality-singles.com/local/charleston-sc.htm"><br></a></div></font> <a 7=""><img class="inlineimg" src="http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/lastpo11.gif" title="" border="0"></a></span>

<font color="red"></font><div class="smallfont" align="center"><blink><font color="Red"><b>ÑÓÇáÉ ãÓÊÚÌáÉ:</b></font></blink></div>  <span c=""></span> <span style="font-weight: bold;">ÚÒíÒí ÇáÞÇÑÁ, ÃÚáã Çä áäÇ ÍÞæÞäÇ æãáßíÊäÇ æÃÝßÇÑäÇ, ÝÑÌÇÁ ÚÏã ÓÑÞÉ ÊÚÈäÇ. áäÞá ÇáãæÖæÚ íÌÈ Úáíß äÓÎ ÇáãÕÏÑ Ãæá æÔßÑÂ. </span></div>
<div><span style="float: left;"><span class="smallfont"><font face="Arial" size="2">2010-2011</font></span></span> <span style="font-weight: bold;" class="smallfont"><font color="#663300" face="Arial" size="2">Ç<font color="darkred">áÇÏÇÑÉ</font></font><font size="2"><font face="Arial"> <font color="red">( </font></font><font color="#ff0000"><font face="Arial">ÇÏÇÑÉ ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ)</font> </font></font></span></div><font size="2"><font color="#ff0000"></font></font>
<!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="170px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
  </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->

    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">

<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"
{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
<table class="pro-t" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; border-style:solid; border-width: 1px" cellpadding="3">
<tr style="padding:0;">
<td background="http://i64.servimg.com/u/f64/12/94/12/03/swww110.gif">
<p align="center" style="padding:0; margin:0;">ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ</p></td>
</tr>
<span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
<tr>
<td>
</a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
<tr/>
<td/>
<span class="postdetails poster-profile">
{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
</td>
</tr>
</table>
<table class="pro-t" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; border-style:solid; border-width: 1px" cellpadding="3">
<tr style="padding:0;">
<td background="http://i64.servimg.com/u/f64/12/94/12/03/swww110.gif">
<p align="center" style="padding:0; margin:0;">ãÚáæãÇÊ ÇÖÇÝíå</p></td>
</tr>
<!-- BEGIN profile_field -->
<tr>
<td>
<div class="userdetails">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>
</td>
</tr>
<!-- END profile_field -->
</table>
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span><br />
         <img src="http://illiweb.com/fa/vide.gif" alt="" style="width: 150px; height: 8px;" />
<div>
<P align=center></p>
            <table class="goweto" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; border-style: dotted; border-width: 1px" cellpadding="1">
      <tr style="padding:0;">
         <td background="http://i64.servimg.com/u/f64/12/94/12/03/swww110.gif">
         <p align="center" style="padding:0; margin:0;">ãÚáæãÇÊ ÇáÃÊÕÇá</p></td>
      </tr></P>
<tr>
         <td>
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}                     
</td>
      </tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="profil_foot">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png" height="40"><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td align="right" valign="top" class="post-options" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png">
                   </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
                  <fieldset>
                  <legend>ÎíÇÑÇÊ ÇáãÓÇåãÉ</legend>
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="px">
<tbody><tr>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png" width="20px " height="20px "></td>
<td align="center"  background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png"><img src="" width="px" height="px"></td>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png" width="20px " height="20px "></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td>
<td valign="middle" align="center">
<div class="eshar_pro">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  </div></td>
<td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="">
<tbody><tr>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png" width=" 20px " height="20px"></td>
<td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png"><img src="" width="px " height="px"> </td>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png" width="20px " height="20px"></td>
</tr>
</tbody></table>
               
<g:plusone size="tall" href="http://ibd3at.com"></g:plusone>

   </fieldset>
<div style="text-align: center;"><br></div><hr style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0); margin-left: auto; margin-right: auto;" size="1"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ibd3at.eb2a.com"><img alt=" ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ " src="http://i26.servimg.com/u/f26/12/36/92/31/a3e7be10.gif"></a></div><hr style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0); margin-left: auto; margin-right: auto;" size="1"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ibd3at.eb2a.com/dir"><font face="Tahoma"><font color="#ffff00"><b><img src="http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif" border="0" width="30" height="21"></b></font></font><font size="4"><span style="font-weight: bold; color: Blue;">ÇÔåÑ ãäÊÏÏÇß ÈÏæä ãÞÇÈá Úáì Ïáíá ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ</span></font><font face="Tahoma"><font color="#ffff00"><b><img src="http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif" border="0" width="30" height="21"></b></font></font></a></div>
<form style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; text-align: center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ibd3atonly', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"><font style="color: Indigo;" face="Tahoma"><b>ÃÔÊÑß ÈÌÑæÈ
   <span style="color: DarkOrange;"> ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ</span>æÇÓÊãÊÚ ÈÃÍÏË ÇáÇÝáÇã æÇáÇáÈæãÇÊ </b>
   <b>æÇáÇáÚÇÈ ÞÈá Ãí <br>ãæÞÚ 
   <img src="http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif" border="0" width="30" height="21"><br><span style="color: Black;">ÖÚ <span style="color: Red;">Çíãíáß </span> Ëã ÇÖÛØ Ç<span style="color: RoyalBlue;">ÔÊÑß ÇáÇä</span></span><br></b></font><p><input style="width: 140px;" name="email" type="text"></p><input value="ibd3atonly" name="uri" type="hidden"><input name="loc" value="en_US" type="hidden"><input value="ÇÔÊÑß ÇáÇä" type="submit"></form>

<div style="text-align: center;"><img alt="http://i68.servimg.com/u/f68/12/78/95/70/biglin10.jpg" src="http://i68.servimg.com/u/f68/12/78/95/70/biglin10.jpg"></div>
                      </td>

            </tr>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
                        <div class="postbody">


                            {postrow.displayed.MESSAGE}<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

<div class="clear"></div>
<!-- BEGIN switch_attachments -->
<dl class="attachbox">
<dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
<dd>
<!-- BEGIN switch_post_attachments -->
<dl class="file">
<dt>
<img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

<!-- BEGIN switch_dl_att -->
<a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
<!-- END switch_dl_att -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
<!-- END switch_no_dl_att -->
</dt>

<!-- BEGIN switch_no_comment -->
<dd>
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_comment -->

<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
<dd>
<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
</dd>
<!-- END switch_no_dl_att -->

<dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
</dl>
<!-- END switch_post_attachments -->
</dd>
</dl>

<!-- END switch_attachments -->
<div class="clear"></div>
<fieldset>
<legend>ÊäÈíå</legend>
<div align="center"><font style="font-family: Tahoma;" color="#ff0000">ÇáãæÖæÚ 
  ÇáÃÕáí</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}</a><font color="#ff0000"> </font><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1"><font color="#ff0000" size="1"><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1">-||-</font></font></font><b><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1"><font color="#ff0000" size="1"><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1"> </font></font></font></b><font style="font-family: Tahoma;" color="#ff0000">ÇáãÕÏÑ</font> : <a style="font-family: tahoma;" href="www.ibd3at.com/">ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ</a> <font color="#ff0000" face="tahoma" size="1"><font color="#ff0000" size="1"><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1">-||-</font></font></font><b><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1"><font color="#ff0000" size="1"><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1"> </font></font></font></b><font color="#ff0000" face="tahoma" size="1"><font color="#ff0000"><font color="#ff0000" face="tahoma">ÇáßÇÊÈ</font></font></font><font color="#ff0000" size="1"></font> : <a href="{postrow.displayed.U_POST_ID}.htm">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</a><br><br><a href="http://tatwe3r.ahlamontada.com/"></a> <!-- äåÇíÉ ÞÇáÈ ÇáãæÖæÚ ÇáÇÕáí -  --> </div>

 
<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="px">
<tbody><tr>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png" width="20px " height="20px "></td>
<td align="center"  background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png"><img src="" width="px" height="px"></td>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png" width="20px " height="20px "></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td>
<td valign="middle" align="center">
 <div class="signature_div">
<div class="eshar_pro">
<span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>ÊæÞíÚ {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                    </div>
                  </div>
                            </div>
                        </div></td>
<td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="">
<tbody><tr>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png" width=" 20px " height="20px"></td>
<td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png"><img src="" width="px " height="px"> </td>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png" width="20px " height="20px"></td>
</tr>
</tbody></table>


                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle">
<fieldset>

<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_google_plusone"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4e41ac9a00143a0c"></script>
<!-- AddThis Button END -->
</td>
                </tr>
            </table>
        </td>
</tr>
<!--debut decalage -->
    <td class="transtable" align="center" valign="middle" width="150" height="20"></td>
<td class="transtable" valign="bottom" width="100%" height="20" nowrap="nowrap">
</td>

  <!--fin decalage -->


  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="2" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
<td width="11px " background=""> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="">
<tbody><tr>
<td width="166px "><img src="" width=" 166px " height="40px"></td>
<td background=""><img src="" width="px " height="px"> </td>
<td width="173px "><img src="" width="173px " height="40px"></td>
</tr>
</tbody></table>

<table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="px">
<tbody><tr>
<td width="185px "><img src="" width="185px " height="34px"></td>
<td align="center"  background="">
<img src="" ></td>
<td width="159px "><img src="" width="159px " height="34px"></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="10px " background=""> </td>
<td valign="middle" align="center">

  <tr>
        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>



  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
</tr>
 <tr>
<td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
  <p align="center"><b><font color="#FF0000">.::</font> ãóÇ íóáúÝöÙõ ãöäú Þóæúáò ÅöáøóÇ áóÏóíúåö ÑóÞöíÈñ ÚóÊöíÏñ
   <font color="#FF0000">::.</font>
</td></b>

    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
<table width="580" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="px">
<tbody><tr>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png" width="20px " height="20px "></td>
<td align="center"  background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png"><img src="" width="px" height="px"></td>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png" width="20px " height="20px "></td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="580" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td>
<td valign="middle" align="center">
<table class="forumline" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">
<tbody><tr><td class="catHead" height="28"><center><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">      <strong style="color: Red;">åÇã ÌÏÇð: ÞæÇäíä ÇáãÓÇåãÉ Ýí ÇáãæÇÖíÚ. ÇäÞÑ åäÇ ááãÚÇíäÉ</strong>     <img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png"> </center></td></tr><tr></tr><tr><td style="display: none;" class="row1" rowspan="3" align="middle" valign="center"><div align="center"><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></span></strong><strong> <span style="color: Black;">ÇÍÊÑã ãæÇÖíÚ ÇáÂÎÑíä áíÍÊÑã ÇáÂÎÑæä ãæÇÖíÚß</span><br style="color: Black;"></strong><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></span></strong><strong><span style="color: Black;"> áÇ ÊÍÊßÑ ÇáãæÖæÚ áäÝÓß ÈÅÑÓÇá ÚÏÉ ãÓÇåãÇÊ ãÊÊÇáíÉ </span><br style="color: Black;"></strong><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></span></strong><font style="font-weight: bold; color: Black; font-family: Arial;" face="Tahoma"> ÚäÏ ØÑÍ ãæÖæÚ íÌÈ Ãä ÊÊÃßÏ Ãä ÚäæÇä ÇáãæÖæÚ ãäÇÓÈ Çæ áÇ. <br></font><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></span></strong><strong style="color: Black;"></strong><strong style="color: Black;"> </strong><strong style="color: Black;">ÊÍá ÈÍÓä ÇáÎáÞ æ ÈÃÏÈ ÇáÍæÇÑ æ ÇáäÞÇÔ</strong><strong style="color: Black;"></strong><br style="color: Black;"><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></span></strong><strong><span style="color: Black;"> áÇ ÊäÓ Ãä ÇÎÊáÇÝ ÇáÑÃí áÇ íÝÓÏ ááæÏ ÞÖíÉ, ÝáÇ ÊÊåÌã Úáì ÚÖæ ÈÏÚæì Ãäå áÇ íÔÇØÑß ÇáÑÃí</span></strong><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><br>
</span></span></strong><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></span></strong><strong style="color: Black;"></strong><strong style="color: Black;"> </strong><strong style="color: Black;">Çä ÞØÚÊ ÚåÏ ãÚ ÚÖæ ÝÃæÝí ÈæÚÏß áÃäå Ïíä Úáíß</strong><br>
      <strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></span></strong><strong><span style="color: Black;"> Åä ÍÕá ÎáÇÝ Èíäß æ Èíä ÚÖæ Íæá ãÓÃáÉ ãÇ ÝáÇ ÊäÇÞÔÇ ÇáãÔßáå Úáì ÇáÚÇã Èá Úáì ÇáÎÇÕ</span><br><img src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">Çä
ÇÍÊÑãÊ åÐå ÇáÔÑæØ ÇáÈÓíØÉ, ÖãäÊ ÍÞæÞß æ ÚÑÝÊ æÇÌÈÇÊß. æ åÐå ÇÝÖá ØÑíÞÉ
ÊÖãä ÈåÇ áäÝÓß Ëã áãÓÇåãÇÊß æ ãæÇÖíÚß ÇáÈÞÇÁ æ áãäÊÏÇß ÇáÅÒÏåÇÑ Ýí ãæÞÚäÇ </span></span> <br><span style="color: Red;">ÅÏÇÑÉ ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ</span></strong><strong><span style="color: Red;"><span style="text-decoration: underline;"></span></span></strong><strong style="color: Black;"></strong><strong style="color: Black;"></strong><br>
      <strong><span style="color: Red;"><img src="http://www.eslamus.com/users/2812/42/67/54/smiles/43931.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody>
            {QUICK_REPLY_FORM}
            <!-- END switch_user_logged_in -->
                        </div></td>
<td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="580" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="">
<tbody><tr>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png" width=" 20px " height="20px"></td>
<td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png"><img src="" width="px " height="px"> </td>
<td width="20px "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png" width="20px " height="20px"></td>
</tr>
</tbody></table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall"><font color=red><strong></strong></font><div class=smallfont align=center><blink><font color=Red><b><span style="font-weight: bold;">ÇáãÊæÇÌÏæä ÇáÃä ÈÇáãæÖæÚ:</span><br style="font-weight: bold;"><br></b></font></blink></div>  <span c=></span></span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall"><span class="gensmall"><span style="font-weight: bold;">ßßá åäÇß</span> 3 ÃÔÎÇÕ ÍÇáíÇð Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ :: 1
ÃÚÖÇÁ, 0 ÚõÖæ ãõÎÊÝí æ 2 ÒÇÆÑ </span></span></td>
        </tr>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall"><font color=red><strong></strong></font><div class=smallfont align=center><blink><font color=Red><b><span style="font-weight: bold;">ÕáÇÍíÇÊ åÐÇ ÇáãäÊÏì:</span><br style="font-weight: bold;"><br></b></font></blink></div>  <span c=></span></span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
<td width="11px " background=""> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="">
<tbody><tr>
<td width="166px "><img src="" width=" 166px " height="40px"></td>
<td background=""><img src="" width="px " height="px"> </td>
<td width="173px "><img src="" width="173px " height="40px"></td>
</tr>
</tbody></table>
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span></td>
      <td class="aseer5" align="right"  colspan="3" width="100%"></td>
   </tr>
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY} colspan="2">
      <span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center" width="47%">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="6%">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
});
$(window).load(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').each(function(){
        if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
            $(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
                return false;
            }).addClass('resizebox gensmall clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
                $(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');
                $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
                $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
                window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
                return false;
            }).attr('target', '_blank').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
            if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
                $(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
            }
            $(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).css('display','inline').prev().width($(this).width());
        }
    }).css('display','inline');
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
bounce
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20243
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف mo3tazmedo في الخميس 24 مايو 2012 - 21:31

وانا بقترح عليك القالب دا هيعجبك شامل
الكود:
<head>
<style>
<!--
.tborder {background: #cccccc;width: 100%;margin: auto auto;/*border: 2px solid #666666;*/}.tborder {background: #cccccc;width: 100%;margin: auto auto;/*border: 2px solid #666666;*/}.trow1 {background: #F5F5F5;border-top: 2px solid #fff;border-left: 2px solid #fff;}.trow1 {background: #F5F5F5;border-top: 2px solid #fff;border-left: 2px solid #fff;}.trow2 {background: #F6F6F6;border-top: 2px solid #fff;border-left: 2px solid #fff;}.trow2 {background: #F6F6F6;border-top: 2px solid #fff;border-left: 2px solid #fff;}-->
</style>
</head>

<p><br>



</p>
<div id="bordercontent">

    <div id="upborder">
        <div class="right">
 </div>
        <div class="left">
 </div>
    </div>

    <div class="bordershadowright">
        <div class="bordershadowleft">
            <div id="borderin_container">
                <script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                |
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title">
                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                    </td>
                    <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
            <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><span class="name"><div id="profil_head">
    <table id="table2" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0.0" width="150px">
        <tr>
            <td>
            <img title=" " alt=" " src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/14344710.png" style="width: 9px;  height: 28px; border-width: 0px;"></td>
            <td background="http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/64394910.png" width="150">
            <font color="#FFFFFF" size="1" face="Tahoma"><b>~|| معلومات العضو
            ||~</b></font></td>
            <td>
            <img alt="" src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/55711710.png" style="width: 8px;  height: 28px; border-width: 0px;"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 9px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_19.jpg"> </td>
            <td background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_20.jpg" width="160">
            <span class="name"><strong><div class="user_name">
<span class="postdetails poster-profile">



    <span class="postbody">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span></div></strong><span class="postdetails poster-profile"><div align=center><div class="rotba4">
            {postrow.displayed.POSTER_RANK}<p>{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
            </div></div><div class="userava"><div align="center"><div class="user_avatar">
<table border="0" width="20%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table10">
    <tr>
        <td background="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/izqmpu10.png" width="20">
        </td>
        <td>    <div style="text-align: center;"><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="4" width="20%">
    <tbody><tr>
    <td>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br></td>
    </tr>
    </tbody></table></div></td>
    </tr>
</table>
            </div></div></div></span></td>
            <td style="width: 8px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_21.jpg"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 9px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_18.jpg"> </td>
            <td style="height: 25px; text-align: center; color: #fff; background: url('http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/64394910.png') repeat-x top" width="160">
            <font size="2" face="Tahoma"><b>~|| بيانات العضو ||~</b></font></td>
            <td style="width: 8px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_16.jpg"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 9px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_15.jpg"> </td>
            <td background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_14.jpg" width="160">
            <div class="aseer_pro">
            <span class="name"><div id="profil_body">
        <span class="postdetails poster-profile"><div align="center">
        <div class="userdetails">
                <!-- BEGIN profile_field -->
                <div class="profield">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                <!-- END profile_field -->
                {postrow.displayed.POSTER_RPG} </div>
        <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton" id="table9"><tr><td width="50 "></td></tr></table></div></div><div id="profil_foot">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
            <fieldset style="font-family: Times New Roman;">
            <legend>
            <span style="font-size: 14px; line-height: normal; font-weight:700">
            مركز تحميل </span> </legend>
            <a href="http://www.ibda3dumyat.com">
            <img title="..::مركز تحميل صور وملفات دودى المبدع ::.." alt="..::  تحميل الملف - مركز دودى المبدع ::.." src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/gid3an10.png" border="0" height="120" width="100"></a></fieldset></span></span></div><a href="http://twitter.com/"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/01/83/59/twitte10.png" title="dody - Twitter" alt="Gid3an - Twitter" border="0" height="59" hspace="1" vspace="6" width="59"></a><a href="http://www.ibda3dumyat.comrss"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/rsspro10.png" title="dody - Rss  Feed" alt="dody - Rss  Feed" border="0" height="59" hspace="1" vspace="6" width="59"></a></div>
            </td>
            <td style="width: 8px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_13.jpg"> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                <img alt="" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_12.jpg" style="width: 9px;  height: 18px; border-width: 0px;"></td>
                <td background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_11.jpg"> </td>
                <td>
                <img alt="" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_10.jpg" style="width: 8px;  height: 18px; border-width: 0px;"></td>
            </tr>
        </table>
        </span><span class="postdetails poster-profile">
        <div style="position: absolute; top: 574px; left: 11px; width: 150px; height: 0px; z-index: 1">
        </div></div></span></td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button">
                                <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
<div align="center" id="FM_widget_share"></div>
                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
                            <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                                <tr align="center">
                                    <td class="catLeft" height="25">
<B>
   

        <font size="1">
<span class="genmed module-title">
                                                                        {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
   
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td class="row1" align="center"><center>
                                    <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                                    <font>
                                    <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                                        <br>
                                        <img src="http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif"><B><font size="1"><br>
                                        {postrow.displayed.SIGNATURE}</div>
                                                                                      <p>
                                    <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                                                                                        <img border="0" src="http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/untitl64.gif" width="500" height="88"></span></p>



                                                                               
                                                                                   
                                    </font></span></center></td>
                                </tr>
                            </table>
                            </div>

                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <span class="name">
        <span class="postdetails poster-profile">
            <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton" id="table11"><tr><td width="ضع مقاس  الايقونة ">
                {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table> </span>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<div style="text-align: center;">
    </div>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" id="table13">
<tr>
<td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
<!-- END topicpagination -->
</tr>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
<span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
<p align="center"> </td>
      </tr>
    <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top">
      <p align="center">(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
      عَتِيدٌ))</td>
    </tr>

<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
<p align="center">
    <img src="http://i27.servimg.com/u/f27/12/27/99/96/icon_c10.png"></p>
<p>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br />
<!-- END switch_user_logged_in -->
<tr>
<td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="table15" style="display:''">
<tbody>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
<td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
<td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
</tr>
<!-- END show_permissions -->
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table16">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
<!-- END show_permissions -->
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="table17" style="display:none;">
<tbody>
<tr>
<td class="catBottom" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table18">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="tborder" style="clear: both;" border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" id="table21" width="100%">
    <tr>
        <td class="trow1" width="110">
        <img src="http://i26.servimg.com/u/f26/11/66/00/43/common10.png" alt=" كلمات دلالية " border="0">
        <b><span style="font-size: smaller;">كلمات دلالية </span></b></td>
        <td class="trow1">
        <div style="float: left; padding-bottom: 4px;">
<B>
            <font size="1"><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
style="font-size: smaller;">  , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}</span></a><span style="font-size: smaller;">
</span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}
</span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
</span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}</span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}
</span></a>
            <p><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
style="font-size: smaller;">  , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}</span></a><span style="font-size: smaller;">
</span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}
</span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
</span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}</span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}
</span></a></p>
            <a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
style="font-size: smaller;">  , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}</span></a><span style="font-size: smaller;">
</span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}
</span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
</span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}</span></a><span
style="font-size: smaller;"> , </span><a
href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
smaller;">{TOPIC_TITLE}
</span></a></div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="trow2" width="110">
        <img src="http://i26.servimg.com/u/f26/11/66/00/43/common11.png" alt=" Konu Linki " border="0"><b><span style="font-size: smaller;">
        الموضوع </span></b></td>
        <td class="trow2">
        <input class="textbox" name="url" value="http://www.ibda3dumyat.com/{U_VIEW_TOPIC}" onclick="this.select();" size="80" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="trow1" width="110">
        <img src="http://i26.servimg.com/u/f26/11/66/00/43/common13.png" alt=" كود BBCode " border="0"><b><span style="font-size: smaller;">
        BBCode </span></b></td>
        <td class="trow1">
        <input class="textbox" name="embed1" value="url=http://www.ibda3dumyat.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]" onclick="this.select();" size="80" type="text"></td>
    </tr>
</table>
                <p> </p>
                <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" id="table19">
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN moderation_panel -->
<td align="center">
<span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
</td>
<td align="center" width="250">
<span class="gensmall"> </span>
</td>
<!-- END moderation_panel -->
</tr>
</table>
</form>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" id="table20">
<tr>
<td align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}}<br />
<form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
<input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
<span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
$('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
});
$(window).load(function(){
$('.postbody img').not('.signature_div img').each(function(){
if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
$(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
return false;
}).addClass('resizebox gensmall clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}').click(function(){
$(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
$(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');
$(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
$(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
return false;
}).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}').click(function(){
$(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
$(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
$(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
return false;
}).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
return false;
}).attr('target', '_blank').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
$(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
}
$(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).css('display','inline').prev().width($(this).width());
}
}).css('display','inline');
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>

 </div>
        </div>
    </div>
</div>
avatar
mo3tazmedo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 338
معدل النشاط : 2873
السُمعة : 4

http://www-dody.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف mohamed roshdy في الخميس 24 مايو 2012 - 22:20

تفضل
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
            <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
            <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
            </span>
            <!-- END switch_twitter_btn -->
            <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
            <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
            </span>
            <!-- END switch_fb_likebtn -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
            <span class="gensmall bold">
                <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
                 | 
                <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
                <!-- END switch_plus_menu -->
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title">
                        <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
                    </td>
                    <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post">
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
            <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
                <span class="postdetails poster-profile">
                {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                <!-- BEGIN profile_field -->
                {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                <!-- END profile_field -->
                {postrow.displayed.POSTER_RPG}
            </span><br />
            <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->

                        <div class="postbody">

                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_dl_att -->

                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                            <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                            <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->

                            <div class="clear"></div>
                            <div class="signature_div">
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                            </div>

                        </div>
                        <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
            <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle">
                        {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
            <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
        <td class="catBottom" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2 postbody" valign="top">
            <!-- BEGIN link -->
            » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
            <!-- END link -->
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1 clearfix">
                <table>
                    <tr>
                        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                        <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                        </td>
                        <!-- END switch_forum_rule_image -->
                        <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a name="quickreply"></a>
            {QUICK_REPLY_FORM}<br />
            <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
            <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                <tbody>
        <tr>
            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
            <span class="nav">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </span>
        </td>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->

        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
            <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
            <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
            <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

                <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
mohamed roshdy
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 569
معدل النشاط : 3901
السُمعة : 8

http://frinds.dahek.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الجمعة 25 مايو 2012 - 16:03

@HiMa ElMaSrY كتب:اتفضل ده قالب مش من الاخر
الكود:

//var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>








[table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]   [tr]      [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
         
         
         [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
         
         
         [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
         
         
      [/td]           [td class="nav" valign="middle" width="100%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td]        [td align="right" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
           
                [url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion]{L_SHARE}[/url]
                |
               
                //                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
               
           
        [/td]    [/tr][/table]






[table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="185px "][img(185,34)][/img][/td][td align="center" background=""]
[img][/img][/td][td width="159px "][img(159,34)][/img][/td][/tr][/table]








[table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="10px " background=""] [/td][td align="center" valign="middle"]






<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">    <tr align="right">        <td class="catHead" colspan="2" height="28">
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center" nowrap="nowrap">[b] {TOPIC_TITLE}




[/b]

</td>                    <td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url] </td>                </tr>            </table>
        </td>    </tr><tr></tr></table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"></table>

[img]http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/announ12.gif[/img]


[color=Red][b]ÇáãÔÇåÏÇÊ: [/b][/color][font=Arial]
[center][img]http://cb.amazingcounters.com/counter.php?i=2795142&c=8385739[/img][url=http://www.quality-singles.com/local/charleston-sc.htm]
[/url][/center][/font] [url=http://help.ahlamontada.com/][img]http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/lastpo11.gif[/img][/url]


[center][color=Red][b]ÑÓÇáÉ ãÓÊÚÌáÉ:[/b][/color][/center]    [b]ÚÒíÒí ÇáÞÇÑÁ, ÃÚáã Çä áäÇ ÍÞæÞäÇ æãáßíÊäÇ æÃÝßÇÑäÇ, ÝÑÌÇÁ ÚÏã ÓÑÞÉ ÊÚÈäÇ. áäÞá ÇáãæÖæÚ íÌÈ Úáíß äÓÎ ÇáãÕÏÑ Ãæá æÔßÑÂ. [/b]
[font=Arial][size=9]2010-2011[/size][/font] [b][font=Arial][size=9][color=#663300]Ç[color=darkred]áÇÏÇÑÉ[/color][/color][/size][/font][size=9][font=Arial] [color=red]( [/color][/font][color=#ff0000][font=Arial]ÇÏÇÑÉ ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ)[/font] [/color][/size][/b]





    {POLL_DISPLAY}























<table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr>    </tr><tr>        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">{PAGINATION}</td>    </tr>        <tr>        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}  </tr>            <tr class="post"></table>
{postrow.displayed.POSTER_RPG}


         [img(150px,8px)]http://illiweb.com/fa/vide.gif[/img]




            







<table class="goweto" style="border-collapse: collapse; border-style: dotted; border-width: 1px" width="100%" border="1" cellpadding="1">      <tr style="padding:0;">         <td background="http://i64.servimg.com/u/f64/12/94/12/03/swww110.gif">
         [center]ãÚáæãÇÊ ÇáÃÊÕÇá[/center]
</td>      </tr><tr>         <td>
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.contact_field.CONTENT} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}                     
</td>      </tr></table>


      </a>[/td][td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" colspan="2" height="28" valign="top" width="100%"]
         













<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">            <tr>               <td height="40" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png">[img]%7Bpostrow.displayed.MINI_POST_IMG%7D[/img]{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  [img]%7Bpostrow.displayed.MINI_TIME_IMG%7D[/img]{postrow.displayed.POST_DATE}</td>               <td class="post-options" align="right" valign="top" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png">
                   </td>            </tr>            <tr>               <td colspan="2" class="hr">
                  [hr]
                  
                  ÎíÇÑÇÊ ÇáãÓÇåãÉ






<table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img]</td><td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png">[img][/img]</td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img]</td></tr></table>








<table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td><td align="center" valign="middle">


                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  </td><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td></tr></table>






<table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img]</td><td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png">[img][/img] </td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img]</td></tr></table>
               


   


[hr]
[center][url=http://www.ibd3at.eb2a.com][img]http://i26.servimg.com/u/f26/12/36/92/31/a3e7be10.gif[/img][/url][/center][hr]
[center][url=http://www.ibd3at.eb2a.com/dir][font=Tahoma][color=#ffff00][b][img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img][/b][/color][/font][size=16][color=Blue][b]ÇÔåÑ ãäÊÏÏÇß ÈÏæä ãÞÇÈá Úáì Ïáíá ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ[/b][/color][/size][font=Tahoma][color=#ffff00][b][img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img][/b][/color][/font][/url][/center][font=Tahoma][color=Indigo][b]ÃÔÊÑß ÈÌÑæÈ
   [color=DarkOrange] ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ[/color]æÇÓÊãÊÚ ÈÃÍÏË ÇáÇÝáÇã æÇáÇáÈæãÇÊ [/b]
   [b]æÇáÇáÚÇÈ ÞÈá Ãí
ãæÞÚ
   [img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img]
[color=Black]ÖÚ [color=Red]Çíãíáß [/color] Ëã ÇÖÛØ Ç[color=RoyalBlue]ÔÊÑß ÇáÇä[/color][/color]
[/b][/color][/font]



[center][img]http://i68.servimg.com/u/f68/12/78/95/70/biglin10.jpg[/img][/center]                      </td>            </tr>            <tr>            </tr>            <tr>               <td colspan="2">
                               
                       

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS%7D]+[/url]                           

                           
                           

                               
                               
                               

                               
                               
                               
                                                       

                           
                           
----                           

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS%7D]-[/url]                           
                                               










                       



                            {postrow.displayed.MESSAGE}

















{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}




[img]%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D[/img]


[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}[/url] {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}



{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}





[i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}[/i]





[i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}[/i]



({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}








ÊäÈíå

[center][color=#ff0000][font=Tahoma]ÇáãæÖæÚ 
  ÇáÃÕáí[/font][/color] : [url=http://help.ahlamontada.com/topic-t%7BTOPIC_ID%7D.htm]{TOPIC_TITLE}[/url] [font=tahoma][size=7][color=#ff0000][size=7][color=#ff0000][font=tahoma][size=7][color=#ff0000]-||-[/color][/size][/font][/color][/size][/color][/size][/font][b] [/b][color=#ff0000][font=Tahoma]ÇáãÕÏÑ[/font][/color] : [url=http://help.ahlamontada.com/www.ibd3at.com/]ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ[/url] [font=tahoma][size=7][color=#ff0000][size=7][color=#ff0000][font=tahoma][size=7][color=#ff0000]-||-[/color][/size][/font][/color][/size][/color][/size][/font][b] [/b][font=tahoma][size=7][color=#ff0000][color=#ff0000][font=tahoma][color=#ff0000]ÇáßÇÊÈ[/color][/font][/color][/color][/size][/font] : [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.U_POST_ID%7D.htm]{postrow.displayed.POSTER_NAME}[/url]

[url=http://tatwe3r.ahlamontada.com/][/url]  [/center]
 






<table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img]</td><td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png">[img][/img]</td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img]</td></tr></table>








<table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td><td align="center" valign="middle">
 



ÊæÞíÚ {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                          </td><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td></tr></table>






<table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img]</td><td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png">[img][/img] </td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img]</td></tr></table>


                        {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                    </td>                </tr>            </table>
        [/td]    </tr>    <tr>        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" align="center" valign="middle" width="150"]
            [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url]
        [/td]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" height="28" width="100%"]
           



<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td valign="middle">





[url=http://help.ahlamontada.com/][/url]
[url=http://help.ahlamontada.com/][/url]


</td>                </tr>            </table>
        [/td]</tr>    <tr>[td class="transtable" align="center" height="20" valign="middle" width="150"][/td][td class="transtable" height="20" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
[/td]    </tr>[/table]























[table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"]    <tr>        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}    </tr>                <tr>        [td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center"]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td]    </tr>                <tr align="center">        [td class="row1" colspan="2" height="28"]
            {no_post.L_NO_POST}
        [/td]    </tr>        <tr align="right">        [td class="catBottom" colspan="2" height="28"]
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center" nowrap="nowrap">[b]{TOPIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] </td>                </tr>            </table>
        [/td]    </tr>[/table]
</td>[td width="11px " background=""] [/td][/tr]</table>






[table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="166px "][img][/img][/td][td background=""][img][/img] [/td][td width="173px "][img(173,40)][/img][/td][/tr][/table]







[table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="185px "][img(185,34)][/img][/td][td align="center" background=""]
[img][/img][/td][td width="159px "][img(159,34)][/img][/td][/tr][/table]





























[table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="10px " background=""] [/td][td align="center" valign="middle"]

  [/td][/tr][tr]        [td class="row2" {colspan_pagination}="" valign="top" width="150"]{PAGE_NUMBER}[/td]                [td class="row1" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td]            [/tr]          [tr]        [td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]{S_WATCH_TOPIC}[/td]   [/tr] [tr][td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]
  [center][b][color=#FF0000].::[/color] ãóÇ íóáúÝöÙõ ãöäú Þóæúáò ÅöáøóÇ áóÏóíúåö ÑóÞöíÈñ ÚóÊöíÏñ
   [color=#FF0000]::.[/color]
[/b][/center]
[/td]            [/tr][tr]        [td class="row2" colspan="2" style="padding:0px" align="center"]
           
           






<table align="center" height="px" width="580" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img]</td><td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png">[img][/img]</td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img]</td></tr></table>












<table align="center" width="580" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td><td align="center" valign="middle">


            {QUICK_REPLY_FORM}





<table class="forumline" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><td class="catHead" height="28">[img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png[/img]      [b]åÇã ÌÏÇð: ÞæÇäíä ÇáãÓÇåãÉ Ýí ÇáãæÇÖíÚ. ÇäÞÑ åäÇ ááãÚÇíäÉ[/b]    [img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png[/img] </td></tr><tr></tr><tr><td style="display: none;" class="row1" rowspan="3" align="center" valign="center">
[center][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b] [color=Black]ÇÍÊÑã ãæÇÖíÚ ÇáÂÎÑíä áíÍÊÑã ÇáÂÎÑæä ãæÇÖíÚß[/color]
[/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] áÇ ÊÍÊßÑ ÇáãæÖæÚ áäÝÓß ÈÅÑÓÇá ÚÏÉ ãÓÇåãÇÊ ãÊÊÇáíÉ [/color]
[/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][font=Tahoma][color=Black][font=Arial][b] ÚäÏ ØÑÍ ãæÖæÚ íÌÈ Ãä ÊÊÃßÏ Ãä ÚäæÇä ÇáãæÖæÚ ãäÇÓÈ Çæ áÇ.
[/b][/font][/color][/font][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b]ÊÍá ÈÍÓä ÇáÎáÞ æ ÈÃÏÈ ÇáÍæÇÑ æ ÇáäÞÇÔ[/b]
[b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] áÇ ÊäÓ Ãä ÇÎÊáÇÝ ÇáÑÃí áÇ íÝÓÏ ááæÏ ÞÖíÉ, ÝáÇ ÊÊåÌã Úáì ÚÖæ ÈÏÚæì Ãäå áÇ íÔÇØÑß ÇáÑÃí[/color][/b][b][color=Red][u]

[/u][/color][/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b]Çä ÞØÚÊ ÚåÏ ãÚ ÚÖæ ÝÃæÝí ÈæÚÏß áÃäå Ïíä Úáíß[/b]

      [b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] Åä ÍÕá ÎáÇÝ Èíäß æ Èíä ÚÖæ Íæá ãÓÃáÉ ãÇ ÝáÇ ÊäÇÞÔÇ ÇáãÔßáå Úáì ÇáÚÇã Èá Úáì ÇáÎÇÕ[/color]
[img]http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif[/img][color=darkorange] [color=Navy]Çä
ÇÍÊÑãÊ åÐå ÇáÔÑæØ ÇáÈÓíØÉ, ÖãäÊ ÍÞæÞß æ ÚÑÝÊ æÇÌÈÇÊß. æ åÐå ÇÝÖá ØÑíÞÉ
ÊÖãä ÈåÇ áäÝÓß Ëã áãÓÇåãÇÊß æ ãæÇÖíÚß ÇáÈÞÇÁ æ áãäÊÏÇß ÇáÅÒÏåÇÑ Ýí ãæÞÚäÇ [/color][/color]
[color=Red]ÅÏÇÑÉ ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ[/color][/b][b][color=Red][u][/u][/color][/b]

      [b][color=Red][img]http://www.eslamus.com/users/2812/42/67/54/smiles/43931.gif[/img][/color][/b][/center]</td></tr>                                    <tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td></tr></table>






<table align="center" height="" width="580" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img]</td><td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png">[img][/img] </td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img]</td></tr></table>
        </td>    </tr>    <tr>        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
           















<table id="info_open" style="display:''" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                        <tr>            <td class="row2" valign="top" width="25%">
[center][color=Red][b][b]ÇáãÊæÇÌÏæä ÇáÃä ÈÇáãæÖæÚ:[/b]

[/b][/color][/center]  </td>            <td class="row1" valign="top" width="75%">[b]ßßá åäÇß[/b] 3 ÃÔÎÇÕ ÍÇáíÇð Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ :: 1
ÃÚÖÇÁ, 0 ÚõÖæ ãõÎÊÝí æ 2 ÒÇÆÑ </td>        </tr>                <tr>            <td class="row2" valign="top" width="25%">
[center][color=Red][b][b]ÕáÇÍíÇÊ åÐÇ ÇáãäÊÏì:[/b]

[/b][/color][/center]  </td>            <td class="row1" valign="top" width="75%">{S_AUTH_LIST}</td>        </tr>                <tr>            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               






<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                    <tr>                        <td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td>                                                <td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url]</td>                                            </tr>                </table>
            </td>        </tr>                </table>
        </td>    </tr>    <tr>        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
           





<table id="info_close" style="display:none;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                        <tr>            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               




<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                    <tr>                        <td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td>                        <td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url]</td>                    </tr>                </table>
            </td>        </tr>                </table>
        </td>    </tr></table>
[/td][td width="11px " background=""] [/td][/tr][/table]






[table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="166px "][img][/img][/td][td background=""][img][/img] [/td][td width="173px "][img(173,40)][/img][/td][/tr][/table]















[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td {width_gallery}="" nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
               
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
            
            
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
            
         [/td]      [td class="aseer5" colspan="3" align="right" width="100%"][/td]   [/tr]   [tr]      [td {width_gallery}="" colspan="2" nowrap="nowrap" valign="middle"]
      {L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} [/td]                        [td align="center" width="47%"]
         {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
      [/td]      [td align="center" width="6%"]
         
      [/td]            [/tr][/table]







[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td colspan="2" nowrap="nowrap" valign="top"]
{S_TOPIC_ADMIN}

           
               
               
                {L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}
           
        [/td]    [/tr][/table]



//$(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
});
$(window).load(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').each(function(){
        if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
            $(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
                return false;
            }).addClass('resizebox gensmall clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
                $(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');
                $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
                $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
                window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
                return false;
            }).attr('target', '_blank').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
            if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
                $(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
            }
            $(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).css('display','inline').prev().width($(this).width());
        }
    }).css('display','inline');
});
//]]>


ياااا ساتر أيه دا ؟
دا كود تركي صح؟
avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 15978
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الجمعة 25 مايو 2012 - 16:04

@mo3tazmedo كتب:وانا بقترح عليك القالب دا هيعجبك شامل
الكود:













<div id="bordercontent">

   

       

       

   
   

       

           

               
//var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>









[table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
           
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url]
           
           
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
           
           
        [/td]        [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
           
            [url=http://twitter.com/share]Tweet[/url]
           
           
           
           
           
               
           
           
        [/td]        [td class="nav" valign="middle" width="100%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td]        [td align="right" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
           
                [url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion]{L_SHARE}[/url]
                |
                //                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
               
           
        [/td]    [/tr][/table]










    {POLL_DISPLAY}















[table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"]    [tr align="right"]        [td class="catHead" colspan="3" height="28"]
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center">
                        [b] {TOPIC_TITLE}[/b]


                    </td>                    <td class="browse-arrows" align="right" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url] </td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr]        [tr]        [td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td]    [/tr]        [tr]        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}    [/tr]            [tr class="post"]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" valign="top" width="150"]
           

   

























<table id="table2" width="150px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0.0">        <tr>            <td>
            [img(0px,28px)]http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/14344710.png[/img]</td>            <td width="150" background="http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/64394910.png">
            [font=Tahoma][size=7][color=#FFFFFF][b]~|| معلومات العضو
            ||~[/b][/color][/size][/font]</td>            <td>
            [img(0px,28px)]http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/55711710.png[/img]</td>        </tr>        <tr>            <td style="width: 9px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_19.jpg"> </td>            <td width="160" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_20.jpg">
            [b]





    {postrow.displayed.POSTER_NAME}[/b]
[center]

            {postrow.displayed.POSTER_RANK}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
           









<table id="table10" width="20%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">    <tr>        <td width="20" background="http://i60.servimg.com/u/f60/14/60/40/37/izqmpu10.png">
        </td>        <td>   
[center]



<table width="20%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="4">    <tr>    <td>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td>    </tr>    </table>[/center]</td>    </tr></table>
            [/center]</td>            <td style="width: 8px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_21.jpg"> </td>        </tr>        <tr>            <td style="width: 9px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_18.jpg"> </td>            <td style="height: 25px; text-align: center; color: #fff; background: url('http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/64394910.png') repeat-x top" width="160">
            [font=Tahoma][size=9][b]~|| بيانات العضو ||~[/b][/size][/font]</td>            <td style="width: 8px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_16.jpg"> </td>        </tr>        <tr>            <td style="width: 9px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_15.jpg"> </td>            <td width="160" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_14.jpg">
           

           

       
[center]
       

               
               
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
               
                {postrow.displayed.POSTER_RPG}        <table class="gowetobilobed-offlinebutton" id="table9" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="50 "></td></tr></table>[/center]
{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
           
           
           
            مركز تحميل 
            [url=http://www.ibda3dumyat.com]
            [img(100,120)]http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/gid3an10.png[/img][/url][url=http://twitter.com/][img(59,59)]http://i61.servimg.com/u/f61/13/01/83/59/twitte10.png[/img][/url][url=http://www.ibda3dumyat.comrss][img(59,59)]http://i60.servimg.com/u/f60/15/60/81/80/rsspro10.png[/img][/url]            </td>            <td style="width: 8px; border-width: 0px;" background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_13.jpg"> </td>            </tr>            <tr>                <td>
                [img(0px,18px)]http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_12.jpg[/img]</td>                <td background="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_11.jpg"> </td>                <td>
                [img(0px,18px)]http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/slice_10.jpg[/img]</td>            </tr>        </table>
       
       

        [/td]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" colspan="2" height="28" valign="top" width="100%"]
           










<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td>[img]%7Bpostrow.displayed.MINI_POST_IMG%7D[/img]{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  [img]%7Bpostrow.displayed.MINI_TIME_IMG%7D[/img]{postrow.displayed.POST_DATE}</td>                    <td class="post-options" nowrap="nowrap" valign="top">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>                </tr>                <tr>                    <td colspan="2" class="hr">
                        [hr]
                    </td>                </tr>                <tr>                    <td colspan="2">
                       
                       

                           
                           

                                [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS%7D]+[/url]                           

                           
                           

                               
                               
                               

                               
                               
                               
                                                       

                           
                           
----                           

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS%7D]-[/url]                           
                                               

                       


                           
{postrow.displayed.MESSAGE}
                           
                           
                                {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}
                               
                                   
                                   
                                       
                                            [img]%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D[/img]

                                           
                                            [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}[/url] {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           

                                           
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           
                                       

                                       
                                       
                                            [i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}[/i]
                                       
                                       

                                       
                                       
                                            [i][b]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}[/b][/i]
                                       
                                       

                                        ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}
                                   
                                   
                               
                           
                           

                           
                           

                           






<table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" id="table22" width="90%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">                                <tr align="center">                                    <td class="catLeft" height="25">
[b]
   

        [size=7]

                                                                        {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو
   
                                    [/size][/b]</td>                                </tr>                                <tr>                                    <td class="row1" align="center">
                                   
                                   
                                   

                                       

                                        [img]http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif[/img][b][size=7]

                                        {postrow.displayed.SIGNATURE}[/size][/b][b][size=7]                                                                                     
                                   
                                                                                        [img(500,88)]http://i45.servimg.com/u/f45/14/05/10/51/untitl64.gif[/img]




                                                                               
                                                                                   
                                    [/size][/b]</td>                                </tr>                            </table>
                           
                                                {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                    </td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" align="center" valign="middle" width="150"]
            [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url]
        [/td]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" height="28" width="100%"]
           
       
            <table class="gowetobilobed-offlinebutton" id="table11" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="ضع مقاس  الايقونة ">
                {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
        [/td]    [/tr]    [/table]























[table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"]    [tr]        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}    [/tr]                [tr]        [td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center"]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td]    [/tr]                [tr align="center"]        [td class="row1" colspan="3" height="28"]
            {no_post.L_NO_POST}
        [/td]    [/tr]        [tr align="right"]        [td class="catBottom" colspan="3" height="28"]
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center">[b]{TOPIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] </td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr][/table]






[table class="forumline" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0"]    [tr]        [td class="catBottom" height="28"]
           




<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td valign="top">[b] {PROMOT_TRAFIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td align="right" valign="middle" width="10">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url]</td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr][/table]








[table class="forumline" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0"]    [tr]        [td class="catBottom" height="28"]
           




<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td valign="top">[b] {PROMOT_TRAFIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td align="right" valign="middle" width="10">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url]</td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td class="row2 postbody" valign="top"]
           
            » [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpromot_trafic.link.U_HREF%7D]{promot_trafic.link.TITLE}[/url]

           
        [/td]    [/tr][/table]




   





























[table class="forumline noprint" id="table13" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"][tr][td class="row2" {colspan_pagination}="" valign="top" width="150"]{PAGE_NUMBER}[/td][td class="row1" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td][/tr][tr][td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]
{S_WATCH_TOPIC}[/td][/tr][tr][td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]
 
[/td]      [/tr]    [tr]      [td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]
      [center](( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
      عَتِيدٌ))[/center]
[/td]    [/tr][tr][td class="row2" colspan="2" style="padding:0px" align="center"]
[center]
    [img]http://i27.servimg.com/u/f27/12/27/99/96/icon_c10.png[/img][/center]




{QUICK_REPLY_FORM}



[/td][/tr][tr][td class="row2" colspan="2" style="padding:0px" align="center"]
[/td][/tr][tr][td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"]












<table id="table15" style="display:''" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td class="row2" valign="top" width="25%">{L_TABS_PERMISSIONS}</td><td class="row1" valign="top" width="75%">{S_AUTH_LIST}</td></tr><tr><td class="catBottom" colspan="2" height="28">







<table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td><td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url]</td></tr></table>
</td></tr></table>
[/td][/tr][tr][td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"]






<table id="table17" style="display:none;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td class="catBottom" height="28">





<table id="table18" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td><td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url]</td></tr></table>
</td></tr></table>
[/td][/tr][/table]














<table class="tborder" style="clear: both;" id="table21" width="100%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="1">    <tr>        [td class="trow1" width="110"]
        [img]http://i26.servimg.com/u/f26/11/66/00/43/common10.png[/img]
        [b]كلمات دلالية [/b][/td]        <td class="trow1">
       

<b>
            <font size="1">




[table class="noprint" id="table20" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"][tr][td nowrap="nowrap" valign="top"]
{S_TOPIC_ADMIN}}




{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}

[/td][/tr][/table]



//$(function(){
$('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
});
$(window).load(function(){
$('.postbody img').not('.signature_div img').each(function(){
if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
$(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
return false;
}).addClass('resizebox gensmall clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}').click(function(){
$(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
$(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');
$(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
$(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
return false;
}).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}').click(function(){
$(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
$(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
$(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
return false;
}).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
return false;
}).attr('target', '_blank').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
$(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
}
$(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).css('display','inline').prev().width($(this).width());
}
}).css('display','inline');
});
//]]>




           
أهلا معتز . الكود حلو بس مش أحترافي أوى
avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 15978
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الجمعة 25 مايو 2012 - 16:06

@mohamed roshdy كتب:تفضل
الكود:

//var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>









[table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
           
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
           
           
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
           
           
        [/td]        [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
           
            [url=http://twitter.com/share]Tweet[/url]
           
           
           
           
           
               
           
           
        [/td]        [td class="nav" valign="middle" width="100%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td]        [td align="right" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
           
                [url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion]{L_SHARE}[/url]
               
                |
                //                    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
               
               
           
        [/td]    [/tr][/table]










    {POLL_DISPLAY}















[table class="forumline" style="border-bottom: 0px;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"]    [tr align="right"]        [td class="catHead" colspan="3" height="28"]
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center">
                        [b] {TOPIC_TITLE}[/b]


                    </td>                    <td class="browse-arrows" align="right" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url] </td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr]        [tr]        [td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td]    [/tr]        [tr]        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}    [/tr]            [tr class="post"]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" valign="top" width="150"]
            [b]{postrow.displayed.POSTER_NAME}[/b]

               
                {postrow.displayed.POSTER_RANK}

                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}


               
                {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
               
                {postrow.displayed.POSTER_RPG}
           

            [img(150px,1px)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img]
        [/td]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" colspan="2" height="28" valign="top" width="100%"]
           










<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td>[img]%7Bpostrow.displayed.MINI_POST_IMG%7D[/img]{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  [img]%7Bpostrow.displayed.MINI_TIME_IMG%7D[/img]{postrow.displayed.POST_DATE}</td>                    <td class="post-options" nowrap="nowrap" valign="top">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td>                </tr>                <tr>                    <td colspan="2" class="hr">
                        [hr]
                    </td>                </tr>                <tr>                    <td colspan="2">
                       
                       

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS%7D]+[/url]                           

                           
                           

                               
                               
                               

                               
                               
                               
                                                       

                           
                           
----                           

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS%7D]-[/url]                           
                                               

                       


                           
{postrow.displayed.MESSAGE}
                           
                           
                                {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}
                               
                                   
                                   
                                       
                                            [img]%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D[/img]

                                           
                                            [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}[/url] {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           

                                           
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           
                                       

                                       
                                       
                                            [i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}[/i]
                                       
                                       

                                       
                                       
                                            [i][b]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}[/b][/i]
                                       
                                       

                                        ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}
                                   
                                   
                               
                           
                           

                           
                           

                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                           
                                                {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                    </td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" align="center" valign="middle" width="150"]
            [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url]
        [/td]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" height="28" width="100%"]
           



<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td valign="middle">
                        {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.contact_field.CONTENT} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    </td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr]    [/table]























[table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"]    [tr]        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}    [/tr]                [tr]        [td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center"]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td]    [/tr]                [tr align="center"]        [td class="row1" colspan="3" height="28"]
            {no_post.L_NO_POST}
        [/td]    [/tr]        [tr align="right"]        [td class="catBottom" colspan="3" height="28"]
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center">[b]{TOPIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] </td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr][/table]














[table class="forumline noprint" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"]    [tr]        [td class="row2" {colspan_pagination}="" valign="top" width="150"]{PAGE_NUMBER}[/td]                [td class="row1" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td]            [/tr]            [tr]        [td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]{S_WATCH_TOPIC}[/td]    [/tr]        [/table]






[table class="forumline" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0"]    [tr]        [td class="catBottom" height="28"]
           




<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td valign="top">[b] {PROMOT_TRAFIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td align="right" valign="middle" width="10">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url]</td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr][/table]








[table class="forumline" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0"]    [tr]        [td class="catBottom" height="28"]
           




<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td valign="top">[b] {PROMOT_TRAFIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td align="right" valign="middle" width="10">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url]</td>                </tr>            </table>
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td class="row2 postbody" valign="top"]
           
            » [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpromot_trafic.link.U_HREF%7D]{promot_trafic.link.TITLE}[/url]

           
        [/td]    [/tr][/table]












[table id="forum_rules" class="forumline" style="margin: 1px 0px 1px 0px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"]            [tr]            [td class="catBottom"]
               





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                                            <tr>                            <td valign="top">
                                [b] {L_FORUM_RULES}[/b]


                            </td>                        </tr>                                    </table>
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td class="row1 clearfix"]
               






<table>                    <tr>                                                <td class="logo">
                            [img]%7BRULE_IMG_URL%7D[/img]
                        </td>                                                <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                        </td>                    </tr>                </table>
            [/td]        [/tr]    [/table]












[table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"]    [tr]        [td class="row2" colspan="2" style="padding:0px" align="center"]
           
           
            {QUICK_REPLY_FORM}

           
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"]
           











<table id="info_open" style="display:''" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                                <tr>            <td class="row2" valign="top" width="25%">{L_TABS_PERMISSIONS}</td>            <td class="row1" valign="top" width="75%">{S_AUTH_LIST}</td>        </tr>                <tr>            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               






<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                    <tr>                        <td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td>                                                <td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url]</td>                                            </tr>                </table>
            </td>        </tr>                </table>
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"]
           





<table id="info_close" style="display:none;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                        <tr>            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               




<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                    <tr>                        <td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td>                        <td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url]</td>                    </tr>                </table>
            </td>        </tr>                </table>
        [/td]    [/tr][/table]















[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td {width_gallery}="" nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
               
                [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
               
               
                [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
               
           
        [/td]                [td align="right" nowrap="nowrap"]{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} [/td]                        [td align="center"]
            {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
        [/td]        [td align="center" width="250"]
           
        [/td]            [/tr][/table]







[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td colspan="2" nowrap="nowrap" valign="top"]
{S_TOPIC_ADMIN}

           
               

               
               

                {L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}
           
        [/td]    [/tr][/table]




//$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>


دا مفيش فيه ولآ تعديل .
دا القالب الأصلي Wink Wink
avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 15978
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف islamme في الجمعة 25 مايو 2012 - 16:56

الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
         <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
         </span>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_plus_menu -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="border-bottom: 0px;">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
   <tr class="post">
            <tr class="post">

            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <div class="hima">معلومات العضو </div>
    <div class="masry" align="center"></div>
    <div class="ahlamontada">

    <span class="name"{postrow.displayed.U_POST_ID}"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}
    </span>
    <div class="ahlamontada"></div></div>
    <span class="postdetails poster-profile">
    <div class="hima-elmasry">
    <br />
        <div class="AVATAR">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

    </div></div></div>
    <br>
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}
    <br>
    <div class="hima">معلومات إضافية </div>
    <div class="masry" align="center"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

            <div class="ahlamontada">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

   
   

                        <!-- END profile_field -->

    </div>
    </span>
    <center>
    <div class="hima">معلومات الاتصال </div></div></div></div>
    <div class="masry" align="center"></div></div></div>
    <div class="ahlamontada">
               
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
               

      </div></div


    </div></div>

    <div class="sidebar">
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/53/11/89/19675610.jpg">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://ibd3at.com/topic-t{TOPIC_ID}.htm">نشر ع الفيسبوك</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i86.servimg.com/u/f86/13/46/75/82/311.png">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a rel="nofollow" href="/search?add_favourite=84151&search_id=favouritesearch">إضافة إلى مفضلاتي</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    <table class="sidebaritem">
    <tbody>
    <tr>
    <td width="20px">
    <img src="http://i70.servimg.com/u/f70/15/40/37/88/group10.png">
    </td>
    <td>
    <center>
    <a rel="nofollow" href="/tell_friend.forum?t=84151">أرسال لصديق</a>
    </center>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <div style="height: 4px;"></div>
    </div>
    <center>
    <img style="width: 150px; height: 1px;" alt="" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif">
    </center>
    </center>
    </td>
   
    <div id="profil_foot"></div>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <div class="postbody">

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
       
                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->

                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="middle">

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<br />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type=&amp;amp;amp;quot;hidden&amp;amp;amp;quot; name=&amp;amp;amp;quot;sid&amp;amp;amp;quot; value=&amp;amp;amp;quot;{S_SID}&amp;amp;amp;quot; /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
<!--  Code By Sam Hameed -->
            <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="thead" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="top">
                                    <h1>
                                        مواضيع ذات صلة
                                    </h1>
                                </td>
     
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td id="bailienquan" class="row2 postbody" valign="top">
                    </td>
                </tr>
            </table>
  <script type="text/javascript">
            $(function () {
              $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
              var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
              var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
              $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains("Announcement"), td:contains("Sticky"), td:contains("Global announcement")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
                  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
              });
            });
            </script> 
    <div align="center">
    <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="600" >

    <thead>

    <tr>

    <td class="thead" align="center">

 

    </tr>

    </thead>

    <tbody id="collapseobj_beebi_ehdaa" style="">

    <tr>

    <td class="alt1">

    <div align="center">

    <div id="fb-root">

    </div>

    <script src="http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#appId=185787818139101&xfbml=1">

    </script>

    <fb:comments numposts="10" width="600"  publish_feed="true">

    </fb:comments>

    </div>

    </td>

    </tr>

    </tbody>

    </table>

    </div>
<!--  Code By Sam Hameed -->
avatar
islamme
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 1301
معدل النشاط : 4499
السُمعة : 8

http://www.this-is-mohamed.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف HiMa ElMaSrY في الجمعة 25 مايو 2012 - 19:35

AlMosh5s كتب:
@HiMa ElMaSrY كتب:اتفضل ده قالب مش من الاخر
الكود:

//var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>








[table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]   [tr]      [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
         
         
         [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
         
         
         [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
         
         
      [/td]           [td class="nav" valign="middle" width="100%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td]        [td align="right" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
           
                [url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion]{L_SHARE}[/url]
                |
               
                //                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
               
           
        [/td]    [/tr][/table]






[table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="185px "][img(185,34)][/img][/td][td align="center" background=""]
[img][/img][/td][td width="159px "][img(159,34)][/img][/td][/tr][/table]








[table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="10px " background=""] [/td][td align="center" valign="middle"]






<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">    <tr align="right">        <td class="catHead" colspan="2" height="28">
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center" nowrap="nowrap">[b] {TOPIC_TITLE}




[/b]

</td>                    <td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url] </td>                </tr>            </table>
        </td>    </tr><tr></tr></table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"></table>

[img]http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/announ12.gif[/img]


[color=Red][b]ÇáãÔÇåÏÇÊ: [/b][/color][font=Arial]
[center][img]http://cb.amazingcounters.com/counter.php?i=2795142&c=8385739[/img][url=http://www.quality-singles.com/local/charleston-sc.htm]
[/url][/center][/font] [url=http://help.ahlamontada.com/][img]http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/lastpo11.gif[/img][/url]


[center][color=Red][b]ÑÓÇáÉ ãÓÊÚÌáÉ:[/b][/color][/center]    [b]ÚÒíÒí ÇáÞÇÑÁ, ÃÚáã Çä áäÇ ÍÞæÞäÇ æãáßíÊäÇ æÃÝßÇÑäÇ, ÝÑÌÇÁ ÚÏã ÓÑÞÉ ÊÚÈäÇ. áäÞá ÇáãæÖæÚ íÌÈ Úáíß äÓÎ ÇáãÕÏÑ Ãæá æÔßÑÂ. [/b]
[font=Arial][size=9]2010-2011[/size][/font] [b][font=Arial][size=9][color=#663300]Ç[color=darkred]áÇÏÇÑÉ[/color][/color][/size][/font][size=9][font=Arial] [color=red]( [/color][/font][color=#ff0000][font=Arial]ÇÏÇÑÉ ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ)[/font] [/color][/size][/b]





    {POLL_DISPLAY}























<table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr>    </tr><tr>        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top">{PAGINATION}</td>    </tr>        <tr>        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}  </tr>            <tr class="post"></table>
{postrow.displayed.POSTER_RPG}


         [img(150px,8px)]http://illiweb.com/fa/vide.gif[/img]




            







<table class="goweto" style="border-collapse: collapse; border-style: dotted; border-width: 1px" width="100%" border="1" cellpadding="1">      <tr style="padding:0;">         <td background="http://i64.servimg.com/u/f64/12/94/12/03/swww110.gif">
         [center]ãÚáæãÇÊ ÇáÃÊÕÇá[/center]
</td>      </tr><tr>         <td>
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.contact_field.CONTENT} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}                     
</td>      </tr></table>


      </a>[/td][td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" colspan="2" height="28" valign="top" width="100%"]
         













<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">            <tr>               <td height="40" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png">[img]%7Bpostrow.displayed.MINI_POST_IMG%7D[/img]{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  [img]%7Bpostrow.displayed.MINI_TIME_IMG%7D[/img]{postrow.displayed.POST_DATE}</td>               <td class="post-options" align="right" valign="top" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png">
                   </td>            </tr>            <tr>               <td colspan="2" class="hr">
                  [hr]
                  
                  ÎíÇÑÇÊ ÇáãÓÇåãÉ






<table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img]</td><td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png">[img][/img]</td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img]</td></tr></table>








<table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td><td align="center" valign="middle">


                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  </td><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td></tr></table>






<table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img]</td><td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png">[img][/img] </td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img]</td></tr></table>
               


   


[hr]
[center][url=http://www.ibd3at.eb2a.com][img]http://i26.servimg.com/u/f26/12/36/92/31/a3e7be10.gif[/img][/url][/center][hr]
[center][url=http://www.ibd3at.eb2a.com/dir][font=Tahoma][color=#ffff00][b][img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img][/b][/color][/font][size=16][color=Blue][b]ÇÔåÑ ãäÊÏÏÇß ÈÏæä ãÞÇÈá Úáì Ïáíá ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ[/b][/color][/size][font=Tahoma][color=#ffff00][b][img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img][/b][/color][/font][/url][/center][font=Tahoma][color=Indigo][b]ÃÔÊÑß ÈÌÑæÈ
   [color=DarkOrange] ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ[/color]æÇÓÊãÊÚ ÈÃÍÏË ÇáÇÝáÇã æÇáÇáÈæãÇÊ [/b]
   [b]æÇáÇáÚÇÈ ÞÈá Ãí
ãæÞÚ
   [img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img]
[color=Black]ÖÚ [color=Red]Çíãíáß [/color] Ëã ÇÖÛØ Ç[color=RoyalBlue]ÔÊÑß ÇáÇä[/color][/color]
[/b][/color][/font]



[center][img]http://i68.servimg.com/u/f68/12/78/95/70/biglin10.jpg[/img][/center]                      </td>            </tr>            <tr>            </tr>            <tr>               <td colspan="2">
                               
                       

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS%7D]+[/url]                           

                           
                           

                               
                               
                               

                               
                               
                               
                                                       

                           
                           
----                           

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS%7D]-[/url]                           
                                               










                       



                            {postrow.displayed.MESSAGE}

















{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}




[img]%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D[/img]


[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}[/url] {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}



{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}





[i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}[/i]





[i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}[/i]



({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}








ÊäÈíå

[center][color=#ff0000][font=Tahoma]ÇáãæÖæÚ 
  ÇáÃÕáí[/font][/color] : [url=http://help.ahlamontada.com/topic-t%7BTOPIC_ID%7D.htm]{TOPIC_TITLE}[/url] [font=tahoma][size=7][color=#ff0000][size=7][color=#ff0000][font=tahoma][size=7][color=#ff0000]-||-[/color][/size][/font][/color][/size][/color][/size][/font][b] [/b][color=#ff0000][font=Tahoma]ÇáãÕÏÑ[/font][/color] : [url=http://help.ahlamontada.com/www.ibd3at.com/]ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ[/url] [font=tahoma][size=7][color=#ff0000][size=7][color=#ff0000][font=tahoma][size=7][color=#ff0000]-||-[/color][/size][/font][/color][/size][/color][/size][/font][b] [/b][font=tahoma][size=7][color=#ff0000][color=#ff0000][font=tahoma][color=#ff0000]ÇáßÇÊÈ[/color][/font][/color][/color][/size][/font] : [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.U_POST_ID%7D.htm]{postrow.displayed.POSTER_NAME}[/url]

[url=http://tatwe3r.ahlamontada.com/][/url]  [/center]
 






<table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img]</td><td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png">[img][/img]</td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img]</td></tr></table>








<table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td><td align="center" valign="middle">
 



ÊæÞíÚ {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                          </td><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td></tr></table>






<table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img]</td><td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png">[img][/img] </td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img]</td></tr></table>


                        {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                    </td>                </tr>            </table>
        [/td]    </tr>    <tr>        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" align="center" valign="middle" width="150"]
            [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url]
        [/td]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" height="28" width="100%"]
           



<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td valign="middle">





[url=http://help.ahlamontada.com/][/url]
[url=http://help.ahlamontada.com/][/url]


</td>                </tr>            </table>
        [/td]</tr>    <tr>[td class="transtable" align="center" height="20" valign="middle" width="150"][/td][td class="transtable" height="20" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
[/td]    </tr>[/table]























[table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"]    <tr>        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}    </tr>                <tr>        [td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center"]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td]    </tr>                <tr align="center">        [td class="row1" colspan="2" height="28"]
            {no_post.L_NO_POST}
        [/td]    </tr>        <tr align="right">        [td class="catBottom" colspan="2" height="28"]
           





<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                <tr>                    <td class="noprint" width="9%"> </td>                    <td class="t-title" align="center" nowrap="nowrap">[b]{TOPIC_TITLE}[/b]

</td>                    <td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] </td>                </tr>            </table>
        [/td]    </tr>[/table]
</td>[td width="11px " background=""] [/td][/tr]</table>






[table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="166px "][img][/img][/td][td background=""][img][/img] [/td][td width="173px "][img(173,40)][/img][/td][/tr][/table]







[table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="185px "][img(185,34)][/img][/td][td align="center" background=""]
[img][/img][/td][td width="159px "][img(159,34)][/img][/td][/tr][/table]





























[table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="10px " background=""] [/td][td align="center" valign="middle"]

  [/td][/tr][tr]        [td class="row2" {colspan_pagination}="" valign="top" width="150"]{PAGE_NUMBER}[/td]                [td class="row1" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td]            [/tr]          [tr]        [td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]{S_WATCH_TOPIC}[/td]   [/tr] [tr][td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]
  [center][b][color=#FF0000].::[/color] ãóÇ íóáúÝöÙõ ãöäú Þóæúáò ÅöáøóÇ áóÏóíúåö ÑóÞöíÈñ ÚóÊöíÏñ
   [color=#FF0000]::.[/color]
[/b][/center]
[/td]            [/tr][tr]        [td class="row2" colspan="2" style="padding:0px" align="center"]
           
           






<table align="center" height="px" width="580" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img]</td><td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png">[img][/img]</td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img]</td></tr></table>












<table align="center" width="580" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png"> </td><td align="center" valign="middle">


            {QUICK_REPLY_FORM}





<table class="forumline" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><td class="catHead" height="28">[img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png[/img]      [b]åÇã ÌÏÇð: ÞæÇäíä ÇáãÓÇåãÉ Ýí ÇáãæÇÖíÚ. ÇäÞÑ åäÇ ááãÚÇíäÉ[/b]    [img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png[/img] </td></tr><tr></tr><tr><td style="display: none;" class="row1" rowspan="3" align="center" valign="center">
[center][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b] [color=Black]ÇÍÊÑã ãæÇÖíÚ ÇáÂÎÑíä áíÍÊÑã ÇáÂÎÑæä ãæÇÖíÚß[/color]
[/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] áÇ ÊÍÊßÑ ÇáãæÖæÚ áäÝÓß ÈÅÑÓÇá ÚÏÉ ãÓÇåãÇÊ ãÊÊÇáíÉ [/color]
[/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][font=Tahoma][color=Black][font=Arial][b] ÚäÏ ØÑÍ ãæÖæÚ íÌÈ Ãä ÊÊÃßÏ Ãä ÚäæÇä ÇáãæÖæÚ ãäÇÓÈ Çæ áÇ.
[/b][/font][/color][/font][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b]ÊÍá ÈÍÓä ÇáÎáÞ æ ÈÃÏÈ ÇáÍæÇÑ æ ÇáäÞÇÔ[/b]
[b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] áÇ ÊäÓ Ãä ÇÎÊáÇÝ ÇáÑÃí áÇ íÝÓÏ ááæÏ ÞÖíÉ, ÝáÇ ÊÊåÌã Úáì ÚÖæ ÈÏÚæì Ãäå áÇ íÔÇØÑß ÇáÑÃí[/color][/b][b][color=Red][u]

[/u][/color][/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b]Çä ÞØÚÊ ÚåÏ ãÚ ÚÖæ ÝÃæÝí ÈæÚÏß áÃäå Ïíä Úáíß[/b]

      [b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] Åä ÍÕá ÎáÇÝ Èíäß æ Èíä ÚÖæ Íæá ãÓÃáÉ ãÇ ÝáÇ ÊäÇÞÔÇ ÇáãÔßáå Úáì ÇáÚÇã Èá Úáì ÇáÎÇÕ[/color]
[img]http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif[/img][color=darkorange] [color=Navy]Çä
ÇÍÊÑãÊ åÐå ÇáÔÑæØ ÇáÈÓíØÉ, ÖãäÊ ÍÞæÞß æ ÚÑÝÊ æÇÌÈÇÊß. æ åÐå ÇÝÖá ØÑíÞÉ
ÊÖãä ÈåÇ áäÝÓß Ëã áãÓÇåãÇÊß æ ãæÇÖíÚß ÇáÈÞÇÁ æ áãäÊÏÇß ÇáÅÒÏåÇÑ Ýí ãæÞÚäÇ [/color][/color]
[color=Red]ÅÏÇÑÉ ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ[/color][/b][b][color=Red][u][/u][/color][/b]

      [b][color=Red][img]http://www.eslamus.com/users/2812/42/67/54/smiles/43931.gif[/img][/color][/b][/center]</td></tr>                                    <tr><td width="20px " background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png"> </td></tr></table>






<table align="center" height="" width="580" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="20px ">[img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img]</td><td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png">[img][/img] </td><td width="20px ">[img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img]</td></tr></table>
        </td>    </tr>    <tr>        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
           















<table id="info_open" style="display:''" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                        <tr>            <td class="row2" valign="top" width="25%">
[center][color=Red][b][b]ÇáãÊæÇÌÏæä ÇáÃä ÈÇáãæÖæÚ:[/b]

[/b][/color][/center]  </td>            <td class="row1" valign="top" width="75%">[b]ßßá åäÇß[/b] 3 ÃÔÎÇÕ ÍÇáíÇð Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ :: 1
ÃÚÖÇÁ, 0 ÚõÖæ ãõÎÊÝí æ 2 ÒÇÆÑ </td>        </tr>                <tr>            <td class="row2" valign="top" width="25%">
[center][color=Red][b][b]ÕáÇÍíÇÊ åÐÇ ÇáãäÊÏì:[/b]

[/b][/color][/center]  </td>            <td class="row1" valign="top" width="75%">{S_AUTH_LIST}</td>        </tr>                <tr>            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               






<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                    <tr>                        <td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td>                                                <td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url]</td>                                            </tr>                </table>
            </td>        </tr>                </table>
        </td>    </tr>    <tr>        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
           





<table id="info_close" style="display:none;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                        <tr>            <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               




<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">                    <tr>                        <td valign="middle" width="100%">[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td>                        <td align="right" valign="middle">[url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url]</td>                    </tr>                </table>
            </td>        </tr>                </table>
        </td>    </tr></table>
[/td][td width="11px " background=""] [/td][/tr][/table]






[table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="166px "][img][/img][/td][td background=""][img][/img] [/td][td width="173px "][img(173,40)][/img][/td][/tr][/table]















[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td {width_gallery}="" nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
               
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
            
            
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
            
         [/td]      [td class="aseer5" colspan="3" align="right" width="100%"][/td]   [/tr]   [tr]      [td {width_gallery}="" colspan="2" nowrap="nowrap" valign="middle"]
      {L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} [/td]                        [td align="center" width="47%"]
         {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
      [/td]      [td align="center" width="6%"]
         
      [/td]            [/tr][/table]







[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td colspan="2" nowrap="nowrap" valign="top"]
{S_TOPIC_ADMIN}

           
               
               
                {L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}
           
        [/td]    [/tr][/table]



//$(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
});
$(window).load(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').each(function(){
        if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
            $(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
                return false;
            }).addClass('resizebox gensmall clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
                $(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');
                $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
                $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
                window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
                return false;
            }).attr('target', '_blank').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
            if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
                $(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
            }
            $(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).css('display','inline').prev().width($(this).width());
        }
    }).css('display','inline');
});
//]]>


ياااا ساتر أيه دا ؟
دا كود تركي صح؟
هههههههههههههههههه تصدق سخلت قبل مادبح Suspect

معلش بقى ..اللغه عندى على الجهاز غير معربه حاليا ..لما اعرب ..هبقى اقولك لو عجبك القالب يعنى ..ده لو عجبك القالب اصلا Wink
avatar
HiMa ElMaSrY
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 17833
معدل النشاط : 20243
السُمعة : 36

https://www.facebook.com/Himaa.Vic

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في السبت 26 مايو 2012 - 16:02

@HiMa ElMaSrY كتب:
AlMosh5s كتب:
@HiMa ElMaSrY كتب:اتفضل ده قالب مش من الاخر
الكود:

//var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>








[table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]   [tr]      [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
         
         
         [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
         
         
         [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
         
         
      [/td]           [td class="nav" valign="middle" width="100%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td]        [td align="right" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
           
                [url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion]{L_SHARE}[/url]
                |
               
                //                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
               
           
        [/td]    [/tr][/table]






[table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="185px "][img(185,34)][/img][/td][td align="center" background=""]
[img][/img][/td][td width="159px "][img(159,34)][/img][/td][/tr][/table]








[table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="10px " background=""] [/td][td align="center" valign="middle"]






[table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"]    [tr align="right"]        [td class="catHead" colspan="2" height="28"]
           





[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]                [tr]                    [td class="noprint" width="9%"] [/td]                    [td class="t-title" align="center" nowrap="nowrap"][b] {TOPIC_TITLE}




[/b]

[/td]                    [td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url] [/td]                [/tr]            [/table]
        [/td]    [/tr][tr][/tr][/table]

[table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"][/table]

[img]http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/announ12.gif[/img]


[color=Red][b]ÇáãÔÇåÏÇÊ: [/b][/color][font=Arial]
[center][img]http://cb.amazingcounters.com/counter.php?i=2795142&c=8385739[/img][url=http://www.quality-singles.com/local/charleston-sc.htm]
[/url][/center][/font] [url=http://help.ahlamontada.com/][img]http://i89.servimg.com/u/f89/12/39/44/15/lastpo11.gif[/img][/url]


[center][color=Red][b]ÑÓÇáÉ ãÓÊÚÌáÉ:[/b][/color][/center]    [b]ÚÒíÒí ÇáÞÇÑÁ, ÃÚáã Çä áäÇ ÍÞæÞäÇ æãáßíÊäÇ æÃÝßÇÑäÇ, ÝÑÌÇÁ ÚÏã ÓÑÞÉ ÊÚÈäÇ. áäÞá ÇáãæÖæÚ íÌÈ Úáíß äÓÎ ÇáãÕÏÑ Ãæá æÔßÑÂ. [/b]
[font=Arial][size=9]2010-2011[/size][/font] [b][font=Arial][size=9][color=#663300]Ç[color=darkred]áÇÏÇÑÉ[/color][/color][/size][/font][size=9][font=Arial] [color=red]( [/color][/font][color=#ff0000][font=Arial]ÇÏÇÑÉ ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ)[/font] [/color][/size][/b]





    {POLL_DISPLAY}























        {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}  [table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="px" width="100%"][tr]    [/tr][tr]        [td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td]    [/tr]        [tr][/tr]            [tr class="post"][/tr][/table]
{postrow.displayed.POSTER_RPG}


         [img(150px,8px)]http://illiweb.com/fa/vide.gif[/img]




            







[table class="goweto" style="border-collapse: collapse; border-style: dotted; border-width: 1px" border="1" cellpadding="1" width="100%"]      [tr style="padding:0;"]         [td background="http://i64.servimg.com/u/f64/12/94/12/03/swww110.gif"]
         [center]ãÚáæãÇÊ ÇáÃÊÕÇá[/center]
[/td]      [/tr][tr]         [td]
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.contact_field.CONTENT} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}                     
[/td]      [/tr][/table]


      [/td][td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" colspan="2" height="28" valign="top" width="100%"]
         













[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]            [tr]               [td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png" height="40"][img]%7Bpostrow.displayed.MINI_POST_IMG%7D[/img]{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  [img]%7Bpostrow.displayed.MINI_TIME_IMG%7D[/img]{postrow.displayed.POST_DATE}[/td]               [td class="post-options" align="right" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/aseeee12.png" valign="top"]
                   [/td]            [/tr]            [tr]               [td colspan="2" class="hr"]
                  [hr]
                  
                  ÎíÇÑÇÊ ÇáãÓÇåãÉ






[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="px" width="100%"][tr][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img][/td][td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png"][img][/img][/td][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img][/td][/tr][/table]








[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"][tr][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png" width="20px "] [/td][td align="center" valign="middle"]


                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  [/td][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png" width="20px "] [/td][/tr][/table]






[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="" width="100%"][tr][td width="20px "][img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img][/td][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png"][img][/img] [/td][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img][/td][/tr][/table]
               


   


[hr]
[center][url=http://www.ibd3at.eb2a.com][img]http://i26.servimg.com/u/f26/12/36/92/31/a3e7be10.gif[/img][/url][/center][hr]
[center][url=http://www.ibd3at.eb2a.com/dir][font=Tahoma][color=#ffff00][b][img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img][/b][/color][/font][size=16][color=Blue][b]ÇÔåÑ ãäÊÏÏÇß ÈÏæä ãÞÇÈá Úáì Ïáíá ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ[/b][/color][/size][font=Tahoma][color=#ffff00][b][img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img][/b][/color][/font][/url][/center][font=Tahoma][color=Indigo][b]ÃÔÊÑß ÈÌÑæÈ
   [color=DarkOrange] ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ[/color]æÇÓÊãÊÚ ÈÃÍÏË ÇáÇÝáÇã æÇáÇáÈæãÇÊ [/b]
   [b]æÇáÇáÚÇÈ ÞÈá Ãí
ãæÞÚ
   [img(30,21)]http://www.arabseed.com/vb/images/smilies/s12.gif[/img]
[color=Black]ÖÚ [color=Red]Çíãíáß [/color] Ëã ÇÖÛØ Ç[color=RoyalBlue]ÔÊÑß ÇáÇä[/color][/color]
[/b][/color][/font]



[center][img]http://i68.servimg.com/u/f68/12/78/95/70/biglin10.jpg[/img][/center]                      [/td]            [/tr]            [tr]            [/tr]            [tr]               [td colspan="2"]
                               
                       

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS%7D]+[/url]                           

                           
                           

                               
                               
                               

                               
                               
                               
                                                       

                           
                           
----                           

                           
                           
[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS%7D]-[/url]                           
                                               










                       



                            {postrow.displayed.MESSAGE}

















{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}




[img]%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D[/img]


[url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}[/url] {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}



{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}





[i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}[/i]





[i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}[/i]



({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}








ÊäÈíå

[center][color=#ff0000][font=Tahoma]ÇáãæÖæÚ 
  ÇáÃÕáí[/font][/color] : [url=http://help.ahlamontada.com/topic-t%7BTOPIC_ID%7D.htm]{TOPIC_TITLE}[/url] [font=tahoma][size=7][color=#ff0000][size=7][color=#ff0000][font=tahoma][size=7][color=#ff0000]-||-[/color][/size][/font][/color][/size][/color][/size][/font][b] [/b][color=#ff0000][font=Tahoma]ÇáãÕÏÑ[/font][/color] : [url=http://help.ahlamontada.com/www.ibd3at.com/]ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ[/url] [font=tahoma][size=7][color=#ff0000][size=7][color=#ff0000][font=tahoma][size=7][color=#ff0000]-||-[/color][/size][/font][/color][/size][/color][/size][/font][b] [/b][font=tahoma][size=7][color=#ff0000][color=#ff0000][font=tahoma][color=#ff0000]ÇáßÇÊÈ[/color][/font][/color][/color][/size][/font] : [url=http://help.ahlamontada.com/%7Bpostrow.displayed.U_POST_ID%7D.htm]{postrow.displayed.POSTER_NAME}[/url]

[url=http://tatwe3r.ahlamontada.com/][/url]  [/center]
 






[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="px" width="100%"][tr][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img][/td][td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png"][img][/img][/td][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img][/td][/tr][/table]








[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"][tr][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png" width="20px "] [/td][td align="center" valign="middle"]
 



ÊæÞíÚ {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                          [/td][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png" width="20px "] [/td][/tr][/table]






[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="" width="100%"][tr][td width="20px "][img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img][/td][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png"][img][/img] [/td][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img][/td][/tr][/table]


                        {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                    [/td]                [/tr]            [/table]
        [/td]                [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" align="center" valign="middle" width="150"]
            [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url]
        [/td]        [td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" height="28" width="100%"]
           



[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"]                [tr]                    [td valign="middle"]





[url=http://help.ahlamontada.com/][/url]
[url=http://help.ahlamontada.com/][/url]


[/td]                [/tr]            [/table]
        [/td]    [td class="transtable" align="center" height="20" valign="middle" width="150"][/td][td class="transtable" height="20" nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%"]
[/td]    [/table]























[table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"]            {L_AUTHOR}        {L_MESSAGE}                            [td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center"]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td]                            [td class="row1" colspan="2" height="28"]
            {no_post.L_NO_POST}
        [/td]                    [td class="catBottom" colspan="2" height="28"]
           





[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]                [tr]                    [td class="noprint" width="9%"] [/td]                    [td class="t-title" align="center" nowrap="nowrap"][b]{TOPIC_TITLE}[/b]

[/td]                    [td class="browse-arrows" align="right" nowrap="nowrap" width="9%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://help.ahlamontada.com/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] [/td]                [/tr]            [/table]
        [/td]    [/table]
[td width="11px " background=""] [/td][/tr]






[table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="166px "][img][/img][/td][td background=""][img][/img] [/td][td width="173px "][img(173,40)][/img][/td][/tr][/table]







[table align="center" height="px" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="185px "][img(185,34)][/img][/td][td align="center" background=""]
[img][/img][/td][td width="159px "][img(159,34)][/img][/td][/tr][/table]





























[table align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="10px " background=""] [/td][td align="center" valign="middle"]

  [/td][/tr][tr]        [td class="row2" {colspan_pagination}="" valign="top" width="150"]{PAGE_NUMBER}[/td]                [td class="row1" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td]            [/tr]          [tr]        [td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]{S_WATCH_TOPIC}[/td]   [/tr] [tr][td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]
  [center][b][color=#FF0000].::[/color] ãóÇ íóáúÝöÙõ ãöäú Þóæúáò ÅöáøóÇ áóÏóíúåö ÑóÞöíÈñ ÚóÊöíÏñ
   [color=#FF0000]::.[/color]
[/b][/center]
[/td]            [/tr][tr]        [td class="row2" colspan="2" style="padding:0px" align="center"]
           
           






[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="px" width="580"][tr][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/1zdr3611.png[/img][/td][td align="center" background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2eb9xe11.png"][img][/img][/td][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2rpxk711.png[/img][/td][/tr][/table]












[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580"][tr][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/izqmpu11.png" width="20px "] [/td][td align="center" valign="middle"]


            {QUICK_REPLY_FORM}





[table class="forumline" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"][tr][td class="catHead" height="28"][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png[/img]      [b]åÇã ÌÏÇð: ÞæÇäíä ÇáãÓÇåãÉ Ýí ÇáãæÇÖíÚ. ÇäÞÑ åäÇ ááãÚÇíäÉ[/b]    [img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png[/img] [/td][/tr][tr][/tr][tr][td style="display: none;" class="row1" rowspan="3" align="center" valign="center"]
[center][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b] [color=Black]ÇÍÊÑã ãæÇÖíÚ ÇáÂÎÑíä áíÍÊÑã ÇáÂÎÑæä ãæÇÖíÚß[/color]
[/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] áÇ ÊÍÊßÑ ÇáãæÖæÚ áäÝÓß ÈÅÑÓÇá ÚÏÉ ãÓÇåãÇÊ ãÊÊÇáíÉ [/color]
[/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][font=Tahoma][color=Black][font=Arial][b] ÚäÏ ØÑÍ ãæÖæÚ íÌÈ Ãä ÊÊÃßÏ Ãä ÚäæÇä ÇáãæÖæÚ ãäÇÓÈ Çæ áÇ.
[/b][/font][/color][/font][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b]ÊÍá ÈÍÓä ÇáÎáÞ æ ÈÃÏÈ ÇáÍæÇÑ æ ÇáäÞÇÔ[/b]
[b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] áÇ ÊäÓ Ãä ÇÎÊáÇÝ ÇáÑÃí áÇ íÝÓÏ ááæÏ ÞÖíÉ, ÝáÇ ÊÊåÌã Úáì ÚÖæ ÈÏÚæì Ãäå áÇ íÔÇØÑß ÇáÑÃí[/color][/b][b][color=Red][u]

[/u][/color][/b][b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b]Çä ÞØÚÊ ÚåÏ ãÚ ÚÖæ ÝÃæÝí ÈæÚÏß áÃäå Ïíä Úáíß[/b]

      [b][color=Red][u][img]http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png[/img][/u][/color][/b][b][color=Black] Åä ÍÕá ÎáÇÝ Èíäß æ Èíä ÚÖæ Íæá ãÓÃáÉ ãÇ ÝáÇ ÊäÇÞÔÇ ÇáãÔßáå Úáì ÇáÚÇã Èá Úáì ÇáÎÇÕ[/color]
[img]http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif[/img][color=darkorange] [color=Navy]Çä
ÇÍÊÑãÊ åÐå ÇáÔÑæØ ÇáÈÓíØÉ, ÖãäÊ ÍÞæÞß æ ÚÑÝÊ æÇÌÈÇÊß. æ åÐå ÇÝÖá ØÑíÞÉ
ÊÖãä ÈåÇ áäÝÓß Ëã áãÓÇåãÇÊß æ ãæÇÖíÚß ÇáÈÞÇÁ æ áãäÊÏÇß ÇáÅÒÏåÇÑ Ýí ãæÞÚäÇ [/color][/color]
[color=Red]ÅÏÇÑÉ ãäÊÏì ÇáÔÈßÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ÇáÚÑÈíÉ[/color][/b][b][color=Red][u][/u][/color][/b]

      [b][color=Red][img]http://www.eslamus.com/users/2812/42/67/54/smiles/43931.gif[/img][/color][/b][/center][/td][/tr]                                    [tr][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2zz1bo11.png" width="20px "] [/td][/tr][/table]






[table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="" width="580"][tr][td width="20px "][img]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2mw6jq12.png[/img][/td][td background="http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/jsldte12.png"][img][/img] [/td][td width="20px "][img(20,20)]http://i63.servimg.com/u/f63/13/93/90/70/2igyal11.png[/img][/td][/tr][/table]
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"]
           















[table id="info_open" style="display:''" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]                        [tr]            [td class="row2" valign="top" width="25%"]
[center][color=Red][b][b]ÇáãÊæÇÌÏæä ÇáÃä ÈÇáãæÖæÚ:[/b]

[/b][/color][/center]  [/td]            [td class="row1" valign="top" width="75%"][b]ßßá åäÇß[/b] 3 ÃÔÎÇÕ ÍÇáíÇð Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ :: 1
ÃÚÖÇÁ, 0 ÚõÖæ ãõÎÊÝí æ 2 ÒÇÆÑ [/td]        [/tr]                [tr]            [td class="row2" valign="top" width="25%"]
[center][color=Red][b][b]ÕáÇÍíÇÊ åÐÇ ÇáãäÊÏì:[/b]

[/b][/color][/center]  [/td]            [td class="row1" valign="top" width="75%"]{S_AUTH_LIST}[/td]        [/tr]                [tr]            [td class="catBottom" colspan="2" height="28"]
               






[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]                    [tr]                        [td valign="middle" width="100%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td]                                                [td align="right" valign="middle"][url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url][/td]                                            [/tr]                [/table]
            [/td]        [/tr]                [/table]
        [/td]    [/tr]    [tr]        [td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2"]
           





[table id="info_close" style="display:none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]                        [tr]            [td class="catBottom" colspan="2" height="28"]
               




[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]                    [tr]                        [td valign="middle" width="100%"][url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td]                        [td align="right" valign="middle"][url=http://help.ahlamontada.com/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url][/td]                    [/tr]                [/table]
            [/td]        [/tr]                [/table]
        [/td]    [/tr][/table]
[/td][td width="11px " background=""] [/td][/tr][/table]






[table align="center" height="" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td width="166px "][img][/img][/td][td background=""][img][/img] [/td][td width="173px "][img(173,40)][/img][/td][/tr][/table]















[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td {width_gallery}="" nowrap="nowrap" valign="middle"]
           
               
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
            
            
            [url=http://help.ahlamontada.com/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
            
         [/td]      [td class="aseer5" colspan="3" align="right" width="100%"][/td]   [/tr]   [tr]      [td {width_gallery}="" colspan="2" nowrap="nowrap" valign="middle"]
      {L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} [/td]                        [td align="center" width="47%"]
         {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
      [/td]      [td align="center" width="6%"]
         
      [/td]            [/tr][/table]







[table class="noprint" align="center" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"]    [tr]        [td colspan="2" nowrap="nowrap" valign="top"]
{S_TOPIC_ADMIN}

           
               
               
                {L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}
           
        [/td]    [/tr][/table]



//$(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').css('display','none');
});
$(window).load(function(){
    $('.postbody img').not('.signature_div img').each(function(){
        if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
            $(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
                return false;
            }).addClass('resizebox gensmall clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('{switch_image_resize.L_IMAGE_ENLARGE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
                $(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left) ? $('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).parent().parent().parent().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).parent().parent().parent().width() + $(this).parent().parent().parent().offset().left - $(this).closest('td').offset().left : '').css('display','inline');
                $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_RESIZE}').click(function(){
                $(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
                $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
                $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
                return false;
            }).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
                window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
                return false;
            }).attr('target', '_blank').text('{switch_image_resize.L_CLICK_TO_SEE_FULLSIZE}');
            if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('td').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('td').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('td').offset().left)){
                $(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
            }
            $(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).css('display','inline').prev().width($(this).width());
        }
    }).css('display','inline');
});
//]]>


ياااا ساتر أيه دا ؟
دا كود تركي صح؟
هههههههههههههههههه تصدق سخلت قبل مادبح

معلش بقى ..اللغه عندى على الجهاز غير معربه حاليا ..لما اعرب ..هبقى اقولك لو عجبك القالب يعنى ..ده لو عجبك القالب اصلا Wink
ههههههههههههههه هو باين كده
--
القالب عجبني بس الرموز دي لآ
أبقى أبعث لي القالب بعد التعديل والتعريب

ده اذا عربت الجهاز
avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 15978
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب قالب viewtopic_body أحترافي

مُساهمة من طرف SuHAiB jOo في الثلاثاء 29 مايو 2012 - 10:58

للرفع
avatar
SuHAiB jOo
 
 

ذكر
عدد المساهمات : 11680
معدل النشاط : 15978
السُمعة : 25

http://www.a0w.in

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى